Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 08.06.2016 № 376
редакция действует с 16.05.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 червня 2016 р. N 376

Київ

Деякі питання Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 371)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 14 грудня 2016 року N 959
,
від 23 травня 2018 року N 412
,
від 28 листопада 2018 року N 1008
,
від 16 жовтня 2019 року N 885
,
від 6 травня 2020 року N 371

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 371)

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 71

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

1. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінреінтеграції є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя (далі - тимчасово окуповані території України), а також прилеглих до них територій, інформаційного суверенітету України (крім здійснення повноважень з управління цілісним майновим комплексом Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ").

2. Мінреінтеграції у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Мінреінтеграції є:

1) забезпечення формування та реалізація державної політики з питань:

тимчасово окупованих територій України та захисту прав населення, що на них проживає, кінцевою метою якої є їх реінтеграція в єдиний конституційний простір України (далі - реінтеграція);

відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону України;

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та громадян України, які покинули своє місце проживання на тимчасово окупованих територіях України внаслідок або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України та виїхали за кордон (далі - особи, які виїхали за кордон), сприяння реалізації їх прав і свобод та створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання;

дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України;

координації діяльності з надання гуманітарної допомоги цивільному населенню під час збройного конфлікту;

відновлення та розбудови миру, розвитку тимчасово окупованих територій України після їх реінтеграції, а також прилеглих до них територій;

інформаційного суверенітету України (крім здійснення повноважень з управління цілісним майновим комплексом Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ");

2) участь у формуванні та реалізації державної політики щодо:

захисту державних активів;

захисту прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації частини території України або втрати контролю над її частиною;

здійснення заходів з протимінної діяльності, зокрема з інформування населення про небезпеку вибухонебезпечних предметів, надання допомоги постраждалим особам, а також забезпечення проведення обстеження території на предмет наявності в її межах вибухонебезпечних предметів, маркування і складання карт територій, забруднених та (або) імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами;

3) сприяння:

реалізації прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

задоволенню національно-культурних, мовних, освітніх потреб, розвитку етнічної самобутності корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

задоволенню соціально-економічних, екологічних, інформаційних та культурних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

4) створення умов для вільного розвитку кримськотатарської мови, мов інших корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

4. Мінреінтеграції відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, готує проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) погоджує проекти законів, інших нормативно-правових актів, які надходять для погодження від центральних органів виконавчої влади, готує висновки і пропозиції до проектів законів, інших нормативно-правових актів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів актів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи;

3) координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

4) взаємодіє з міжнародними гуманітарними організаціями щодо сприяння наданню гуманітарної допомоги та проведенню гуманітарних операцій;

5) збирає, аналізує та узагальнює інформацію про дотримання норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях і вносить пропозиції щодо реагування на факти порушення;

6) збирає та систематизує інформацію про факти порушення прав громадян України, іноземців та осіб без громадянства, зокрема позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України;

7) проводить моніторинг діяльності міжнародних гуманітарних організацій з питань, що належать до його компетенції;

8) вживає заходів до захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, які порушені внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України;

9) координує здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України, а також членів їх сімей;

10) сприяє в установленому законодавством порядку соціальному забезпеченню внутрішньо переміщених осіб та осіб, які виїхали за кордон, соціальній реабілітації осіб, які були позбавлені особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України;

11) координує здійснення заходів з відновлення та розбудови миру, що спрямовані на зниження ризику виникнення або поновлення збройного конфлікту шляхом використання діалогових підходів, підготовки та впровадження засад перехідного правосуддя, підвищення національного потенціалу для врегулювання збройних конфліктів, а також на визначення основ для підтримання миру та розвитку, зміцнення стійкості приймаючих територіальних громад, створення умов для добровільного повернення до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання громадян України, іноземців та осіб без громадянства з тимчасово окупованих територій України, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які виїхали за кордон, їх професійної та соціальної адаптації;

12) здійснює стратегічне планування соціально-економічного, інфраструктурного, гуманітарного та культурного відновлення і розвитку тимчасово окупованих територій України, а також прилеглих до них територій, ґрунтуючись на потребах та інтересах громадян України;

13) здійснює як державний замовник загальне керівництво і контроль за розробленням державних цільових програм та виконанням визначених у них заходів і завдань з питань, що належать до його компетенції;

14) проводить моніторинг та оцінку ефективності заходів з відновлення та розбудови миру на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

15) вживає заходів та організовує роботу щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, у тому числі коштів міжнародних фінансових організацій і міжнародної технічної допомоги, з метою підготовки та виконання завдань і реалізації проектів з питань, що належать до його компетенції;

16) забезпечує координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації міжнародних проектів і програм з питань, що належать до його компетенції;

17) здійснює в установленому законодавством порядку підготовку та реалізацію інвестиційних проектів і програм, а також підготовку пропозицій щодо здійснення державно-приватного партнерства з питань, що належать до його компетенції;

