Идет загрузка документа (442 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурса на занятие должностей государственной службы

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 25.03.2016 № 246

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 березня 2016 р. N 246

Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 липня 2017 року N 457
,
від 18 серпня 2017 року N 648
,
від 6 вересня 2017 року N 694
,
від 25 жовтня 2017 року N 815
,
від 20 грудня 2017 року N 1056
,
від 10 травня 2018 року N 374,
від 23 травня 2018 року N 434,
від 5 червня 2019 року N 462

Відповідно до частини першої статті 22 Закону України "Про державну службу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, що додається.

2. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 351), застосовується під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. N 889-VIII "Про державну службу", крім підпункту 5 пункту 18 Порядку, затвердженого цією постановою, який набирає чинності з 1 травня 2017 року.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 19

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби (далі - конкурс), метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов'язки.

Дія цього Порядку застосовується під час проведення конкурсу на зайняття посад дипломатичної служби, крім випадків, коли призначення на дипломатичні посади здійснює Президент України відповідно до Конституції України, та з урахуванням того, що відповідно до Закону України "Про дипломатичну службу" в органах дипломатичної служби здійснюється ротація працівників дипломатичної служби.

Конкурс на зайняття посад фахівців з питань реформ проводиться за загальною процедурою з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

(абзац третій пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

2. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до визначених в установленому законом порядку вимог до професійної компетентності кандидата на зайняття вакантної посади державної служби (далі - посада) за результатами оцінювання його особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов'язків.

Вимоги до професійної компетентності кандидата на зайняття посади включають кваліфікаційні вимоги, вимоги до компетентності та вимоги до професійних знань.

(пункт 2 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815)

Перевірка володіння іноземною мовою кандидатів на зайняття посад категорії "А" проводиться Комісією з питань вищого корпусу державної служби на основі завдань, які затверджуються на її засіданні та включають лексико-граматичний тест, перевірку розуміння письмового тексту, перевірку умінь і навичок сприйняття усного мовлення (аудіювання), перевірку умінь і навичок висловлювати свою думку іноземною мовою.

(пункт 2 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374,
у зв'язку з цим абзаци третій і четвертий
 вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим)

Конкурс проводиться державною мовою.

(пункт 2 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815,
у зв'язку з цим абзац
третій вважати абзацом п'ятим)

Методичні рекомендації щодо оцінювання професійної компетентності кандидата на зайняття посади під час проходження конкурсу затверджуються НАДС.

3. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

1) забезпечення рівного доступу;

2) політичної неупередженості;

3) законності;

4) довіри суспільства;

5) недискримінації;

6) прозорості;

7) доброчесності;

8) надійності та відповідності методів тестування;

9) узгодженості застосування методів тестування;

10) ефективного і справедливого процесу відбору.

4. Дотримання принципів недискримінації та забезпечення рівного доступу під час проведення конкурсу включає можливість застосування в ході його проведення розумного пристосування для особи з інвалідністю, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, а також можливості застосування позитивних дій відповідно до Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

Умови проведення конкурсу

5. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття посади категорії "А" приймає суб'єкт призначення.

Рішення про оголошення конкурсу на зайняття посади категорій "Б" і "В" приймає керівник державної служби в державному органі (далі - керівник державної служби).

6. Конкурс проводиться такими етапами:

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законом вимогам;

5) проведення тестування та визначення його результатів;

6) розв'язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (у випадках, передбачених цим Порядком);

7) проведення співбесіди та визначення її результатів;

8) проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу і другого за результатами конкурсу кандидата;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

7. Особи, які відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про державну службу" не можуть вступити на державну службу, не допускаються до участі у конкурсі.

8. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посади (далі - кандидати).

9. Документи, подані (надіслані) кандидатами до державного органу, в якому проводиться конкурс, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до державного органу менше ніж за три робочі дні до дати проведення конкурсу.

Вимоги щодо оприлюднення інформації про посаду та оголошення про проведення конкурсу

10. Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посад оприлюднюється:

1) за категорією "А" - на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, офіційному веб-сайті НАДС та офіційному веб-сайті суб'єкта призначення;

2) за категоріями "Б" і "В" - на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, офіційному веб-сайті НАДС та офіційному веб-сайті державного органу, в якому проводиться конкурс.

Оголошення про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В", які оприлюднені на офіційному веб-сайті НАДС, нумеруються з метою ідентифікації відповідної вакансії.

(пункт 10 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

З метою широкого поширення інформації про посаду така інформація може бути додатково оприлюднена на інших веб-сайтах або в засобах масової інформації.

11. Суб'єкт призначення або керівник державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, забезпечує надсилання в електронній формі НАДС наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та умов його проведення за формою згідно з додатком 1 на електронну адресу, розміщену на офіційному веб-сайті НАДС, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу (розпорядження).

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

Суб'єкт призначення або керівник державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, одного або кількох районів, забезпечує надсилання в електронній формі територіальному органу НАДС за місцем розташування наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та умов його проведення за формою згідно з додатком 1 на електронну адресу відповідного територіального органу, розміщену на офіційному веб-сайті НАДС, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу (розпорядження).

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

Умови проведення конкурсу затверджуються наказом (розпорядженням) суб'єкта призначення або керівника державної служби.

(пункт 11 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815,
у зв'язку з цим абзаци третій і четвертий
 вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим)

Абзац четвертий пункту 11 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

Служба управління персоналом державного органу може розмістити наказ (розпорядження) про оголошення конкурсу та умови його проведення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу (розпорядження). Розміщена через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС відповідна інформація оприлюднюється на такому порталі після її перевірки НАДС або його територіальними органами.

12. Якщо інформація про оголошення конкурсу, яка надіслана НАДС або його територіальному органу, не доступна для зчитування, відповідний наказ (розпорядження) про оголошення конкурсу та умови його проведення повертаються відповідному органу без розгляду шляхом надсилання повідомлення електронною поштою.

У разі невідповідності наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та/або умов його проведення вимогам законодавства про державну службу вони повертаються відповідному органу шляхом надсилання повідомлення електронною поштою з відповідним обґрунтуванням.

У разі відсутності зауважень до наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та умов його проведення оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС не пізніше наступного робочого дня з дня надходження відповідної інформації або її розміщення на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС. Про таке оприлюднення повідомляється орган, яким було надіслано або розміщено оголошення, після чого інформація про оголошення конкурсу може бути оприлюднена на офіційному веб-сайті відповідного державного органу, інших веб-сайтах та в засобах масової інформації.

Склад, порядок формування і роботи та повноваження конкурсної комісії

13. Конкурс на зайняття посад категорії "А" проводить Комісія з питань вищого корпусу державної служби (далі - Комісія).

Конкурс на зайняття посад категорій "Б" і "В" проводить конкурсна комісія у складі голови і членів комісії.

(абзац другий пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

14. Конкурс на зайняття посади керівника та заступника керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, який утворений як юридична особа публічного права, проводиться у відповідному міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади та іншому державному органі конкурсною комісією, утвореною суб'єктом призначення.

Конкурс на зайняття посади керівника та заступника керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який утворений як юридична особа публічного права, проводиться у відповідному територіальному органі міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, конкурсною комісією, утвореною керівником такого органу.

Конкурс на зайняття посади керівника апарату облдержадміністрації та керівника структурного підрозділу облдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права проводиться у відповідній облдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною головою облдержадміністрації.

Конкурс на зайняття посади керівника апарату Київської міської держадміністрації та керівника структурного підрозділу Київської міської держадміністрації із статусом юридичної особи публічного права проводиться конкурсною комісією, утвореною головою Київської міської держадміністрації.

Конкурс на зайняття посади керівника апарату райдержадміністрації та керівника структурного підрозділу райдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права проводиться у відповідній облдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату облдержадміністрації.

Конкурс на зайняття посади керівника апарату районної в м. Києві держадміністрації та керівника структурного підрозділу районної в м. Києві держадміністрації із статусом юридичної особи публічного права проводиться у Київській міській держадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату Київської міської держадміністрації.

(абзаци перший - третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 р. N 694
,
замінено абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. N 434,
у зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий
 вважати абзацами сьомим і восьмим)

Конкурс на зайняття посад категорії "Б" в усіх інших випадках та категорії "В" проводиться конкурсною комісією, утвореною керівником державної служби або суб'єктом призначення.

Рішення про утворення конкурсної комісії для призначення керівників структурних підрозділів апарату Міноборони приймається Міністром оборони.

15. Конкурсна комісія утворюється у складі не менше п'яти осіб.

До складу конкурсної комісії можуть входити представники служби управління персоналом, юридичної служби, окремих структурних підрозділів та інші працівники державного органу, в якому проводиться конкурс.

У разі неможливості утворення або функціонування конкурсної комісії в державному органі, фактична чисельність якого становить менше 10 осіб, конкурс може проводити конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.

