Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка назначения, отказа в назначении и аннулирования назначения органа по сертификации для индивидуального утверждения колесных транспортных средств, партий частей и оборудования

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 01.07.2016 № 419
редакция действует с 03.09.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 липня 2016 р. N 419

Київ

Про затвердження Порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 серпня 2019 року N 786

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, що додається.

2. Пункт 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. N 460 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 54, ст. 1755), доповнити підпунктом 711 такого змісту:

"711) призначає органи із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання;".

3. Міністерству інфраструктури забезпечити прийняття у двомісячний строк необхідних нормативно-правових актів та привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 4 пункту 13 Порядку, затвердженого цією постановою, який набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру призначення, відмови у призначенні, анулювання призначення, розширення та обмеження сфери призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, нових та таких, що були у користуванні (далі - колісні транспортні засоби), партій частин та обладнання.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 786)

2. Процедура призначення, відмови у призначенні, анулювання призначення, розширення та обмеження сфери призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання здійснюється на безоплатній основі.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 786)

3. Документи, необхідні для призначення, анулювання призначення, розширення та обмеження сфери призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, подаються до Мінінфраструктури в паперовій формі особисто, через уповноважену особу або надсилаються поштою.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 786)

Призначення та відмова у призначенні

4. Органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання (далі - орган із сертифікації колісних транспортних засобів) призначається заявник за умови, що він:

1) є юридичною особою - резидентом України незалежно від форми власності;

2) акредитований як орган з оцінки відповідності згідно із законодавством, а сфера його акредитації охоплює види продукції та документи, на відповідність яким проводиться оцінювання відповідності щодо індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, стосовно яких він заявляє про свою компетентність;

(підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 786)

3) має не менш як двох працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором на постійній основі, з відповідною профільною освітою та досвідом роботи у сфері оцінки відповідності колісних транспортних засобів не менш як один рік;

4) має власні акредитовані випробувальні лабораторії для проведення випробувань колісних транспортних засобів в обсягах, передбачених законодавством для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, що були у користуванні, партій частин та обладнання, стосовно яких він заявляє про свою компетентність і які охоплені сферою акредитації органу з оцінки відповідності, та укладені договори із сторонніми акредитованими випробувальними лабораторіями для проведення видів випробувань продукції в межах відповідної сфери призначення, які не проводяться його власними лабораторіями;

(підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 786)

5) має досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції протягом трьох останніх років;

6) не залежить від замовника робіт з оцінки відповідності;

7) має страховий фонд або уклав договір страхування відповідальності перед третіми особами на час провадження діяльності призначеного органу із сертифікації колісних транспортних засобів (відповідно до абзацу дев'ятого пункту 5 цього Порядку);

(підпункт 7 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 786)

8) забезпечує дотримання вимог щодо конфіденційності інформації, одержаної під час виконання своїх завдань, крім її надання у визначених законом випадках відповідним уповноваженим органам;

9) протягом трьох останніх років не допускав порушення, які призводили до неправомірної видачі сертифікатів відповідності.

5. Заявник - орган з оцінки відповідності, що претендує на призначення органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, подає Мінінфраструктури заяву про призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання (далі - заява про призначення) за формою згідно з додатком 1.

До заяви про призначення заявник додає такі документи:

опис сфери призначення, стосовно якої заявник заявляє про свою компетентність, за формою згідно з додатком 7;

(пункт 5 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 786,
у зв'язку з цим абзаци третій - десятий
 вважати відповідно абзацами четвертим - одинадцятим)

засвідчені заявником копії атестата про акредитацію, виданого згідно із законодавством, та додатків до нього;

перелік працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором на постійній основі, а також працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором без зарахування їх до штатного розпису (за наявності) органу з оцінки відповідності (задіяних в оцінці відповідності колісних транспортних засобів), та відомості про їх кваліфікацію, підписані керівником заявника (додаток 2);

довідка про власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції, підписана керівником заявника (додаток 3), та за наявності копії укладених відповідних договорів з іншими акредитованими лабораторіями (центрами), з якими співпрацює орган з оцінки відповідності, засвідчені в установленому порядку;

