Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Регламент Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 11.05.2016 № 329
действует с 14.05.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 травня 2016 р. N 329

Київ

Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199; 2013 р., N 35, ст. 1238; 2014 р., N 24, ст. 735, N 77, ст. 2196, N 103, ст. 3035; 2015 р., N 76, ст. 2522; 2016 р., N 18, ст. 721), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 71

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Регламенту Кабінету Міністрів України

1. Пункт 1 § 4 доповнити абзацами такого змісту:

"Розгляд питань на засіданнях Кабінету Міністрів здійснюється відповідно до щоквартальних планів, які готуються на основі та на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів, концепцій реалізації державної політики у відповідних сферах, законів України, міжнародно-правових зобов'язань України, актів Президента України та постанов Верховної Ради, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів.

Зазначені плани формуються Секретаріатом Кабінету Міністрів на підставі пропозицій міністерств та центральних органів виконавчої влади, що не належать до сфери спрямування і координації міністрів, та затверджуються Міністром Кабінету Міністрів.

Пропозиції міністерств та центральних органів виконавчої влади подаються до Кабінету Міністрів за встановленою Секретаріатом Кабінету Міністрів формою до 20 числа місяця, що передує плановому періоду.".

2. У пункті 3 § 19 слова "аварії, катастрофи, стихійного лиха чи ліквідацією їх наслідків" замінити словами "надзвичайних ситуацій, ліквідацією їх наслідків або вирішенням інших питань, пов'язаних із виникненням загрози життю та/або здоров'ю населення, а також вирішенням невідкладних питань, пов'язаних з проведенням антитерористичної операції".

3. Пункт 2 § 21 викласти в такій редакції:

"2. Під час обговорення проектів актів законодавства в першу чергу приймається рішення щодо проектів, стосовно яких відсутні неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих органів та/або застереження Секретаріату Кабінету Міністрів. За пропозицією головуючого рішення щодо таких проектів актів може бути прийняте в цілому без обговорення.".

4. У пункті 4 § 22 слово і цифри "і § 552" виключити.

5. Підпункт 1 пункту 2 § 281 викласти в такій редакції:

"1) попередньо розглядає:

проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів, щодо яких є неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих органів та/або застереження Секретаріату Кабінету Міністрів;

проекти розпоряджень Кабінету Міністрів про схвалення концепцій реалізації державної політики у відповідній сфері, державних цільових програм та законів;".

6. У § 282 слова ", а також народні депутати України, уповноважений представник всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноважений представник всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців" виключити.

7. У § 283:

1) пункт 3 після слів "затвердженим Прем'єр-міністром" доповнити словами ", а у разі наявності питань для розгляду - не менш ніж один раз на тиждень";

2) у пункті 5 слова "У разі відсутності особи, що очолює урядовий комітет," замінити словами "За дорученням особи, що очолює урядовий комітет, або у разі її відсутності";

3) доповнити параграф пунктом 9 такого змісту:

"9. За рішенням Прем'єр-міністра засідання будь-якого урядового комітету може бути скликано та проведено під його головуванням.".

8. Пункт 2 § 285 доповнити реченням такого змісту: "Постійну участь у засіданнях урядового комітету можуть брати народні депутати України, уповноважений представник всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноважений представник всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.".

9. Пункт 5 § 286 доповнити абзацом такого змісту:

"Під час обговорення проекту акта позиція заступника міністра, який бере участь у засіданні урядового комітету, повинна збігатися з позицією міністра, доведеною в установленому порядку розробникові під час проведення узгоджувальних процедур.".

10. Перше речення абзацу третього пункту 5 § 33 замінити двома реченнями такого змісту: "Проект акта Кабінету Міністрів з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, з інших питань, пов'язаних із виникненням загрози життю та/або здоров'ю населення, а також з невідкладних питань, пов'язаних з проведенням антитерористичної операції, погоджується в одноденний строк заінтересованими органами, Мінфіном, Мінекономрозвитку та Мін'юстом. Такий проект головний розробник одночасно надсилає Кабінетові Міністрів.".

11. Параграф 38 доповнити абзацом такого змісту:

"Проект акта з питань обороноздатності держави, грошового та іншого забезпечення військовослужбовців Збройних Сил погоджується заінтересованими органами, а також Мінфіном та Мінекономрозвитку у строк, що становить не більш як три робочих дні.".

12. Пункт 2 § 46 доповнити абзацом такого змісту:

"Висновок за результатами правової експертизи проекту акта з питань обороноздатності держави, грошового та іншого забезпечення військовослужбовців Збройних Сил надсилається розробникові у строк, що становить не більш як три робочих дні.".

13. Пункт 1 § 54 доповнити абзацом такого змісту:

"Проект акта, надісланий до Кабінету Міністрів відповідно до абзацу третього пункту 5 § 33 цього Регламенту, опрацьовується у Секретаріаті Кабінету Міністрів в одноденний строк. Про такий проект акта Міністр Кабінету Міністрів невідкладно інформує Прем'єр-міністра.".

14. Пункт 1 § 55 доповнити абзацом такого змісту:

"Проект акта, щодо якого відсутні неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих органів та/або застереження Секретаріату Кабінету Міністрів, крім проекту розпорядження Кабінету Міністрів про схвалення концепції реалізації державної політики у відповідній сфері, концепції державної цільової програми та концепції закону, включається до порядку денного чергового засідання Кабінету Міністрів без попереднього розгляду урядовим комітетом.".

15. Пункт 1 § 551 доповнити абзацом такого змісту:

"У виняткових випадках за рішенням Прем'єр-міністра до порядку денного чергового засідання Кабінету Міністрів може бути включено проект акта без попереднього розгляду урядовим комітетом або проект акта, який з підстав, визначених пунктом 5 § 55 цього Регламенту, урядовим комітетом не схвалено.".

16. Параграф 552 виключити.

____________

Опрос