Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов речным, морским транспортом

КМ Украины
Постановление КМ, Условия от 23.12.2015 № 1186
редакция действует с 08.09.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 грудня 2015 р. N 1186

Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 серпня 2018 року N 719

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 7 і абзацу першого частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, а також організаційні, кадрові та технологічні вимоги, обов'язкові для виконання суб'єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом.

2. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами господарювання (незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності), які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом і отримали ліцензію на цей вид господарської діяльності.

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

мале/маломірне судно - моторне судно з корпусом завдовжки до 24 метрів та вітрильне судно з корпусом завдовжки від 2,5 до 24 метрів валовою місткістю менш як 80 одиниць (крім суден, що перевозять більш як 12 пасажирів, суден, що перевозять небезпечні вантажі, буксирів, штовхачів, криголамів, поромів, суден допоміжного та технічного флоту);

послуги з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом - здійснення суб'єктом господарювання переміщення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів за допомогою річкових, морських і малих/маломірних суден;

судно - самохідна чи несамохідна плавуча споруда, що використовується для перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів, а також буксирування, штовхання або зчалювання інших суден, на яких перебувають пасажири, небезпечні вантажі та небезпечні відходи;

судновласник - суб'єкт господарювання, який експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є він власником судна, чи використовує судно на інших законних підставах.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон), Кодексі торговельного мореплавства України.

4. Здобувач ліцензії подає у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону, до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії та документи згідно з додатками 1 і 2.

5. До заяви про отримання ліцензії, крім документів, передбачених статтею 11 Закону, додаються за підписом здобувача ліцензії або уповноваженої ним особи такі підтвердні документи:

відомості про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом (додаток 3);

опис документів у двох примірниках, що додаються до заяви (додаток 4).

6. До зайняття посад командного складу, для яких не передбачено присвоєння звання, а також членів суднової команди допускаються особи, які мають видані в установленому порядку документи, що підтверджують їх кваліфікацію, необхідну для виконання обов'язків на судні.

Ліцензіат повинен укласти та мати трудові договори з усіма найманими спеціалістами.

7. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім відомостей про членів екіпажу судна, які забезпечують надання відповідних послуг). У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом місяця подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з копіями документів, які підтверджують відповідні зміни.

8. Ліцензіат повинен у своїй діяльності дотримуватися кадрових, організаційних та технологічних вимог з урахуванням типу, призначення та району плавання судна (суден), судновласником яких він є.

9. Ліцензіат повинен забезпечити зберігання протягом строку дії ліцензії документів, копії яких подавалися до органу ліцензування, а також документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

10. Ліцензіат повинен забезпечити зберігання протягом строку дії ліцензії документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися у документах, які подавалися до органу ліцензування.

11. Ліцензіат може надавати послуги з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом виключно тими суднами, відомості про які подавалися до органу ліцензування.

12. У головному офісі ліцензіата (або його філії чи іншому відокремленому підрозділі, якщо така філія (підрозділ) несе відповідальність за експлуатацію суден) повинні зберігатися копії суднових документів кожного судна ліцензіата щодо реєстрації та класифікації такого судна, а також (за наявності) підтвердження відповідності судна і ліцензіата вимогам міжнародних договорів України.

13. Ліцензіат у разі планового або позапланового припинення (у зв'язку з відсутністю матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) провадження ним виду господарської діяльності загалом зобов'язаний повідомляти про це органу ліцензування.

14. Керівник ліцензіата зобов'язаний бути присутнім особисто або забезпечити присутність свого заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Вимоги щодо перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів на суднах (крім малих/маломірних суден)

Кадрові вимоги

15. Мінімальна кількість членів екіпажів суден ліцензіата повинна відповідати вимогам, передбаченим розділом IV Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна, затвердженого Мінінфраструктури.

16. Відповідно до розділу III Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна, затвердженого Мінінфраструктури, судноводії та інші члени екіпажів суден ліцензіата, які допущені до роботи, повинні мати відповідну кваліфікацію.

