Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями Кабинета Министров Украины от 30 мая 2011 г. N 594 и 615, и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 06.04.2016 № 277
редакция действует с 27.10.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 квітня 2016 р. N 277

Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 594 і 615, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 листопада 2016 року
 у справі N 826/15532/16
визнано незаконною та скасовано постанову Кабінету Міністрів України
 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 травня 2011 р. N 594 і 615, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
 Кабінету Міністрів України" від 06 квітня 2016 року N 277 в частині внесення змін до
 пункту 10 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами,
 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року N 594,
 в частині слів "наявності у претендента боргу із сплати податків та загальнообов'язкових платежів
 станом на останній звітний період";
 визнано незаконною та скасовано постанову Кабінету Міністрів України "Про внесення змін
 до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 594 і 615,
 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"
від 06 квітня 2016 року N 277 в частині внесення змін до:
 пункту 15 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
 Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року N 615, в частині слів "наявності в заявника боргу
 із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період";
пункту 19 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
 Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року N 615, в частині слів "наявність у заявника боргу
 із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період";
пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
 Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року N 615, в частині слів
 "3) наявності заборгованості із сплати загальнодержавних податків та зборів".

Резолютивну частину постанови Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 11 листопада 2016 року у справі N 826/15532/16
опубліковано в інформаційному бюлетені
 "Офіційний вісник України" від 14 лютого 2017 року N 13

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 17 січня 2017 року
 у справі N 826/15532/16
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 11 листопада 2016 року
у справі за адміністративним позовом публічного акціонерного
 товариства "Укрнафта" до Кабінету Міністрів України про визнання незаконною та
 скасування постанови від 06 квітня 2016 року N 277 в частині –  залишено без змін 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 вересня 2020 року N 993

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 594 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 44, ст. 1783; 2012 р., N 30, ст. 1116, N 81, ст. 3283; 2016 р., N 16, ст. 644), і Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1832, N 54, ст. 2151; 2012 р., N 30, ст. 1116, N 81, ст. 3283; 2013 р., N 6, ст. 202; 2016 р., N 4, ст. 239, N 16, ст. 644), зміни, що додаються.

2. Підпункт 13 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615, виключити.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 1 квітня 2017 року.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 594 і 615

1. Пункт 1 втратив чинність

(пункт 1 втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 993)

2. У Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615:

1) в абзаці першому пункту 4 слова "місцевого значення" виключити;

2) в абзаці восьмому пункту 5 слово "провадження" замінити словом "здійснення";

3) пункт 7 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"три роки - на геологічне вивчення ділянок надр корисних копалин місцевого значення;".

У зв'язку з цим абзаци другий - десятий вважати відповідно абзацами третім - одинадцятим;

4) у пункті 8:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

"1) видобування корисних копалин, якщо заявник за власні кошти здійснив геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено ДКЗ, та подав документи на отримання спеціального дозволу не пізніше ніж протягом трьох років після затвердження запасів, а також видобування корисних копалин (для нафтогазоносних надр на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), якщо заявник за власні кошти здійснив апробацію в ДКЗ за умови затвердження підрахунку запасів корисних копалин у ДКЗ протягом трьох років, а в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України - десяти років з моменту надання дозволу;";

підпункт 5 виключити;

підпункт 6 викласти у такій редакції:

"6) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, видобування підземних вод (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування питних підземних вод з водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу;";

підпункти 8 і 12 виключити;

підпункт 13 викласти у такій редакції:

"13) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування корисних копалин акціонерними товариствами, 100 відсотків акцій яких належать державі, та суб'єктами ринку природного газу, на яких для забезпечення загальносуспільних інтересів згідно із законом покладено виконання спеціальних обов'язків на ринку природного газу та у статутному капіталі яких не менш як 100 відсотків акцій належать господарському товариству, єдиним акціонером якого є держава;";

підпункт 14 виключити;

абзац двадцятий викласти у такій редакції:

"Для отримання дозволу без проведення аукціону заявник подає органові з питань надання дозволу заяву разом з документами, зазначеними у додатку 1. У заяві зазначаються назва і місцезнаходження ділянки надр, вид корисних копалин, відомості про заявника (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця чи серія та номер паспорта такої особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті), інформація для здійснення зв'язку із заявником (номер телефону, адреса електронної пошти), а також підстава для надання дозволу згідно з пунктом 8 цього Порядку.";

абзаци двадцять другий - двадцять четвертий замінити абзацами такого змісту:

"Заява реєструється організатором аукціону в журналі обліку з присвоєнням їй номера і зазначенням дати і часу подання. Підтвердженням реєстрації є відмітка організатора, що проставляється на копії заяви та повертається заявнику, або відмітка на описі вкладення у цінний лист про прийняття заяви на відправлення поштовим зв'язком.

Інформація про реєстрацію документів, що надійшли для надання дозволу, протягом трьох робочих днів з дня реєстрації розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу.

Документи, що не відповідають вимогам цього Порядку, повертаються заявникові. Інформація про повернення документів протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про повернення розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу.

Дозвіл без проведення аукціону не може бути надано особі, що не виконує програми робіт на ділянках надр, на користування якими їй вже надано дозвіл, або щодо якої виявлені порушення правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовані в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування до моменту їх усунення.

Рішення про надання дозволу без проведення аукціону приймається протягом 30 днів після отримання всіх погоджень, передбачених пунктом 9 цього Порядку.

Органом з питань надання дозволу надсилається запит правоохоронним органам та суб'єктам фінансового моніторингу про розгляд документів заявника для виявлення суб'єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

У разі ненадання правоохоронними органами та суб'єктами фінансового моніторингу відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що за результатами розгляду документів заявника не виявлено суб'єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

Крім того, органом з питань надання дозволу надсилається запит органам ДФС щодо перевірки факту наявності у заявника боргу із сплати податків та загальнообов'язкових платежів станом на останній звітний період.

У разі ненадання органами ДФС відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що факту наявності у заявника боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період не виявлено.".

У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - двадцять сьомий вважати відповідно абзацами тридцять першим - тридцять третім;

абзац тридцять другий виключити;

5) у пункті 9:

абзац п'ятий виключити;

в абзаці шостому слово "п'ятим" замінити словом "четвертим";

в абзаці восьмому слова "не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника," замінити словами "не пізніше ніж протягом шести робочих днів з дати реєстрації документів", а слово "п'ятому" - словом "четвертому";

в абзаці дев'ятому слово "п'ятому" замінити словом "четвертому";

доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах другому і третьому цього пункту, позитивної або негативної відповіді щодо погодження за результатами розгляду на найближчій сесії (але у будь-якому разі не пізніше ніж через 90 календарних днів з дати отримання документів від органу з питань надання дозволу) вважається, що надання дозволу ними погоджено.".

У зв'язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим;

абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

"У разі ненадання Мінприроди погодження протягом 30-денного строку вважається, що надання дозволу ним погоджено.";

6) пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Невід'ємною частиною дозволу є угода про умови користування надрами, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем і містить програму робіт, яка оформляється як додаток, та особливі умови надрокористування, що передбачають:

вимоги до ефективності робіт;

сучасні технології видобування та переробки корисних копалин;

порядок видобування корисних копалин, зокрема з метою запобігання негативним екологічним наслідкам і забезпечення безпеки забудованих територій;

види, обсяги і строки виконання робіт на ділянці надр;

підстави для припинення діяльності, пов'язаної з використанням ділянки надр.

Дозвіл з угодою про умови користування надрами та додатками до неї підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів після їх підписання.

Примірні угоди про умови користування надрами затверджуються органом з питань надання дозволу та підлягають публікації на його офіційному веб-сайті.";

7) у пункті 12:

абзац дев'ятий після слів "користування надрами" доповнити словами "(у дозволі як мету користування надрами може бути зазначено виконання інвестиційних проектів)";

в абзаці дванадцятому слова "державної податкової служби" замінити словом "ДФС";

8) абзаци третій і четвертий пункту 13 викласти у такій редакції:

"Суб'єкт господарювання повинен сплатити у повному обсязі збір за надання, продовження строку дії дозволу, а також у разі збільшення запасів корисних копалин під час внесення змін до дозволу - вартість геологічної інформації (відповідно до Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423 (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 220)) протягом 45 календарних днів з дати відправлення повідомлення про прийняття рішення про надання дозволу, продовження строку дії або внесення змін до дозволу у разі збільшення запасів корисних копалин.

