Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями Кабинета Министров Украины от 30 мая 2011 г. N 594 и 615, и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 06.04.2016 № 277
действует с 12.04.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 квітня 2016 р. N 277

Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 594 і 615, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 листопада 2016 року
 у справі N 826/15532/16
визнано незаконною та скасовано постанову Кабінету Міністрів України
 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 травня 2011 р. N 594 і 615, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
 Кабінету Міністрів України" від 06 квітня 2016 року N 277 в частині внесення змін до
 пункту 10 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами,
 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року N 594,
 в частині слів "наявності у претендента боргу із сплати податків та загальнообов'язкових платежів
 станом на останній звітний період";
 визнано незаконною та скасовано постанову Кабінету Міністрів України "Про внесення змін
 до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 594 і 615,
 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"
від 06 квітня 2016 року N 277 в частині внесення змін до:
 пункту 15 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
 Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року N 615, в частині слів "наявності в заявника боргу
 із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період";
пункту 19 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
 Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року N 615, в частині слів "наявність у заявника боргу
 із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період";
пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
 Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року N 615, в частині слів
 "3) наявності заборгованості із сплати загальнодержавних податків та зборів".

Резолютивну частину постанови Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 11 листопада 2016 року у справі N 826/15532/16
опубліковано в інформаційному бюлетені
 "Офіційний вісник України" від 14 лютого 2017 року N 13

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 17 січня 2017 року
 у справі N 826/15532/16
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 11 листопада 2016 року
у справі за адміністративним позовом публічного акціонерного
 товариства "Укрнафта" до Кабінету Міністрів України про визнання незаконною та
 скасування постанови від 06 квітня 2016 року N 277 в частині –  залишено без змін 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 594 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 44, ст. 1783; 2012 р., N 30, ст. 1116, N 81, ст. 3283; 2016 р., N 16, ст. 644), і Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1832, N 54, ст. 2151; 2012 р., N 30, ст. 1116, N 81, ст. 3283; 2013 р., N 6, ст. 202; 2016 р., N 4, ст. 239, N 16, ст. 644), зміни, що додаються.

2. Підпункт 13 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615, виключити.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 1 квітня 2017 року.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 594 і 615

1. У Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 594:

1) у пункті 2:

абзац восьмий після слів "умови користування надрами" доповнити словами і цифрою ", програма робіт, перелік геологічної інформації, яка надається в користування у разі отримання спеціального дозволу, копії погоджень надання відповідних ділянок надр у користування, надані органами, визначеними у пункті 6 цього Порядку";

в абзаці одинадцятому слова "заявку на" замінити словами "заяву про";

2) у пункті 4:

в абзаці першому слова ", склад якого затверджується організатором аукціону" виключити;

абзац другий замінити абзацами такого змісту:

"Організатор аукціону затверджує положення про аукціонний комітет, його склад, типові форми аукціонних документів, протокол проведення аукціону, визначає правила поведінки покупців і осіб, присутніх на торгах, під час проведення аукціону, дату, час і місце його проведення.

Примірний договір купівлі-продажу дозволу затверджується організатором аукціону.";

3) у пункті 5:

абзаци другий і третій виключити;

в абзаці четвертому слова "заявки на" замінити словами "заяви про";

4) пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці можуть подавати заяви для виставлення дозволу на користування ділянкою надр на аукціон, які підлягають обов'язковому розгляду організатором аукціону.

У такому разі фізична особа - підприємець або юридична особа пропонує також відповідну програму робіт.

Протягом 10 днів з дня одержання заяв організатором приймається рішення про початок підготовки ділянки надр до аукціону чи про відмову у проведенні такої підготовки. У разі відмови зазначається обґрунтування з посиланням на вимоги законодавства.

Інформація про прийняте рішення протягом трьох робочих днів повідомляється ініціатору та розміщується на офіційному веб-сайті організатора аукціону.

Організатор аукціону готує з урахуванням заяв, поданих юридичними особами та фізичними особами - підприємцями, пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, та разом з програмами робіт погоджує їх з:

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими радами - стосовно користування ділянками надр, що містять корисні копалини загальнодержавного значення, а також ділянками надр, що надаються для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

відповідними районними, міськими, селищними, сільськими радами - стосовно користування ділянками надр, що містять корисні копалини місцевого значення;

Мінприроди - стосовно всіх видів користування ділянками надр.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах шостому і сьомому цього пункту, позитивної або негативної відповіді щодо погодження за результатами розгляду на найближчій сесії (але у будь-якому разі не пізніше ніж через 90 календарних днів з дати отримання документів від організатора аукціону) вважається, що пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, ними погоджено.

