Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы деятельности Национального агентства по обеспечению качества высшего образования

КМ Украины
Постановление КМ от 27.07.2016 № 567
редакция действует с 07.07.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 липня 2016 р. N 567

Київ

Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 5 жовтня 2016 року N 709
,
від 18 травня 2017 року N 365
,
від 31 січня 2018 року N 30
,
від 4 липня 2018 року N 519

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Пункт 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 31.01.2018 р. N 30)

2. Затвердити граничну чисельність працівників Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у кількості 67 одиниць.

3. Установити, що:

працівникам Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти виплачується надбавка у відсотках посадового окладу за стаж роботи у таких розмірах: понад три роки - 10, понад п'ять років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків посадового окладу. При цьому до стажу роботи для встановлення надбавки зараховуються період роботи на посаді та раніше набутий стаж державної служби, педагогічний, науково-педагогічний або науковий стаж відповідно до законодавства;

дія Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. N 567 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 64, ст. 2328; 2015 р., N 73, ст. 2401), поширюється на осіб, які продовжують здобувати наукові ступені відповідно до підпункту 7 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту";

науковий ступінь доктора наук присуджується спеціалізованими вченими радами, утвореними Міністерством освіти і науки, відповідно до законодавства, чинного до набрання чинності Законом України від 1 липня 2014 р. N 1556-VII "Про вищу освіту", та диплом доктора наук видається Міністерством освіти і науки до затвердження в установленому зазначеним Законом порядку Положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад;

(пункт 3 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 р. N 519,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

акредитація напрямів підготовки і спеціальностей у вищих навчальних закладах у порядку, передбаченому Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 978 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1491), здійснюється до завершення повного циклу освітньої діяльності, що провадиться вищими навчальними закладами і започаткована до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. N 1117 "Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 2, ст. 103). У зазначений період розгляд акредитаційних справ та прийняття рішення про видачу сертифікатів про акредитацію здійснюється Акредитаційною комісією відповідно до Положення про Акредитаційну комісію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. N 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 36, ст. 1946; 2012 р., N 65, ст. 2662).

(абзац п'ятий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 р. N 365)

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 5 цієї постанови, який набирає чинності з 31 грудня 2020 року.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 р. N 519)

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

СКЛАД
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Склад виключено

(склад із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 р. N 709
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 31.01.2018 р. N 30)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52, ст. 2389; 2005 р., N 40, ст. 2544) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. N 462, доповнити розділом XXXV такого змісту:

"XXXV. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Голова

25

Керівник секретаріату

22

Заступник керівника секретаріату

21

Директор департаменту секретаріату

19 - 20

Керівник відділу

15 - 18

Завідувач сектору

13 - 14

Фахівець:

 

провідний

12

I категорії

11

II категорії

10

без категорії

9".

2. У Порядку присудження наукових ступенів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. N 567 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 64, ст. 2328; 2015 р., N 73, ст. 2401; 2016 р., N 3, ст. 185):

1) абзаци перший і другий пункту 7 виключити;

2) в абзаці першому пункту 27 слова ", роботою спеціалізованих вчених рад" виключити;

3) розділи "Позбавлення наукових ступенів" і "Розгляд апеляцій" виключити.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. N 1183 "Про затвердження зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 90, ст. 3269).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. N 567 "Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 64, ст. 2328).

3. Пункт 41 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. N 538 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 63, ст. 2283).

4. Пункт 59 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. N 955 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 4, ст. 101).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2014 р. N 29 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260 і від 21 листопада 2011 р. N 1183" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 10, ст. 332).

6. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. N 656 "Деякі питання реалізації статті 54 Закону України "Про вищу освіту" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 73, ст. 2401).

7. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1159 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 3, ст. 185).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. N 173 "Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. N 1183 та внесення до неї змін" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 23, ст. 903).

____________

Опрос