У разі несплати в установлений строк збору за надання, продовження строку дії дозволу, а також у разі збільшення запасів корисних копалин під час внесення змін до дозволу - вартості геологічної інформації (у разі її придбання) суб'єкт господарювання, щодо якого прийнято рішення про надання дозволу відповідно до пункту 8 цього Порядку, про продовження строку дії дозволу, а також про внесення змін до дозволу у разі збільшення запасів корисних копалин, втрачає право на його отримання, а зазначене рішення скасовується. При цьому комісія з питань надрокористування, що утворена органом з надання дозволу відповідно до пункту 25 цього Порядку, може продовжити строк сплати збору за умови надання суб'єктом господарювання письмового клопотання про продовження строку сплати збору з обов'язковим зазначенням причини, але не більш як 30 календарних днів.";

9) у пункті 14:

абзац перший після слів "умови користування ділянкою надр" доповнити словами ", за результатами здійснення останнього заходу державного нагляду (контролю)";

абзац другий після слова "виконуються" доповнити словом "виключно";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Продовження строку дії дозволу на геологічне вивчення корисних копалин місцевого значення може здійснюватися не більше одного разу.".

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим;

в абзаці шостому слова ", крім документів, що підтверджують погодження з органами місцевого самоврядування" виключити;

доповнити пункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

"Органом з питань надання дозволу погоджується продовження строку дії дозволу на всі види користування надрами з Мінприроди у порядку, визначеному пунктом 9 цього Порядку.

Органом з питань надання дозволу надсилається запит правоохоронним органам та суб'єктам фінансового моніторингу про розгляд документів заявника для виявлення суб'єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

У разі ненадання правоохоронними органами та суб'єктами фінансового моніторингу відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що за результатами розгляду документів заявника не виявлено суб'єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

Крім того, органом з питань надання дозволу надсилається запит органам ДФС щодо перевірки факту наявності у заявника боргу із сплати податків та загальнообов'язкових платежів станом на останній звітний період.

У разі ненадання органами ДФС відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що факту наявності у заявника боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період не виявлено.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим;

в абзаці чотирнадцятому цифри "60" замінити цифрами "45";

10) пункт 15 викласти у такій редакції:

"15. Надрокористувачеві відмовляється у продовженні строку дії дозволу у разі:

невиконання ним умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою;

прийняття органом місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства;

подання заявником документів не в повному обсязі;

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

невідповідності документів, поданих заявником, вимогам пункту 14 цього Порядку;

наявності інформації від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в Україні;

наявності у заявника боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період;

(постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.11.2016 р. у справі
 N 826/15532/16
визнано незаконною та скасовано постанову Кабінету Міністрів України
 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 травня 2011 р. N 594 і 615, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
 Кабінету Міністрів України" від 06.04.2016 р. N 277 в частині внесення змін до: пункту 15 Порядку
 надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 р. N 615, в частині слів "наявності в заявника боргу
 із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період")

(ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 17.01.2017 р.  у справі N 826/15532/16
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.11.2016 р. у справі за адміністративним
 позовом публічного акціонерного товариства "Укрнафта" до Кабінету Міністрів України про визнання
 незаконною та скасування постанови від 06.04.2016 N 277 в частині –  залишено без змін) 

відмови Мінприроди у погодженні продовження строку дії дозволу;

невиконання програми робіт на ділянках надр, на користування якими заявнику вже надано дозвіл, виявлення порушень правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовано в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування до моменту їх усунення, крім випадків визнання таких приписів або розпоряджень недійсними або дію яких зупинено згідно з рішенням суду.

