Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по введению принципа экстерриториальности согласования документации по землеустройству территориальными органами Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 31.08.2016 № 580
редакция действует с 01.05.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 серпня 2016 р. N 580

Київ

Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження документації із землеустрою територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 5 червня 2019 року N 477
,
від 3 березня 2020 року N 208

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозиціями Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру стосовно реалізації з 1 травня 2020 р. у територіальних органах Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, що забезпечують здійснення повноважень з погодження документації із землеустрою, у випадках, визначених статтею 186 Земельного кодексу України, пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження документації із землеустрою територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - пілотний проект).

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

2. Затвердити Тимчасовий порядок взаємодії між територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження документації із землеустрою територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру під час погодження документації із землеустрою, що додається.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

3. Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до вимог, установлених затвердженим цією постановою Тимчасовим порядком, до 1 травня 2020 р. забезпечити:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

тестування та визначення експертів державної експертизи;

запровадження принципу екстериторіальності погодження документації із землеустрою;

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

надання адміністративної послуги з видачі висновку в рамках пілотного проекту через центри надання адміністративних послуг;

створення можливості для подання документації із землеустрою на погодження в електронній формі та перевірки розробником стану погодження документації із землеустрою за допомогою офіційного веб-сайту Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

(абзац п'ятий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

4. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства подати до 1 травня 2021 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації пілотного проекту.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
взаємодії між територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження документації із землеустрою територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру під час погодження документації із землеустрою

(назва Типового порядку із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

(У тексті Порядку слова "електронним цифровим підписом" замінено словами "кваліфікованим електронним підписом" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 року N 477)

(У тексті Тимчасового порядку слова "проект землеустрою" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "документація із землеустрою" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року N 208)

1. Цей Тимчасовий порядок визначає механізм взаємодії між територіальними органами Держгеокадастру на період реалізації пілотного проекту під час погодження документації із землеустрою.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

2. Для погодження документації із землеустрою особа, яка відповідно до вимог статті 26 Закону України "Про землеустрій" є розробником документації із землеустрою (далі - розробник), подає оригінал документації із землеустрою в електронній формі через офіційний веб-сайт Держгеокадастру, зазначаючи територіальний орган Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

3. На документацію із землеустрою в електронній формі накладається кваліфікований електронний підпис розробника, який підтверджує її відповідність положенням нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 477
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

4. Виготовлення документації із землеустрою в електронній формі здійснюється з урахуванням таких вимог:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

формат зображення - кольоровий;

роздільна здатність - 300 точок на дюйм;

глибина кольору - не менше ніж 4 біти;

формат готового файла - PDF;

(абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

розмір файла - не більше ніж 50 мегабайти.

(абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

Якість документації із землеустрою в електронній формі повинна забезпечувати розбірливе читання її змісту.

(абзац сьомий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

5. Територіальний орган Держгеокадастру в день надходження документації із землеустрою в електронній формі:

(абзац перший пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

приймає подані документи та реєструє у системі електронного документообігу Держгеокадастру з обов'язковим нанесенням штрих-коду, який включає реєстраційні індекс і дату документа;

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

абзац третій пункту 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

вносить до системи електронного документообігу Держгеокадастру документацію із землеустрою в електронній формі, на яку накладено кваліфікований електронний підпис розробника, та викопіювання з індексної кадастрової карти (плану), на якому відображено запроектовану земельну ділянку та інформацію про обмеження (у разі їх наявності).

(абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

6. Пункт 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

7. Система електронного документообігу Держгеокадастру за принципом випадковості вибирає територіальний орган Держгеокадастру, який здійснюватиме погодження документації із землеустрою, та не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документації із землеустрою передає відповідному територіальному органу Держгеокадастру матеріали, зазначені у пункті 5 цього Порядку.

8. Розгляд та погодження або відмова у погодженні документації із землеустрою здійснюються працівниками територіальних органів Держгеокадастру, які вибрані за принципом випадковості системою електронного документообігу Держгеокадастру.

9. Працівники територіальних органів Держгеокадастру, які здійснюють розгляд та погодження документації із землеустрою, повинні:

відповідати критеріям, установленим статтею 23 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації";

скласти кваліфікаційний іспит у Держгеокадастрі;

бути визначені експертами державної експертизи.

10. Кваліфікаційний іспит проводиться у формі тестування кваліфікаційною комісією, яка утворюється Держгеокадастром. Положення про діяльність кваліфікаційної комісії та її склад затверджуються Держгеокадастром. Засідання кваліфікаційної комісії, на якому проводиться кваліфікаційний іспит, оформляється протоколом, який складається в одному примірнику і зберігається у Держгеокадастрі. Результат кваліфікаційного іспиту оцінюється як "склав" або "не склав".

