Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Идентификационного комитета по вопросам науки

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 06.07.2016 № 410
действует с 13.07.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 липня 2016 р. N 410

Київ

Про утворення Ідентифікаційного комітету з питань науки

Відповідно до частини четвертої статті 22 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Ідентифікаційний комітет з питань науки.

2. Затвердити Положення про Ідентифікаційний комітет з питань науки, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Ідентифікаційний комітет з питань науки

1. Ідентифікаційний комітет з питань науки (далі - Ідентифікаційний комітет) є дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Ідентифікаційний комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням та регламентом роботи Ідентифікаційного комітету.

Ідентифікаційний комітет діє на принципах незалежності та прозорості.

3. Основним завданням Ідентифікаційного комітету є обрання на конкурсній основі персонального складу Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій (далі - Науковий комітет).

4. Ідентифікаційний комітет відповідно до покладених на нього завдань:

1) затверджує регламент роботи Ідентифікаційного комітету;

2) розробляє і подає МОН для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету;

3) після проведення консультацій з вітчизняними та іноземними науковими організаціями формує та подає МОН кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Наукового комітету, які оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН;

4) розглядає документи, подані кандидатами у члени Наукового комітету;

5) складає рейтинговий список кандидатів у члени Наукового комітету;

6) відбирає шляхом рейтингового голосування із загального числа кандидатів осіб, які мають найкращі професійний досвід, знання і моральні якості для виконання обов'язків членів Наукового комітету;

7) оприлюднює перелік кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також перелік осіб, обраних до складу Наукового комітету;

8) подає МОН заяву про відсутність конфлікту інтересів у обраних членів Наукового комітету та членів Ідентифікаційного комітету, про те, що зазначені особи не працюють в одній науковій установі, об'єднанні наукових установ, підрозділі вищого навчального закладу і не є близькими особами згідно із Законом України "Про запобігання корупції", складену на підставі відповідних письмових заяв кожного з членів Ідентифікаційного комітету, яка оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН;

9) затверджує та подає МОН орієнтовний план роботи на період повноважень Ідентифікаційного комітету, який оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН;

10) у разі потреби за результатами роботи готує та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення роботи Ідентифікаційного комітету;

11) подає щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України доповідь про результати роботи Ідентифікаційного комітету за попередній рік.

5. Кількісний склад Ідентифікаційного комітету становить дев'ять осіб.

Строк повноважень членів Ідентифікаційного комітету становить сім років без права перезатвердження на другий строк.

Повноваження члена Ідентифікаційного комітету достроково припиняються з таких підстав:

зазначення членом Ідентифікаційного комітету у своїй письмовій заяві недостовірної інформації про факти, передбачені підпунктом 8 пункту 4 цього Положення;

подання ним заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

смерть члена Ідентифікаційного комітету.

До складу Ідентифікаційного комітету входять голова, заступник голови та члени комітету. Голова та заступник голови обираються з числа членів Ідентифікаційного комітету на його засіданні.

Персональний склад Ідентифікаційного комітету затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. Ідентифікаційний комітет формується з вітчизняних та іноземних вчених, які мають вагомі наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі, є докторами наук (для іноземних вчених - докторами філософії) та мають досвід керівництва міжнародними проектами.

До складу Ідентифікаційного комітету не може входити особа:

яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

яка за вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

яка за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання рішенням суду законної сили;

яка піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання рішенням суду законної сили;

яка підпадає під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України "Про очищення влади";

відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади";

яка є керівником української наукової організації, наукової установи, вищого навчального закладу;

яка має конфлікт інтересів з іншими членами Ідентифікаційного комітету;

яка працює в одній науковій установі, об'єднанні наукових установ, підрозділі вищого навчального закладу з іншим членом Ідентифікаційного комітету;

яка є близькою особою з іншим членом Ідентифікаційного комітету згідно із Законом України "Про запобігання корупції".

Пропозиції щодо кандидатів у члени Ідентифікаційного комітету подаються українськими та іноземними науковими установами, науковими організаціями, громадськими науковими організаціями, науковими фондами, а також міжнародними та національними радами з питань науки. Самовисування не допускається.