За умов, зазначених в абзаці третьому цього пункту, конкурс може проводитися:

для структурного підрозділу облдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права - в облдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату облдержадміністрації;

для апарату райдержадміністрації та структурного підрозділу райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права - в облдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату облдержадміністрації;

для структурного підрозділу райдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права - в райдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату райдержадміністрації.

До складу конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об'єднань, що діють відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання", в установленому НАДС порядку.

(пункт 15 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

151. У разі подання членом Комісії або конкурсної комісії письмової заяви про участь у конкурсі на зайняття посади, який проводиться такою Комісією або конкурсною комісією, його повноваження припиняються з дня подання такої заяви до дня оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС, про що зазначається у відповідному протоколі.

(Порядок доповнено пунктом 151 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462) 

16. Комісія або конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи державних службовців з інших державних органів, представника виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності), науковців, а також експертів (не менше двох) у відповідній сфері для проведення оцінки за результатами розв'язання ситуаційних завдань та проведення співбесіди щодо відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам.

У такому разі залученими до роботи Комісії або конкурсної комісії особами проводиться оцінка шляхом виставлення балів (0 - 1 - 2), які відображаються у відповідному протоколі засідання та враховуються членами Комісії або конкурсної комісії під час оцінювання після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою.

17. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

У разі тимчасової відсутності членів Комісії або конкурсної комісії з поважних причин (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, участь у невідкладних заходах, на яких зобов'язаний бути присутнім член Комісії або конкурсної комісії у зв'язку з виконанням посадових обов'язків), наслідком якої є відсутність кворуму, дата проведення конкурсу може бути перенесена на інший день з урахуванням строків, визначених законом.

Рішення про перенесення дати конкурсу на зайняття посади категорії "А" приймає Комісія, а на зайняття посади категорії "Б" або "В" - конкурсна комісія або суб'єкт призначення шляхом видання відповідного наказу (розпорядження).

Про зміну дати проведення конкурсу кандидати повідомляються спеціальним структурним підрозділом НАДС, який утворюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи Комісії (далі - спеціальний структурний підрозділ НАДС), або службою управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення.

Зазначене повідомлення може здійснюватися одним із доступних способів, обраним кандидатом, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв'язку.

Інформація для кандидатів може бути додатково розміщена на офіційному веб-сайті державного органу, в якому проводиться конкурс.

18. Голова НАДС за поданням керівника спеціального структурного підрозділу НАДС визначає з числа працівників такого підрозділу особу, яка виконуватиме функції адміністратора під час проведення конкурсу на зайняття посад категорії "А".

Керівник державної служби органу, в якому проводиться конкурс, визначає з числа працівників служби управління персоналом особу, яка виконуватиме функції адміністратора під час проведення конкурсу на зайняття посад категорій "Б" і "В".

За рішенням Голови НАДС або керівника державної служби органу, в якому проводиться конкурс, функції адміністратора можуть виконувати дві особи.

(пункт 18 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462,
у зв'язку з цим абзаци третій - сьомий
 вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим)

У разі коли в державному органі неможливо визначити адміністратора з числа працівників служби управління персоналом, функції адміністратора виконує особа з числа інших працівників такого органу, яка визначається керівником державної служби.

У разі проведення конкурсу на зайняття посад, визначених в абзаці третьому - шостому пункту 14 цього Порядку, адміністратор визначається особою, яка утворює відповідні комісії, з числа працівників служби управління персоналом або з числа інших працівників відповідної адміністрації.

(пункт 18 доповнено новим абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. N 434,
у зв'язку з цим абзаци
п'ятий - сьомий
 вважати відповідно абзацами шостим - восьмим)

Абзац шостий пункту 18 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

Адміністратор не є членом Комісії або конкурсної комісії.

Адміністратор веде протокол засідання Комісії або конкурсної комісії, оформляє відомості про результати конкурсу, роздруковує звіти про результати проходження тестування, перевіряє особу кандидата тощо.

181. Члени Комісії, конкурсної комісії, адміністратори, залучені до роботи Комісії або конкурсної комісії особи несуть персональну відповідальність за розголошення інформації, що стала їм відома під час проведення конкурсу, зокрема щодо змісту ситуаційних завдань, а також завдань для перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (для кандидатів на посади державної служби категорії "А"), до завершення відповідного конкурсу.

(Порядок доповнено пунктом 181 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі

19. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто, поштою або через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС) Комісії або конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов'язково пред'являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) оригінали інших документів для підтвердження відповідності умовам конкурсу в разі проведення закритого конкурсу;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби категорії "А" або "Б", також подає до Комісії або конкурсної комісії заяву про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, за формою згідно з додатком 21.

(пункт 19 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462,
у зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий
 вважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим)

У разі подання документів для участі у конкурсі особисто або поштою заява, зазначена у підпункті 2 цього пункту, пишеться власноручно або з використанням комп'ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), а заява, зазначена у підпункті 3 цього пункту, - власноручно.

(абзац одинадцятий пункту 19 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815)

Під час створення електронних документів, які подаються для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

(абзац дванадцятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

20. Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3.

Види розумного пристосування та способи їх застосування визначаються в методиці забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням, яка затверджується НАДС.

(пункт 20 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

21. Спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, ведуть облік та реєструють всі документи для участі у конкурсі, подані особами, які бажають взяти у ньому участь.

Документи для участі у конкурсі зберігаються протягом п'яти років:

кандидатів на зайняття посад категорій "Б" і "В" - у державному органі, в якому проводився конкурс;

кандидатів на зайняття посад категорії "А" - у спеціальному структурному підрозділі НАДС.

22. Перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність установленим кваліфікаційним вимогам, наявність усіх документів, передбачених пунктом 19 цього Порядку, та правильність заповнення документів, передбачених підпунктами 2, 3 та 6 пункту 19 цього Порядку, проводить:

(абзац перший пункту 22 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815)

на зайняття посад категорії "А" - спеціальний структурний підрозділ НАДС;

на зайняття посад категорій "Б" і "В" - служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс.

Спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, не пізніше трьох робочих днів з дня надходження документів для участі у конкурсі повідомляє кандидатам:

(абзац четвертий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

про результати перевірки документів, поданих особисто або поштою;

про результати попередньої перевірки документів, поданих через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС.

Кандидати, у яких досвід роботи та/або подані документи не відповідають установленим вимогам, не допускаються до тестування, про що їм повідомляє спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс.

Кандидат, якого не допущено до тестування, після усунення недоліків у поданих ним документах у межах встановленого строку для подання таких документів може подати їх повторно у передбаченому порядку. В іншому разі кандидат вважається таким, що не пройшов конкурс, про що зазначається у протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії.

(абзац сьомий пункту 22 замінено абзацами сьомим, восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим)

Повідомлення може здійснюватися одним із доступних способів, обраним кандидатом, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв'язку.

Під час подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС копія посвідчення щодо вільного володіння державною мовою перевіряється після пред'явлення кандидатом оригіналу такого посвідчення до проходження тестування. У такому разі остаточне рішення щодо відповідності поданих документів установленим вимогам та допущення/недопущення кандидата до проходження тестування приймається спеціальним структурним підрозділом НАДС або службою управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, за результатами перевірки копії зазначеного посвідчення, про що кандидат повідомляється особисто або в інший спосіб.

У разі невідповідності поданої через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС копії посвідчення щодо вільного володіння державною мовою оригіналу такого посвідчення (крім випадків втрати такого посвідчення та отримання його дубліката) або непред'явлення оригіналу такого посвідчення кандидат не може бути допущений до проходження тестування та вважається таким, що не пройшов конкурс.

Після перевірки документів кандидат протягом строку зберігання таких документів може звернутися до спеціального структурного підрозділу НАДС або служби управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, із письмовою заявою про повернення оригіналів документів, передбачених підпунктами 5 та 7 пункту 19 цього Порядку. У такому разі зберігаються копії таких документів.

Проведення оцінювання кандидатів

23. Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад категорії "А" здійснюється відеофіксація процедури проведення конкурсу (тестування, розв'язання кандидатами ситуаційних завдань та їх презентація у передбачених випадках, проведення співбесіди), у тому числі з одночасною трансляцією в режимі реального часу, якщо інше не передбачено законом.

Під час проведення конкурсу на зайняття посад категорій "Б" і "В" за рішенням конкурсної комісії може здійснюватися відео- або аудіофіксація, якщо інше не передбачено законом.

24. Про здійснення фіксації процедури проведення конкурсу за допомогою технічних засобів адміністратор оголошує перед початком відповідного етапу конкурсу.

25. У разі здійснення аудіо- або відеофіксації аудіо- та відеозаписи зберігаються у державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п'яти років.

(пункт 25 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815)

26. Кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену пунктом 22 цього Порядку, проходять тестування на знання законодавства.

Про дату і час, передбачений для тестування всіх кандидатів, їм повідомляється в порядку, передбаченому абзацом п'ятим пункту 17 цього Порядку, не пізніше ніж за один робочий день до початку проходження такого тестування.