У разі ненадання Мінприроди погодження протягом 30-денного строку вважається, що пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, ним погоджено.

Після погодження пропозицій щодо визначення ділянок надр організатор аукціону складає та затверджує наказом перелік таких ділянок з відповідними програмами робіт та приймає рішення про проведення аукціону.

До переліку можуть включатися ділянки, користування надрами в межах яких погоджено юридичними особами та фізичними особами - підприємцями із зазначеними органами.";

5) у пункті 7:

в абзаці першому цифри "30" замінити цифрами "90";

абзац другий після слів "ділянки надр" доповнити словами "(із зазначенням на офіційному веб-сайті організатора аукціону координат)";

в абзаці восьмому цифри "15" замінити цифрами "75";

в абзаці дев'ятому слово "заявки" замінити словом "заяви";

абзац десятий після слів "гарантійного внеску" доповнити словами "та реквізити, за якими він сплачується";

6) пункти 8 - 10 викласти у такій редакції:

"8. Для участі в аукціоні претендент подає у строк та за адресою, наведеними в оголошенні, належним чином засвідчені підписом уповноваженої особи претендента такі документи:

заяву про намір взяти участь в аукціоні із зазначенням назви і місцезнаходження ділянки надр, виду корисних копалин, відомостей про претендента (найменування та код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків), адреси, номера телефону, телефаксу, прізвища та посади керівника (для юридичної особи), електронної адреси. Заява про намір взяти участь в аукціоні подається у двох примірниках із зазначенням дати та вихідного номера. У заяві робиться відмітка "Заява про участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами";

опис документів, що додаються до заяви;

документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в державі її місцезнаходження, зокрема витяг з торговельного, банківського або судового реєстру (для іноземних юридичних осіб);

документ, що підтверджує повноваження уповноважених осіб, які представлятимуть інтереси покупця на аукціоні;

інформацію про пов'язаних із заявником осіб. Термін "пов'язана особа" вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України;

структуру власності претендента до кінцевого бенефіціарного власника (контролера) для юридичної особи. Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

лист-довідку, яким підтверджується наявність у заявника достатньої кількості кваліфікованих фахівців та технічних ресурсів для забезпечення організації виконання програми робіт;

документи, що підтверджують сплату вартості пакета аукціонної документації, гарантійного внеску.

Подання претендентом заяви про участь в аукціоні свідчить про його згоду з умовами проведення аукціону.

Організатором аукціону надсилається запит правоохоронним органам та суб'єктам фінансового моніторингу про розгляд документів претендента для виявлення суб'єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

У разі ненадання правоохоронними органами та суб'єктами фінансового моніторингу відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що за результатами розгляду документів претендента не виявлено суб'єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

9. Заява реєструється організатором аукціону в журналі обліку з присвоєнням їй номера і зазначенням дати і часу подання. Підтвердженням реєстрації є відмітка організатора, що проставляється на копії заяви та повертається заявнику, або відмітка на описі вкладення у цінний лист про прийняття заяви на відправлення поштовим зв'язком.

Інформація про реєстрацію заяви розміщується організатором аукціону на офіційному веб-сайті не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати реєстрації.

Протягом трьох робочих днів після завершення реєстрації організатор аукціону звертається до органів ДФС із запитом щодо перевірки факту наявності у заявників боргу із сплати податків та загальнообов'язкових платежів станом на останній звітний період.

У разі ненадання органами ДФС відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що факту наявності у заявників боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період не виявлено.

10. Засідання аукціонного комітету проводяться відкрито. Час та місце їх проведення публікується на офіційному веб-сайті організатора не пізніше ніж за п'ять робочих днів до проведення.

Рішення про допуск претендента до участі в аукціоні або відхилення його заяви приймається аукціонним комітетом не пізніше ніж через 30 днів з дати подання такої заяви, але не пізніше ніж за 10 днів до оголошеної дати проведення аукціону.