17. Ліцензіат, що є судновласником морських пасажирських суден, у тому числі високошвидкісних, морських вантажних суден валовою місткістю 500 і більше або морських пересувних бурових установок, повинен відповідно до міжнародних договорів України мати у складі берегового персоналу та суднового екіпажу спеціалістів з охорони.

Організаційні вимоги

18. Ліцензіат повинен укласти в установленому Законом України "Про страхування" порядку такі договори обов'язкового страхування:

договір страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних з обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;

договір страхування засобів водного транспорту;

договір страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення таких вантажів;

договір страхування відповідальності морського судновласника.

19. Ліцензіат повинен впровадити та забезпечити подальше підтримання та оновлення системи управління безпекою судноплавства у порядку, визначеному Положенням про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженим Мінінфраструктури.

20. Ліцензіат повинен забезпечити на суднах безпечні умови, режим праці, а також обладнання всіма необхідними для цього засобами і устаткованням.

Технологічні вимоги

21. До використання під час провадження господарської діяльності допускаються судна, які:

зареєстровані відповідно до розділів II, III Порядку ведення Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. N 1069 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 40, с. 24);

є власністю ліцензіата та на які є свідоцтво про право власності на судно або використовуються ліцензіатом на умовах договору бербоут-чартеру;

мають суднові документи, видані відповідними органами, що визначені статтею 38 Кодексу торговельного мореплавства України.

22. Використання одного і того ж судна одночасно кількома ліцензіатами заборонено.

Вимоги щодо перевезення пасажирів малими/маломірними суднами

Кадрові вимоги

23. З метою забезпечення безпечної експлуатації кожного малого/маломірного судна і зв'язку між ліцензіатом та особами на борту суден ліцензіат повинен призначити особу (осіб) на березі. Призначеною особою не може бути член екіпажу.

24. Ліцензіат повинен призначити посадових осіб, відповідальних за експлуатацію та користування малими/маломірними суднами, розміщення їх на базах для стоянок таких суден, а також за організацію робіт із забезпечення безпеки судноплавства.

25. Управління малими/маломірними суднами і членами екіпажу повинна здійснювати спеціально призначена особа.

26. Судноводії та інші члени екіпажів малих/маломірних суден ліцензіата, які допущені до роботи, повинні мати відповідні кваліфікацію та посвідчення судноводія, отримане згідно з Положенням про порядок видачі посвідчень судноводія малого/маломірного судна, затвердженим Мінінфраструктури.

27. Судновласники, судноводії малих/маломірних суден та посадові особи, відповідальні за експлуатацію таких суден та користування ними, зобов'язані дотримуватися вимог Правил користування маломірними суднами на водних об'єктах, затверджених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

Організаційні вимоги

28. Ліцензіат повинен укласти відповідні договори обов'язкового страхування, передбачені статтею 7 Закону України "Про страхування", а саме:

договір страхування засобів водного транспорту;

договір страхування відповідальності морського судновласника;

договір страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних з обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам.

29. Ліцензіат повинен забезпечити на малих/маломірних суднах безпечні умови, режим праці, а також обладнання всіма необхідними для цього засобами і устаткованням.

Технологічні вимоги

30. Кожне мале/маломірне судно повинно мати суднові документи, передбачені статтею 28 Кодексу торговельного мореплавства України та переліком документів Регістру судноплавства України, що видаються в результаті його наглядової діяльності згідно з типом та призначенням судна.

 

ЗАЯВА
про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії ______________________________________________________________________
                                                                        (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
                                                                                                               фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
                                   (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або серія і номер паспорта
                                                                 фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий)
_____________________________________________________________________________________
               (поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця)

________________________
(номер телефону)

_______________________
(номер телефаксу)

_______________________________
(адреса електронної пошти)

Організаційно-правова форма ___________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків* (для фізичної особи - підприємця) _________________________________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи ____________________________________

Банківські реквізити ____________________________________________________________________
                                                                                     (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, а саме: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Бажаний спосіб отримання ліцензії _______________________________________________________

До заяви додаються документи, зазначені в описі.

