Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 10 декабря 2003 г. N 1891 и от 24 июня 2015 г. N 525

КМ Украины
Постановление КМ от 31.08.2016 № 566
действует с 06.09.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 серпня 2016 р. N 566

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 і від 24 червня 2015 р. N 525

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 "Про затвердження Методики оцінки майна" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2669; 2015 р., N 100, ст. 3435) і від 24 червня 2015 р. N 525 "Про утворення робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об'єктів державної власності, що підлягають приватизації" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 60, ст. 1955, N 68, ст. 2237) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 25

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 і від 24 червня 2015 р. N 525

1. У Методиці оцінки майна, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891:

1) пункт 94 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі прийняття державним органом приватизації рішення про повторне проведення конкурсу, на який надійшла заява від одного покупця, ціна продажу пакета акцій акціонерного товариства встановлюється на підставі ціни, яку визначив покупець у своїй конкурсній пропозиції, але не може бути меншою результатів повторної незалежної оцінки, проведеної суб'єктом оціночної діяльності, який проводив незалежну оцінку на попередню дату оцінки, на нову дату оцінки, яка збігається з датою проведення конкурсу. Під час проведення повторної незалежної оцінки норми, визначені підпунктом 5 пункту 9 цієї Методики, не застосовуються. Для проведення повторної незалежної оцінки використовуються матеріали інвентаризації та аудиту, складені на попередню дату оцінки згідно з пунктом 9 цієї Методики.";

2) пункт 96 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

"У процесі проведення оцінки забезпечується проведення аналізу чутливості одержаного результату ринкової вартості пакета акцій до зміни основного фактора (основних факторів), що мають вирішальний вплив на формування ринкової вартості, у разі потреби з використанням математичних моделей, опис та підсумки якого зазначаються у звіті про оцінку. Опис та підсумки аналізу чутливості використовуються разом з іншими документами, а також рекомендаціями та пропозиціями радників і робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об'єктів державної власності, що підлягають приватизації (у разі їх наявності), під час розроблення та затвердження органом приватизації рекомендацій конкурсній комісії щодо встановлення початкової ціни.

Аналіз чутливості одержаного результату оцінки ринкової вартості пакета акцій полягає у встановленні величини його зміни за умови зміни значення основних фінансово-економічних показників, що впливають на ефективність діяльності акціонерного товариства чи характеризують його діяльність (ціноутворюючі фактори). При цьому аналіз чутливості одержаного результату ринкової вартості пакета акцій проводиться окремо за кожним обґрунтованим у звіті про оцінку ціноутворюючим фактором.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим;

3) пункт 97 викласти в такій редакції:

"97. На підставі отриманих результатів оцінки пакета акцій орган приватизації за умови наявності позитивного загального висновку рецензента акта оцінки або звіту про оцінку затверджує результати оцінки (акт оцінки або висновок про вартість) шляхом видання наказу.

Початкова ціна контрольних пакетів акцій, що належать до групи Г, або паливно-енергетичного комплексу, яка встановлена органом приватизації (конкурсною, аукціонною комісією), може бути переглянута (збільшена або зменшена) за пропозицією робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об'єктів державної власності, що підлягають приватизації.".

2. У Положенні про робочу групу з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 р. N 525:

1) підпункт 4 пункту 3 викласти в такій редакції:

"4) підготовка пропозицій щодо перегляду (збільшення або зменшення) початкової ціни пакетів акцій об'єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу, що підлягають приватизації.";

2) пункт 10 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Під час підготовки зазначених пропозицій робочою групою розглядаються такі матеріали:

звіт про оцінку пакета акцій з висновком про вартість;

рекомендації та пропозиції радників;

надані органом приватизації аналітичні матеріали щодо впливу зміни основного фактора (основних факторів) на формування ринкової вартості пакета акцій згідно з результатами аналізу чутливості, які містяться у звіті про оцінку, за період від дати оцінки та пропозиції щодо встановлення початкової ціни або діапазону її значення;

інформація про підсумки попередніх продажів у процесі приватизації пакета акцій та/або пакетів акцій подібних за галузевою ознакою підприємств (у разі наявності).".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим.

____________

Опрос