За рішенням аукціонного комітету заява про участь в аукціоні підлягає відхиленню у разі:

подання неповного пакета документів, визначеного у пункті 8 цього Порядку, або їх невідповідності вимогам пункту 8 цього Порядку;

невідповідності поданих документів вимогам цього Порядку;

виявлення в документах, поданих претендентом, недостовірних відомостей;

наявності підстави, передбаченої пунктом 29 цього Порядку;

застосування до претендента ліквідаційної процедури або визнання його в установленому порядку банкрутом;

наявності у претендента боргу із сплати податків та загальнообов'язкових платежів станом на останній звітний період;

(постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.112016 р. у справі
  N 826/15532/16
визнано незаконною та скасовано постанову Кабінету Міністрів України
"Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 травня 2011 р. N 594 і 615, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
 Кабінету Міністрів України" від 06.04.2016 р. N 277 в частині внесення змін до пункту 10 Порядку
 проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 р. N 594, в частині слів "наявності у претендента
 боргу із сплати податків та загальнообов'язкових платежів станом на останній звітний період") 

(ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 17.01.2017 р. у справі N 826/15532/16
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.11.2016 р. у справі за адміністративним
 позовом публічного акціонерного товариства "Укрнафта" до Кабінету Міністрів України про
 визнання незаконною та скасування постанови від 06.04.2016 N 277 в частині –  залишено без змін)

наявності інформації від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, що претендент здійснює фінансування тероризму в Україні;

виявлення інформації, що претенденти є пов'язаними між собою особами;

невиконання претендентом програм робіт на ділянках надр, на користування якими йому вже надано дозвіл, або виявлення порушень правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовані в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування і не усунуті станом на дату прийняття рішення аукціонного комітету.

Інформація про відхилення заяви протягом трьох робочих днів надсилається претендентам рекомендованим листом та розміщується на офіційному веб-сайті організатора аукціону.

Претендентам, заяви яких відхилено, організатор аукціону повертає протягом 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення сплачену ними суму гарантійного внеску. Вартість пакета аукціонної документації не повертається.";

7) у пункті 11:

доповнити пункт новим другим реченням такого змісту: "З моменту прийняття рішення про допущення претендента до участі в аукціоні він вважається покупцем.";

у третьому реченні слова "не пізніше ніж за три дні до його початку" замінити словами "протягом трьох робочих днів з моменту прийняття аукціонним комітетом відповідного рішення";

8) у пункті 12:

в абзаці першому:

у першому реченні слово "претенденти" замінити словом "покупці";

у другому реченні цифри "30" замінити цифрами "15";

третє речення викласти у такій редакції: "В момент реєстрації покупцям видається картка покупця, яка використовується під час торгів.";

у першому реченні абзацу другого слово "Претенденти" замінити словом "Покупці";

9) у пункті 13:

в абзаці першому слово "претендентів" замінити словом "покупців";

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Аукціон проводиться відкрито. Організатором забезпечується в режимі реального часу трансляція проведення аукціону на своєму офіційному веб-сайті та/або із залученням засобів масової інформації.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

10) абзац другий пункту 26 після слів "організатора аукціону" доповнити словами "протягом трьох робочих днів з дня його проведення";

11) абзац другий пункту 28 викласти у такій редакції:

"Аукціонний комітет може продовжити строк внесення збору за умови надання переможцем письмового клопотання про продовження строку внесення плати, протягом якого необхідно сплатити збір, але не більш як на 30 календарних днів.";

12) друге речення пункту 29 викласти у такій редакції: "У такому разі дозвіл підлягає повторному виставленню на аукціон згідно з цим Порядком, до якого не допускається такий учасник.";

13) пункт 31 викласти у такій редакції:

"31. Аукціонний комітет відміняє проведення аукціону або знімає окремі дозволи з продажу у разі:

наявності рішення суду, яке набрало законної сили;

визнання недійсними, скасування погоджень в установленому законодавством порядку.

У такому разі претендентам протягом 30 днів повертаються в повному обсязі сплачені ними вартість пакета аукціонної документації та сума гарантійного внеску.";

14) абзац четвертий пункту 32 виключити;

15) абзац другий пункту 33 після слів "повторного аукціону" доповнити словами "та повертає переможцю гарантійний внесок та вартість аукціонної документації, сплачені відповідно до цього Порядку".

2. У Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615:

1) в абзаці першому пункту 4 слова "місцевого значення" виключити;

2) в абзаці восьмому пункту 5 слово "провадження" замінити словом "здійснення";

3) пункт 7 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"три роки - на геологічне вивчення ділянок надр корисних копалин місцевого значення;".

