Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок ведения Государственного земельного кадастра

КМ Украины
Постановление КМ от 23.12.2015 № 1115
действует с 09.01.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 грудня 2015 р. N 1115

Київ

Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598; 2013 р., N 80, ст. 2975; 2014 р., N 97, ст. 2786; 2015 р., N 46, ст. 1472, N 54, ст. 1742, N 79, ст. 2650), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Державного земельного кадастру

1. Пункт 14 доповнити абзацом такого змісту:

"Відомості про значення площі об'єкта Державного земельного кадастру вносяться до нього з точністю до чотирьох значущих цифр після коми.".

2. У пункті 28:

в абзаці третьому слова і цифри "згідно з додатками 3 - 6" замінити словами і цифрами "згідно з додатками 1, 3 - 6";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"ПНО - десятизначне число, яке є порядковим номером об'єкта Державного земельного кадастру (крім земельних ділянок) (максимальна кількість об'єктів Державного земельного кадастру (крім земельної ділянки) з однаковим кодом та позначенням виду становить 9999999999), а для відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць порядковий номер об'єкта Державного земельного кадастру відповідає коду Державного класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97.".

3. Пункт 57 після слів "цього Порядку" доповнити словами ", та у разі виправлення помилки відповідно до пункту 1562 цього Порядку.".

4. Доповнити Порядок пунктом 1152 такого змісту:

"1152. У разі коли до 1 січня 2013 р. була розроблена технічна документація із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку, на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність, або надання в користування, у тому числі на умовах оренди, а відомості про таку земельну ділянку не внесені до державного реєстру земель, державна реєстрація такої земельної ділянки здійснюється на підставі зазначеної технічної документації із землеустрою згідно з пунктами 107 - 111 і 113 цього Порядку.".

5. Пункт 138 доповнити підпунктами 5 - 7 такого змісту:

"5) технічна помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель;

6) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки;

7) помилка у застосуванні систем координат для земельних ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені до Державного земельного кадастру.".

6. Доповнити Порядок пунктами 1561 - 1563 такого змісту:

"1561. Технічна помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель, виправляється на підставі повідомлення про виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру органом, що здійснює його ведення, за формою згідно з додатком 36.

У разі виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель, Державний кадастровий реєстратор:

виправляє технічну помилку у відомостях Державного земельного кадастру, яка виникла внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані у Державному реєстрі земель;

формує в електронній формі протокол виправлення технічної помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку або внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані в державному реєстрі земель, згідно з додатком 301;

засвідчує протокол виправлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані у державному реєстрі земель, власним електронним цифровим підписом.

Технічна помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель, за наявності відкритої Поземельної книги виправляється відповідно до пункту 156 цього Порядку.

Технічні помилки, допущені у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані у державному реєстрі земель, виправляються у день їх виявлення.

1562. Помилка, що виникла у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку, виправляється на підставі заяви про виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку, за формою згідно з додатком 371.

До заяви додаються:

документація із землеустрою (відомості з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою), на підставі якої до Державного земельного кадастру внесені відомості;

документація із землеустрою, яка є підставою для виправлення помилок у Державному земельному кадастрі (за наявності).

Заява разом з доданими до неї документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Державний кадастровий реєстратор для виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку, здійснює:

закриття (у разі зміни площі або меж земельної ділянки) Поземельної книги згідно з пунктом 58 цього Порядку;

формування в електронній та паперовій формі протоколу виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку або внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані в державному реєстрі земель, згідно з додатком 301;

передачу органу державної реєстрації прав інформації в порядку інформаційного обміну про виправлену помилку, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку (у разі зміни площі або меж земельної ділянки).

Протокол виправлення помилки формується у двох примірниках, один з яких видається заявникові, другий - долучається до закритої Поземельної книги (у разі закриття Поземельної книги) або до заяви про виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку.

Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки, можливе для тих земельних ділянок, на які у Державному земельному кадастрі відсутні актуальні відомості про речові права, зареєстровані у Державному реєстрі речових прав з 1 січня 2013 року.

1563. Помилки у застосуванні систем координат для земельних ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені до Державного земельного кадастру, виправляються адміністратором Державного земельного кадастру шляхом перерахування координат земельних ділянок, про що він за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру повідомляє Державному кадастровому реєстратору, який вносить виправлені відомості до Державного земельного кадастру та складає протокол за формою згідно з додатком 301 відповідно до абзаців шостого - десятого пункту 1562 цього Порядку.".

7. У пункті 176:

абзац перший викласти у такій редакції:

"176. Витяг з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру формується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Примірник витягу в електронній формі Державний кадастровий реєстратор посвідчує власним цифровим підписом, а у паперовій формі - підписує та засвідчує свій підпис власною печаткою і надає заявникові. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку в електронній формі долучається до Поземельної книги в електронній формі.";

абзац другий виключити;

абзац третій викласти у такій редакції:

"У разі коли витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку надається нотаріусом, примірник такого витягу підписується нотаріусом і посвідчується його печаткою та залишається у справах нотаріуса.".

