Идет загрузка документа (68 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 22.07.2016 № 465
редакция действует с 21.02.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 липня 2016 р. N 465

Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 березня 2017 року N 163
,
від 6 лютого 2019 року N 106

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що Положення про порядок стажування у державних органах, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р. N 804 (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 35), застосовується при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

2. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 19

 

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 р. N 700 "Про віднесення посад працівників Національної академії державного управління при Президентові України до категорій посад державних службовців та умови оплати їх праці" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 816 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 59, ст. 2078) і від 20 січня 2010 р. N 37 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 3, ст. 99), виключити.

2. У Типовому регламенті місцевої державної адміністрації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. N 2263 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2456; 2007 р., N 83, ст. 3072):

1) у пункті 19 слова "роботи з кадровим резервом" замінити словами "з інших питань управління персоналом";

2) абзац перший пункту 20 викласти в такій редакції:

"20. Організацію кадрової роботи в апараті місцевої держадміністрації та у структурних підрозділах місцевої держадміністрації здійснює служба управління персоналом, а в підрозділах, які мають штатну чисельність до п'яти осіб, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.";

3) пункт 21 викласти в такій редакції:

"21. Прийняття на державну службу до місцевої держадміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.";

4) пункт 23 виключити;

5) пункти 24 і 27 викласти в такій редакції:

"24. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар'єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.";

"27. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті місцевої держадміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе служба управління персоналом.".

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 06.02.2019 р. N 106)

4. Пункт 23 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1040 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 93, ст. 3068), виключити.

5. У Типовому положенні про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. N 887 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 73, ст. 2941):

1) доповнити Типове положення пунктом 101 такого змісту:

"101. Керівник структурного підрозділу місцевої держадміністрації, утвореного як юридична особа публічного права, здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників цього підрозділу.";

2) у пункті 12 слова "за поданням керівника структурного підрозділу" замінити словами "відповідно до законодавства про державну службу".

6. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2013 р. N 265 "Про віднесення посади державного адміністратора і посади адміністратора до відповідної категорії посад державних службовців і посад в органах місцевого самоврядування" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 34, ст. 1213):

1) у назві розпорядження слова "посад державних службовців і" виключити;

2) пункт 1 виключити.

7. Пункт 11 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. N 411 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 73, ст. 2066), викласти в такій редакції:

"11. Адміністрацію Держспецзв'язку очолює Голова Держспецзв'язку, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Голова Держспецзв'язку має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Держспецзв'язку.

Кількість заступників Голови Держспецзв'язку визначається Кабінетом Міністрів України на основі обґрунтованого подання Голови Держспецзв'язку.

Голова Держспецзв'язку є керівником державної служби в Адміністрації Держспецзв'язку.

Голова Держспецзв'язку та його заступники можуть бути державними службовцями. У такому випадку призначення на зазначені посади та звільнення з них здійснюється Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.".

8. Пункт 8 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.03.2017 р. N 163)

 

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 р. N 423 "Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону України "Про державну службу" (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 252).

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 1994 р. N 521.

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1994 р. N 692.

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 1994 р. N 833.

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 р. N 362.

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1995 р. N 491.

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1995 р. N 535.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1995 р. N 694 "Про внесення доповнень до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 р. N 423" (ЗП України, 1996 р., N 1, ст. 22).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 вересня 1995 р. N 747 "Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах виконавчої влади" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 39).

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 січня 1996 р. N 6.

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N 912 "Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 434).

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 83 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 7, с. 70).

13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 84 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 7, с. 71).

14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. N 147 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 12, с. 187).

15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 березня 1997 р. N 169 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 14, с. 89).

16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. N 503 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 38, с. 44).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 731 "Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 21, ст. 764).

18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. N 532 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 27, ст. 1007).

19. Пункт 52 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1336 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1277).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1998 р. N 2095 "Про внесення доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань кадрової служби" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 52, ст. 1955).

21. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 1999 р. N 139 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 8, ст. 302).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. N 851 "Про затвердження Порядку перебування на державній службі працівників патронатної служби членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 20, ст. 902).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. N 1374 "Про затвердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 31, ст. 1613).

24. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. N 918 "Про умови оплати праці та віднесення до категорій посад державних службовців працівників апарату Державного лікувально-оздоровчого управління" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 23, ст. 961).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1922 "Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1-2, ст. 27).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. N 56 "Про внесення змін до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 4, ст. 134).

27. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. N 60 "Про віднесення посад працівників територіальних органів НКРЕ до відповідних категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 9, ст. 370).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. N 199 "Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 9, ст. 367).

29. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. N 113 "Про віднесення посад працівників секретаріату Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів до відповідних категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 13, ст. 564).

30. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 313 "Про віднесення посад працівників секретаріату регіональної комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі до відповідних категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 31, ст. 1423).

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 876 "Про внесення змін до Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 31, ст. 1401).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 962 "Про внесення змін до Порядку перебування на державній службі працівників патронатної служби членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1484).

33. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1681 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2289).

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1979 "Про внесення зміни до пункту 3 Положення про проведення атестації державних службовців" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2397).

35. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 88 "Про віднесення посад працівників апарату судів загальної юрисдикції до відповідних категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9, ст. 404).

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 588 "Про соціальний захист громадян України, які працюють у Комісії з економічних питань при Економічній раді Співдружності Незалежних Держав та у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 17, ст. 779).

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 812 "Про внесення змін до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації та Положення про проведення атестації державних службовців" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1048).

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. N 910 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 25, ст. 1199).

39. Пункти 8, 19 і 21 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546).

40. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 р. N 1365 "Про внесення змін до пункту 4 Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 35, ст. 1902).

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1431 "Про внесення змін до Положення про формування кадрового резерву для державної служби" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1987).

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. N 1693 "Про доповнення пункту 3 Положення про проведення атестації державних службовців" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 45, ст. 2352).

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2004 р. N 525 "Про внесення змін до Положення про формування кадрового резерву для державної служби" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 17, ст. 1170).

44. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. N 426 "Про доповнення розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. N 113" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 27, ст. 1795).

45. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 530 "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 88" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2031).

46. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. N 1031 "Про внесення змін до Положення про формування кадрового резерву для державної служби" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 32, ст. 2156).

47. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 р. N 695 "Про віднесення посад членів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України - директорів департаментів до другої категорії посад державних службовців".

48. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 р. N 696 "Про віднесення посад працівників управлінь державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі до відповідних категорій посад державних службовців".

49. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2004 р. N 1514 "Про віднесення посад працівників Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту до відповідних категорій посад державних службовців та умови оплати їх праці" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3014).

50. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 січня 2005 р. N 1 "Про віднесення посад працівників державних органів контролю в насінництві та розсадництві до категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 2, ст. 89).

51. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. N 90 "Про віднесення посад працівників територіальних органів міграційної служби до відповідних категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 14, ст. 724).

52. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2005 р. N 112 "Про віднесення деяких посад до першої та другої категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 16, ст. 850).

53. Пункти 2 і 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 р. N 371 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 20, ст. 1080).

54. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. N 241 "Про віднесення посад працівників органів Державної служби з карантину рослин до відповідних категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 28, ст. 1657).

55. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. N 553 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної служби" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 28, ст. 1627).

56. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. N 665 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 31, ст. 1864).

57. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 961 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 39, ст. 2473).

58. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2005 р. N 450 "Про віднесення посад працівників Рахункової палати та її територіальних представництв до відповідних категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 45, ст. 2846).

59. Пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. N 203 "Про забезпечення діяльності секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 15, ст. 1122).

60. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. N 896 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 588" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 27, ст. 1938).

61. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1032 "Про внесення змін до Положення про формування кадрового резерву для державної служби та визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. N 978 і від 16 травня 2001 р. N 503" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2149).

62. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1922 і від 26 жовтня 2001 р. N 1440, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1035 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 31, ст. 2210).

63. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2006 р. N 1130 "Про доповнення пункту 8 Порядку перебування на державній службі працівників патронатної служби членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 32, ст. 2324).

64. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2006 р. N 1375 "Про внесення змін до Положення про формування кадрового резерву для державної служби" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 40, ст. 2679).

65. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. N 503 "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 1994 р. N 521" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 40, ст. 2691).

66. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 січня 2007 р. N 4 "Про віднесення посад працівників Головної державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей і районів до відповідних категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 2, ст. 74).

67. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. N 272 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 14, ст. 531).

68. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 852 "Про внесення зміни до пункту 4 Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 46, ст. 1888).

69. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1151 "Про внесення змін до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 72, ст. 2704).

70. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. N 1221 "Про віднесення посад Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту та його заступників до відповідних категорій посад державних службовців та умови оплати їх праці" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 79, ст. 2939).

71. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1352 "Про доповнення пункту 4 Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 89, ст. 3276).

72. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. N 314 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 р. N 423" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 28, ст. 875).

73. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. N 1114 "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. N 113" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 63, ст. 2149).

74. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 829 "Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 71, ст. 2382).

75. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. N 129 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. N 199 і від 21 лютого 2007 р. N 272" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 14, ст. 425).

76. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 березня 2009 р. N 279 "Про віднесення посад працівників апарату Фонду державного майна до відповідних категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 21, ст. 683).

77. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 червня 2009 р. N 572 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 р. N 423" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 43, ст. 1444).

78. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 р. N 1227 "Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 р. N 423" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 89, ст. 3019).

79. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1422 "Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 14).

80. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2010 р. N 303 "Деякі питання формування кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України, на 2010 рік" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 26, ст. 1036).

81. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 709 "Питання Державної інспекції зв'язку" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 61, ст. 2119).

82. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2010 р. N 1924 "Про віднесення посади начальника Управління житловими будинками Управління справами Верховної Ради України до третьої категорії посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 76, ст. 2695).

83. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 2065 "Про віднесення посад керівних працівників, спеціалістів секретаріату та інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до відповідних категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 85, ст. 2996).

84. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності судів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. N 1097 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 92, ст. 3272).

85. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1109 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. N 272" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 94, ст. 3339).

86. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 2199 "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 березня 1997 р. N 169" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 94, ст. 3356).

87. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. N 113 "Про віднесення посад працівників секретаріату Комітету з Державної премії України в галузі освіти до відповідних категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 12, ст. 525).

88. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників апарату судів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. N 215 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 18, ст. 752).

89. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 438 "Деякі питання формування в 2011 році кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 31, ст. 1327).

90. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. N 422 "Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 30, ст. 1297).

91. Пункти 1 і 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. N 426 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 30, ст. 1301).

92. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. N 422 "Про віднесення посад працівників Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні до відповідних категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 37, ст. 1535).

93. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 446 "Питання віднесення деяких посад працівників Адміністрації Президента України до відповідних категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 39, ст. 1615).

94. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. N 916 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 67, ст. 2577).

95. Пункт 3 і 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. N 1126 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 85, ст. 3113).

96. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. N 1230 "Про віднесення посад працівників Державної судової адміністрації до відповідних категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 95, ст. 3470).

97. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. N 45 "Про затвердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 9, ст. 321).

98. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. N 493 "Про віднесення посад працівників органів влади Автономної Республіки Крим до відповідних категорій посад державних службовців та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 42, ст. 1626).

99. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 р. N 591 "Про внесення змін до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 50, ст. 1969).

100. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. N 601 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 50, ст. 1979).

101. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. N 605 "Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв'язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової оплачуваних відпусток" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 50, ст. 1983).

102. Пункти 1 - 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 р. N 627 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 53, ст. 2134).

103. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. N 681 "Про надання державним службовцям службового житла, а також компенсації витрат на проживання та інших витрат у зв'язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 57, ст. 2287).

104. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. N 666 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 56, ст. 2245).

105. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. N 740 "Про віднесення посад, які займали особи з числа колишніх державних службовців, до відповідних груп та підгруп посад державної служби, передбачених Законом України "Про державну службу" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 61, ст. 2472).