У зв'язку з цим абзаци другий - десятий вважати відповідно абзацами третім - одинадцятим;

4) у пункті 8:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

"1) видобування корисних копалин, якщо заявник за власні кошти здійснив геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено ДКЗ, та подав документи на отримання спеціального дозволу не пізніше ніж протягом трьох років після затвердження запасів, а також видобування корисних копалин (для нафтогазоносних надр на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), якщо заявник за власні кошти здійснив апробацію в ДКЗ за умови затвердження підрахунку запасів корисних копалин у ДКЗ протягом трьох років, а в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України - десяти років з моменту надання дозволу;";

підпункт 5 виключити;

підпункт 6 викласти у такій редакції:

"6) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, видобування підземних вод (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування питних підземних вод з водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу;";

підпункти 8 і 12 виключити;

підпункт 13 викласти у такій редакції:

"13) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування корисних копалин акціонерними товариствами, 100 відсотків акцій яких належать державі, та суб'єктами ринку природного газу, на яких для забезпечення загальносуспільних інтересів згідно із законом покладено виконання спеціальних обов'язків на ринку природного газу та у статутному капіталі яких не менш як 100 відсотків акцій належать господарському товариству, єдиним акціонером якого є держава;";

підпункт 14 виключити;

абзац двадцятий викласти у такій редакції:

"Для отримання дозволу без проведення аукціону заявник подає органові з питань надання дозволу заяву разом з документами, зазначеними у додатку 1. У заяві зазначаються назва і місцезнаходження ділянки надр, вид корисних копалин, відомості про заявника (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця чи серія та номер паспорта такої особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті), інформація для здійснення зв'язку із заявником (номер телефону, адреса електронної пошти), а також підстава для надання дозволу згідно з пунктом 8 цього Порядку.";

абзаци двадцять другий - двадцять четвертий замінити абзацами такого змісту:

"Заява реєструється організатором аукціону в журналі обліку з присвоєнням їй номера і зазначенням дати і часу подання. Підтвердженням реєстрації є відмітка організатора, що проставляється на копії заяви та повертається заявнику, або відмітка на описі вкладення у цінний лист про прийняття заяви на відправлення поштовим зв'язком.

Інформація про реєстрацію документів, що надійшли для надання дозволу, протягом трьох робочих днів з дня реєстрації розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу.

Документи, що не відповідають вимогам цього Порядку, повертаються заявникові. Інформація про повернення документів протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про повернення розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу.

Дозвіл без проведення аукціону не може бути надано особі, що не виконує програми робіт на ділянках надр, на користування якими їй вже надано дозвіл, або щодо якої виявлені порушення правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовані в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування до моменту їх усунення.

Рішення про надання дозволу без проведення аукціону приймається протягом 30 днів після отримання всіх погоджень, передбачених пунктом 9 цього Порядку.

Органом з питань надання дозволу надсилається запит правоохоронним органам та суб'єктам фінансового моніторингу про розгляд документів заявника для виявлення суб'єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

У разі ненадання правоохоронними органами та суб'єктами фінансового моніторингу відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що за результатами розгляду документів заявника не виявлено суб'єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

Крім того, органом з питань надання дозволу надсилається запит органам ДФС щодо перевірки факту наявності у заявника боргу із сплати податків та загальнообов'язкових платежів станом на останній звітний період.

У разі ненадання органами ДФС відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що факту наявності у заявника боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період не виявлено.".

У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - двадцять сьомий вважати відповідно абзацами тридцять першим - тридцять третім;

абзац тридцять другий виключити;

5) у пункті 9:

абзац п'ятий виключити;

в абзаці шостому слово "п'ятим" замінити словом "четвертим";

в абзаці восьмому слова "не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника," замінити словами "не пізніше ніж протягом шести робочих днів з дати реєстрації документів", а слово "п'ятому" - словом "четвертому";

в абзаці дев'ятому слово "п'ятому" замінити словом "четвертому";

доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах другому і третьому цього пункту, позитивної або негативної відповіді щодо погодження за результатами розгляду на найближчій сесії (але у будь-якому разі не пізніше ніж через 90 календарних днів з дати отримання документів від органу з питань надання дозволу) вважається, що надання дозволу ними погоджено.".

У зв'язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим;

абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

"У разі ненадання Мінприроди погодження протягом 30-денного строку вважається, що надання дозволу ним погоджено.";

6) пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Невід'ємною частиною дозволу є угода про умови користування надрами, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем і містить програму робіт, яка оформляється як додаток, та особливі умови надрокористування, що передбачають:

вимоги до ефективності робіт;

сучасні технології видобування та переробки корисних копалин;

порядок видобування корисних копалин, зокрема з метою запобігання негативним екологічним наслідкам і забезпечення безпеки забудованих територій;

види, обсяги і строки виконання робіт на ділянці надр;

підстави для припинення діяльності, пов'язаної з використанням ділянки надр.

