Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка обеспечения защиты прав и интересов Украины в торгово-экономической сфере в рамках Всемирной торговой организации

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 01.06.2016 № 346
редакция действует с 21.05.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 червня 2016 р. N 346

Київ

Про затвердження Порядку забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках Світової організації торгівлі

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 жовтня 2018 року N 861
,
від 6 листопада 2019 року N 916
,
від 20 травня 2020 року N 389

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках Світової організації торгівлі, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 74

 

ПОРЯДОК
забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках Світової організації торгівлі

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Цей Порядок визначає процедуру забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ.

Дія цього Порядку поширюється на відносини, що виникають під час проведення консультацій та врегулювання суперечок між членами СОТ стосовно їх прав та зобов'язань відповідно до положень угод, зазначених у доповненнях 1 і 2 до Домовленості про правила та процедури врегулювання суперечок (Додаток 2 до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі) від 15 квітня 1994 р. (далі - Домовленість).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

врегулювання суперечок - реалізація правил і процедур, передбачених Домовленістю, зокрема щодо участі України в роботі груп експертів, Апеляційного органу, в процесі арбітражу в рамках СОТ, прийнятті та виконанні рішень, рекомендацій, висновків та постанов Органу врегулювання суперечок СОТ;

заінтересовані органи - органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, яких стосуються питання, пов'язані із захистом прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ;

заінтересовані організації - підприємства, установи та організації України незалежно від форми власності, яких стосуються питання, пов'язані із захистом прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Марракеській угоді про заснування Світової організації торгівлі та додатках до неї, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ здійснюється Мінекономіки відповідно до покладених на нього завдань.

4. Мінекономіки вживає заходів, необхідних для задовільного врегулювання питань на користь України, зокрема відповідно до процедур добрих послуг, примирення і посередництва, передбачених Домовленістю, для прийняття рішення, яке є взаємоприйнятним для сторін суперечки.

5. У разі виявлення інформації про вжиття членом СОТ заходів, які не відповідають положенням будь-якої з угод СОТ, заінтересовані органи та закордонні дипломатичні установи України повідомляють про це Мінекономіки протягом п'яти робочих днів.

6. У разі виявлення інформації про вжиття членом СОТ заходів, які не відповідають положенням будь-якої з угод СОТ, заінтересовані організації надсилають відповідне повідомлення Мінекономіки.

Повідомлення заінтересованих організацій повинно містити, зокрема:

повне найменування заінтересованої організації, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти, прізвище та ініціали осіб, які можуть надати уточнюючі дані;

матеріали, обґрунтування і докази, що підтверджують вжиття членом СОТ заходів, які не відповідають положенням будь-якої з угод СОТ.

7. За результатами розгляду повідомлень заінтересованих органів та організацій щодо виявлення інформації про вжиття членом СОТ заходів, які не відповідають положенням будь-якої з угод СОТ, Мінекономіки приймає рішення про:

наявність підстав вважати, що заходи, вжиті членом СОТ, не відповідають положенням будь-якої з угод СОТ, а також утворення міжвідомчої робочої групи із забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ (далі - міжвідомча робоча група); або

відсутність підстав вважати, що заходи, вжиті членом СОТ, не відповідають положенням будь-якої з угод СОТ.

Про прийняті рішення Мінекономіки повідомляє заінтересованим органам та організаціям.

8. Мінекономіки для забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ:

1) взаємодіє з МЗС, міжнародними міжурядовими організаціями та закордонними юрисдикційними органами;

2) координує діяльність заінтересованих органів та організацій у частині забезпечення захисту прав та інтересів України;

3) проводить аналіз інформації, обґрунтувань, матеріалів і доказів, отриманих від заінтересованих органів та організацій, закордонних дипломатичних установ України, а також зібраних Міністерством;

4) визначає заінтересовані органи та організації для участі у проведенні консультацій та врегулюванні суперечок між членами СОТ і залучає представників таких органів та організацій (за погодженням з їх керівниками) для подання у визначений строк відповідної інформації, матеріалів, висновків та пояснень, необхідних для забезпечення захисту прав та інтересів України;

