Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 08.09.2016 № 615
редакция действует с 10.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2016 р. N 615

Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 листопада 2019 року N 976

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 71

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 р. N 698 "Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2001 р. N 1629 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2202) та від 10 вересня 2014 р. N 426 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 74, ст. 2094):

1) абзац другий після слів "Міністра Кабінету Міністрів України" доповнити словами ", Державного секретаря Кабінету Міністрів України";

2) абзац третій після слів "міністрів та їх заступників" доповнити словами "першого заступника та заступників Державного секретаря Кабінету Міністрів України, державних секретарів міністерств";

3) в абзаці четвертому слова "Міністром Кабінету Міністрів України" та "Міністра Кабінету Міністрів України" замінити відповідно словами "Державним секретарем Кабінету Міністрів України" та "Державного секретаря Кабінету Міністрів України".

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 2002 р. N 337 "Про службові відрядження в межах України керівників органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 12, ст. 599; 2003 р., N 30, ст. 1546; 2014 р., N 74, ст. 2094):

1) абзац другий після слів "Міністра Кабінету Міністрів України" доповнити словами ", Державного секретаря Кабінету Міністрів України";

2) доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"першого заступника та заступників Державного секретаря Кабінету Міністрів України - Державним секретарем Кабінету Міністрів України;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим;

3) абзац шостий після слів "заступників міністрів" доповнити словами ", державних секретарів міністерств".

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.11.2019 р. N 976)

4. В абзаці третьому пункту 3 Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 924 "Про організацію особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 78, ст. 2757), слова "Міністр Кабінету Міністрів України" замінити словами "Державний секретар Кабінету Міністрів України".

5. У пункті 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення візитів делегацій України та відряджень працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2012 р. N 81 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 12, ст. 449; 2015 р., N 53, ст. 1721; 2016 р., N 12, ст. 513, N 19, ст. 767):

1) абзац другий після слів "очолюваних ними" доповнити словами ", Державного секретаря Кабінету Міністрів України";

2) абзац третій після слів "заступників міністрів" доповнити словами ", державних секретарів міністерств";

3) в абзацах четвертому і п'ятому слова "Міністра Кабінету Міністрів України" та "першого заступника Міністра Кабінету Міністрів України" замінити відповідно словами "Державного секретаря Кабінету Міністрів України" та "першого заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України".

6. У додатках до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. N 295 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 29, ст. 1074; 2014 р., N 77, ст. 2196):

1) в абзаці третьому пункту 2 додатка 1 слова "Міністру Кабінету Міністрів України" замінити словами "Державному секретарю Кабінету Міністрів України, державним секретарям міністерств";

2) в абзаці четвертому пункту 5 додатка 2 слова "Міністра Кабінету Міністрів України" замінити словами "Державного секретаря Кабінету Міністрів України, державних секретарів міністерств".

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. N 212 "Про затвердження Порядку відвідування Будинку Уряду посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 26, ст. 872; 2015 р., N 35, ст. 1037):

1) у пункті 2 слова "Міністру Кабінету Міністрів України" замінити словами "Державному секретарю Кабінету Міністрів України";

2) у Порядку відвідування Будинку Уряду посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці третьому пункту 11 слова "Міністра Кабінету Міністрів України" замінити словами "міністрів, які не очолюють міністерства";

у підпункті 3 пункту 12 та підпункті 2 пункту 20 слова "Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України" замінити словами "Державний секретар Кабінету Міністрів України";

абзац дванадцятий пункту 13 викласти в такій редакції:

"перші заступники та заступники міністрів, державні секретарі міністерств;";

у пункті 27 слова "Міністра Кабінету Міністрів України, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України" замінити словами "міністрів, які не очолюють міністерства, Державного секретаря Кабінету Міністрів України";

у тексті Порядку слова "Міністр Кабінету Міністрів України" в усіх відмінках замінити словами "Державний секретар Кабінету Міністрів України" у відповідному відмінку.