довідка про досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції за останні три роки, підписана керівником заявника (додаток 4);

складена у довільній формі заява про те, що заявник не має комерційної заінтересованості щодо продукції, процесу, послуги, які оцінює, а також про те, що орган, його керівник і персонал, уповноважені виконувати роботи з оцінки відповідності, не ідентифікуються як розробник, виробник (постачальник), монтажник процесу, послуги або як уповноважений представник однієї з таких осіб;

копія договору страхування відповідальності перед третіми особами на час провадження діяльності призначеного органу із сертифікації колісних транспортних засобів, засвідчена заявником або підписана керівником заявника довідка про наявність коштів у розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, завданих внаслідок провадження ним діяльності як призначеним органом із сертифікації колісних транспортних засобів;

(абзац дев'ятий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 786)

підписана керівником заявника заява про забезпечення конфіденційності інформації (додаток 5);

підписана керівником заявника у довільній формі інформація про впроваджені коригувальні заходи за виявленими невідповідностями у разі, коли заява подається заявником повторно.

6. Мінінфраструктури протягом 25 робочих днів з дня одержання заяви про призначення та документів, що додаються до неї, проводить аналіз поданих заявником документів та перевіряє повноту відомостей.

7. У разі подання заявником повного пакета документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, та якщо за результатами їх аналізу, а також вибіркового аналізу виконання за попередній період робіт з оцінки відповідності встановлено, що заявник відповідає вимогам, визначеним пунктом 4 цього Порядку, Мінінфраструктури приймає рішення про призначення органу із сертифікації колісних транспортних засобів.

У рішенні про призначення органу із сертифікації колісних транспортних засобів зазначаються:

найменування та місцезнаходження призначеного органу;

ідентифікаційний номер призначеного органу;

сфера призначення.

Рішення про призначення органу із сертифікації колісних транспортних засобів приймається не пізніше ніж протягом 30 робочих днів з дня одержання заяви про призначення та оформляється наказом Мінінфраструктури.

8. Призначення здійснюється на необмежений строк.

9. Мінінфраструктури присвоює призначеним органам із сертифікації колісних транспортних засобів реєстраційний номер. Перелік призначених органів із сертифікації колісних транспортних засобів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури.

10. Підставами для відмови у призначенні є:

1) подання заявником неповного пакета документів, необхідних для призначення, або невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку;

2) виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;

3) невідповідність заявника вимогам, визначеним пунктом 4 цього Порядку.

11. У разі виявлення обставин, передбачених пунктом 10 цього Порядку, Мінінфраструктури надсилає заявнику письмове повідомлення про відмову в призначенні із зазначенням підстав для такої відмови.

12. Заявник, щодо якого Мінінфраструктури вперше прийнято рішення про відмову в призначенні, може повторно подати заяву про призначення після здійснення коригувальних заходів, але не раніше ніж через 90 днів після прийняття попереднього рішення про відмову. Заявник, щодо якого Мінінфраструктури повторно прийнято рішення про відмову в призначенні, може подати заяву про призначення після здійснення коригувальних заходів, але не раніше ніж через один рік після прийняття попереднього рішення про відмову.

Анулювання призначення

13. Мінінфраструктури приймає рішення про анулювання призначення органу із сертифікації колісних транспортних засобів з таких підстав:

1) звернення органу із сертифікації колісних транспортних засобів з відповідною заявою за формою згідно з додатком 6;

2) повідомлення національним органом України з акредитації про скасування атестата про акредитацію органу із сертифікації колісних транспортних засобів;

3) припинення органу із сертифікації колісних транспортних засобів (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

4) виявлення за результатами оцінювання діяльності органу із сертифікації колісних транспортних засобів в порядку, визначеному Мінінфраструктури:

фактів недостовірних результатів сертифікації колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання;

недостовірних відомостей, які були надані ним у документах, що додавалися до заяви про призначення;

невідповідності органу із сертифікації колісних транспортних засобів вимогам, визначеним пунктом 4 цього Порядку.

