Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка представления декларации об отходах и ее формы

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Декларация от 18.02.2016 № 118
редакция действует с 17.09.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 лютого 2016 р. N 118

Київ

Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 грудня 2019 року N 1065
,
 від 9 вересня 2020 року N 826

Відповідно до пункту "р" частини першої статті 18 Закону України "Про відходи" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок подання декларації про відходи, що додається;

форму декларації про відходи згідно з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
подання декларації про відходи

1. Цей Порядок встановлює механізм подання декларації про відходи.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Господарському кодексі України, Законі України "Про відходи" та інших актах законодавства України.

3. Суб'єкти господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць, щороку подають декларацію про відходи (далі - декларація) за формою згідно з додатком до постанови від 18 лютого 2016 р. N 118.

Декларація подається один раз на рік одночасно в паперовій та електронній формі до центру надання адміністративних послуг, який передає її відповідно до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - дозвільний орган), або через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами, порядок функціонування якої визначається Міндовкіллям, до 20 лютого року, що настає за звітним.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065,
від 09.09.2020 р. N 826)

Якщо суб'єкт господарювання має у своєму складі філії або інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які провадять свою діяльність у різних регіонах (у межах певної адміністративно-територіальної одиниці) України, такий суб'єкт господарювання подає декларацію за місцем провадження діяльності філією або іншим відокремленим підрозділом.

4. Дозвільний орган протягом п'яти робочих днів з дня отримання декларації розглядає та здійснює її реєстрацію або оформляє письмове повідомлення із вичерпним переліком зауважень щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей, яке передає до центру надання адміністративних послуг, для передачі суб'єкту господарювання.

Підставами для оформлення письмового повідомлення щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей є виявлення в наданій декларації неповних та/або недостовірних відомостей.

Суб'єкт господарювання, що подав декларацію, в п'ятиденний строк з дня отримання повідомлення подає виправлену декларацію або уточнену інформацію з питань, зазначених у повідомленні дозвільного органу, до центру надання адміністративних послуг для її передачі до дозвільного органу.

5. Інформаційне забезпечення щодо стану реєстрації декларацій здійснює дозвільний орган шляхом забезпечення функціонування загальнодоступних інформаційних ресурсів, на яких щотижнево актуалізується перелік суб'єктів господарювання, декларації яких зареєстровано.

6. Дозвільний орган щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, надсилає Міндовкіллю інформацію про зареєстровані декларації разом з електронними версіями зареєстрованих декларацій.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065,
від 09.09.2020 р. N 826)

Порядок та форма надання інформації затверджується Міндовкіллям.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065,
від 09.09.2020 р. N 826)

7. Відповідальність за достовірність заповнення декларації покладається на суб'єкта господарювання.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відходи

Найменування суб'єкта господарювання ____________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ___________________________________________________

Код згідно з КОАТУУ ___________________________________________________

Юридична адреса суб'єкта господарювання _________________________________

Електронна пошта, телефон ______________________________________________

Показник загального утворення відходів*

Період утворення відходів

Показник загального утворення відходів (Пзув)

Обсяг утворення відходів I класу небезпеки, тонн

Обсяг утворення відходів II класу небезпеки, тонн

Обсяг утворення відходів III класу небезпеки, тонн

Обсяг утворення відходів IV класу небезпеки, тонн

За 20__ (звітний) рік (фактичний обсяг)

 

 

 

 

 

На 20__ (поточний) рік (прогнозний обсяг)

 

 

 

 

 

 

 

(х 5000)

(х 500)

(х 50)

(х 1)

___________
* Розрахунок показника загального утворення відходів (Пзув) наведено у пункті 8 Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1360 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 35, ст. 1307).

Утворення та напрями передачі відходів

N

Назва відходів за ДК 005-96

Код відходів за ДК 005-96

Інша назва відходів

Клас небезпеки

Накопичено на початок звітного року, тонн

Обсяг утворення у звітному році, тонн

Обсяг утворення у поточному році (прогноз), тонн

Передача відходів іншому власнику

Найменування, адреса, код згідно з ЄДРПОУ суб'єкта господарювання, якому передаються відходи; додатково серія та номер ліцензії у разі передачі небезпечних відходів

Кількість переданих відходів у звітному році, тонн

Передано для здійснення операції з відходами (навести код операції D, R)*

Опис операції з відходами (заповнюється, якщо код у графі 11 не відображає повний зміст операції)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Усього

Х

Х

Х

 

 

 

Х

 

Х

Х

____________
* Код операції визначається згідно з додатком 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 29, ст. 1217).

Достовірність відомостей в Декларації підтверджую.

_________________________________
                           (посада керівника)

___________________
(підпис)

_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П. (у разі наявності)

___ __________ 20__ року

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1183).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. N 289 "Про внесення змін до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 28, ст. 1049).

3. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. N 748 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 82, ст. 3041).

____________

Опрос