Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов

КМ Украины
Постановление КМ от 02.12.2015 № 1143
действует с 15.01.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 грудня 2015 р. N 1143

Київ

Про внесення змін до Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1315 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1253; 2001 р., N 13, ст. 554; 2004 р., N 42, ст. 2769; 2006 р., N 3, ст. 89, N 10, ст. 622; 2010 р., N 50, ст. 1663; 2011 р., N 59, ст. 2368; 2012 р., N 18, ст. 659), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів

1. У пункті 2:

1) абзац другий підпункту "а" після слів "на кіноплівці" доповнити словами "або з цифрового примірника фільму";

2) у підпункті "б":

в абзаці другому після слів "на кіноплівці" доповнити словами "або з цифрового примірника фільму", а слова ": кінотеатрах, кіноустановках" виключити;

в абзаці четвертому слова "або кіноплівці" виключити;

3) підпункт "в" виключити.

2. У пункті 4 слова "(далі - фільми), будь-яким кінотеатрам, кіноустановкам, відеоустановкам (далі - кіновидовищні заклади)" замінити словами ", розповсюджувачам (дистриб'юторам, прокатникам), кіновидовищним закладам".

3. Підпункт "а" пункту 5 викласти в такій редакції:

"а) власникам кінотеатрального права - на кожний фільм. Кількість примірників прокатного посвідчення відповідає заявленій власником кінотеатрального права кількості кіновидовищних закладів, що розповсюджують та/або демонструють даний фільм.

Власник кінотеатрального права передає кіновидовищним закладам оригінал прокатного посвідчення на період розповсюдження та/або демонстрування фільму. У разі передачі державним кінопрокатним підприємством фільмокопії кіновидовищним закладам оригінал прокатного посвідчення може залишатися безпосередньо на цьому підприємстві;".

4. Пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:

"6. Для одержання прокатного посвідчення власник відповідних прав на фільм подає до Держкіно:

а) заяву про видачу прокатного посвідчення, в якій зазначаються назва фільму мовою оригіналу та українською мовою, країна і студія-виробник, рік створення (виробництва);

б) оригінал або нотаріально засвідчену в установленому порядку копію (ксерокопію) угоди (контракту, договору) або іншого документа, який підтверджує надання автором фільму або власником, який має виключне право на фільм, дозволу або передачу прав на розповсюдження і демонстрування фільму.

До копій документів, складених іноземною мовою, додаються засвідчені копії таких документів у перекладі українською мовою.

У разі коли угода передбачає надання права на перелік фільмів, власник відповідних прав надає примірник оригіналу або нотаріально засвідченої копії (ксерокопії) угоди (контракту, договору), іншого документа, який підтверджує право даної особи на розповсюдження і демонстрування першого фільму з переліку, стосовно якого подано заяву на видачу прокатного посвідчення. До кожного наступного фільму з переліку додається засвідчена в установленому порядку заявником копія (ксерокопія) додатка до угоди (контракту, договору) або іншого документа, який підтверджує включення фільму до переліку;

в) коротку анотацію фільму, довідку про основний творчий склад знімальної групи та про метраж і тривалість фільму, засвідчені підписом власника відповідних прав на фільм.

Власники кінотеатральних прав забезпечують можливість перегляду фільму, дубльованого (озвученого, субтитрованого) українською мовою на території України суб'єктом господарювання, який виробляє товари, виконує роботи та надає послуги на території України, представниками Держкіно та в разі потреби представниками експертної комісії.

Власники телевізійних прав та власники прав домашнього відео надають на всіх видах носіїв зображення фільмокопію, яка відповідає технічним вимогам для перегляду, дубльована (озвучена, субтитрована) українською мовою на території України суб'єктом господарювання, який виробляє товари, виконує роботи та надає послуги на території України.

Відповідальність за достовірність даних, поданих до Держкіно для одержання прокатного посвідчення, несе власник відповідних прав на фільм.

7. Розгляд заяви, прийняття рішення щодо державної реєстрації фільму або відмови у ній та видача прокатного посвідчення здійснюються протягом 10 робочих днів з дня подання власником відповідних прав на фільм документів і матеріалів, зазначених у пункті 6 цього Положення. У разі позитивного рішення Держкіно присвоює кожному фільму державний реєстраційний номер та видає прокатне посвідчення.

У разі коли заява про видачу прокатного посвідчення подається щодо фільму, на який раніше видавалося прокатне посвідчення, така заява розглядається протягом п'яти робочих днів з дня подання власником відповідних прав на фільм документів і матеріалів, зазначених у пункті 6 цього Положення.

Під час державної реєстрації для кожного фільму встановлюється один з індексів, що визначає глядацьку аудиторію, та відповідно до нього умови розповсюдження і демонстрування фільму. Індекс фільму зазначається у прокатному посвідченні.