5) інформує з наданням відповідних рекомендацій та пропозицій Кабінет Міністрів України, заінтересовані органи та організації щодо:

вжиття Україною заходів, стосовно яких існує ймовірність надіслання членами СОТ вимоги про проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ;

вжиття членом СОТ заходів, стосовно яких Україною може бути надіслано вимогу про проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ;

6) забезпечує з урахуванням рекомендацій та пропозицій міжвідомчої робочої групи залучення для проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ юридичних радників, незалежних експертів та економічних радників, у тому числі іноземних;

7) забезпечує підготовку документів, передбачених Домовленістю, для їх подання в установленому порядку до СОТ;

8) здійснює представництво України під час проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ;

9) інформує Кабінет Міністрів України, заінтересовані органи та організації про хід проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ;

10) бере участь у проведенні консультацій та/або врегулюванні суперечки між членами СОТ як третя сторона у разі наявності суттєвого інтересу у справах між членами СОТ;

11) проводить моніторинг стану вжиття торговельних заходів членами СОТ з метою виявлення інформації про вжиття заходів, що не відповідають положенням будь-якої з угод СОТ.

9. Міжвідомча робоча група утворюється для забезпечення узгодженості дій заінтересованих органів та організацій, здійснення підготовки пропозицій, відповідей і рекомендацій з організаційно-правових, процедурних та інших питань.

10. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а також угодами СОТ і цим Порядком.

11. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:

1) сприяння забезпеченню координації дій заінтересованих органів та організацій з питань, пов'язаних із забезпеченням захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ;

2) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ;

3) участь у підготовці документів та матеріалів, передбачених Домовленістю;

4) участь у складі делегації для здійснення представництва України під час проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ;

5) участь у здійсненні заходів, пов'язаних із залученням для проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ юридичних радників, незалежних експертів та економічних радників, у тому числі іноземних;

6) виконання інших завдань, пов'язаних із забезпеченням захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ.

12. Головою міжвідомчої робочої групи є Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Заступником голови є заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - Торговий представник України.

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

До складу міжвідомчої робочої групи входять керівники, заступники керівників заінтересованих органів та організацій. Посадовий склад міжвідомчої робочої групи затверджує Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

Голова міжвідомчої робочої групи призначає секретаря міжвідомчої робочої групи.

На засідання міжвідомчої робочої групи можуть залучатися з правом участі в обговоренні питань запрошені особи та незалежні експерти, які не є членами міжвідомчої робочої групи та які не беруть участі у голосуванні під час прийняття рішення. Думка запрошених осіб та незалежних експертів, викладена в письмовій формі, додається до протоколу засідання.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2018 р. N 861)

13. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови. У разі відсутності голови його повноваження виконує заступник голови.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 р. N 861)

Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

14. Рішення міжвідомчої робочої групи вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення міжвідомчої робочої групи оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і за рішенням голови надсилається членам міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

(абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 р. N 861)

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання.

Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Міжвідомча робоча група може приймати рішення шляхом заочного голосування.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 р. N 861)

Рішення про проведення заочного голосування приймається головою міжвідомчої робочої групи за пропозицією будь-якого члена міжвідомчої робочої групи.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 р. N 861)

Заочне голосування здійснюється членами міжвідомчої робочої групи протягом трьох робочих днів з дати отримання питання для голосування у письмовій формі, зокрема на електронну пошту.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 р. N 861)

Рішення міжвідомчої робочої групи шляхом заочного голосування ухвалюється більшістю голосів від її складу та оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні міжвідомчої робочої групи.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 р. N 861)

15. Міжвідомча робоча група з метою підготовки пропозицій, відповідей і рекомендацій з організаційно-правових, процедурних та інших питань має право залучати до своєї роботи представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

16. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює Мінекономіки.

