Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка представления документов в электронном виде в орган лицензирования и выдачи им документов в электронном виде с помощью телекоммуникационных средств связи

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 23.08.2016 № 561
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. N 561

Київ

Про затвердження Порядку подання документів в електронному вигляді до органу ліцензування та видачі ним документів в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 травня 2017 року N 363)

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок подання документів в електронному вигляді до органу ліцензування та видачі ним документів в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку, що додається.

2. Органам ліцензування протягом двох місяців:

затвердити за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі шаблони електронних документів;

забезпечити оприлюднення та подальше оновлення на власних офіційних веб-сайтах і на єдиному державному порталі адміністративних послуг та в інтегрованих у нього системах переліку документів з питань ліцензування, що подаються в електронному вигляді до органу ліцензування, їх шаблонів, адрес та контактних телефонів уповноважених посадових осіб органу ліцензування.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 49

 

ПОРЯДОК
подання документів в електронному вигляді до органу ліцензування та видачі ним документів в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру подання документів, передбачених Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон), в електронному вигляді до органу ліцензування та видачі ним документів в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

заявник - здобувач ліцензії або ліцензіат, які подають до органу ліцензування електронні документи з питань ліцензування;

особистий кабінет - розділ єдиного державного порталу адміністративних послуг (далі - портал), доступ до якого має тільки заявник, що зареєструвався та авторизується за допомогою ідентифікаторів доступу до особистого кабінету, через який здійснюється подання електронних документів, у якому розміщуються інформаційні повідомлення щодо результатів розгляду поданих електронних документів і який використовується як механізм спілкування між заявником та органом ліцензування;

шаблон електронного документа - форма документа з питань ліцензування, затверджена відповідними нормативно-правовими актами, у вигляді електронних даних, які можуть бути перетворені за допомогою електронних засобів у візуальну форму.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Законах України "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг".

3. Документи, подані заявником, та рішення органу ліцензування в паперовій або електронній формі мають однакову юридичну силу.

4. Використання електронного цифрового підпису здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про електронний цифровий підпис". Уповноважені посадові особи органу ліцензування використовують електронний цифровий підпис також з урахуванням вимог Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1452 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2894).

5. Під час реєстрації в особистому кабінеті на порталі заявник проходить ідентифікацію з використанням електронного цифрового підпису. Для підтвердження реєстрації на зазначену заявником під час реєстрації адресу електронної пошти автоматично надсилається лист активації.

6. Подання електронних документів здійснюється через портал за допомогою інструменту сервісу "Замовити послугу" у п'ять етапів: вибір центру надання послуги, вибір послуги, заповнення шаблонів, завантаження електронних документів та замовлення послуги.

7. Електронні документи, що видаються органом ліцензування, повинні бути викладені державною мовою. На зазначені документи накладається електронний цифровий підпис керівника та/або уповноваженої особи органу ліцензування.

8. Програмно-технічні комплекси та технічні засоби органу ліцензування, що використовуються для отримання/надання електронних документів відповідно до цього Порядку, повинні відповідати вимогам законодавства щодо захисту інформації, а також унеможливлювати несанкціоноване знищення, блокування, порушення цілісності та режиму доступу до інформації, яка обробляється та передається.

Порядок подання електронних документів та замовлення послуги

9. Електронні документи подаються до органу ліцензування заявником через особистий кабінет на порталі шляхом заповнення шаблонів та/або у вигляді файлів, на які накладено електронний цифровий підпис заявника.

Документи, які містять більше однієї сторінки, скануються в один файл у форматі PDF.

10. Заявник надсилає органу ліцензування електронні документи, визначені Законом та ліцензійними умовами провадження відповідного виду господарської діяльності.

11. У разі подання електронних документів заявник не подає їх на паперових носіях.

12. Реєстрація на порталі електронних документів здійснюється за допомогою відповідних програмно-апаратних засобів у день їх надходження у разі:

відповідності документів шаблонам;

накладення на документ електронного цифрового підпису заявника;

підтвердження електронного цифрового підпису заявника та/або його посадових осіб, наявність підписів яких є обов'язковою для документів у паперовій формі, відповідно до умов, установлених статтею 3 Закону України "Про електронний цифровий підпис";

чинності відповідного посиленого сертифіката ключа під час накладення електронного цифрового підпису. Чинність посиленого сертифіката ключа підтверджується за допомогою позначки часу, отриманої від акредитованого центру сертифікації ключів, або якщо до моменту одержання електронного документа строк дії відповідного сертифіката не був закінчений чи відповідний сертифікат не був скасований та/або блокований.

Обробка електронних документів органом ліцензування

13. Уповноважена особа органу ліцензування опрацьовує подані заявником електронні документи в порядку черговості їх надходження не рідше двох разів на день (у першій та другій половині робочого дня). У разі надходження поданих заявником електронних документів такі документи невідкладно реєструються за допомогою інформаційних систем органу ліцензування. Реєстрація супроводжується електронним підтвердженням, що надсилається заявнику в особистий кабінет на порталі.

14. Електронний документ вважається таким, що одержаний органом ліцензування, з часу надходження до заявника електронного підтвердження.

Розгляд та видача електронних документів органом ліцензування

15. Орган ліцензування здійснює розгляд електронних документів і за результатами їх розгляду приймає рішення у порядку та строки, встановлені Законом.

16. Орган ліцензування повідомляє заявнику про прийняте рішення шляхом надіслання йому в особистий кабінет на порталі та розміщення на веб-сайті органу ліцензування відповідного повідомлення, на яке накладено електронний цифровий підпис керівника та/або уповноваженої особи органу ліцензування.

До повідомлення додаються скановані копії, на які накладено електронний цифровий підпис:

рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду;

рішення про відмову у видачі ліцензії;

рішення про видачу ліцензії;

рішення про звуження (розширення) провадження ліцензіатом виду господарської діяльності або витяг з такого рішення;

витягу з рішення про анулювання ліцензії.

Зберігання електронних документів органом ліцензування

17. Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії електронних документів формує ліцензійну справу в порядку, визначеному статтею 17 Закону.

18. Електронні копії документів, зазначені в частині другій статті 17 Закону, є невід'ємною частиною ліцензійної справи і зберігаються в інформаційних системах органів ліцензування у вигляді електронних даних, які за допомогою програмно-апаратних засобів можуть бути перетворені у візуальну форму.

19. Електронні копії документів є документами постійного зберігання.

____________

Опрос