Індексами фільмів, що не мають обмеження глядацької аудиторії, є:

"ДА" (дитяча аудиторія) - індекс, що встановлюється для фільмів, які спеціально створені для дітей і доступні за сюжетом для дитячого сприйняття. Такі фільми характеризує відсутність грубості, насильства, жорстокості, непристойних виразів у будь-якій формі;

"ЗА" (загальна аудиторія) - індекс, що встановлюється для фільмів, які розраховані для сімейного перегляду та порушують теми, що однаково цікаві та зрозумілі більшості глядачів незалежно від їх віку. Забороняється демонстрування будь-яких сцен, що містять натуралістичний показ жорстокості і насильства. Реалії складної дійсності повинні відображатися з максимальною умовністю;

"12" - індекс, що встановлюється для фільмів, перегляд яких можливий дітьми від 12 років тільки у присутності батьків у зв'язку з тим, що такі фільми можуть містити деякі сцени, які батьки вважатимуть неприйнятними для самостійного перегляду дітей.

Індексами фільмів, що мають обмеження глядацької аудиторії, є:

"16" - індекс, що встановлюється для фільмів, перегляд яких забороняється особам віком до 16 років у зв'язку з тим, що такі фільми можуть містити такі сцени з обмеженим ступенем насильства та жорстокості, як бійки, застосування зброї без надмірного кровопролиття, обмежене зображення нещасного випадку або катастрофи, а також сцени, що включають короткі та епізодичні зображення оголеності, епізодичне використання ненормативної лексики, що присутні в оригіналі за задумом режисера і необхідні для розвитку сюжету. Такі сцени повинні бути короткими за хронометражем (до трьох хвилин) та їх необхідність повинна бути виправдана логікою сюжету. Встановлення зазначеного індексу допускається для фільмів, які мають художню цінність, створені з урахуванням сучасних напрямів кіно або молодіжної субкультури;

"18" - індекс, що встановлюється для фільмів, перегляд яких забороняється особам віком до 18 років у зв'язку з тим, що такі фільми можуть містити сцени насильства, жорстокості, зображення катастроф, жахів, відвертої оголеності, імітації інтимних стосунків. Їх наявність повинна бути виправдана логікою сюжету та втілена на екрані з максимальним ступенем умовності.".

5. Підпункти "б" і "в" пункту 8 викласти в такій редакції:

"б) демонстрування фільмів кіновидовищними закладами здійснюється з обов'язковим інформуванням глядачів про можливість їх показу на відповідних сеансах з такими індексами:

"16" - показ можливий у будь-який час і забороняється особам віком до 16 років;

"18" - показ можливий з 18 до 6 години і забороняється особам віком до 18 років.

Відповідальність за порушення встановлених вікових обмежень та сеансів демонстрування фільмів несе посадова особа демонстратора фільму або фізична особа - підприємець, яка є демонстратором фільму;

в) демонстрування фільмів телеорганізаціями здійснюється з обов'язковим інформуванням глядачів про їх показ у відповідний ефірний час з обов'язковою наявністю протягом усього показу позначки з таким індексом:

"16" - показ можливий у будь-який ефірний час;

"18" - показ можливий з 22 до 6 години.".

6. У пункті 9:

1) перше речення абзацу першого після слів "представники заінтересованих" доповнити словами "громадських об'єднань у сфері телебачення та кінематографії,";

2) абзац другий викласти в такій редакції:

"Плата кожному з членів експертної комісії за проведення ним експертизи, встановлення індексу фільму, який визначає глядацьку аудиторію, надання висновку або акта мистецтвознавчої експертизи здійснюється у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний фільм за рахунок коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за програмою 1806030 "Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка".".

7. Пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Держкіно відмовляє у державній реєстрації та видачі прокатного посвідчення у разі наявності однієї з таких підстав:

невідповідність поданих документів і матеріалів вимогам пункту 6 цього Положення та Закону України "Про кінематографію";

наявність у фільмі матеріалів (висловлювань, дій тощо), які пропагують війну, насильство, жорстокість, фашизм і неофашизм, спрямовані на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповагу до національних і релігійних святинь, приниження особистості, невігластво, неповагу до батьків, а також наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, інші шкідливі звички, порнографію, що підтверджується висновком експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів;

одним з учасників фільму є фізична особа, включена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненому в установленому порядку;

наявність обставин, передбачених частинами першою - третьою статті 151 Закону України "Про кінематографію".".

8. У пункті 12:

1) абзац перший після слів і цифр "зазначених у пункті 6 цього Положення" доповнити словами і цифрами ", а також у разі виявлення підстав, передбачених частиною третьою статті 15 Закону України "Про кінематографію", після видачі прокатного посвідчення, в тому числі включення одного з учасників фільму до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненому в установленому порядку";

2) абзац третій викласти в такій редакції:

"Скасування державної реєстрації фільму та визнання недійсним прокатного посвідчення оформлюються наказом Держкіно, про що протягом трьох робочих днів Держкіно інформує власника відповідних прав на фільм, якому видано прокатне посвідчення, місцеві органи управління кінематографії, Національну раду з питань телебачення і радіомовлення (якщо на фільм є телевізійні права), а також у разі потреби засоби масової інформації.";

3) доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"Інформація про видані прокатні посвідчення розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно, у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", крім даних про власника, який має виключне право на фільм.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

9. Абзац перший пункту 13 викласти в такій редакції:

"13. У разі продовження строку дії прав на фільм, визначеного угодами (контрактами, договорами), власник подає заяву Держкіно разом з документами, що підтверджують продовження такого строку, а Держкіно приймає рішення про продовження строку дії прокатного посвідчення або про видачу нового прокатного посвідчення.".