(пункт 26 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815
,
абзац другий пункту 26 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

27. Тестування кандидатів на зайняття посад категорії "А" проводиться під наглядом не менше двох членів Комісії. Такий нагляд може здійснюватись в режимі реального часу в залі засідань Комісії.

(абзац перший пункту 27 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

Тестування кандидатів на зайняття посад категорій "Б" і "В" проводиться у присутності не менше двох членів конкурсної комісії.

(абзац другий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

28. Тестування на знання законодавства проводиться з метою визначення рівня знань Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного та іншого законодавства.

29. Перелік тестових питань на знання законодавства та варіанти відповідей (із зазначенням правильної відповіді) затверджуються НАДС та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті.

30. Проведення тестування та визначення його результатів здійснюється за допомогою програмного забезпечення, адміністрування якого здійснюється НАДС.

(пункт 30 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

31. Перед проходженням тестування кожен кандидат пред'являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Під час проведення тестування та розв'язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватися один з одним.

У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується членами Комісії, які здійснювали нагляд, або присутніми членами конкурсної комісії.

Відсторонений кандидат вважається таким, що не пройшов конкурс.

(пункт 31 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

32. Під час проведення тестування питання для кожного кандидата обираються автоматично з переліку тестових питань. Одне тестове завдання включає 40 тестових питань. Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.

33. Загальний час для проведення тестування повинен становити не більше 40 хвилин.

34. Після закінчення кандидатом проходження тестування або після закінчення часу, відведеного для його проведення, здійснюється автоматичне визначення результатів тестування за допомогою програмного забезпечення.

За результатами тестування формується звіт, який роздруковується та підписується кандидатом, після чого передається адміністратору.

Адміністратор підписує такий звіт у членів Комісії, які здійснюють нагляд, або присутніх членів конкурсної комісії, фіксує зазначені результати у відомості про результати тестування за формою згідно з додатком 4 та заповнює зведену відомість середніх балів.

Звіт за результатами тестування додається до відомості про результати тестування.

(пункт 34 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

35. Пункт 35 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

36. За результатами тестування виставляються такі бали:

1) для посад категорії "А":

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 36 питань тестового завдання і більше;

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 28 - 35 питань тестового завдання;

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 27 і менше питань тестового завдання;

2) для посад категорії "Б":

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 34 питання тестового завдання і більше;

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 26 - 33 питання тестового завдання;

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 25 і менше питань тестового завдання;

3) для посад категорії "В":

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 32 питання тестового завдання і більше;

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 24 - 31 питання тестового завдання;

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 23 і менше питань тестового завдання.

37. Результати тестування можуть використовуватися протягом шести місяців з дня його проходження у разі участі кандидата в інших конкурсах, у тому числі в день отримання таких результатів.

(абзац перший пункту 37 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

З метою використання попередніх результатів тестування кандидат зобов'язаний з'явитися під час проходження етапу тестування для надання доступу адміністратору до результатів тестування, визначених за допомогою програмного забезпечення, шляхом надання можливості оформити відповідний звіт у порядку, передбаченому абзацами другим і третім пункту 34 цього Порядку.

У такому разі кількість балів за результатами тестування визначається відповідно до пункту 36 цього Порядку з урахуванням кількості наданих кандидатом правильних відповідей, зазначених у звіті про результати тестування.

(пункт 37 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

38. Проведення повторного тестування не допускається, крім випадків, коли тестування було перервано або не відбулося з технічних чи інших причин, що не залежать від членів Комісії або конкурсної комісії та кандидатів, про що складається відповідний акт, який підписується членами Комісії, які здійснювали нагляд, або присутніми членами конкурсної комісії.

(абзац перший пункту 38 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

У такому разі за рішенням Комісії або конкурсної комісії призначається нова дата проведення тестування та/або час, про що повідомляються кандидати в порядку, передбаченому абзацами четвертим і п'ятим пункту 17 цього Порядку.

39. Кандидати, які за результатами тестування набрали 0 балів, а також кандидати, які не з'явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу.

(абзац перший пункту 39 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

Кандидати, які набрали 1 або 2 бали, вважаються такими, що пройшли тестування.

З інформацією про результати тестування та кількість отриманих балів кандидати ознайомлюються під час підписання відповідного звіту.

Результати тестування відображаються у протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії.

40. Про дату і час проведення розв'язання ситуаційних завдань та/або співбесіди кандидатів інформують додатково в порядку, передбаченому абзацами четвертим і п'ятим пункту 17 цього Порядку.

41. Розв'язання ситуаційних завдань проводиться кандидатами на зайняття посад категорій "А" та "Б".

Розв'язання ситуаційних завдань проводиться з метою з'ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов'язків шляхом оцінки відповідності компетентностей та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов'язані із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції.

(абзац другий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

42. Ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття посад категорії "А" затверджуються Комісією.

43. Ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття посад категорії "Б" розробляються у державному органі, в якому проводиться конкурс, з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу, та затверджуються рішенням конкурсної комісії.

44. Під час затвердження ситуаційних завдань визначаються вимоги до професійної компетентності кандидата, які будуть оцінюватись за результатами їх розв'язання.

45. Ситуаційні завдання розв'язуються кандидатами на зайняття посад категорії "А" письмово з використанням комп'ютерної техніки під наглядом не менше третини членів Комісії. Такий нагляд може здійснюватися в режимі реального часу в залі засідань Комісії.

Ситуаційні завдання розв'язуються кандидатами на зайняття інших посад (у випадках, передбачених цим Порядком) письмово (власноруч або з використанням комп'ютерної техніки) у присутності не менше третини членів конкурсної комісії. Рішення про можливість використання кандидатами комп'ютерної техніки для розв'язання ситуаційних завдань приймає конкурсна комісія.

Під час розв'язання ситуаційних завдань з використанням комп'ютерної техніки забезпечується блокування доступу до Інтернету та інших джерел інформації, за винятком доступу до довідкових правових систем.

Кожен кандидат розв'язує від одного до трьох ситуаційних завдань залежно від встановлених вимог до професійної компетентності.

Кількість ситуаційних завдань для кандидатів визначається Комісією або конкурсною комісією.

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв'язують однакові ситуаційні завдання.

Адміністратор оголошує ситуаційне завдання, яке розв'язують кандидати, після чого надає кожному кандидату у паперовому або електронному вигляді ситуаційне завдання разом з визначеними вимогами до професійної компетентності кандидата, які будуть оцінюватися за результатами його розв'язання.

Адміністратор також надає кандидату два конверти та бланк для заповнення кандидатом персональних даних за формою згідно з додатком 5.

На розв'язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається не більше однієї години. До визначеного часу для розв'язання ситуаційного завдання не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання відповідної комісії.

Після завершення розв'язання ситуаційних завдань або після закінчення часу, відведеного на їх розв'язання, кандидати вкладають бланк з розв'язаним ситуаційним завданням та заповнений бланк персональних даних у конверти і подають їх адміністратору.

Адміністратор проставляє однаковий номер на конверті з розв'язаними ситуаційними завданнями та на конверті із заповненим бланком персональних даних кандидата.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів адміністратор передає членам конкурсної комісії тільки конверти з розв'язаними ситуаційними завданнями для визначення результатів, а конверти із заповненими бланками персональних даних залишає у себе.

Неправильно зазначені персональні дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом.

Не допускається зазначення на бланку з відповіддю на ситуаційне завдання та на конверті з розв'язаними ситуаційними завданнями інформації, яка може ідентифікувати кандидата, зокрема прізвища, імені, по батькові, підпису. У разі порушення зазначеної вимоги кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, що підписується членами Комісії або конкурсної комісії, які проводять перевірку ситуаційних завдань, та відображається у протоколі засідання відповідної комісії.

За рішенням Комісії кандидати на посаду категорії "А" презентують результати розв'язання ситуаційних завдань на її засіданні. У такому разі абзаци восьмий, десятий - чотирнадцятий цього пункту не застосовуються.

Комісія або конкурсна комісія визначає результати розв'язання ситуаційного завдання згідно з установленими вимогами до професійної компетентності кандидата.

(пункт 45 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

46. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв'язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов'язків;

1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов'язків;

0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

47. Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час розв'язання ситуаційних завдань здійснюється членами Комісії або конкурсної комісії не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після їх розв'язання на засіданні відповідної комісії, яке є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Оцінювання здійснюється індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні Комісії або конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом проставлення балів, які вносяться до відомості про результати розв'язання ситуаційних завдань за формою згідно з додатком 6.

Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час розв'язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами Комісії або конкурсної комісії.

48. Після оцінювання члени Комісії або конкурсної комісії надають відомості про результати розв'язання кандидатами ситуаційних завдань адміністратору, який відкриває конверти із заповненими бланками персональних даних кандидатів та заповнює зведену відомість середніх балів.

49. Кандидати, які під час розв'язання ситуаційного завдання отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, а також кандидати, які не з'явилися для розв'язання ситуаційних завдань, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до розв'язання наступного ситуаційного завдання та чергового етапу конкурсу.