14. У разі прийняття рішення про анулювання призначення органу із сертифікації колісних транспортних засобів Мінінфраструктури протягом п'яти робочих днів видає відповідний наказ, а також оприлюднює зазначену інформацію на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури.

15. Повідомлення про прийняття рішення щодо анулювання призначення органу із сертифікації колісних транспортних засобів надсилається (видається) органу із сертифікації колісних транспортних засобів в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

16. У разі анулювання призначення органу із сертифікації колісних транспортних засобів з підстав, передбачених підпунктом 4 пункту 13 цього Порядку, орган із сертифікації колісних транспортних засобів може звернутися для отримання призначення не раніше ніж через один рік з дня прийняття Мінінфраструктури рішення про анулювання призначення.

Розширення сфери призначення

17. Призначений орган із сертифікації колісних транспортних засобів, що претендує на розширення сфери призначення, подає Мінінфраструктури заяву про розширення сфери призначення за формою згідно з додатком 8.

До заяви про розширення сфери призначення додаються документи, зазначені в абзацах третьому - шостому пункту 5 цього Порядку із зазначенням відомостей, що стосуються лише розширення сфери призначення. Опис сфери призначення (додаток 7) повинен охоплювати всю сферу призначення з урахуванням її заявленого розширення, стосовно якої призначений орган із сертифікації колісних транспортних засобів заявляє про свою компетентність.

(Порядок доповнено розділом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 786)

Обмеження сфери призначення

18. Обмеження сфери призначення здійснюються з таких підстав:

1) звернення органу із сертифікації колісних транспортних засобів з відповідною заявою за формою згідно з додатком 9;

2) повідомлення національним органом України з акредитації про обмеження сфери призначення органу із сертифікації колісних транспортних засобів.

(Порядок доповнено розділом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 786)

 

 

Міністерство
інфраструктури України

ЗАЯВА
про призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання

_____________________________________________________________________________________
                                                          (найменування юридичної особи, що претендує на призначення)
_____________________________________________________________________________________
                              (місцезнаходження, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
_____________________________________________________________________________________
                           державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)

в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові, найменування посади)

який діє на підставі статуту (положення) юридичної особи, просить призначити його органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                             (перелік категорій колісних транспортних засобів нових та/або таких, що були у
_____________________________________________________________________________________
                                                                         користуванні, та/або партій частин та обладнання)

відповідно до _________________________________________________________________________
                                                            (назва нормативно-правового акта, дата його прийняття та номер)
_____________________________________________________________________________________.

згідно із заявленим описом сфери призначення.

Додаток:

1. Опис сфери призначення на ___ арк.

2. Засвідчені заявником копії атестата про акредитацію, виданого згідно із законодавством, та додатків до нього на ___ арк.

3. Перелік працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором на постійній основі, а також працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором без зарахування їх до штатного розпису (за наявності) органу з оцінки відповідності (задіяних в оцінці відповідності колісних транспортних засобів), та відомості про їх кваліфікацію, підписані керівником заявника, на ___ арк.

4. Довідка про власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції та копії укладених відповідних договорів з іншими акредитованими лабораторіями (центрами), з якими співпрацює орган із сертифікації, засвідчені в установленому порядку, на ___ арк.

5. Довідка за підписом керівника заявника про досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції за останні три роки на ___ арк.

6. Заява про відсутність комерційної або іншої заінтересованості щодо продукції, процесу, послуги, які оцінюються, а також про те, що орган, його керівник і персонал, уповноважені виконувати роботи з оцінки відповідності, не ідентифікуються як розробник, виробник (постачальник), монтажник або користувач відповідної продукції, процесу, послуги або як уповноважений представник однієї з таких осіб, на ____ арк.

7. Копія договору страхування відповідальності перед третіми особами на час провадження діяльності призначеного органу із сертифікації колісних транспортних засобів, засвідчена заявником або підписана керівником заявника довідка про наявність коштів у розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, завданих внаслідок провадження ним діяльності як призначеним органом із сертифікації колісних транспортних засобів, на ____ арк.