Здобувач ліцензії

_____________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

М. П. (за наявності)

 

 

___ ____________ 20__ р.

 

 

Дата і номер реєстрації заяви ___ ____________ 20__ р. N _____

_____________________________
(найменування посади особи,
яка прийняла заяву)

_____________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом та із Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" ознайомлений і зобов'язуюся їх виконувати.

 

_____________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Даю згоду на обробку персональних даних для виконання вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та Ліцензійних умов.

 

_____________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).

 

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії

Документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

Відомості про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу)

Копії кваліфікаційних документів членів екіпажу

Копія акта огляду судна Морською адміністрацією

Копія пасажирського свідоцтва (для пасажирських суден)

Копія класифікаційного свідоцтва судна

Копія свідоцтва про управління безпекою (в разі наявності)

Копія документа про відповідність системи управління безпекою (в разі наявності)

Копія договору бербоут-чартеру (в разі наявності)

Документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії на перевезення пасажирів малими/маломірними суднами

Відомості про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу)

Копії свідоцтва на право управління малим/маломірним судном спеціалістів, які забезпечуватимуть надання відповідних послуг

Копія акта огляду судна Морською адміністрацією

Копія суднового білета

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 719)

 

ВІДОМОСТІ
про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
_____________________________________________________________________________________
по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
(вид діяльності, на який планується отримання ліцензії)
_____________________________________________________________________________________

Загальні відомості про суб'єкта господарювання

Місцезнаходження офісу _______________________________________________________________

Дані про засоби зв'язку _________________________________________________________________

Відомості про судна власні або орендовані, необхідні для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

Найменування судна ___________________________________________________________________

Номер ІМО* __________________________________________________________________________

Тип судна ____________________________________________________________________________

Прапор, порт приписки _________________________________________________________________

Позивні радіо* ________________________________________________________________________

Район плавання _______________________________________________________________________

Класифікаційне товариство, яке здійснює технічний нагляд ___________________________________

Клас судна ____________________________________________________________________________

Рік і місце будівництва __________________________________________________________________

Дедвейт* _____________________________________________________________________________

Валова місткість _______________________________________________________________________

____________
* Не заповнюється для маломірних (малих) суден.

Пасажиромісткість _____________________________________________________________________

Довжина _____________________________________________________________________________

Ширина ______________________________________________________________________________

Осадка _______________________________________________________________________________

Потужність енергетичної установки _______________________________________________________

Чи здійснює судно міжнародні рейси ______________________________________________________

Документ, що підтверджує право користування судном _______________________________________

Вид оренди, дата початку та закінчення ____________________________________________________

Дата та номер акта огляду судна Морською адміністрацією ____________________________________

Відомості про спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

Відомості про особу, відповідальну за організацію робіт із забезпечення безпеки судноплавства

Прізвище, ім'я, по батькові

Контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти)

Освіта

Найменування навчального закладу

Диплом (номер та дата видачі)

Спеціаль-
ність

Наказ або інший документ про призначення

Відомості про спеціалістів (членів екіпажу судна), які забезпечуватимуть надання відповідних послуг

Прізвище, ім'я, по батькові

Найменування посади

Освіта

Найменування навчального закладу

Диплом (номер та дата видачі)

Спеціаль-
ність

Наказ або інший документ про призначення

Відомості складено станом на ___ ____________ 20__ р., зазначені судна та спеціалісти відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом.

Здобувач ліцензії

_____________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

М. П. (за наявності)

 

 

___ ____________ 20__ р.

 

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 719)

 

ОПИС
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

_____________________________________________________________________________________
(вид діяльності, на який планується отримання ліцензії)

_____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

Дата і номер реєстрації заяви ___ ____________ 20__ р. N _________

Найменування документів

Кількість аркушів

Примітки

  
  
  
  
  

 

 

___________________________________________
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
М. П. (за наявності)

______________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

___ ____________ 20__ р.

 

 

Прийняв ___________________________________________________________________ документів.
                                                                                          (цифрами і словами)

___________________________________________
(найменування посади особи, яка прийняла документи)

______________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

Копію опису отримав

___ ____________ 20__ р.

________________________________
(найменування посади представника
суб'єкта господарювання)

_____________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

____________

Опрос