Дозвіл з угодою про умови користування надрами та додатками до неї підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів після їх підписання.

Примірні угоди про умови користування надрами затверджуються органом з питань надання дозволу та підлягають публікації на його офіційному веб-сайті.";

7) у пункті 12:

абзац дев'ятий після слів "користування надрами" доповнити словами "(у дозволі як мету користування надрами може бути зазначено виконання інвестиційних проектів)";

в абзаці дванадцятому слова "державної податкової служби" замінити словом "ДФС";

8) абзаци третій і четвертий пункту 13 викласти у такій редакції:

"Суб'єкт господарювання повинен сплатити у повному обсязі збір за надання, продовження строку дії дозволу, а також у разі збільшення запасів корисних копалин під час внесення змін до дозволу - вартість геологічної інформації (відповідно до Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423 (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 220)) протягом 45 календарних днів з дати відправлення повідомлення про прийняття рішення про надання дозволу, продовження строку дії або внесення змін до дозволу у разі збільшення запасів корисних копалин.

У разі несплати в установлений строк збору за надання, продовження строку дії дозволу, а також у разі збільшення запасів корисних копалин під час внесення змін до дозволу - вартості геологічної інформації (у разі її придбання) суб'єкт господарювання, щодо якого прийнято рішення про надання дозволу відповідно до пункту 8 цього Порядку, про продовження строку дії дозволу, а також про внесення змін до дозволу у разі збільшення запасів корисних копалин, втрачає право на його отримання, а зазначене рішення скасовується. При цьому комісія з питань надрокористування, що утворена органом з надання дозволу відповідно до пункту 25 цього Порядку, може продовжити строк сплати збору за умови надання суб'єктом господарювання письмового клопотання про продовження строку сплати збору з обов'язковим зазначенням причини, але не більш як 30 календарних днів.";

9) у пункті 14:

абзац перший після слів "умови користування ділянкою надр" доповнити словами ", за результатами здійснення останнього заходу державного нагляду (контролю)";

абзац другий після слова "виконуються" доповнити словом "виключно";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Продовження строку дії дозволу на геологічне вивчення корисних копалин місцевого значення може здійснюватися не більше одного разу.".

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим;

в абзаці шостому слова ", крім документів, що підтверджують погодження з органами місцевого самоврядування" виключити;

доповнити пункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

"Органом з питань надання дозволу погоджується продовження строку дії дозволу на всі види користування надрами з Мінприроди у порядку, визначеному пунктом 9 цього Порядку.

Органом з питань надання дозволу надсилається запит правоохоронним органам та суб'єктам фінансового моніторингу про розгляд документів заявника для виявлення суб'єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

У разі ненадання правоохоронними органами та суб'єктами фінансового моніторингу відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що за результатами розгляду документів заявника не виявлено суб'єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

Крім того, органом з питань надання дозволу надсилається запит органам ДФС щодо перевірки факту наявності у заявника боргу із сплати податків та загальнообов'язкових платежів станом на останній звітний період.

У разі ненадання органами ДФС відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що факту наявності у заявника боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період не виявлено.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим;

в абзаці чотирнадцятому цифри "60" замінити цифрами "45";

10) пункт 15 викласти у такій редакції:

"15. Надрокористувачеві відмовляється у продовженні строку дії дозволу у разі:

невиконання ним умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою;

прийняття органом місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства;

подання заявником документів не в повному обсязі;

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

невідповідності документів, поданих заявником, вимогам пункту 14 цього Порядку;

наявності інформації від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в Україні;

наявності у заявника боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період;

(постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.11.2016 р. у справі
 N 826/15532/16
визнано незаконною та скасовано постанову Кабінету Міністрів України
 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 травня 2011 р. N 594 і 615, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
 Кабінету Міністрів України" від 06.04.2016 р. N 277 в частині внесення змін до: пункту 15 Порядку
 надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 р. N 615, в частині слів "наявності в заявника боргу
 із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період")

(ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 17.01.2017 р.  у справі N 826/15532/16
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.11.2016 р. у справі за адміністративним
 позовом публічного акціонерного товариства "Укрнафта" до Кабінету Міністрів України про визнання
 незаконною та скасування постанови від 06.04.2016 N 277 в частині –  залишено без змін) 

відмови Мінприроди у погодженні продовження строку дії дозволу;

невиконання програми робіт на ділянках надр, на користування якими заявнику вже надано дозвіл, виявлення порушень правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовано в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування до моменту їх усунення, крім випадків визнання таких приписів або розпоряджень недійсними або дію яких зупинено згідно з рішенням суду.