(абзац перший пункту 49 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815)

Результати розв'язання ситуаційного завдання відображаються у протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії та повідомляються кандидатам.

Про результати розв'язання ситуаційних завдань та допущення/недопущення до наступного етапу конкурсу спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, повідомляє кандидатам в порядку, передбаченому абзацом п'ятим пункту 17 цього Порядку.

(абзац третій пункту 49 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

50. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

Час для проведення співбесіди з кандидатом визначає Комісія або конкурсна комісія. До визначеного часу для проходження співбесіди не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання відповідної комісії.

(пункт 50 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

51. Співбесіду проводить Комісія або конкурсна комісія, а також особи, які залучені до її роботи.

52. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою на співбесіді виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов'язків;

1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов'язків;

0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час проведення співбесіди здійснюється кожним членом Комісії або конкурсної комісії індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні Комісії або конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати співбесіди за формою згідно з додатком 7.

53. Після оцінювання члени Комісії або конкурсної комісії надають відомості про результати співбесіди адміністратору, який заповнює зведену відомість середніх балів.

Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час проведення співбесіди є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами Комісії або конкурсної комісії.

(абзац перший пункту 53 замінено двома абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462,
у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами третім - п'ятим)

Кандидати, які під час проведення співбесіди отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, а також кандидати, які не з'явилися для проведення співбесіди, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір та не можуть бути включеними до загального рейтингу.

Результати проведення співбесіди відображаються у протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії та повідомляються кандидатам.

Про результати проведення співбесіди спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, повідомляє кандидатам одним із доступних способів, обраних ними, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв'язку.

54. Протоколи засідань Комісії або конкурсної комісії, результати проходження тестування, розв'язання ситуаційних завдань та проведеної з кандидатом співбесіди зберігаються у службі управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, а щодо кандидатів на зайняття посад категорії "А" - у спеціальному структурному підрозділі НАДС.

(пункт 54 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

55. Усі етапи конкурсу повинні проводитись у приміщенні, доступному також для кандидатів з числа маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю.

(пункт 55 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

Складення рейтингового списку кандидатів

56. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання середніх балів, виставлених у зведеній відомості середніх балів за формою згідно з додатком 8 за кожною окремою вимогою до професійної компетентності, та балів за результатами тестування.

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

Загальний рейтинг кандидатів визначається за формою згідно з додатком 9.

Результати визначення загального рейтингу кандидатів відображаються у протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії.

57. У разі коли два і більше кандидатів мають однаковий рейтинг, переможець конкурсу та/або другий за результатами конкурсу кандидат визначається шляхом відкритого голосування на засіданні Комісії або конкурсної комісії після обговорення відповідності професійної компетентності таких кандидатів за кожною окремою вимогою.

(пункт 57 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. N 434)

58. Кандидат може ознайомитися із своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до Комісії або конкурсної комісії.

У такому разі спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, надає кандидатові витяг із зведеної відомості середніх балів.

Оприлюднення результатів конкурсу

59. Спеціальний структурний підрозділ НАДС забезпечує в установленому порядку оприлюднення інформації про результати конкурсу на зайняття посад категорії "А" (відомості про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата (за наявності) або про відсутність переможця конкурсу) не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання протоколу засідання Комісії.

Служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, забезпечує в установленому порядку передачу НАДС інформації про результати конкурсу на зайняття посад категорій "Б" і "В" (відомості про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата (за наявності) або про відсутність переможця конкурсу) в електронній формі на електронну адресу, розміщену на офіційному веб-сайті НАДС, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання відповідного протоколу засідання конкурсної комісії.

У випадках проведення конкурсу, визначених абзацами третім - сьомим пункту 15 цього Порядку, служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, передає до служби управління персоналом державного органу, в якому оголошувався конкурс, відомості про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата (за наявності) (витяг з протоколу засідання конкурсної комісії, копії заяв про участь у конкурсі та інших документів для підготовки акта про призначення на посаду) або інформацію про відсутність переможця конкурсу.

(пункт 59 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

60. Інформація про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата повинна містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата, найменування посади та загальну кількість балів, набраних кандидатом.

61. Спеціальний структурний підрозділ НАДС та служба управління персоналом державного органу, в якому оголошено конкурс, ведуть реєстр других за результатами конкурсу кандидатів.

(пункт 61 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

62. Другий за результатами конкурсу кандидат має право на призначення на посаду протягом одного року з дня проведення відповідного конкурсу, якщо така посада стане вакантною, а також у разі, коли переможець конкурсу відмовився від зайняття посади, складення Присяги державного службовця, коли буде виявлено обмеження щодо призначення на посаду, визначені статтею 32 Закону України "Про державну службу", або йому буде відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.

Спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому оголошувався конкурс, повідомляє другому за результатами конкурсу кандидату про те, що відповідна посада стала вакантною, протягом п'яти календарних днів з дня відкриття відповідної вакансії.

(абзац другий пункту 62 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

Зазначене повідомлення може здійснюватись одним із доступних способів, обраним кандидатом у заяві, зазначеній у підпункті 2 пункту 19 цього Порядку, а також надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

У разі коли протягом місяця з дня надіслання зазначеного рекомендованого листа другий за результатами конкурсу кандидат не подасть письмової заяви та інших передбачених законодавством документів для призначення його на посаду, він вважається таким, що відмовився від зайняття відповідної посади.

63. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про його проведення.

64. Спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, надсилають кожному кандидату письмове повідомлення (поштою або засобами електронного зв'язку) про результати конкурсу протягом п'яти календарних днів з дня їх оприлюднення.

65. Повторний конкурс проводиться відповідно до статті 30 Закону України "Про державну службу" та за процедурою, визначеною цим Порядком.

66. Витяг з протоколу засідання Комісії або конкурсної комісії щодо результатів визначення загального рейтингу кандидатів є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами конкурсу.

67. Кандидат як учасник конкурсу має право оскаржити рішення конкурсної комісії відповідно до статті 28 Закону України "Про державну службу".

68. Рішення Комісії або конкурсної комісії стосовно переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата скасовується у разі встановлення факту порушення умов або порядку проведення конкурсу, яке могло вплинути на його результати.

У разі незгоди переможця конкурсу з рішенням про встановлення випробування під час призначення на посаду, а також відмови особи, призначеної на посаду вперше, від складення Присяги державного службовця застосовується відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата.

Особливості проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ

69. Суб'єкт призначення або керівник державної служби визначає умови проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ за формою згідно з додатками 91 - 12.

(абзац перший пункту 69 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. N 1056,
від 10.05.2018 р. N 374)

Методи оцінювання вимог, визначених в умовах проведення конкурсу, визначені у додатку 13.

70. Пункт 70 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

71. Конкурси на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій "Б" і "В" проводяться конкурсними комісіями. Кожна така комісія утворюється керівником державної служби у складі голови і членів комісії чисельністю сім осіб.

(абзац перший пункту 71 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

До складу таких конкурсних комісій, крім осіб, зазначених в абзаці другому пункту 15 цього Порядку, можуть включатися генеральні директори директоратів, директори генеральних департаментів, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, керівники експертних груп, що входять до складу таких структурних підрозділів після їх призначення.

До складу таких конкурсних комісій можуть залучатися на конкурсній основі представники громадських об'єднань, що діють згідно із Законом України "Про громадські об'єднання", відповідно до порядку, затвердженого НАДС.

Абзац четвертий пункту 71 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

До роботи Комісії або конкурсної комісії для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ для проведення оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які оцінюються за результатами розв'язання ситуаційних завдань та співбесіди, обов'язково залучаються один експерт з питань управління персоналом та два експерти у сфері політики відповідного державного органу.

До роботи Комісії, крім експертів, зазначених в абзаці п'ятому цього пункту, з метою проведення оцінки кандидата щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, додатково залучається один експерт з іноземної мови.

Як експерт не може бути залучена особа, яка обіймає посаду в державному органі, у якому оголошено конкурс, або на підприємстві, в установі, організації, що належить до сфери його управління.

Комісія або конкурсна комісія для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ приймає рішення про залучення експертів:

з питань управління персоналом для оцінювання компетентностей кандидатів встановленим вимогам - з числа осіб, зазначених у рекомендованому переліку експертів з питань управління персоналом, затвердженому НАДС;

у сфері політики відповідного державного органу для оцінювання професійних знань кандидатів встановленим вимогам - з числа осіб, зазначених у переліку експертів у сфері політики відповідного державного органу, затвердженому керівником відповідного державного органу.

Перелік вимог, для оцінювання яких залучаються експерти, визначається у відповідному протоколі засідання. Залучені до роботи експерти оцінюють лише ті вимоги до кандидатів, щодо оцінки яких їх залучено.

