Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типовых требований к лицам, претендующим на занятие должностей государственной службы категории "А"

КМ Украины
Постановление КМ от 22.07.2016 № 448

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 липня 2016 р. N 448

Київ

Про затвердження Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "А"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 3 жовтня 2018 року N 835
,
від 3 листопада 2019 року N 903
,
від 12 лютого 2020 року N 98

Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про державну службу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типові вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "А", що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 2 пункту 3 розділу "Загальні вимоги" Типових вимог, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 травня 2018 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 19

 

ТИПОВІ ВИМОГИ
до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "А"

I. Загальні (кваліфікаційні) вимоги*

1.

Освіта**

- ступінь вищої освіти - не нижче магістра

2.

Досвід роботи**

- загальний стаж роботи - не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері - не менше трьох років

3.

Володіння державною мовою

- вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька)

II. Спеціальні вимоги

Кваліфікаційні вимоги***

1.

Освіта***

 

2.

Досвід роботи***

 

Вимоги до компетентності****

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

- вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на самовіддану роботу, досягнення індивідуального та командного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти результативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2.

Комунікація та взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові сторони, розбудовувати партнерські стосунки;
- здатність ефективно взаємодіяти - слухати, сприймати та доносити думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на аудиторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи переконливі аргументи та послідовну комунікацію

3.

Розуміння сфери державної політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній сфері державної політики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації державної політики у відповідній сфері;
- бачення шляхів розв'язання поточних проблем у відповідній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залучення до формування/реалізації політики у відповідній сфері

4.

Стратегічне бачення

- бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, розуміння середньо- та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрямки розвитку та покращень у сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне бачення у конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі та послідовні плани дій

5.

Управління змінами та інновації

- рішучість та наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність та коригувати плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інноваційні ідеї та підходи

6.

Доброчесність та дотримання правил етичної поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та правила етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/або не безсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність кандидата аргументувати:
- достовірність задекларованих відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- дотримання вимог щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів та інших вимог, обмежень, заборон, встановлених
Законом України "Про запобігання корупції"

7.

Абстрактне мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки

8.

 

 

Професійні знання*****

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

знання:
-
Конституції України;
-
Закону України "Про державну службу";
-
Закону України "Про запобігання корупції" та іншого законодавства

2.

 

 

3.

 

 

____________
* Зазначаються загальні вимоги відповідно до
частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України "Про державну службу".

** Не зазначається у разі наявності аналогічної вимоги у підрозділі "Кваліфікаційні вимоги***" розділу "II. Спеціальні вимоги".

*** Зазначається лише у разі, коли спеціальним законом, який регулює діяльність відповідного державного органу, визначено інші вимоги до освіти та/або досвіду роботи, відмінні від тих, що зазначені у Законі України "Про державну службу", а також у разі необхідності уточнення галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

**** У розділі "Вимоги до компетентності" зазначається не більше восьми вимог.

***** У розділі "Професійні знання" зазначається не більше трьох вимог.

(Типові вимоги у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 835,
від 03.11.2019 р. N 903
,
від 12.02.2020 р. N 98)

____________

Опрос