17. Заінтересовані органи та організації, члени міжвідомчої робочої групи, юридичні радники, незалежні експерти та економічні радники, у тому числі іноземні, зобов'язані дотримуватися вимог щодо конфіденційності інформації, рішень, наказів, які вони отримують в письмовій чи усній формі, прямо або опосередковано, від Мінекономіки або будь-яких інших заінтересованих органів та організацій під час діяльності міжвідомчої робочої групи та здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ.

Вимоги щодо конфіденційності не поширюються на інформацію, яка є суспільним надбанням.

У разі необхідності залучення до роботи осіб, які є представниками того ж органу або організації, що і член міжвідомчої робочої групи або юридичні радники, незалежні експерти та економічні радники, у тому числі іноземні, вони повинні забезпечити дотримання вимог щодо конфіденційності.

Вимоги щодо конфіденційності діють протягом 24 місяців після закінчення роботи міжвідомчої робочої групи або строку дії договорів, укладених з юридичними радниками, незалежними експертами та економічними радниками, у тому числі іноземними.

Заінтересовані органи та організації, члени міжвідомчої робочої групи, юридичні радники, незалежні експерти та економічні радники, у тому числі іноземні, повинні використовувати матеріали справи виключно для досягнення відповідних результатів.

18. У разі коли сторонам не вдалося задовільно врегулювати питання або прийняти рішення, яке є взаємоприйнятним для сторін, Мінекономіки з урахуванням рішень міжвідомчої робочої групи:

1) надсилає до Органу врегулювання суперечок СОТ вимоги про проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ;

2) погоджує кандидатури осіб, яких Секретаріатом СОТ запропоновано призначити для проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ як експертів;

3) розглядає, погоджує та у разі потреби подає зауваження та заперечення до рішень, рекомендацій, висновків та постанов Органу врегулювання суперечок СОТ за результатами проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ.

19. Мінекономіки з урахуванням рішень міжвідомчої робочої групи готує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо виконання рішень, рекомендацій, висновків та постанов Органу врегулювання суперечок СОТ, за винятком тих, що передбачають приведення застосованих антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів у відповідність із зобов'язаннями України згідно з угодами СОТ.

(абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. N 389)

У разі коли такі рішення, рекомендації, висновки та постанови не виконуються іншим членом СОТ протягом прийнятного строку, Мінекономіки інформує Кабінет Міністрів України про наявність відповідного порушення та проводить переговори з метою визначення взаємоприйнятної компенсації.

Якщо протягом 20 днів після закінчення прийнятного строку з членом СОТ не досягнуто домовленості про взаємоприйнятну компенсацію, Мінекономіки за погодженням з Кабінетом Міністрів України може звернутися до Органу врегулювання суперечок СОТ за дозволом на припинення застосування щодо такого члена СОТ поступок або інших зобов'язань згідно з угодами СОТ.

191. У разі коли Орган врегулювання суперечок СОТ затверджує звіт з рішеннями, рекомендаціями, висновками та/або постановами, що передбачають приведення застосованих антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів у відповідність із зобов'язаннями України згідно з угодами СОТ, Мінекономіки готує пропозиції Міжвідомчій комісії з міжнародної торгівлі щодо приведення таких заходів у відповідність із зазначеними зобов'язаннями України.

(Порядок доповнено пунктом 191 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. N 389)

20. За пропозиціями Мінекономіки Кабінет Міністрів України розглядає на своєму засіданні питання стосовно припинення процедури проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ, зокрема шляхом прийняття рішення щодо тимчасового припинення консультацій та/або процедури врегулювання суперечки або щодо врегулювання суперечки із застосуванням процедур добрих послуг, примирення чи посередництва, та приймає відповідне рішення.

21. Мінекономіки може подавати до Органу врегулювання суперечок СОТ пропозиції щодо включення до індикативного переліку урядових і неурядових осіб кандидатур осіб, які мають кваліфікацію і досвід відповідно до Домовленості, для їх залучення як експертів під час врегулювання суперечки між членами СОТ.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 р. N 861)

____________

Опрос