11. Кваліфікаційна комісія:

затверджує перелік питань для тестування та встановлює кількість балів, які повинна набрати особа для складення кваліфікаційного іспиту;

повідомляє особу про результати проведення іспиту в день його проведення;

приймає рішення про визначення особи експертом державної експертизи.

12. Під час складання кваліфікаційного іспиту працівники територіальних органів Держгеокадастру не мають права користуватися нормативно-правовими актами, навчальною або іншою літературою, засобами зв'язку та іншими технічними засобами.

13. Розгляд та погодження або відмова у погодженні документації із землеустрою здійснюються експертами державної експертизи у порядку черговості їх надходження відповідно до вимог, установлених статтями 186 і 1861 Земельного кодексу України.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

14. Під час розгляду документації із землеустрою опрацьовується документація із землеустрою в електронній формі із накладеним на неї кваліфікованим електронним підписом розробника.

(пункт 14 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

15. За результатами розгляду документації із землеустрою відповідний експерт державної експертизи у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня надходження документації із землеустрою, готує згідно з додатком висновок про погодження або про відмову в погодженні документації із землеустрою в електронній формі із накладенням на нього кваліфікованого електронного підпису, після чого реєструє в системі електронного документообігу Держгеокадастру з обов'язковим нанесенням штрихкоду, який включає реєстраційні індекс і дату.

(пункт 15 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

16. Висновок про погодження або про відмову в погодженні документації із землеустрою в електронній формі надсилається через систему електронного документообігу Держгеокадастру на електронну адресу розробнику документації із землеустрою у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня його реєстрації в системі електронного документообігу Держгеокадастру.

(пункт 16 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

17. Пункт 17 виключено

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 477
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

18. Висновки про погодження або про відмову в погодженні документації із землеустрою експертів державної експертизи підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру з урахуванням законодавства про захист персональних даних.

(пункт 18 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

19. У разі надання висновку про відмову в погодженні документації із землеустрою розробник після усунення зауважень та пропозицій може подати її для погодження відповідно до вимог цього Порядку.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

 

ВИСНОВОК
про розгляд документації із землеустрою

1. Назва документації із землеустрою, що розглядається _____________________________________.

2. Замовник документації із землеустрою _________________________________________________.

3. Розробник документації із землеустрою ________________________________________________.

4. Дата подання на погодження ___ ____________ 20__ р.

5. Підстава для розроблення документації із землеустрою ___________________________________.

6. Основні характеристики земельної ділянки відповідно до документації із землеустрою:

1) адреса (місце розташування) _________________________________________________________;

2) загальна площа ____________________________________________________ (гектарів/кв. метр);

3) категорія земель:

на момент складення документації із землеустрою __________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

запропоновано документацією із землеустрою _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

цільове призначення земельної ділянки, код згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель:

на момент складення документації із землеустрою __________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

запропоновано документацією із землеустрою _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

склад угідь:

на момент складення документації із землеустрою __________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

запропоновано документацією із землеустрою _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

форма власності:

на момент складення документації із землеустрою __________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

запропоновано документацією із землеустрою _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

4) належність земельної ділянки до особливо цінних земель __________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (у разі належності зазначається інформація про те, до яких
_____________________________________________________________________________________;
                                                                            особливо цінних земель належить земельна ділянка)

5) наявність обмежень на земельній ділянці ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (у разі наявності зазначаються конкретні обмеження)

7. Необхідність проведення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації (так/ні).

8. Аналіз документації із землеустрою на відповідність її положень вимогам земельного законодавства та прийнятим відповідно до нього нормативно-правовим актам, документації із землеустрою __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

9. Зауваження та пропозиції до документації із землеустрою:
_____________________________________________________________________________________
                     (у разі наявності зазначаються конкретні зауваження та пропозиції з посиланням на вимоги земельного
_____________________________________________________________________________________.
                   законодавства та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів, документації із землеустрою)

10. Підсумкова оцінка документації із землеустрою (погоджується / не погоджується).

Строк дії висновку необмежений

Експерт державної експертизи ___________________________________________________________
                                                                                                                               (власне ім'я та прізвище)

Примітка. Підпункти 3 - 5 пункту 6 цього висновку не заповнюються в разі розгляду схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць; проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів; робочих проектів землеустрою.

(додаток у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.03.2020 р. N 208)

____________

Опрос