18) спрямовує та координує діяльність ресурсних фондів, зокрема Цільових фондів багатьох партнерів;

19) здійснює в координації з МЗС співробітництво з міжнародними організаціями, бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори України та забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами, зокрема в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, з питань, що належать до його компетенції;

20) взаємодіє з міжнародними організаціями, зокрема ООН, ОБСЄ, Радою Європи, відповідними органами та неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними неурядовими організаціями, громадськими об'єднаннями, засобами масової інформації з метою проведення моніторингу ситуації з дотриманням прав людини на тимчасово окупованих територіях України;

21) готує пропозиції щодо постачання гуманітарних вантажів, товарів та надання послуг, зокрема водо-, газо- та електропостачання на тимчасово окуповані території України;

22) збирає та аналізує інформацію про необхідність здійснення заходів із відновлення об'єктів інфраструктури (транспортної, енергетичної, житлово-комунальної, соціальної тощо) на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

23) розробляє пропозиції щодо визначення об'єктів інфраструктури, що потребують першочергового відновлення;

24) забезпечує координацію розроблення та здійснення заходів, спрямованих на відновлення та стале функціонування об'єктів промисловості, соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду, систем життєзабезпечення на тимчасово окупованих територіях України в процесі їх реінтеграції, а також прилеглих до них територіях;

25) здійснює контроль та координує здійснення заходів, спрямованих на відновлення та розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової промисловості та електроенергетики на тимчасово окупованих територіях України в процесі їх реінтеграції, а також прилеглих до них територіях;

26) забезпечує координацію та аналізує стан розроблення і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення економічної безпеки, відновлення зруйнованої економіки на тимчасово окупованих територіях України в процесі їх реінтеграції, а також прилеглих до них територіях, створення робочих місць та умов для повернення до них людського потенціалу;

27) координує здійснення заходів, спрямованих на захист та відновлення права на активи державної, комунальної та приватної власності, що перебувають на тимчасово окупованих територіях України;

28) координує здійснення заходів із відновлення інфраструктурно-логістичних і транспортних зв'язків на тимчасово окупованих територіях України в процесі їх реінтеграції, а також прилеглих до них територіях, подає пропозиції щодо їх удосконалення;

29) аналізує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо використання ними бюджетних коштів, коштів міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових організацій, щодо виконання ними державних стратегій і програм, які стосуються тимчасово окупованих територій України, а також прилеглих до них територій, подає пропозиції щодо їх удосконалення;

30) координує та контролює здійснення заходів, спрямованих на відновлення функціонування фінансових установ та стабілізацію банківської системи, адміністративних послуг і служб на тимчасово окупованих територіях України в процесі їх реінтеграції, а також прилеглих до них територіях, визначає пріоритетні напрями їх вдосконалення;

31) координує та контролює здійснення заходів, спрямованих на відновлення системи освіти, культури, охорони здоров'я на тимчасово окупованих територіях України в процесі їх реінтеграції, а також разом із уповноваженими центральними органами виконавчої влади на прилеглих до них територіях, подає пропозиції щодо їх удосконалення;

32) аналізує та координує здійснення органами виконавчої влади заходів, спрямованих на забезпечення належних умов в'їзду осіб на тимчасово окуповані території України та виїзду осіб з таких територій, зокрема доступу населення до гуманітарно-логістичних центрів;

33) бере участь у координації здійснення підготовчих заходів, спрямованих на створення належних передумов для організації підготовки та проведення виборів відповідно до закону на тимчасово окупованих територіях України після їх реінтеграції;

34) координує здійснення заходів, спрямованих на відновлення функціонування органів державної влади на тимчасово окупованих територіях України, кінцевою метою чого є реінтеграція таких територій;

35) взаємодіє з Міноборони, Генеральним штабом Збройних Сил, СБУ, МВС, Адміністрацією Держспецзв'язку, Національною гвардією, Адміністрацією Держприкордонслужби, Управлінням державної охорони, Національною поліцією, ДСНС, розвідувальними органами, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами з метою захисту цивільного населення, що проживає вздовж лінії розмежування та на тимчасово окупованих територіях України;

36) розробляє разом із заінтересованими органами державної влади та органами місцевого самоврядування нормативно-правові акти, які регламентують порядок в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території України та виїзд осіб, переміщення товарів з таких територій;

37) збирає та аналізує інформацію про необхідність забезпечення житлом та вирішення інших питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та осіб, які виїхали за кордон;

38) розробляє та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо здійснення заходів із забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та осіб, які виїхали за кордон;

39) розробляє державні програми з питань, що стосуються внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та осіб, які виїхали за кордон;