Надрокористувачеві відмовляється у внесенні змін до дозволу у разі:

невиконання ним умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою;

прийняття органом місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства;

подання заявником документів не в повному обсязі;

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

невідповідності документів, поданих заявником, вимогам пункту 17 цього Порядку;

невиконання програми робіт на ділянках надр, на користування якими заявнику вже надано дозвіл, виявлення порушень правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовано в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування до моменту їх усунення, крім випадків визнання таких приписів або розпоряджень недійсними або дію яких зупинено згідно з рішенням суду.";

11) у пункті 17:

підпункт 1 виключити;

підпункт 4 викласти у такій редакції:

"4) виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів відповідно до Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. N 865 (ЗП України, 1995 р., N 3, ст. 55) (при цьому у разі, коли було виявлено і затверджено запаси корисної копалини загальнодержавного значення, внесення змін до дозволу здійснюється після отримання погодження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської ради);";

підпункт 5 виключити;

підпункт 6 викласти у такій редакції:

"6) виявлення надрокористувачем протягом трьох років після отримання дозволу описок, очевидних помилок.";

в абзаці дванадцятому слова "державної податкової служби" замінити словом "ДФС";

абзаци сімнадцятий - дев'ятнадцятий замінити абзацом такого змісту:

"У випадках, передбачених підпунктом 4 цього пункту, до зазначених документів заявник додає копію нового протоколу ДКЗ про затвердження кількості запасів та план підрахунку запасів відповідно до нього.".

У зв'язку з цим абзац двадцятий вважати абзацом вісімнадцятим;

12) пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:

"Інформація про надходження заяви про переоформлення дозволу або про внесення змін до нього та про результат розгляду заяви розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу протягом трьох робочих днів з моменту переоформлення або внесення змін.";

13) пункт 19 викласти у такій редакції:

"19. Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні дозволу є:

подання заявником документів не в повному обсязі;

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

невідповідність документів, поданих заявником, вимогам пункту 8 цього Порядку;

наявність інформації від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в Україні;

наявність у заявника боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період;

(постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.11.2016 р. у справі
 N 826/15532/16
визнано незаконною та скасовано постанову Кабінету Міністрів України
 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 травня 2011 р. N 594 і 615, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
 Кабінету Міністрів України" від 06.04.2016 р. N 277 в частині внесення змін до: пункту 19 Порядку
 надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 р. N 615, в частині слів "наявність у заявника боргу
 із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період")

(ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 17.01.2017 р. у справі N 826/15532/16
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.11.2016 р. у справі за адміністративним
 позовом публічного акціонерного товариства "Укрнафта" до Кабінету Міністрів України про визнання
 незаконною та скасування постанови від 06.04.2016 N 277 в частині –  залишено без змін)  

відмова органів, зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 9 цього Порядку, у погодженні надання надр у користування;

невиконання програми робіт на ділянках надр, на користування якими заявнику вже надано дозвіл, виявлення порушень правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовано в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування до моменту їх усунення, крім випадків визнання таких приписів або розпоряджень недійсними або дію яких зупинено згідно з рішенням суду.

Підставами для прийняття рішення про відмову в переоформленні дозволу є:

подання заявником документів не в повному обсязі;

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

невідповідність документів, поданих заявником, вимогам пункту 16 цього Порядку;

невиконання програми робіт на ділянках надр, на користування якими заявнику вже надано дозвіл, виявлення порушень правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовано в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування до моменту їх усунення, крім випадків визнання таких приписів або розпоряджень недійсними або дію яких зупинено згідно з рішенням суду.";

14) в абзаці третьому пункту 20 слова "оригінал загальнодержавного друкованого засобу масової інформації" замінити словами "оригінали газети "Урядовий кур'єр" та/або "Голос України";

15) пункт 22 викласти у такій редакції:

"22. Дія дозволу може бути зупинена органом з питань надання дозволу безпосередньо або за поданням центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері здійснення державного гірничого нагляду, епідеміологічного нагляду (спостереження), державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, органів місцевого самоврядування, органів ДФС у разі:

1) порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр;

2) виникнення внаслідок проведення робіт, пов'язаних з користуванням ділянкою надр, безпосередньої загрози життю чи здоров'ю працівників або населення;