8. Заява про забезпечення конфіденційності інформації на ____ арк.

9. Інформація про впроваджені коригувальні заходи за виявленими невідповідностями (у разі, коли заява подається заявником повторно) на ___ арк.

___ ____________ 20__ р.

 

_____________________
                     (підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище керівника юридичної
особи, що претендує на призначення)

(додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.08.2019 р. N 786)

 

ПЕРЕЛІК
працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором на постійній основі, а також працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором без зарахування їх до штатного розпису (за наявності) органу з оцінки відповідності (задіяних в оцінці відповідності колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання), та відомості про їх кваліфікацію

Прізвище, ім'я та по батькові

Займана посада

Документ, що підтверджує освіту, найменування навчального закладу, кваліфікацію, рік закінчення навчального закладу

Інформація про підвищення кваліфікації (напрям підвищення кваліфікації та документ, отриманий за результатами підвищення кваліфікації)

Досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції, років

1

2

3

4

5

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                 (найменування юридичної особи, що претендує на призначення)

____________________
                  (підпис)

_________________________________
(ініціали та прізвище)

 

ДОВІДКА
про власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції

Назва випробувальної лабораторії (центру)

Місцезнаходження випробувальної лабораторії (центру)

Номер та
дата видачі атестата про акредитацію випробувальної лабораторії (центру)

Строк дії атестата про акредитацію випробувальної лабораторії (центру)

Сфера акредитації випробувальної лабораторії (центру)

Види випробувань, які проводить випробувальна лабораторія (центр)

Статус випробувальної лабораторії (центру)

1

2

3

4

5

6

7

Керівник ________________________________________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування юридичної особи, що претендує на призначення)

____________________
                  (підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

Примітки:

1. У графі 2 зазначаються відомості про місцезнаходження акредитованої лабораторії (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, корпусу (за наявності), номер телефону).

2. У графі 7 зазначаються відомості про статус випробувальної лабораторії (є структурним підрозділом органу із сертифікації чи окремою юридичною особою, засновником якої є орган із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання або не менш як 50 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі якої належить зазначеному органу).

 

ДОВІДКА
про досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції за останні три роки

Вид продукції

Кількість виконаних робіт
з оцінки відповідності, за роками

____ рік

____ рік

____ рік

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                    (найменування юридичної особи, що претендує на призначення)

____________________
                  (підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

Міністерство
інфраструктури України

ЗАЯВА
про забезпечення конфіденційності інформації

_____________________________________________________________________________________
                                                          (найменування юридичної особи, що претендує на призначення)
_____________________________________________________________________________________
                             (місцезнаходження, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
_____________________________________________________________________________________
                              державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові та посада)

засвідчує, що зазначена юридична особа:

1. Гарантує дотримання забезпечення персоналом конфіденційності інформації та дій, пов'язаних із сертифікацією.

2. Не надає будь-яких послуг чи інформації, які могли б негативно впливати на необхідну конфіденційність процесу сертифікації продукції і на ухвалювання рішень щодо неї.

3. Забезпечить необхідний рівень конфіденційності створюваної або отриманої інформації у процесі сертифікації.

4. Гарантує, що інформацію про конкретну продукцію не буде розголошено третій стороні без отримання письмової згоди замовника. Якщо законодавство вимагає передати інформацію третій стороні, замовнику буде повідомлено про те, що інформацію надано відповідно до законодавства.

5. Виконуючи роботи із сертифікації, забезпечує виконання вимог ISO/IEC 17065 стосовно конфіденційності шляхом упроваджених документованих методик та договірних зобов'язань перед замовником.

6. Залучає до виконання субпідрядних робіт, пов'язаних із сертифікацією, інших суб'єктів господарювання лише за письмовим договором з визначенням у ньому умов виконання субпідрядником обов'язкових вимог щодо забезпечення конфіденційності інформації.