40) сприяє разом із МОН та органами місцевого самоврядування здобуттю внутрішньо переміщеними особами та громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, освіти дорослих, зокрема післядипломної освіти;

41) здійснює заходи, спрямовані на виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, захист конституційних прав і законних інтересів громадян України, які вимушено залишили тимчасово окуповані території України, зокрема внутрішньо переміщених осіб;

42) взаємодіє з уповноваженими представницькими органами кримськотатарського народу, неурядовими організаціями іноземних держав, які представляють інтереси кримських татар;

43) визначає заходи, спрямовані на задоволення соціально-економічних, екологічних та культурних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

44) сприяє залученню в установленому порядку коштів міжнародних організацій, неурядових організацій іноземних держав, міжнародних неурядових організацій, інших осіб для виконання програм, спрямованих на забезпечення захисту прав і свобод осіб, які порушено внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України;

45) сприяє захисту внутрішньо переміщеними особами з тимчасово окупованих територій України, особами, що проживають на тимчасово окупованих територіях України та особами, які виїхали за кордон, їх прав у міжнародних судових інстанціях;

46) взаємодіє з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженим Президента України у справах кримськотатарського народу, Уповноваженим Президента України з прав дитини, Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим;

47) проводить моніторинг впливу збройної агресії Російської Федерації та тимчасової окупації частини території України на соціально-економічний розвиток держави та окремі галузі економіки;

48) здійснює державно-приватне партнерство з питань, що належать до його компетенції;

49) координує діяльність, пов'язану із зменшенням шкоди навколишньому природному середовищу на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

50) спрямовує та бере участь у здійсненні заходів з протимінної діяльності у взаємодії з національним органом з питань протимінної діяльності та уповноваженим оперативним органом протимінних операцій (центром протимінних операцій);

51) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України з урахуванням особливостей їх виконання на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

52) бере участь у межах компетенції в плануванні, розробленні та реалізації державних цільових та галузевих програм;

53) бере участь у плануванні, розробленні, погодженні та реалізації проектів регіонального розвитку, розвитку дорожньо-транспортної та іншої інфраструктури, житлового фонду та системи життєдіяльності населення, що впроваджуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та державного бюджету і реалізуються на тимчасово окупованих територіях України в процесі їх реінтеграції, а також прилеглих до них територіях;

54) сприяє здійсненню заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності і культури корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованих територіях України;

55) забезпечує разом із уповноваженими центральними органами виконавчої влади поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами з питань, що належать до його компетенції;

56) визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку у сфері інформаційного суверенітету України, бере участь у розробленні та реалізації державної інформаційної політики з питань, що належать до його компетенції, сприяє застосуванню діалогових практик;

57) вносить подання щодо видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації;

58) організовує проведення наукових досліджень із залученням вітчизняних та міжнародних фахівців з питань, що належать до його компетенції;

59) здійснює обмін інформацією з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями на безоплатній основі в установленому порядку;

60) взаємодіє з громадськими об'єднаннями, зокрема міжнародними неурядовими організаціями, незалежними правозахисними місіями органів міжнародних організацій, іншими юридичними та фізичними особами, зокрема тими, що провадять правозахисну діяльність, з питань, що належать до його компетенції;

61) надає роз'яснення з питань, пов'язаних з його діяльністю, діяльністю територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

62) забезпечує висвітлення результатів своєї діяльності та інформування громадськості з питань, що належать до його компетенції;

63) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з його діяльністю та діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

64) сприяє відповідно до законодавства забезпеченню виконання міжнародних договорів України;

65) забезпечує здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до його компетенції;

66) здійснює заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, подає пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів України;

67) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління.

68) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Мінреінтеграції з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за їх реалізацією в апараті Мінреінтеграції, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінреінтеграції, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку;

3) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом:

реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в апараті Мінреінтеграції, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

виконання завдань із мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

5) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

6) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних;

7) оприлюднює інформацію про діяльність через засоби масової інформації, а також на власному веб-сайті;

8) виступає державним замовником наукових досліджень комплексного характеру з питань, що належать до його компетенції.

6. Мінреінтеграції для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), науковців, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, зокрема Єдиною інформаційною базою даних про внутрішньо переміщених осіб, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами, в порядку, встановленому законодавством;

5) збирати, аналізувати та оприлюднювати відомості про ставлення фізичних та юридичних осіб, міжнародних організацій, громадських об'єднань, зокрема неурядових організацій іноземних держав та міжнародних неурядових організацій, до окремих осіб, подій, явищ, процесів, фактів щодо тимчасово окупованих територій України та населення, що на них проживає, їх реінтеграції.

7. Мінреінтеграції здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

8. Мінреінтеграції під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.

9. Мінреінтеграції в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази Мінреінтеграції, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Нормативно-правові акти Мінреінтеграції підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мінреінтеграції, видані в межах його повноважень, є обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

10. Мінреінтеграції очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України в порядку, передбаченому законом.

