Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Примерный регламент центра предоставления административных услуг

КМ Украины
Постановление КМ от 22.09.2016 № 652
действует с 05.10.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 вересня 2016 р. N 652

Київ

Про внесення змін до Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. N 588 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 66, ст. 2396), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 71

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг

1. У пункті 5:

абзац перший після слова "селища" доповнити словом "/села";

абзац другий викласти у такій редакції:

"На вході до приміщення (будівлі) розміщуються вивіска з найменуванням центру та табличка з інформацією про його місцезнаходження, графік роботи тощо.";

абзац третій після слів "роботи центру" доповнити словами ", його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів такого центру (в разі їх утворення)";

абзац четвертий після слів "фізичними можливостями" доповнити словами "та у разі потреби зручними сходами з поручнями";

доповнити пункт після абзацу четвертого абзацом такого змісту:

"У приміщенні центру облаштовується туалетна кімната з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

2. В абзаці дев'ятому пункту 6 слова "з використанням телефонного зв'язку" замінити словами "та здійснення попереднього запису суб'єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв'язку)".

3. Пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

"Для висловлення суб'єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштовується відповідною скринькою та книгою відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному та у доступному місці.".

4. У пункті 9:

абзац перший після слів "та облаштовується" доповнити словами "столами для оформлення документів та";

доповнити пункт після абзацу першого абзацами такого змісту:

"У секторі очікування облаштовуються місця для суб'єктів звернень в центрах, утворених:

при виконавчих органах міських рад міст обласного, республіканського Автономної Республіки Крим значення (які є адміністративними центрами областей та Автономної Республіки Крим), а також при Київській та Севастопольській міськдержадміністраціях, - не менш як 30 місць;

при виконавчих органах інших міських рад міст обласного, республіканського Автономної Республіки Крим значення, - не менш як 20 місць;

при виконавчих органах міських міст районного значення, селищних, сільських рад, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністраціях, - не менш як 10 місць.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим;

в абзаці шостому слова "проблеми із зором" замінити словами "вади зору";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Для оплати адміністративного збору в секторі очікування можуть розміщуватися банкомати, платіжні термінали.".

5. Пункт 10 доповнити новим другим реченням такого змісту: "Для швидкого обслуговування суб'єктів звернень робочі місця адміністраторів можуть розподілятися за принципом прийому і видачі документів.".

6. Абзаци другий - п'ятий пункту 11 викласти у такій редакції:

"Загальна площа секторів очікування та обслуговування становить для центрів, утворених:

при виконавчих органах міських рад міст обласного, республіканського Автономної Республіки Крим значення (які є адміністративними центрами областей та Автономної Республіки Крим), а також при Київській та Севастопольській міськдержадміністраціях, - не менш як 100 кв. метрів;

при виконавчих органах інших міських рад міст обласного, республіканського Автономної Республіки Крим значення, - не менш як 70 кв. метрів;

при виконавчих органах міських міст районного значення, селищних, сільських рад, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністраціях, - не менш як 50 кв. метрів.".

7. У пункті 12:

абзац другий після слів "його місцезнаходження" доповнити словами "та місцезнаходження його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення)";

абзац третій після слів "роботи центру" доповнити словами ", його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення)";

абзац четвертий після слів "через центр" доповнити словами ", його територіальні підрозділи, віддалені місця для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення)".

8. Перше речення пункту 13 після слів "через центр" доповнити словами ", його територіальні підрозділи, віддалені місця для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення)".

9. Пункт 16 викласти у такій редакції:

"16. На основі узгоджених рішень із суб'єктами надання адміністративних послуг у роботі центру можуть брати участь представники суб'єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.".

10. Пункт 20 після слів "розташування центру" доповнити словами "(його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення)".

11. У пункті 21 слово "повною" замінити словом "вичерпною".

12. У пункті 27:

доповнити пункт після слів "в центрі" словами "або його територіальних підрозділах, віддалених місцях для роботи адміністраторів такого центру (в разі їх утворення)";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об'єктів, якщо інше не встановлено законом. ".

13. Пункт 29 викласти у такій редакції:

"29. Суб'єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі (його територіальному підрозділі, віддаленому місці для роботи адміністратора центру (в разі їх утворення) особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.".

14. У пункті 30 слова "уповноваженим представником" замінити словами "представником (законним представником)".

15. Пункт 35 після слів "а також" доповнити словами "бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги (в центрі, його територіальному підрозділі, віддаленому місці для роботи адміністратора центру (в разі їх утворення),".

16. Пункт 37 після слів "телекомунікаційного зв'язку" доповнити словами "або поштовим відправленням".

17. Пункт 40 після слів "робочого дня" доповнити словами "з урахуванням графіка роботи суб'єкта надання адміністративної послуги".

18. Пункт 41 після слів "від центру" доповнити словами "(його територіального підрозділу, віддаленого місця для роботи адміністратора центру (в разі їх утворення)", а після слова "шляхом" - словами "отримання справ представником суб'єкта надання адміністративної послуги або їх".

19. Пункт 45 після слів "до центру" доповнити словами "(його територіального підрозділу, віддаленого місця для роботи адміністратора центру (в разі їх утворення)".

20. У пункті 47:

в абзаці першому слово "розписку" замінити словом "підпис", а слова "уповноваженому представникові" - словами "представникові (законному представникові)";

абзац другий після слів "суб'єктом звернення" доповнити словами "зазначається в описі вхідного пакета документів або в іншому документі, визначеному органом, що утворив центр, і".

21. У пункті 51 слова ", результат надання адміністративної послуги" виключити.

____________

Опрос