8. У Положенні про Міністерство юстиції України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 54, ст. 1455, N 85, ст. 2412; 2015 р., N 6, ст. 127, N 30, ст. 881, N 40, ст. 1218, N 44, ст. 1398, N 59, ст. 1943, N 72, ст. 2368; 2016 р., N 2, ст. 110, N 21, ст. 829, N 42, ст. 1578):

1) абзац другий пункту 1 після слів "територіальної громади м. Києва" доповнити словами ", реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук";

2) підпункт 22 пункту 3 після слів "територіальної громади м. Києва" доповнити словами ", реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук";

3) у пункті 4:

у підпункті 69 слова "перевіряє нотаріусів та уповноважених осіб як спеціальних суб'єктів, на яких покладено функції державного реєстратора," і ", забезпечує надання нотаріусам та уповноваженим особам методичної допомоги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" виключити;

підпункт 8312 після слів "територіальної громади м. Києва" доповнити словами "; реєстрацію статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук";

4) в абзаці другому пункту 11 слова "та заступника міністра - керівника апарату" виключити;

5) у пункті 12:

у підпункті 5 слова "в апараті Мін'юсту, його територіальних органах" замінити словом "Мін'юстом";

у підпункті 131 слова ", в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників" виключити;

підпункти 133 і 15 виключити;

підпункт 19 викласти в такій редакції:

"19) визначає персональний склад патронатної служби Міністра;";

підпункт 20 виключити;

підпункт 21 після слова "заступників" доповнити словами "та державного секретаря Мін'юсту";

у підпункті 22 слова "заступнику Міністра - керівнику апарату" замінити словами "державному секретарю Мін'юсту";

у підпункті 24 слова "та заступника Міністра - керівника апарату" виключити;

підпункти 25 і 26 виключити;

6) доповнити Положення пунктами 121 - 123 такого змісту:

"121. Повноваження керівника державної служби у Мін'юсті здійснює державний секретар Мін'юсту.

Державний секретар Мін'юсту є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мін'юсту. Державний секретар Мін'юсту підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Мін'юсту призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п'ять років з правом повторного призначення.

122. Державний секретар Мін'юсту відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мін'юсту;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мін'юсту та подає їх на розгляд Міністра;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мін'юсту Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін'юсту та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мін'юсту, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мін'юсту;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мін'юст завдань;

7) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мін'юсту, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мін'юсту, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв'язку із звільненням Міністра;

10) призначає на посаду та звільняє з посади керівників територіальних органів Мін'юсту та їх заступників;

11) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

12) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту, укладає з ними контракти;

13) в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади керівників підрозділів кримінально-виконавчої інспекції, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, підприємств установ виконання покарань;

14) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту;

15) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мін'юсту;

16) представляє Мін'юст як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

17) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мін'юсту доручення;

18) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

19) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мін'юсту, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України.

123. На час відсутності державного секретаря Мін'юсту чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов'язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мін'юсту відповідно до наказу державного секретаря Мін'юсту.";

7) в абзаці третьому пункту 14 слова "заступником Міністра - керівником апарату" замінити словами "державним секретарем Мін'юсту".

9. Абзаци третій і четвертий пункту 1 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. N 171 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 28, ст. 812, N 36, ст. 1085), замінити абзацами такого змісту:

"посади Президента України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, першого заступника або заступника міністра, члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, його першого заступника або заступника, члена Центральної виборчої комісії, народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Директора Національного антикорупційного бюро України, Генерального прокурора України, його першого заступника та заступника, Голови Національного банку України, його першого заступника та заступника, члена Ради Національного банку України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його першого заступника та заступника, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, його першого заступника та заступника, радника або помічника Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України;

посади, які належать до посад державної служби категорії "А" або "Б";

посади, які частиною першою статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до першої - третьої категорій;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим.

10. У Положенні про Державну архівну службу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. N 870 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 88, ст. 2930):

1) у пункті 10 слова "за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра юстиції" замінити словами "відповідно до законодавства про державну службу";

2) підпункт 6 пункту 11 виключити;

3) у пункті 12 слова "за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним Міністром юстиції на підставі пропозицій Голови Укрдержархіву" замінити словами "відповідно до законодавства про державну службу".

 

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 1996 р. N 400.

2. Пункт 4 переліку рішень Кабінету Міністрів України, до яких вносяться зміни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 р. N 264 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 13, с. 34).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 606 "Про внесення змін до Положення про Прес-службу Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2283).

____________

Опрос