На засідання Комісії або конкурсної комісії для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ обов'язково запрошуються залучені експерти для оцінювання вимог, визначених у відповідному протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії, а також для підготовки проведення відповідних етапів конкурсу. Залучені експерти запрошуються адміністратором не пізніше ніж за 48 годин до початку відповідного засідання Комісії або конкурсної комісії.

Залученими до роботи експертами, які брали участь у відповідних засіданнях Комісії або конкурсної комісії, надається оцінка шляхом виставлення балів (0 - 1 - 2), які вносяться до відповідних відомостей.

Засідання Комісії або конкурсної комісії для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ проводяться незалежно від участі у ньому залучених експертів.

(пункт 71 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815
,
від 10.05.2018 р. N 374)

72. Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ здійснюється відеофіксація процедури конкурсного відбору (тестування, розв'язання кандидатами ситуаційних завдань та їх презентація у передбачених випадках, проведення співбесіди), якщо інше не передбачено законом.

Про здійснення відеофіксації адміністратор оголошує перед початком відповідного етапу конкурсу.

Відеозаписи проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій "Б" і "В" зберігаються у державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п'яти років та не підлягають оприлюдненню.

(абзац третій пункту 72 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815)

73. Кандидати на зайняття посад фахівців з питань реформ, документи яких пройшли перевірку, передбачену в пункті 22 цього Порядку, проходять тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією, знання законодавства, а також знання спеціального законодавства.

(пункт 73 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

74. Тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією включає такі види:

тестування на абстрактне мислення - проводиться з метою оцінки здібностей щодо логічного мислення, встановлення причинно-наслідкового зв'язку;

(абзац другий пункту 74 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

тестування на числове мислення - проводиться з метою оцінки здібностей щодо здатності розуміти та працювати з числовою інформацією;

тестування на вербальне мислення - проводиться з метою оцінки здібностей щодо здатності розуміти та працювати з текстовою інформацією.

Для оцінювання аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією кандидат проходить тестування на абстрактне мислення, а також тестування на числове або вербальне мислення з урахуванням установлених вимог до професійної компетентності кандидата.

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, проходять однакове тестування.

У разі участі кандидата в іншому конкурсі на вакантну посаду на зайняття посад фахівців з питань реформ протягом шести місяців з дня проходження останнього тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією використовуються результати відповідного виду тестування, у тому числі в день отримання таких результатів. При цьому кандидат зобов'язаний з'явитися під час проходження етапу тестування у визначений Комісією або конкурсною комісією час для надання доступу адміністратору до результатів тестування, визначених за допомогою програмного забезпечення, шляхом надання можливості оформити відповідний звіт у порядку, передбаченому абзацом другим пункту 34 цього Порядку.

(абзац сьомий пункту 74 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

Абзац восьмий пункту 74 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

У разі отримання кандидатом за результатами проходження відповідного виду тестування 0 балів повторне проходження цього виду тестування цією ж особою як кандидатом в іншому конкурсі на вакантну посаду можливе не раніше ніж через місяць з дня його останнього проходження.

У разі необхідності складення іншого виду тестування, ніж той, який пройшов кандидат, він проходить лише той вид тестування, який не проходив.

(абзац сьомий пункту 74 замінено абзацами сьомим-десятим згідно
з постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати
 відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим)

Перелік тестових питань щодо перевірки аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією затверджується НАДС.

(абзац одинадцятий пункту 74 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

Під час проведення тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією питання для кожного кандидата обираються автоматично з переліку тестових питань. Одне тестове завдання включає 30 тестових питань.

(абзац восьмий пункту 74 замінено абзацами восьмим, дев'ятим згідно
 з постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 р. N 694,
 у зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом
дванадцятим

Час для проведення тестування повинен становити:

на абстрактне мислення - не більше ніж 25 хвилин;

на числове мислення - не більше ніж 30 хвилин;

на вербальне мислення - не більше ніж 15 хвилин.

(абзац тринадцятий пункту 74 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

75. За результатами проходження тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією виставляються такі бали:

1) за тестування на абстрактне мислення:

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 19 питань тестового завдання і більше;

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 11 - 18 питань тестового завдання;

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 10 і менше питань тестового завдання;

2) за тестування на числове мислення:

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 17 питань тестового завдання і більше;

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 11 - 16 питань тестового завдання;

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 10 і менше питань тестового завдання;

3) за тестування на вербальне мислення:

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 21 питання тестового завдання і більше;

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 14 - 20 питань тестового завдання;

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 13 і менше питань тестового завдання.

(пункт 75 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815
,
від 10.05.2018 р. N 374)

751. Тестування на знання спеціального законодавства проводиться з метою визначення рівня знань нормативно-правових актів, зазначених у компонентах відповідної вимоги до професійних знань кандидата, що пов'язані із завданнями та змістом роботи державного службовця.

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, проходять однакове тестування.

Кожен перелік тестових питань на знання спеціального законодавства та варіанти відповідей затверджуються державним органом, у якому оголошено конкурс, після чого оприлюднюється на його офіційному веб-сайті та Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС. Зазначений перелік включає не менш як 100 питань на знання не більше п'яти нормативно-правових актів, які застосовуються:

для виконання завдань державного органу - для посад фахівців з питань реформ категорії "А";

для виконання завдань відповідного директорату (генерального департаменту), експертної групи, експертної підгрупи, окремого державного експерта (за потреби) - для посад фахівців з питань реформ категорій "Б" і "В".

(абзац п'ятий пункту 751 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.

Під час проведення тестування на знання спеціального законодавства питання для кожного кандидата обираються автоматично з відповідного переліку тестових питань. Одне тестове завдання включає 25 тестових питань.

Час для проведення тестування на знання спеціального законодавства повинен становити не більше ніж 25 хвилин.

(Порядок доповнено пунктом 751 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

Результати тестування на знання спеціального законодавства можуть використовуватися протягом шести місяців з дня його проходження, у тому числі в день отримання таких результатів, під час участі кандидата в інших конкурсах, оголошених у цьому органі, за умови відповідності переліку нормативно-правових актів, визначених у компонентах відповідної вимоги. При цьому кандидат зобов'язаний з'явитися під час проходження етапу тестування у визначений Комісією або конкурсною комісією час для надання доступу адміністратору до результатів тестування, визначених за допомогою програмного забезпечення, шляхом надання можливості оформити відповідний звіт у порядку, передбаченому абзацом другим пункту 34 цього Порядку.

(пункт 751 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

752. За результатами проходження тестування на знання спеціального законодавства виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 20 питань тестового завдання і більше;

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 15 - 19 питань тестового завдання;

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 14 і менше питань тестового завдання.

(Порядок доповнено пунктом 752 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

76. Кандидати, які за результатами проходження відповідного виду тестування набрали 0 балів, а також кандидати, які не з'явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до наступного виду тестування та чергового етапу конкурсу.

(абзац перший пункту 76 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815)

Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, вважаються такими, що пройшли відповідний вид тестування.

(абзац другий пункту 76 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

Результати проходження кожного тестування відображаються у протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії.

761. Порядок проведення тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією визначається пунктами 27, 30, 31, 34, 38 і 76 цього Порядку.

Проведення тестування на знання спеціального законодавства та визначення його результатів здійснюється у порядку, визначеному пунктами 27, 30, 31, 34, 38, 751, 752 і 76 цього Порядку.

Між проходженням різних видів тестувань Комісія або конкурсна комісія може надавати перерви з визначенням їх тривалості.

(Порядок доповнено пунктом 761 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

762. Кандидати, які успішно пройшли всі види тестування, заповнюють мотиваційну анкету. За результатами заповнення такої анкети формується звіт, який роздруковується та підписується кандидатом, після чого передається адміністратору. Такий звіт носить інформаційний характер та використовується при оцінюванні мотивації під час проведення співбесіди.

(Порядок доповнено пунктом 762 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

763. Після завершення етапу тестування адміністратор формує попередній рейтинг кандидатів за результатами тестування за формою згідно з додатком 131. Такий рейтинг формується на основі загальної кількості балів кожного кандидата, який успішно пройшов такий етап конкурсу, шляхом додавання балів за результатами кожного виду тестування, виставлених у відомості про результати тестування.

(Порядок доповнено пунктом 763 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

764. До розв'язання ситуаційних завдань допускаються не більше 20 кандидатів, які мають найвищий попередній рейтинг за результатами тестування.

До розв'язання ситуаційних завдань також допускаються кандидати, які мають такий самий попередній рейтинг за результатами тестування з особами, визначеними в абзаці першому цього пункту.

Про допущення/недопущення до розв'язання ситуаційних завдань спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, повідомляє кандидатам в порядку, передбаченому абзацом п'ятим пункту 17 цього Порядку.

(Порядок доповнено пунктом 764 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

77. Усі кандидати на зайняття посад фахівців з питань реформ розв'язують ситуаційні завдання.

Ситуаційні завдання складаються із завдань для перевірки компетентностей та професійних знань кандидата.