Міністр має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України з урахуванням пропозицій Міністра.

11. Міністр:

1) очолює Мінреінтеграції, здійснює керівництво його діяльністю;

2) визначає пріоритети роботи Мінреінтеграції та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінреінтеграції, звіти про їх виконання;

3) в межах компетенції організовує та контролює виконання Мінреінтеграції Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

4) сприяє розробленню та забезпеченню реалізації міжнародних домовленостей, що належать до компетенції Мінреінтеграції;

5) забезпечує виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України;

6) вносить на розгляд Прем'єр-міністра України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника Міністра, заступників Міністра;

7) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінреінтеграції;

8) вносить Кабінетові Міністрів України подання про утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників апарату Мінреінтеграції і коштів, передбачених на утримання Мінреінтеграції, ліквідацію, реорганізацію територіальних органів Мінреінтеграції як юридичних осіб публічного права, затверджує положення про них;

9) затверджує структуру апарату Мінреінтеграції та його територіальних органів;

10) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінреінтеграції, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

11) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Мінреінтеграції;

12) порушує в установленому порядку питання про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря Мінреінтеграції;

13) порушує в установленому порядку питання про присвоєння рангу державного службовця державному секретареві Мінреінтеграції;

14) представляє Мінреінтеграції в публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

15) визначає обов'язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

16) залучає державних службовців і працівників територіальних органів Мінреінтеграції, а за згодою керівників - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Мінреінтеграції;

17) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінреінтеграції;

18) утворює комісії, робочі та експертні групи;

19) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

20) підписує накази Мінреінтеграції;

21) дає обов'язкові до виконання державними службовцями та працівниками апарату Мінреінтеграції доручення;

22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Повноваження керівника державної служби в Мінреінтеграції здійснює державний секретар Мінреінтеграції.

Державний секретар Мінреінтеграції є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінреінтеграції. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Мінреінтеграції призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

13. Державний секретар Мінреінтеграції відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мінреінтеграції;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінреінтеграції та подає їх на розгляд Міністра;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мінреінтеграції Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінреінтеграції та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінреінтеграції, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінреінтеграції;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідні для виконання покладених на Мінреінтеграції завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінреінтеграції, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінреінтеграції, приймає рішення про їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) призначає на посаду та звільняє з посади керівників територіальних органів Мінреінтеграції та їх заступників;

10) погоджує в передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

11) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінреінтеграції;

12) представляє Мінреінтеграції як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

13) дає в межах повноважень, передбачених законом, обов'язкові до виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінреінтеграції доручення;

14) видає з питань, що належать до його повноважень, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

15) вносить подання про представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінреінтеграції, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України.

14. На час відсутності державного секретаря Мінреінтеграції чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов'язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінреінтеграції відповідно до наказу державного секретаря Мінреінтеграції.

15. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінреінтеграції, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Мінреінтеграції може утворюватися колегія.

Рішення колегії реалізуються шляхом видання відповідного наказу Мінреінтеграції.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Мінреінтеграції можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний і персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

16. Гранична чисельність державних службовців та працівників Мінреінтеграції затверджується Кабінетом Міністрів України.

Штатний розпис і кошторис Мінреінтеграції затверджуються державним секретарем Мінреінтеграції за погодженням з Мінфіном.

17. Мінреінтеграції є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в органах Казначейства.

(Положення із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 959
,
від 23.05.2018 р. N 412
,
від 28.11.2018 р. N 1008
,
від 16.10.2019 р. N 885
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 371)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. N 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 29, ст. 814; 2015 р., N 86, ст. 2882; 2016 р., N 33, ст. 1299) позицію

"Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

105

105";

 

 

замінити такою позицією:

"Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

105

105

9

9".

2. У Положенні про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. N 197 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 51, ст. 1345, N 82, ст. 2327, N 98, ст. 2846; 2015 р., N 59, ст. 1939):

1) в абзаці другому пункту 1 та підпункті 2 пункту 3 слова "і з питань відновлення Донецької та Луганської областей (Донбасу)" виключити;

2) у пункті 4:

абзац сьомий підпункту 6 та абзац одинадцятий підпункту 11 виключити;

у підпункті 23 слова "; залученню інвестицій, у тому числі коштів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги, з метою підготовки та виконання завдань, здійснення заходів та реалізації проектів з питань відновлення і розвитку Донецької та Луганської областей (Донбасу)" виключити.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. N 655 "Деякі питання Державного агентства з питань відновлення Донбасу" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 97, ст. 2780).

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. N 4 "Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 6, ст. 126).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2015 р. N 736 "Деякі питання Державної служби України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 78, ст. 2616).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. N 1048 "Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. N 655" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 102, ст. 3510).

____________

Опрос