3) наявності заборгованості із сплати загальнодержавних податків та зборів;

(постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.11.2016 р. у справі
 N 826/15532/16
визнано незаконною та скасовано постанову Кабінету Міністрів України
 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 травня 2011 р. N 594 і 615, та визнання такими, що втратили чинність, деяких
 постанов Кабінету Міністрів України" від 06.05.2016 р. N 277 в частині внесення змін
 до: пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами,
 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 р. N 615, в частині
 слів "3) наявності заборгованості із сплати загальнодержавних податків та зборів")

(ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 17.01.2017 р. у справі N 826/15532/16
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.11.2016 р. у справі за адміністративним
 позовом публічного акціонерного товариства "Укрнафта" до Кабінету Міністрів України про визнання
 незаконною та скасування постанови від 06.04.2016 N 277 в частині –  залишено без змін) 

4) невиконання в установлений строк приписів уповноважених органів щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування або охорони навколишнього природного середовища.

Після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов'язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Зупинення дії дозволу не звільняє надрокористувача від обов'язку проводити на ділянці надр роботи, пов'язані із запобіганням виникненню аварійної ситуації або усуненням її наслідків.

Зупинення дії дозволу не є підставою для переривання строку його дії.

Дія дозволу поновлюється органом з питань надання дозволу після усунення надрокористувачем причин, що призвели до зупинення його дії.

У разі визнання судом незаконним зупинення дозволу строк дії дозволу вважається таким, що автоматично продовжений на строк незаконного зупинення.";

16) у пункті 25:

абзац другий викласти у такій редакції:

"З метою попереднього розгляду матеріалів щодо надання, продовження строку дії, зупинення, поновлення, переоформлення, анулювання дозволів та внесення до них змін Держгеонадра або Рада міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до повноважень утворює комісію з питань надрокористування та затверджує положення про неї.";

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"Наказ Держгеонадр та розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим про зупинення, анулювання, відмову в наданні чи продовженні строку дії дозволу розміщуються протягом п'яти робочих днів на офіційному веб-сайті відповідного органу.".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

17) абзац перший пункту 27 після слів "продовжує строк" доповнити словом "дії";

18) у пункті 28 слово "Держпраці" виключити, а слово "ДПС" замінити словом "ДФС";

19) у додатку 1 до Порядку:

у графі "Найменування документа":

у пункті 1:

абзац п'ятнадцятий виключити;

в абзаці шістнадцятому слово ", поновлення" виключити;

у пункті 2:

в абзаці дев'ятому слова "геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод," замінити словами "підземних вод";

абзац п'ятнадцятий виключити;

в абзаці сімнадцятому слово ", поновлення" виключити;

в абзаці п'ятому пункту 2 приміток до додатка слова "державної податкової служби" замінити словом "ДФС";

20) у додатку 2 до Порядку:

назву підграфи "відсотків початкової ціни продажу дозволу на аукціоні" доповнити словами "(на дату подання заяви про продовження строку дії дозволу)";

виключити таку позицію:

"Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка та видобування підземних питних і технічних вод для забезпечення технологічного процесу виробництва та для потреб сільського господарства

 

- " -";

позицію

"Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка та видобування підземних вод для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого господарсько-питного водопостачання (крім виробництва фасованої питної води), за умови, що обсяг видобування підземних вод з водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу

 

- " -"

замінити такою позицією:

"Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, видобування підземних вод (крім мінеральних), для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування питних підземних вод з водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу

 

- " -".

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 742 "Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 26).

2. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1746 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 47, ст. 2134).

3. Пункт 22 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. N 792 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650).

4. Пункт 17 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 754 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1635).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 979 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 742" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 86, ст. 2892).

6. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. N 596 "Про затвердження Порядку надання у 2010 році спеціальних дозволів на користування надрами" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 54, ст. 1815).

7. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 742 і від 23 червня 2010 р. N 596, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. N 1060 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 88, ст. 3100).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2011 р. N 152 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 742" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 14, ст. 589).

9. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615 "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1832).

10. Пункт 5 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. N 76 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 16, ст. 644).

____________

Опрос