(абзац другий пункту 77 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

Ситуаційні завдання для перевірки вимог до компетентності кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій "А", "Б" та "В" обираються Комісією або конкурсною комісією з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу, з переліку завдань для перевірки компетентностей, затверджених НАДС.

(абзац третій пункту 77 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. N 1056)

Ситуаційні завдання для перевірки професійних знань кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ категорії "А" розробляються та затверджуються Комісією з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу.

(пункт 77 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. N 1056,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - десятим)

Ситуаційні завдання для перевірки професійних знань кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій "Б" та "В" розробляються конкурсною комісією та затверджуються її рішенням з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу на основі типових завдань для перевірки професійних знань, затверджених НАДС.

Усі кандидати, які претендують на зайняття однієї посади, розв'язують однакові ситуаційні завдання.

Ситуаційні завдання розв'язуються кандидатами в усній та письмовій формі.

Усне розв'язання ситуаційного завдання здійснюється кандидатом на засіданні конкурсної комісії.

Абзаци восьмий, десятий - п'ятнадцятий пункту 45 цього Порядку для такої усної форми розв'язання ситуаційного завдання не застосовуються.

(абзац дев'ятий пункту 77 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

Час розв'язання ситуаційного завдання в усній та письмовій формі визначається Комісією або конкурсною комісією та є однаковим для усіх кандидатів, які претендують на зайняття однієї посади. До визначеного часу для розв'язання ситуаційного завдання не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання відповідної комісії.

(абзац десятий пункту 77 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

78. Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час розв'язання ситуаційних завдань здійснюється членами Комісії або конкурсної комісії та залученими до роботи відповідної комісії особами індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні Комісії або конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати розв'язання ситуаційних завдань за формою згідно з додатком 14.

Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час розв'язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами Комісії або конкурсної комісії, та залученими до роботи відповідної комісії особами.

79. Пункт 79 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

80. Після завершення етапу розв'язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів адміністратор визначає загальну кількість балів кожного кандидата, який успішно пройшов такий етап, шляхом додавання середніх балів, виставлених у попередній зведеній відомості середніх балів за формою згідно з додатком 15 за кожною окремою вимогою, та балів за результатами тестування.

(абзац перший пункту 80 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

До попередньої зведеної відомості середніх балів вносяться відомості про кандидатів, які допущені до етапу розв'язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів.

(пункт 80 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

На основі попередньої зведеної відомості середніх балів формується попередній рейтинг кандидатів за формою згідно з додатком 16.

81. До співбесіди допускаються не більше семи кандидатів, які мають найвищий рейтинг.

До співбесіди також допускаються кандидати, які входять до числа осіб з визначеним у абзаці першому цього пункту найвищим рейтингом.

82. Пункт 82 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

83. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

Час для проведення співбесіди з кандидатом визначає Комісія або конкурсна комісія. До визначеного часу для проходження співбесіди не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання відповідної комісії.

(абзац другий пункту 83 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час проведення співбесіди здійснюється кожним членом Комісії або конкурсної комісії та залученими до роботи відповідної комісії особами індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні Комісії або конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати співбесіди за формою згідно з додатком 17.

Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час проведення співбесіди є середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів Комісії або конкурсної комісії та залучених до роботи відповідної комісії осіб.

(пункт 83 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374)

84. Кандидату, який під час подання документів для участі у конкурсі надав копію сертифіката або іншого документа, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, та до проходження співбесіди пред'явив його оригінал, додатково виставляється 1 бал за володіння однією іноземною мовою.

Такий бал враховується після проведення співбесіди під час визначення загальної кількості балів.

(пункт 84 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815)

85. Загальна кількість балів кандидата на зайняття посад фахівців з питань реформ визначається шляхом додавання середніх балів, виставлених у зведеній відомості середніх балів за формою згідно з додатком 18 за кожною окремою вимогою, балів за результатами тестування та балів за наявність сертифіката відповідно до пункту 84 цього Порядку.

До зведеної відомості середніх балів вносяться відомості про кандидатів, які допущені до етапу проведення співбесіди та визначення її результатів.

(пункт 85 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

851. Кандидат на зайняття посад фахівців з питань реформ за письмовим зверненням до Комісії або конкурсної комісії може отримати витяг із попередньої зведеної відомості середніх балів або витяг із зведеної відомості середніх балів залежно від етапу конкурсу, до якого його було допущено.

Відповідний витяг засвідчується в установленому порядку:

для кандидатів на зайняття посад категорії "А" - спеціальним структурним підрозділом НАДС;

для кандидатів на зайняття посад категорій "Б" і "В" - службою управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс.

(Порядок доповнено пунктом 851 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

Особливості проведення закритого конкурсу, пов'язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки

86. Закритий конкурс проводиться в державних органах на зайняття посад, зазначених у переліку посад, які пов'язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, визначеному в додатку 19.

87. Закритий конкурс не проводиться на зайняття посад, які комплектуються військовослужбовцями.

88. Закритий конкурс проводиться відповідно до процедури, визначеної Законом України "Про державну службу" та цим Порядком, з урахуванням таких особливостей:

1) в оголошенні про проведення закритого конкурсу зазначаються лише узагальнені найменування посади (без зазначення структурного підрозділу) та посадові обов'язки (без деталізації), відомості щодо критеріїв та вимог до професійної компетентності кандидата;

2) конкурсна комісія формується з числа осіб, які мають допуск до державної таємниці;

3) строк подання документів кандидатами для участі у закритому конкурсі та строк проведення такого конкурсу може бути скорочено за рішенням керівника державної служби відповідного державного органу. Строк подання таких документів не може становити менше семи календарних днів;

4) протоколи засідання конкурсної комісії закритого конкурсу не оприлюднюються;

5) інформація про переможця не оприлюднюється.

____________
Примітка.

 
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, передбачена підпунктом 8 пункту 19 цього Порядку, надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК.

Строки, які зазначені у цьому Порядку, визначаються та обчислюються відповідно до статей 251 - 255 Цивільного кодексу України.

(примітку доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815)

 

УМОВИ
проведення конкурсу

Загальні умови

Посадові обов'язки

 

Умови оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Додаткові (необов'язкові)
документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи / тестування

 

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

 

2.

Досвід роботи

 

3.

Володіння державною мовою

 

4.

Володіння іноземною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

 

 

...

 

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України "Про державну службу";
Закону України "Про запобігання корупції"

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

...

 

 

__________
Примітка. Кількість вимог, які зазначаються в умовах проведення конкурсу, визначається суб'єктом призначення.

У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії "А" зазначаються відомості відповідно до Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "А", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. N 448 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 59, ст. 2026).

Пункт 4 розділу "Кваліфікаційні вимоги" зазначається у разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії "А".

У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад категорій "Б" і "В" зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України "Про державну службу" та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС.

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

Заповнення розділу "Кваліфікаційні вимоги" та пунктів 1 і 2 розділу "Професійні знання" є обов'язковими під час визначення умов проведення конкурсу.

Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України "Про державну службу". У разі наявності спеціальних вимог зазначаються лише спеціальні вимоги.

У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії "А" у графі "Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи / тестування" зазначається дата початку такої перевірки, а для категорій "Б" або "В" - дата початку тестування.

(додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374,
від 05.06.2019 р. N 462)

 

 

Комісії/конкурсній комісії ___________________
                                                                   (найменування)
_________________________________________
_________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові кандидата у родовому відмінку)
який (яка) проживає за адресою: _____________
_________________________________________,
_________________________________________,
                            (номер контактного телефону)
e-mail _________________@_________________
                           (заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________, оголошення* N _______________________________________________________________________,
                                                                      (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)
з метою ______________________________________________________________________________
                                                              (зазначення основних мотивів щодо зайняття посади державної служби)
_____________________________________________________________________________________.

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (обрати та зазначити один із запропонованих способів):

 надсилання листа на зазначену адресу;

 надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

 __________________________________________________________________________________.
                                                                                               (зазначити інший доступний спосіб)**

Додаток: резюме в довільній формі.

___ ____________ 20__ р.

___________________
(підпис)

____________
* Зазначається для категорій "Б" і "В".

** У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної електронної пошти.

(додаток 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

 

 

Комісії/конкурсній комісії ___________________
________________________________________
                                           (найменування)
________________________________________
________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові кандидата у родовому відмінку)
який (яка) проживає за адресою_____________
________________________________________
________________________________________

ЗАЯВА
про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини*

Повідомляю про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Підтверджую достовірність відомостей про відсутність заборгованості із сплати аліментів та не заперечую проти проведення їх перевірки.

___ ____________ 20__ р.

________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Заява подається кандидатами на зайняття посад категорій "А" та "Б".

(Порядок доповнено додатком 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

 

 

________________________________________
        (керівнику органу, в якому проводиться конкурс)
________________________________________
________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові кандидата у родовому відмінку)
який (яка) проживає за адресою:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
                                  (номер контактного телефону)
e-mail_________@_________________________
                             (заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу забезпечити під час проходження конкурсу на зайняття посади державної служби
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
розумне пристосування у вигляді ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
у зв'язку із ____________________________________________________________________________.

