Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выдачи или отказа в выдаче, переоформления, выдачи дубликатов, аннулирования свидетельства о предоставлении полномочий на проведение поверки средств измерительной техники, находящихся в эксплуатации и применяемых в сфере законодательно регулируемой метрологии, и установления размера платы за выдачу свидетельства о предоставлении полномочий, его переоформление и выдачу дубликата

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 24.02.2016 № 117

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2016 р. N 117

Київ

Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, та встановлення розміру плати за видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дубліката

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до статті 18 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та статті 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології;

розміри плати за видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дубліката.

2. Установити, що пункт 3 Порядку, затвердженого цією постановою, діє до набрання чинності змінами до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" в частині визначення переліку документів, які необхідні для отримання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - свідоцтво про уповноваження).

2. З метою проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - повірка засобів вимірювальної техніки), науковим метрологічним центрам, державним підприємствам, які належать до сфери управління Мінекономіки та провадять метрологічну діяльність (далі - метрологічні центри), та повірочним лабораторіям необхідно одержати свідоцтво про уповноваження, що видається Мінекономіки.

3. Для одержання свідоцтва про уповноваження науковий метрологічний центр, метрологічний центр, повірочна лабораторія (особисто або через уповноважену ними особу, поштою) подає Мінекономіки заяву про видачу свідоцтва про уповноваження (далі - заява).

У заяві зазначаються:

повне найменування наукового метрологічного центру, метрологічного центру, повірочної лабораторії;

повне найменування Мінекономіки;

назва свідоцтва про уповноваження;

об'єкт, на який видається свідоцтво про уповноваження;

вид господарської діяльності (згідно з класифікатором видів економічної діяльності);

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи та її контактні дані (адреса електронної поштової скриньки, номери телефону, телефаксу (за наявності);

прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи;

дата складення заяви;

перелік документів, що додаються до заяви;

спосіб одержання свідоцтва про уповноваження (особисто / поштою / за допомогою засобів телекомунікацій (електронною поштою).

Якщо уповноважується відокремлений структурний підрозділ юридичної особи, заява подається підприємством, установою чи організацією, до яких належить цей підрозділ.

До заяви додаються такі документи:

статут наукового метрологічного центру, метрологічного центру, повірочної лабораторії. Для відокремленого структурного підрозділу юридичної особи - статут (положення) підприємства, установи чи організації, до яких він належить;

паспорт структурного підрозділу наукового метрологічного центру, метрологічного центру, повірочної лабораторії або їх відокремленого структурного підрозділу, який буде виконувати роботи з повірки засобів вимірювальної техніки;

настанова з якості структурного підрозділу наукового метрологічного центру, метрологічного центру, повірочної лабораторії або їх відокремленого структурного підрозділу, який буде виконувати роботи з повірки засобів вимірювальної техніки;

проект галузі уповноваження наукового метрологічного центру, метрологічного центру, повірочної лабораторії на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, який повинен містити відомості про категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та їх метрологічні характеристики, підписаний керівником наукового метрологічного центру, метрологічного центру, повірочної лабораторії. Для відокремленого структурного підрозділу проект галузі уповноваження підписується керівником такого підприємства, установи чи організації;

копія документа, що підтверджує право власності на приміщення або копія договору оренди приміщення, укладеного не менш як на п'ять років (у разі, коли науковий метрологічний центр, метрологічний центр, повірочна лабораторія не має власного приміщення, необхідного для проведення повірки засобів вимірювальної техніки відповідно до заявленої галузі уповноваження);

висновок аудитора з метрології, атестованого у порядку, встановленому Мінекономіки, щодо відповідності наукового метрологічного центру, метрологічного центру, повірочної лабораторії встановленим критеріям уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) про сплату коштів за видачу свідоцтва про уповноваження з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або кодом проведення операції.

Форма висновку аудитора з метрології, вимоги до структури та змісту документів, що додаються до заяви, встановлюються Мінекономіки.

4. Мінекономіки протягом 60 робочих днів після надходження заяви:

проводить аналіз поданих науковим метрологічним центром, метрологічним центром, повірочною лабораторією документів та перевіряє достовірність і повноту відомостей;

проводить перевірку наукового метрологічного центру, метрологічного центру, повірочної лабораторії на відповідність установленим критеріям;

видає за встановленою ним формою науковому метрологічному центру, метрологічному центру, повірочній лабораторії свідоцтво про уповноваження;

повертає у разі відмови в уповноваженні науковому метрологічному центру, метрологічному центру, повірочній лабораторії документи разом з вмотивованим висновком.

Галузь уповноваження є невід'ємною частиною свідоцтва про уповноваження.

Строк дії свідоцтва про уповноваження становить п'ять років.

Після одержання свідоцтва про уповноваження науковий метрологічний центр, метрологічний центр, повірочна лабораторія стають уповноваженими підприємствами, організаціями, відокремленими структурними підрозділами.

5. Мінекономіки включає уповноважені підприємства, організації, відокремлені структурні підрозділи до Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, забезпечує постійне оновлення Реєстру, доступність Реєстру в електронній та/або іншій формі для громадськості та оприлюднення інформації на своєму офіційному веб-сайті.

6. Відмова у видачі свідоцтва, його переоформлення, видача дубліката та анулювання свідоцтва про уповноваження здійснюються відповідно до вимог статті 18 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та статті 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

У разі відмови у видачі свідоцтва про уповноваження Мінекономіки в установленому законодавством порядку повертає науковому метрологічному центру, метрологічному центру, повірочній лабораторії кошти, одержані за бланк свідоцтва про уповноваження.

 

РОЗМІРИ ПЛАТИ
за видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дубліката свідоцтва про уповноваження*

Кількість категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в галузі уповноваження

Розмір плати
(мінімальна заробітна плата)**

до 2

6,1

до 5

7,2

до 10

10,1

до 20

14

до 30

19,2

до 50

25,3

понад 50

33,9

____________
* За переоформлення та видачу дубліката свідоцтва про уповноваження справляється плата в розмірі 0,3 мінімальної заробітної плати.

** З урахуванням вартості бланка свідоцтва про уповноваження в розмірі 0,3 мінімальної заробітної плати.

____________

Опрос