106. Пункти 2, 4, 5, 7, 8 і 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. N 809 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 65, ст. 2670).

107. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2012 р. N 674 "Про віднесення посади Голови Рахункової палати до першої категорії посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 70, ст. 2839).

108. Пункт 18 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. N 868 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 71, ст. 2870).

109. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. N 43 "Про віднесення посади заступника міністра - керівника апарату до першої категорії посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 9, ст. 348).

110. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 р. N 48 "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 2065" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 10, ст. 385).

111. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 р. N 222 "Про внесення зміни до пункту 21 Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 27, ст. 922).

112. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2013 р. N 426 "Про затвердження Порядку та умов визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 47, ст. 1697).

113. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. N 501 "Про внесення змін до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. N 203" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 53, ст. 1946).

114. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. N 703 "Про віднесення деяких посад працівників органів державної влади, інших державних органів, установ до відповідних категорій посад державних службовців та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 76, ст. 2823).

115. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 663 "Про віднесення деяких посад працівників Апарату Верховної Ради України до відповідних категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 69, ст. 2547).

116. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 654 "Питання віднесення деяких посад працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України до відповідних категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 71, ст. 2609).

117. Пункти 2 - 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. N 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 76, ст. 2826).

118. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. N 964 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 4, ст. 110).

119. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. N 967 "Про затвердження профілів професійної компетентності деяких посад державної служби" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 4, ст. 112).

120. Пункт 8 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. N 112 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 34, ст. 911).

121. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2014 р. N 506 "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. N 1230" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 44, ст. 1168).

122. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 р. N 266 "Про віднесення посади головного спеціаліста Головного управління Національної гвардії України до п'ятої категорії посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 59, ст. 1608).

123. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. N 350 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 67, ст. 1868).

124. Пункт 2 змін, що вносяться у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 та до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 446, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. N 351 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 67, ст. 1869).

125. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. N 399 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 654" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 72, ст. 2024).

126. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 і від 14 серпня 2013 р. N 703, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 367 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 69, ст. 1929).

127. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 545 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 р. N 423" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 85, ст. 2402).

128. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. N 614 "Про внесення зміни у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. N 703" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 93, ст. 2675).

129. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. N 618 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. N 703 та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 1994 р. N 235" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 93, ст. 2679).

130. Пункти 2 і 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. N 171 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на заняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 28, ст. 812).

131. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. N 197 "Про внесення зміни у додаток 17 до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. N 703" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 31, ст. 896).

132. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. N 430 "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. N 1230" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 36, ст. 1089).

133. Пункти 3, 4 і 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. N 301 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 40, ст. 1218).

134. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. N 600 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. N 703" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 68, ст. 2233).

135. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. N 619 "Про внесення змін у додаток 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. N 703" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 69, ст. 2274).

136. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. N 637 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 р. N 423" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 70, ст. 2313).

137. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 і від 14 серпня 2013 р. N 703, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. N 642 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 72, ст. 2364).

138. Пункти 2 і 7 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. N 644 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 72, ст. 2366).

139. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. N 715 "Про внесення зміни у додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. N 703" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 76, ст. 2517).

140. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. N 716 "Про внесення змін до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 76, ст. 2518).

141. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. N 934 "Про внесення змін у додатки 5 і 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. N 703" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 92, ст. 3115).

142. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. N 1120 "Про віднесення працівників військово-цивільних адміністрацій до відповідних категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 88, ст. 2951).

143. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2015 р. N 1166 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. N 703" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 3, ст. 169).

144. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 14 "Про внесення змін у додаток 25 до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. N 703 та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. N 143" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 6, ст. 313).

145. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 і від 14 серпня 2013 р. N 703, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. N 123 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 18, ст. 738).

146. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 і від 14 серпня 2013 р. N 703, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. N 125 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 18, ст. 739).

147. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. N 703 і від 5 квітня 2014 р. N 85, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. N 244 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1121).

148. Пункт 16 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. N 313 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 35, ст. 1360).

____________

Опрос