Надрокористувачеві відмовляється у внесенні змін до дозволу у разі:

невиконання ним умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою;

прийняття органом місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства;

подання заявником документів не в повному обсязі;

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

невідповідності документів, поданих заявником, вимогам пункту 17 цього Порядку;

невиконання програми робіт на ділянках надр, на користування якими заявнику вже надано дозвіл, виявлення порушень правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовано в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування до моменту їх усунення, крім випадків визнання таких приписів або розпоряджень недійсними або дію яких зупинено згідно з рішенням суду.";

11) у пункті 17:

підпункт 1 виключити;

підпункт 4 викласти у такій редакції:

"4) виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів відповідно до Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. N 865 (ЗП України, 1995 р., N 3, ст. 55) (при цьому у разі, коли було виявлено і затверджено запаси корисної копалини загальнодержавного значення, внесення змін до дозволу здійснюється після отримання погодження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської ради);";

підпункт 5 виключити;

підпункт 6 викласти у такій редакції:

"6) виявлення надрокористувачем протягом трьох років після отримання дозволу описок, очевидних помилок.";

в абзаці дванадцятому слова "державної податкової служби" замінити словом "ДФС";

абзаци сімнадцятий - дев'ятнадцятий замінити абзацом такого змісту:

"У випадках, передбачених підпунктом 4 цього пункту, до зазначених документів заявник додає копію нового протоколу ДКЗ про затвердження кількості запасів та план підрахунку запасів відповідно до нього.".

У зв'язку з цим абзац двадцятий вважати абзацом вісімнадцятим;

12) пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:

"Інформація про надходження заяви про переоформлення дозволу або про внесення змін до нього та про результат розгляду заяви розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу протягом трьох робочих днів з моменту переоформлення або внесення змін.";

13) пункт 19 викласти у такій редакції:

"19. Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні дозволу є:

подання заявником документів не в повному обсязі;

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

невідповідність документів, поданих заявником, вимогам пункту 8 цього Порядку;

наявність інформації від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в Україні;

наявність у заявника боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період;

(постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.11.2016 р. у справі
 N 826/15532/16
визнано незаконною та скасовано постанову Кабінету Міністрів України
 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 травня 2011 р. N 594 і 615, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
 Кабінету Міністрів України" від 06.04.2016 р. N 277 в частині внесення змін до: пункту 19 Порядку
 надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 р. N 615, в частині слів "наявність у заявника боргу
 із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період")

(ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 17.01.2017 р. у справі N 826/15532/16
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.11.2016 р. у справі за адміністративним
 позовом публічного акціонерного товариства "Укрнафта" до Кабінету Міністрів України про визнання
 незаконною та скасування постанови від 06.04.2016 N 277 в частині –  залишено без змін)  

відмова органів, зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 9 цього Порядку, у погодженні надання надр у користування;

невиконання програми робіт на ділянках надр, на користування якими заявнику вже надано дозвіл, виявлення порушень правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовано в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування до моменту їх усунення, крім випадків визнання таких приписів або розпоряджень недійсними або дію яких зупинено згідно з рішенням суду.

Підставами для прийняття рішення про відмову в переоформленні дозволу є:

подання заявником документів не в повному обсязі;

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

невідповідність документів, поданих заявником, вимогам пункту 16 цього Порядку;

невиконання програми робіт на ділянках надр, на користування якими заявнику вже надано дозвіл, виявлення порушень правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовано в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування до моменту їх усунення, крім випадків визнання таких приписів або розпоряджень недійсними або дію яких зупинено згідно з рішенням суду.";

14) в абзаці третьому пункту 20 слова "оригінал загальнодержавного друкованого засобу масової інформації" замінити словами "оригінали газети "Урядовий кур'єр" та/або "Голос України";

15) пункт 22 викласти у такій редакції:

"22. Дія дозволу може бути зупинена органом з питань надання дозволу безпосередньо або за поданням центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері здійснення державного гірничого нагляду, епідеміологічного нагляду (спостереження), державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, органів місцевого самоврядування, органів ДФС у разі:

1) порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр;

2) виникнення внаслідок проведення робіт, пов'язаних з користуванням ділянкою надр, безпосередньої загрози життю чи здоров'ю працівників або населення;

3) наявності заборгованості із сплати загальнодержавних податків та зборів;

(постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.11.2016 р. у справі
 N 826/15532/16
визнано незаконною та скасовано постанову Кабінету Міністрів України
 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 травня 2011 р. N 594 і 615, та визнання такими, що втратили чинність, деяких
 постанов Кабінету Міністрів України" від 06.05.2016 р. N 277 в частині внесення змін
 до: пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами,
 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 р. N 615, в частині
 слів "3) наявності заборгованості із сплати загальнодержавних податків та зборів")

(ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 17.01.2017 р. у справі N 826/15532/16
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.11.2016 р. у справі за адміністративним
 позовом публічного акціонерного товариства "Укрнафта" до Кабінету Міністрів України про визнання
 незаконною та скасування постанови від 06.04.2016 N 277 в частині –  залишено без змін) 

4) невиконання в установлений строк приписів уповноважених органів щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування або охорони навколишнього природного середовища.

Після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов'язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Зупинення дії дозволу не звільняє надрокористувача від обов'язку проводити на ділянці надр роботи, пов'язані із запобіганням виникненню аварійної ситуації або усуненням її наслідків.

Зупинення дії дозволу не є підставою для переривання строку його дії.

Дія дозволу поновлюється органом з питань надання дозволу після усунення надрокористувачем причин, що призвели до зупинення його дії.

У разі визнання судом незаконним зупинення дозволу строк дії дозволу вважається таким, що автоматично продовжений на строк незаконного зупинення.";

16) у пункті 25:

абзац другий викласти у такій редакції:

"З метою попереднього розгляду матеріалів щодо надання, продовження строку дії, зупинення, поновлення, переоформлення, анулювання дозволів та внесення до них змін Держгеонадра або Рада міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до повноважень утворює комісію з питань надрокористування та затверджує положення про неї.";

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"Наказ Держгеонадр та розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим про зупинення, анулювання, відмову в наданні чи продовженні строку дії дозволу розміщуються протягом п'яти робочих днів на офіційному веб-сайті відповідного органу.".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

17) абзац перший пункту 27 після слів "продовжує строк" доповнити словом "дії";

18) у пункті 28 слово "Держпраці" виключити, а слово "ДПС" замінити словом "ДФС";

19) у додатку 1 до Порядку:

у графі "Найменування документа":

у пункті 1:

абзац п'ятнадцятий виключити;

в абзаці шістнадцятому слово ", поновлення" виключити;

у пункті 2:

в абзаці дев'ятому слова "геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод," замінити словами "підземних вод";

абзац п'ятнадцятий виключити;

в абзаці сімнадцятому слово ", поновлення" виключити;

в абзаці п'ятому пункту 2 приміток до додатка слова "державної податкової служби" замінити словом "ДФС";

20) у додатку 2 до Порядку:

назву підграфи "відсотків початкової ціни продажу дозволу на аукціоні" доповнити словами "(на дату подання заяви про продовження строку дії дозволу)";

виключити таку позицію:

"Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка та видобування підземних питних і технічних вод для забезпечення технологічного процесу виробництва та для потреб сільського господарства

 

- " -";

позицію

"Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка та видобування підземних вод для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого господарсько-питного водопостачання (крім виробництва фасованої питної води), за умови, що обсяг видобування підземних вод з водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу

 

- " -"

замінити такою позицією:

"Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, видобування підземних вод (крім мінеральних), для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування питних підземних вод з водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу

 

- " -".

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 742 "Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 26).

2. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1746 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 47, ст. 2134).

3. Пункт 22 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. N 792 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650).

4. Пункт 17 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 754 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1635).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 979 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 742" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 86, ст. 2892).

6. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. N 596 "Про затвердження Порядку надання у 2010 році спеціальних дозволів на користування надрами" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 54, ст. 1815).

7. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 742 і від 23 червня 2010 р. N 596, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. N 1060 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 88, ст. 3100).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2011 р. N 152 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 742" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 14, ст. 589).

9. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615 "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1832).

10. Пункт 5 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. N 76 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 16, ст. 644).

____________

Опрос