7. Під час формування першого складу Ідентифікаційного комітету формується рейтинговий список кандидатів у члени Ідентифікаційного комітету з числа кандидатів, які відповідають вимогам, визначеним у статті 22 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", але не увійшли до складу Ідентифікаційного комітету.

Рейтинговий список кандидатів у члени Ідентифікаційного комітету формується з метою забезпечення можливості заміщення членів Ідентифікаційного комітету, які достроково припинили свої повноваження.

Кандидат на заміщення члена Ідентифікаційного комітету, який достроково припинив свої повноваження, обирається МОН з числа осіб, включених до рейтингового списку кандидатів у члени Ідентифікаційного комітету відповідно до рейтингу з урахуванням вимог, передбачених частиною шостою статті 22 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Новий склад Ідентифікаційного комітету формується відповідно до статті 22 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Процедура формування нового рейтингового списку кандидатів у члени Ідентифікаційного комітету розпочинається за півроку до закінчення останнього року повноважень членів Ідентифікаційного комітету.

8. Члени Ідентифікаційного комітету виконують свої обов'язки на громадських засадах.

9. Члени Ідентифікаційного комітету під час виконання своїх обов'язків повинні дотримуватися вимог Закону України "Про захист персональних даних".

10. Організаційною формою роботи Ідентифікаційного комітету є засідання, що проводяться відповідно до затвердженого орієнтовного плану роботи.

Засідання Ідентифікаційного комітету веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Засідання Ідентифікаційного комітету є правоможним, якщо на ньому присутні більше ніж дві третини його загального складу.

Засідання Ідентифікаційного комітету можуть проводитися в режимі відеоконференції.

Під час засідання здійснюється технічна підтримка (відео-, аудіозапис).

Засідання Ідентифікаційного комітету проводяться відкрито. На засіданнях можуть бути присутні представники засобів масової інформації та наукової громадськості. Інформація про час та місце проведення засідання Ідентифікаційного комітету оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН не пізніше, ніж за два тижні до його початку.

11. Рішення Ідентифікаційного комітету фіксуються у протоколі засідання.

Ведення протоколу засідання Ідентифікаційного комітету здійснюється відповідальним представником МОН.

Протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами Ідентифікаційного комітету.

У разі проведення засідання у режимі відеоконференції до протоколу додаються скановані листи погодження за підписом членів Ідентифікаційного комітету у форматі ADOBE ACROBAT *.pdf (де * - назва файлу), отримані в електронному вигляді.

У разі ведення засідання Ідентифікаційного комітету за особистою участю окремих членів Ідентифікаційного комітету та участю окремих членів у режимі відеоконференції протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами Ідентифікаційного комітету з доданням до нього сканованих листів погодження за підписом членів Ідентифікаційного комітету, отримані в електронному вигляді у форматі ADOBE ACROBAT *.pdf (де * - назва файлу).

Протокол засідання надсилається усім членам Ідентифікаційного комітету та Кабінетові Міністрів України.

Протокол засідання розміщується на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН.

Під час визначення кандидатури до складу Наукового комітету рішення Ідентифікаційного комітету вважається прийнятим за умови підтримки кандидатури усіма членами Ідентифікаційного комітету, що взяли участь у засіданні.

Рішення з питань, пов'язаних з діяльністю Ідентифікаційного комітету, вважається прийнятим за умови його підтримки не менш як двома третинами членів Ідентифікаційного комітету, що взяли участь у засіданні.

Член Ідентифікаційного комітету, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

У разі проведення засідання у режимі відеоконференції окрема думка члена Ідентифікаційного комітету додається до протоколу у вигляді сканованого листа за підписом цього члена Ідентифікаційного комітету, отриманого в електронному вигляді у форматі ADOBE ACROBAT *.pdf (де * - назва файлу).

12. Ідентифікаційний комітет має право отримувати в установленому порядку від органів державної влади, наукових установ, наукових організацій, громадських наукових організацій, наукових фондів інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

13. Ідентифікаційний комітет під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади, з вітчизняними та іноземними науковими установами, науковими організаціями, громадськими науковими організаціями, науковими фондами, а також міжнародними та національними радами з питань науки.

14. Ідентифікаційний комітет використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

15. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ідентифікаційного комітету здійснює МОН.

____________

Опрос