10. Пункти 15 і 17 викласти в такій редакції:

"15. За видачу прокатного посвідчення справляється плата за видами прав у таких розмірах (гривень):

1) кінотеатральне право

400

2) право домашнього відео:

 

за один художній фільм, телесеріал

400

за один повнометражний документальний, науково-просвітницький або інший неігровий фільм та/або за програму таких фільмів

150

за один повнометражний анімаційний фільм та/або за одну повнометражну програму анімаційних фільмів

150

3) право публічного комерційного відео за один фільм (одну серію)

400

4) телевізійне право:

 

за один художній фільм (одну серію)

400

за один повнометражний документальний, науково-просвітницький та інший неігровий фільм тривалістю 50 хвилин

205

за один художній телефільм (до п'яти серій)

410

за один художній телефільм:

 

- з п'яти до 20 серій

816

- більше 20 серій

850

за один повнометражний документальний, науково-просвітницький та інший неігровий телефільм (одну серію тривалістю 50 хвилин)

205

за одну повнометражну програму анімаційних фільмів тривалістю 50 хвилин

150";

"17. Плата за видачу прокатного посвідчення на національні фільми не справляється (крім фільмів з індексом "18").".

11. У пункті 18 слова і цифри "з індексом "Х21" замінити словами і цифрами "з індексом "18".

12. В абзацах другому і третьому пункту 19 слова і цифри "(крім фільмів з індексом "Х21")" замінити словами і цифрами "(крім фільмів з індексом "18")".

13. У пункті 21:

1) доповнити пункт новим абзацом першим такого змісту:

"21. Передача кінотеатрального права на розповсюдження, демонстрування фільму одним власником відповідних прав на фільм іншому власнику засвідчується на звороті оригіналу прокатного посвідчення. У разі передачі власником кінотеатральних прав на фільм відповідних прав на тимчасове демонстрування у кіновидовищному закладі засвідчення надання такого права на звороті оригіналу прокатного посвідчення не обов'язкове в разі наявності оригіналу угоди (контракту, договору) про надання права тимчасового демонстрування, укладеної між власником кінотеатральних прав та демонстратором, який здійснює демонстрування (публічний показ) фільму у кіновидовищному закладі.".

У зв'язку з цим абзаци перший - сьомий вважати відповідно абзацами другим - восьмим;

2) абзац третій виключити.

14. У пункті 22:

1) в абзаці другому слова ": кінотеатрах, кіноустановках тощо" виключити;

2) в абзаці третьому слова "державних інспекторів з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності, Держспоживстандарту" замінити словами "ДСІВ, Держпродспоживслужби";

3) в абзаці четвертому слово "Держспоживстандарт" замінити словом "Держпродспоживслужба";

4) в абзаці п'ятому слова "державних інспекторів з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності" замінити словом "ДСІВ";

5) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"МВС, Мінкультури, Держкіно, ДФС, Держкомтелерадіо та Національна рада з питань телебачення і радіомовлення в межах своїх повноважень - щодо контролю за додержанням вимог Закону України "Про захист суспільної моралі" та інших законів у сфері захисту суспільної моралі.".

15. Доповнити Положення пунктом 25 такого змісту:

"25. Індекси, що визначають глядацьку аудиторію, в прокатних посвідченнях, виданих до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. N 1143, застосовуються:

а) для фільмів, що отримали індекси "14" і "16", як такі, що мають індекс "16";

б) для фільмів, що отримали індекси "18" і "Х21", як такі, що мають індекс "18".".

16. У додатках до Положення:

1) у додатку 1:

слова "(найменування студії-виробника, країна, рік випуску)" замінити словами "(найменування студії-виробника, країна, рік створення (виробництва)", а слова "Рік випуску" - словами "Рік створення (виробництва)";

слова

"Підписи сторін:

_____________

_____________

                   М. П."

          М. П.

 

замінити словами

"Підписи сторін:

_____________

_____________

 

          М. П.*

          М. П.*";

доповнити додаток виноскою "*" такого змісту:

"* Засвідчується печаткою у разі її наявності.";

2) у додатку 2:

слова

"Власник

Розповсюджувач

__________
(підпис)

__________
(підпис)

М. П.

М. П."

замінити словами

"Власник

Розповсюджувач

__________
(підпис)

__________
(підпис)

М. П.*

М. П.*";

доповнити додаток виноскою "*" такого змісту:

"* Засвідчується печаткою у разі її наявності.".

____________

Опрос