____________________
              (підпис)

_____________________________________
(ініціали, прізвище керівника юридичної особи,
що претендує на призначення)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Міністерство
інфраструктури України

ЗАЯВА
про анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання

_____________________________________________________________________________________
                                                      (найменування призначеного органу із сертифікації для індивідуального
                                                    затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання)
_____________________________________________________________________________________
                           (місцезнаходження, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
_____________________________________________________________________________________
                                  державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові та посада)
який діє на підставі статуту (положення) юридичної особи, просить анулювати призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, надане згідно з наказом Мінінфраструктури від "___" ____________ 20__ р. N ____
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                         (назва наказу)

____________________
              (підпис)

_____________________________________
(ініціали, прізвище керівника призначеного
органу із сертифікації для індивідуального
затвердження колісних транспортних
засобів, партій частин та обладнання)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Міністерство
інфраструктури України

ОПИС
сфери призначення

_____________________________________________________________________________________
                                                     (найменування юридичної особи, що претендує на призначення)
на проведення сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання відповідно до
_____________________________________________________________________________________
                                                       (назва нормативно-правового акта, дата його прийняття та номер)

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування юридичної особи, що претендує на призначення)

_______________________
                         (підпис)

__________________________________
(ініціали та прізвище)

__________
Примітки:

 
1. У разі розширення сфери призначення в описі сфери призначення повинна бути охоплена вся сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення.

2. Підпис керівника юридичної особи, що претендує на призначення, ставиться на кожній сторінці.

(Порядок доповнено додатком 7 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 786)

 

 

Міністерство
інфраструктури України

ЗАЯВА
про розширення сфери призначення

_____________________________________________________________________________________
                                              (найменування юридичної особи, що претендує на розширення)
_____________________________________________________________________________________
                        (місцезнаходження, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
_____________________________________________________________________________________
                             державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)

в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові, найменування посади)

який діє на підставі статуту (положення) юридичної особи, просить розширити його сферу призначення відповідно до _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                             (назва нормативно-правового акта, дата його прийняття та номер)
згідно із заявленим описом сфери призначення.

Наказ Мінінфраструктури про призначення від ___ ____________ 20__ р. N _____
"____________________________________________________________________________________".
                                                                                                              (назва наказу)

Додаток:

1. Опис сфери призначення на ___ арк.

2. Засвідчені заявником копії атестата про акредитацію, виданого згідно із законодавством, та додатків до нього на ___ арк.

3. Перелік працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором на постійній основі, а також працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором без зарахування їх до штатного розпису (за наявності) органу з оцінки відповідності (задіяних в оцінці відповідності колісних транспортних засобів), та відомості про їх кваліфікацію, підписані керівником заявника, на ___ арк.

4. Довідка про власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції та копії укладених відповідних договорів з іншими акредитованими лабораторіями (центрами), з якими співпрацює орган із сертифікації, засвідчені в установленому порядку, на ___ арк.

___ ____________ 20__ р.

 

______________________
                      (підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище керівника юридичної особи,
що претендує на розширення)

(Порядок доповнено додатком 8 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 786)

 

 

Міністерство
інфраструктури України

ЗАЯВА
про обмеження сфери призначення

______________________________________________________________________________________
                                                 (найменування юридичної особи, що заявляє про обмеження)
_____________________________________________________________________________________
                              (місцезнаходження, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
_____________________________________________________________________________________
                                 державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                              (прізвище, ім'я, по батькові, найменування посади)
який діє на підставі статуту (положення) юридичної особи, просить обмежити сферу його призначення відповідно до ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                              (назва нормативно-правового акта, дата його прийняття та номер)
в частині _____________________________________________________________________________
                                    (перелік категорій колісних транспортних засобів нових та/або таких, що
                                                   були у користуванні, та/або партій частин та обладнання)

Наказ Мінінфраструктури про призначення від ___ ____________ 20__ р. N _____
"___________________________________________________________________________________".
                                                                            (назва наказу)

___ ____________ 20__ р.

 

______________________
                       (підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище керівника юридичної особи)

(Порядок доповнено додатком 9 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 786)

____________

Опрос