Додаток:

1. Копія довідки про встановлення інвалідності.

2. Копія індивідуальної програми реабілітації (за наявності).

___ ____________ 20__ р.

________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

(додаток 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

 

ВІДОМІСТЬ
про результати тестування*

Вид тестування _____________________________________________________________________

Вакантна посада ____________________________________________________________________
                                                                                                  (найменування посади)

Оголошення** N ___________________________________________________________________.
                                                                    (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Додаток: звіти про результати проходження тестування на ___ арк.

Адміністратор

______________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Для кожного виду тестування заповнюється окрема відомість.

** Зазначається для категорій "Б" і "В".

(додаток 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

 

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
кандидата на зайняття вакантної посади

___ ______________ 20__ р.

___________________
(підпис)

 

ВІДОМІСТЬ
про результати розв'язання ситуаційних завдань*

Вакантна посада _____________________________________________________________________
                                                                                       (найменування посади)

Оголошення** N _____________________________________________________________________
                                               (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Член комісії

______________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Заповнюється кожним членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби або конкурсної комісії окремо.

** Зазначається для категорій "Б" і "В".

*** Крім застосування абзацу п'ятнадцятого пункту 45 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

(додаток 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

 

ВІДОМІСТЬ
про результати співбесіди*

Вакантна посада _____________________________________________________________________
                                                                                                    (найменування посади)

Оголошення** N _____________________________________________________________________
                                                                   (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Член комісії

______________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Заповнюється кожним членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби або конкурсної комісії окремо.

** Зазначається для категорій "Б" і "В".

(додаток 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів

Вакантна посада _______________________________________________________________________
                                                                                                       (найменування посади)

Оголошення* N _______________________________________________________________________
                                                                     (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Адміністратор

___________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Зазначається для категорій "Б" і "В".

** Результати тестування зазначаються відповідно до додатка 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

(додаток 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

 

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

Вакантна посада ______________________________________________________________________
                                                                                                              (найменування посади)

Оголошення* N _______________________________________________________________________
                                                                        (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Адміністратор

___________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Зазначається для категорій "Б" і "В".

** Рейтинг кандидатів визначається починаючи з найвищого бала, який набрав кандидат.

(додаток 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посад Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств, Голови НАДС, його заступників, Голови Державного агентства з питань електронного урядування, його заступників, посади яких належать до першої групи посад фахівців з питань реформ*

Загальні умови

Посадові обов'язки

 

Умови оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Додаткові (необов'язкові) документи

- сертифікат або інший документ, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;
- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи

 

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***

 

2.

Досвід роботи***

 

3.

Володіння державною мовою

 

4.

Володіння іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька)

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Стратегічне бачення

- розуміння загальної ситуації, що склалася у відповідній сфері діяльності;
- здатність до концептуального мислення;
- здатність визначати напрям розвитку;
- здатність до інноваційного мислення;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та оцінювання державної політики;
- спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів

2.

Управління змінами

- вміння формувати план змін;
- вміння управляти змінами та реакцією на них;
- вміння оцінювати ефективність змін

3.

Прийняття ефективних рішень

- здатність своєчасно приймати виважені рішення;
- вміння аналізувати альтернативи;
- спроможність на виважений ризик;
- автономність та ініціативність щодо прийняття пропозицій/рішень

4.

Лідерство

- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
- сприяння всебічному розвитку особистості;
- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
- здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

5.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти, дослухатися, сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати перед аудиторією;
- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

6.

Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

7.

Стресостійкість

- вміння управляти своїми емоціями;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв'язку, зокрема критики

8.

Мотивація

- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

9.

Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів

- вміння управляти проектами;
- вміння організовувати роботу і контролювати її виконання;
- вміння управляти якісним обслуговуванням;
- здатність до мотивування;
- вміння управляти людськими ресурсами

10.

Робота з інформацією

- здатність працювати з базами даних законодавства;
- вміння працювати в умовах електронного урядування

11.

Абстрактне мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки

12.

Числове мислення****

- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

13.

Вербальне мислення****

- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання**

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

знання:
-
Конституції України;
-
Закону України "Про державну службу";
-
Закону України "Про запобігання корупції"

2.

Знання спеціального законодавства (пов'язаного із завданнями та змістом роботи державного службовця)*****

 

3.

Знання основ державного управління у відповідній галузі******

- розуміння мети та завдань відповідної державної політики;
- знання системи управління галуззю

4.

Управління публічними фінансами

- знання основ бюджетного законодавства;
- знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів

5.

 

 

____________
* Заповнення полів у цих умовах є обов'язковим під час визначення конкретних умов проведення конкурсу на зайняття визначених посад.

** Зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України "Про державну службу" та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу.

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

У розділі "Професійні знання" зазначається п'ять вимог.

*** Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України "Про державну службу". У разі наявності спеціальних вимог, які перевищують встановлені Законом України "Про державну службу" загальні вимоги, зазначаються лише спеціальні вимоги.

**** Залежно від посадових обов'язків встановлюється вимога щодо наявності числового мислення або вербального мислення.

***** Зазначається не більше п'яти нормативно-правових актів, які застосовуються для виконання завдань відповідного державного органу.

****** У вимозі та її компонентах зазначається необхідна галузь та сфера державної політики.

(Порядок доповнено додатком 91 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. N 1056
,
додаток 91 у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374
,
від 05.06.2019 р. N 462)

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посад генерального директора директорату та його заступника, генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції та його заступника, директора генерального департаменту*

Загальні умови

Посадові обов'язки

 

Умови оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Додаткові (необов'язкові) документи

- сертифікат або інший документ, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;
- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення тестування

 

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***

 

2.

Досвід роботи***

 

3.

Володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Стратегічне управління

- бачення загальної картини та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;
- рішучість та наполегливість у впровадженні змін;
- залучення впливових сторін;
- оцінка ефективності на корегування планів

2.

Лідерство

- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
- сприяння всебічному розвитку особистості;
- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
- здатність до організації ефективної організаційної культури державної служби

3.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти, дослухатися, сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати перед аудиторією;
- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

4.

Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

5.

Стресостійкість

- вміння управляти своїми емоціями;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв'язку, зокрема критики;
- оптимізм

6.

Мотивація

- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

7.

Абстрактне мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки

8.

Числове мислення****

- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

9.

Вербальне мислення****

- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання**

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

знання:
-
Конституції України;
-
Закону України "Про державну службу";
-
Закону України "Про запобігання корупції"

2.

Знання спеціального законодавства (пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця)*****

 

3.

 

 

4.

 

 

____________
* Заповнення полів у цих умовах є обов'язковим під час визначення конкретних умов проведення конкурсу на зайняття визначених посад.

** Зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України "Про державну службу" та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС.

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

У розділі "Професійні знання" зазначається чотири вимоги.

*** Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України "Про державну службу". У разі наявності спеціальних вимог зазначаються лише спеціальні вимоги.

**** Залежно від посадових обов'язків встановлюється вимога щодо наявності числового або вербального мислення.

***** Зазначається не більше п'яти нормативно-правових актів, які застосовуються для виконання завдань відповідного директорату (генерального департаменту).

(додаток 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. N 1056
,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374
,
від 05.06.2019 р. N 462)

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посад керівника експертної групи директорату, керівника експертної підгрупи у складі експертної групи директорату, керівника експертної групи генерального департаменту, керівника експертної групи Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції*

Загальні умови

Посадові обов'язки

 

Умови оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Додаткові (необов'язкові) документи

- сертифікат або інший документ, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;
- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення тестування

 

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***

 

2.

Досвід роботи***

 

3.

Володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Концептуальне та інноваційне мислення

- здатність сприймати інформацію та мислити концептуально;
- здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції;
- здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи;
- здатність здійснювати гендерний аналіз в процесі підготовки (оформлення) пропозицій та рішень

2.

Управління організацією роботи

- чітке бачення цілі;
- ефективне управління ресурсами;
- чітке планування реалізації;
- ефективне формування та управління процесами

3.

Управління персоналом

- делегування та управління результатами;
- управління мотивацією;
- наставництво та розвиток талантів;
- стимулювання командної роботи та співробітництва

4.

Комунікація та взаємодія

- вміння дослухатися до думки;
- вміння викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати;
- вміння виступати перед аудиторією

5.

Стресостійкість

- розуміння своїх емоцій;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм

6.

Мотивація

- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

7.

Абстрактне мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки

8.

Числове мислення****

- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

9.

Вербальне мислення****

- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання**

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

знання:
-
Конституції України;
-
Закону України "Про державну службу";
-
Закону України "Про запобігання корупції"

2.

Знання спеціального законодавства (пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця)*****

 

3.

 

 

4.

 

 

____________
* Заповнення полів у цих умовах є обов'язковим під час визначення конкретних умов проведення конкурсу на зайняття визначених посад.

** Зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України "Про державну службу" та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС.

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

У розділі "Професійні знання" зазначається чотири вимоги.

*** Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України "Про державну службу". У разі наявності спеціальних вимог зазначаються лише спеціальні вимоги.

**** Залежно від посадових обов'язків встановлюється вимога щодо наявності числового або вербального мислення.

***** Зазначається не більше п'яти нормативно-правових актів, які застосовуються для виконання завдань відповідного директорату (генерального департаменту).

(додаток 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. N 1056
,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374
,
від 05.06.2019 р. N 462)

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посад державного експерта директорату, державного експерта генерального департаменту та державного експерта Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції*

Загальні умови

Посадові обов'язки

 

Умови оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Додаткові (необов'язкові) документи

- сертифікат або інший документ, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;
- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення тестування

 

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***

 

2.

Досвід роботи***

 

3.

Володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ефективність аналізу та висновків

- здатність узагальнювати інформацію, у тому числі з урахуванням гендерної статистики;
- здатність встановлювати логічні взаємозв'язки;
- здатність робити коректні висновки

2.

Комунікація та взаємодія

- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат

3.

Досягнення результатів

- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач

4.

Стресостійкість

- розуміння своїх емоцій;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм

5.

Мотивація

- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

6.

Абстрактне мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки

7.

Числове мислення****

- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

8.

Вербальне мислення****

- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання**

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

знання:
-
Конституції України;
-
Закону України "Про державну службу";
-
Закону України "Про запобігання корупції"

2.

Знання спеціального законодавства (пов'язаного із завданнями та змістом роботи державного службовця)*****

 

3.

 

 

4.

 

 

____________
* Заповнення полів у цих умовах є обов'язковим під час визначення конкретних умов проведення конкурсу на зайняття визначених посад.

** Зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України "Про державну службу" та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС.

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

У розділі "Професійні знання" зазначається чотири вимоги.

*** Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України "Про державну службу". У разі наявності спеціальних вимог зазначаються лише спеціальні вимоги.

**** Залежно від посадових обов'язків встановлюється вимога щодо наявності числового або вербального мислення.

***** Зазначається не більше п'яти нормативно-правових актів, які застосовуються для виконання завдань відповідного директорату (генерального департаменту).

(додаток 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. N 1056
,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374
,
від 05.06.2019 р. N 462)

 

МЕТОДИ
оцінювання вимог, визначених в умовах проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ

Примітка.

Професійні знання кандидатів, визначені в умовах проведення конкурсу, але не зазначені у цьому додатку, оцінюються під час розв'язання ситуаційного завдання (в усній чи письмовій формі) або під час співбесіди.

(додаток 13 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815
,
від 20.12.2017 р. N 1056
,
від 10.05.2018 р. N 374
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

 

ПОПЕРЕДНІЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ
за результатами тестування

Вакантна посада _____________________________________________________________________
                                                                                                      (найменування посади)

Оголошення* N _____________________________________________________________________
                                                                  (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Адміністратор

________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Зазначається для категорій "Б" і "В".

** Рейтинг кандидатів визначається починаючи з найвищого бала, який набрав кандидат.

(Порядок доповнено додатком 131 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 374
,
додаток 131 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

 

ВІДОМІСТЬ
про результати розв'язання ситуаційних завдань*

Вакантна посада _____________________________________________________________________
                                                                                                    (найменування посади)

Оголошення** N ____________________________________________________________________
                                                     (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Член комісії / особа,
залучена до роботи
комісії

 
 
______________
(підпис)

 
 
___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Заповнюється окремо кожним членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби або конкурсної комісії та кожною залученою до роботи відповідної комісії особою.

** Зазначається для категорій "Б" і "В".

(додаток 14 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

 

ПОПЕРЕДНЯ ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів

Вакантна посада _______________________________________________________________________
                                                                                                    (найменування посади)

Оголошення* N ________________________________________________________________________
                                                               (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Адміністратор

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Зазначається для категорій "Б" і "В".

** Результати тестування зазначаються відповідно до додатка 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

(додаток 15 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

 

ПОПЕРЕДНІЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

Вакантна посада _____________________________________________________________________
                                                                                               (найменування посади)

Оголошення* N _____________________________________________________________________
                                                              (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Адміністратор

________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Зазначається для категорій "Б" і "В".

** Рейтинг кандидатів визначається починаючи з найвищого бала, який набрав кандидат.

(додаток 16 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

 

ВІДОМІСТЬ
про результати співбесіди*

Вакантна посада _____________________________________________________________________
                                                                                                      (найменування посади)

Оголошення** N ____________________________________________________________________
                                                                   (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Член комісії / особа, 
залучена до роботи
комісії

 
 
______________
(підпис)

 
 
_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Відомість заповнюється окремо кожним членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби або конкурсної комісії та кожною залученою до роботи відповідної комісії особою.

** Зазначається для категорій "Б" і "В".

(додаток 17 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 462)

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів

Вакантна посада ____________________________________________________________________.
                                                                                                   (найменування посади)

Оголошення* N _____________________________________________________________________.
                                                              (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)

Адміністратор

__________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Зазначається для категорій "Б" і "В".

** Результати тестування зазначаються відповідно до додатка 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

(додаток 18 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 25.10.2017 р. N 815
,
від 05.06.2019 р. N 462)

 

ПЕРЕЛІК ПОСАД,
пов'язаних з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, на зайняття яких може проводитися закритий конкурс

Служба безпеки

Посади державної служби у разі переведення на функціонування в умовах особливого періоду

Центральне управління

Директор департаменту, перший заступник і заступник директора департаменту, начальник апарату Голови, заступник начальника апарату Голови, начальник Головного управління, начальник управління

Перший заступник і заступник начальника Головного управління, перший заступник і заступник начальника управління, начальник управління у складі департаменту (Головного управління, центру), його перший заступник і заступник, начальник відділу, його заступник, начальник (завідувач) сектору

Консультант, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

Регіональні органи та органи військової контррозвідки

Начальник Головного управління, начальник управління

Перший заступник і заступник начальника Головного управління, перший заступник і заступник начальника управління, начальник управління у складі Головного управління, його перший заступник і заступник, начальник відділу, його заступник, начальник (завідувач) сектору, консультант, головний бухгалтер, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

Міжрайонні, районні та міські підрозділи

Начальник відділу, його заступник, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

Служба зовнішньої розвідки

Посади службовців кадрового складу Служби зовнішньої розвідки, які зазначені у додатку до Положення про Службу зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України

Міноборони

Посади державної служби у разі переведення на функціонування в умовах особливого періоду

Головне управління розвідки

Заступник начальника, директор департаменту, перший заступник і заступник директора департаменту, начальник самостійного управління

Начальник управління, заступник начальника управління, начальник відділу та його заступник у складі департаменту (управління), завідувач самостійного сектору

Завідувач сектору, начальник групи, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

Апарат Ради національної безпеки і оборони України

Керівник управління, керівник служби та їх заступники, завідувач відділу, державний експерт, головний консультант

МВС

Апарат

Директор департаменту, перший заступник директора департаменту, перший заступник директора департаменту - начальник управління, заступник директора департаменту, заступник директора департаменту - начальник управління

Начальник управління, перший заступник начальника управління, заступник начальника управління, заступник начальника управління - начальник відділу, начальник управління (у складі департаменту), заступник начальника управління (у складі департаменту), заступник начальника управління - начальник відділу (у складі департаменту), начальник відділу, заступник начальника відділу, начальник відділу (у складі департаменту, управління), заступник начальника відділу (у складі департаменту, управління), завідувач сектору

Головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

Держспецзв'язку

Посади державної служби у разі переведення на функціонування в умовах особливого періоду

Національна поліція

Посади державної служби підрозділів кримінальної розвідки; оперативної служби; оперативно-технічних заходів; забезпечення діяльності, пов'язаної з небезпечними матеріалами; режиму та технічного захисту інформації; спеціального зв'язку:

в апараті центрального органу управління Національної поліції:

- директор департаменту, перший заступник директора департаменту, перший заступник директора департаменту - начальник управління або відділу, заступник директора департаменту, заступник директора департаменту - начальник управління або відділу, начальник управління, що не входить до складу структурного підрозділу апарату, заступник начальника управління, що не входить до складу структурного підрозділу апарату, заступник начальника управління, що не входить до складу структурного підрозділу апарату, - начальник відділу, начальник управління, заступник начальника управління, заступник начальника управління - начальник відділу, начальник відділу, заступник начальника відділу, завідувач сектору, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст;

в апараті територіальних органів Національної поліції:

- начальник управління, заступник начальника управління, заступник начальника управління - начальник відділу, начальник відділу, що не входить до складу управління, заступник начальника відділу, що не входить до складу управління, начальник відділу, заступник начальника відділу, завідувач сектору, що не входить до складу управління або відділу, завідувач сектору, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст.

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. N 457
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.08.2017 р. N 648)

____________

Опрос