8. Пункт 179 після слів "визначених законом" доповнити словами ", а також особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів".

9. Підпункт 5 пункту 182 викласти у такій редакції:

"5) оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників;".

10. Підпункт 2 пункту 187 викласти у такій редакції:

"2) оцінювачам з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників;".

11. У пункті 188:

в абзаці першому слова "(крім нотаріусів)" виключити, а слово "Держгеокадастром" замінити словами "адміністратором Державного земельного кадастру";

абзац другий виключити;

в абзаці третьому слово "нотаріусів" виключити;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Послуги із забезпечення доступу суб'єктів, зазначених у пункті 187 цього Порядку, до Державного земельного кадастру, а саме підключення, технічне і технологічне супроводження такого доступу, надаються адміністратором Державного земельного кадастру згідно з договорами між зазначеними суб'єктами та адміністратором Державного земельного кадастру.".

12. У пункті 189:

абзац перший викласти у такій редакції:

"189. У договорі між адміністратором Державного земельного кадастру та суб'єктом, визначеним у пункті 187 цього Порядку, зазначаються, зокрема:";

підпункт 2 викласти у такій редакції:

"2) технічні вимоги до обладнання, що використовується для отримання доступу в режимі читання до Державного земельного кадастру, та вимоги до комплексної системи захисту інформації;";

доповнити пункт підпунктом 3 такого змісту:

"3) умова, що надання доступу здійснюється шляхом надсилання відповідної заявки та вимоги до неї.".

13. Пункт 190 доповнити абзацом такого змісту:

"Особам, зазначеним у підпунктах 1 і 3 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 4 - 7 цього пункту (крім відомостей про прив'язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).".

14. Пункт 205 доповнити підпунктом 21 такого змісту:

"21) технічне і технологічне забезпечення підключення та супроводження доступу користувачів до відомостей Державного земельного кадастру;".

15. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1:

абзац третій пункту 2 викласти у такій редакції:

"виконавець робіт - розробник документації із землеустрою та/або суб'єкт оціночної діяльності відповідно до статті 6 Закону України "Про оцінку земель";";

у пункті 30:

у підпункті 1:

абзац третій після слів "Порядку ведення Державного земельного кадастру" доповнити словами ", додатком 42 до цих вимог (для відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць)";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"в елементі "Порядковий номер об'єкта Державного земельного кадастру певної групи та виду" (TerritorialZoneShortNumber) - порядковий номер (десятизначний) територіальної зони, який визначено за результатами робіт із землеустрою, оцінки земель чи кадастрових зйомок, складення містобудівної документації (крім відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць, де порядковий номер відповідає коду Державного класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97);";

підпункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"в елементі "Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника" (Qualification) - номер кваліфікаційного сертифіката (QualificationNumber) та дата його видачі (Qualification Date);";

доповнити пункт підпунктами 21 і 22 такого змісту:

"21) в елементі "Об'єкти Державного земельного кадастру" (Objects) - відомості про державний кордон України згідно з додатком 40 до цих вимог, землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатком 41 до цих вимог та відомості про обмеження у використанні земель згідно з додатком 43 до цих вимог (вимоги до порядку оформлення електронного документа, що містить відомості про державний кордон України, землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць та обмеження у використанні земель, визначаються Мінрегіоном);

22) в елементі "Опис режимоутворюючого об'єкта" (ModeObjects) - відомості про режимоутворюючі об'єкти згідно з додатком 44 до цих вимог;";

підпункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"в елементі "Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника" (Qualification) - номер кваліфікаційного сертифіката (QualificationNumber) та дата його видачі (Qualification Date);";

доповнити додаток після розділу "Суміжники об'єкта державного земельного кадастру" розділами такого змісту:

"Державний кордон України

691. Елемент "Державний кордон України" (Border) наведений у додатку 40 до цих вимог.

692. Елемент "Державний кордон України" (Border) включає елементи, які містять відомості про державний кордон України, в яких зазначаються:

1) в елементі "Графічне зображення державного кордону України" (BorderMetricInfo) - метричні відомості про державний кордон України, а саме:

послідовно з'єднані лініями поворотні точки державного кордону;

координати поворотних точок державного кордону;

текстовий опис державного кордону;

довжина державного кордону (в цілому та окремих ділянок).

У разі зміни частини ліній державного кордону України в електронному документі зазначаються відомості про полігон;

2) в елементі "Повні назви суміжних іноземних держав" (CountryName) - повні назви суміжних іноземних держав згідно з Державним реєстром географічних назв у вигляді міжнародних кодів;

3) в елементі "Опис меж прикордонної смуги" (BorderLine) - відомості про межі прикордонної смуги, а саме:

графічне зображення меж прикордонної смуги з координатами її поворотних точок, текстовим описом та довжиною (в цілому та окремих ділянок);

площа прикордонної смуги;

облікові номери ділянок прикордонної смуги згідно з додатком 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру та пунктом 28 зазначеного Порядку;

інформація про документи, на підставі яких встановлено межі прикордонної смуги (в цілому та/або окремих ділянок), зокрема назва, дата та номер рішення про встановлення меж прикордонної смуги, найменування органу, що його прийняв;

4) в елементі "Інформація про документи" (BorderDocumentation) - інформація про документи, на підставі яких встановлено державний кордон України, а саме назва, дата та номер рішення про затвердження документації із встановлення державного кордону, найменування органу, що його прийняв;

5) в елементі "Дані щодо демаркації" (DemarcationInfo) - дані щодо демаркації державного кордону України, а саме:

кількість засобів демаркації державного кордону України (в цілому та окремих ділянок);

дата встановлення кожного засобу демаркації державного кордону України;

координати засобів демаркації державного кордону України;

інформація про документи, на підставі яких проведено демаркацію державного кордону України (в цілому та/або окремих ділянок), зокрема назва, дата та номер рішення про демаркацію державного кордону України, найменування органу, що його прийняв.

Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць

693. Елемент "Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць" (Lands) наведений у додатку 41 до цих вимог.

694. Елемент "Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць" (Lands) включає елементи, які містять відомості про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, районів у містах) та за їх межами, в яких зазначаються:

1) в елементі "Назва адміністративно-територіальної одиниці" (TerritorialZoneName) - відомості про тип та назву адміністративно-територіальної одиниці згідно з Державним реєстром географічних назв та Державним класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97;

2) в елементі "Опис меж адміністративно-територіальної одиниці" (LandsMetricInfo) - метричні відомості про межі адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

графічне зображення меж адміністративно-територіальної одиниці з координатами їх поворотних точок, текстовим описом та довжиною (в цілому та окремих ділянок);

кількість та координати межових знаків, якими в натурі (на місцевості) закріплено межі адміністративно-територіальної одиниці (в цілому та окремих ділянок);

3) в елементі "Площа земель" (LandsArea) - площа земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці;

4) в елементі "Назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць" (OutsideLands) - відомості про типи та назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць згідно з Державним реєстром географічних назв та Державним класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97;

5) в елементі "Інформація про документи, на підставі яких встановлено (змінено) межі" (LandsDocumentation) - інформація про документи, на підставі яких встановлено (змінено) межі адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

назва, дата та номер рішення про затвердження документації із встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, найменування органу, що його прийняв;

електронні копії документів, на підставі яких встановлено (змінено) межі адміністративно-територіальних одиниць;

6) в елементі "Відомості про категорії земель" (LandsCategory) - відомості про категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

назва, код (номер) категорії земель (в цілому і за окремими контурами) згідно з додатками 2 і 3 до Порядку ведення Державного земельного кадастру та пунктом 28 зазначеного Порядку;

межі земель кожної категорії за окремими контурами з координатами їх поворотних точок та довжиною;

площа земель кожної категорії (в цілому і за окремими контурами);

інформація про документи, на підставі яких встановлено категорію земель (назва, дата та номер рішення про затвердження документації із землеустрою, за якою здійснено віднесення земель до відповідної категорії, найменування органу, що його прийняв), електронні копії таких документів;

7) в елементі "Відомості про угіддя" (LandsParcels) - відомості про угіддя адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

назва, код (номер) угіддя (в цілому і за окремими контурами) згідно з додатками 2 і 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру та пунктом 28 зазначеного Порядку;

контури угідь з координатами їх поворотних точок та довжиною;

площа кожного угіддя (в цілому і за окремими контурами);

інформація про документи, на підставі яких визначено угіддя (назва, дата та номер рішення про затвердження відповідної документації із землеустрою, найменування органу, що його прийняв), електронні копії таких документів;

інформація про якісні характеристики угідь (в цілому і за окремими контурами), зокрема: відмітки висот у Балтійській системі висот, горизонталі рельєфу, ареали крутизни схилів, об'єкти рельєфу (яри, кручі, скелі, урвища, зсуви тощо), висоту перерізу рельєфу, кути крутизни схилів; належність до ареалів певних ґрунтів, їх агровиробничих груп (підгруп) згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру; вміст гумусу; результати агрохімічних обстежень; наявність негативних ознак (засоленість, заболоченість, еродованість, зсуви, обвали, карстоутворення, підтоплення, скелетність, забрудненість радіоактивними, хімічними чи біологічними речовинами, деградованість, малопродуктивність тощо), а також про документи, на підставі яких визначено якісні характеристики угідь (назва, дата та номер рішення про затвердження відповідної документації, найменування органу, що його прийняв (у разі, коли така документація затверджується), електронні копії таких документів;

8) в елементі "Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель" (LandsValuation) - відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

розподіл земель за економіко-планувальними зонами та оціночними одиницями (районами), зокрема: код оціночної економіко-планувальної зони згідно з додатком 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, номер економіко-планувальної зони та оціночної одиниці (району); межі економіко-планувальних зон та оціночних одиниць (районів) з координатами їх поворотних точок; площа економіко-планувальних зон та оціночних одиниць (районів); значення зональних коефіцієнтів;

значення нормативної грошової оцінки земель у межах адміністративно-територіальної одиниці (середня вартість одного кв. метра земель населеного пункту, одиниці площі земель за межами населеного пункту);

інформація про локальні фактори і зони їх дії (назви локальних факторів; межі зон дії локальних факторів (за видами) з координатами їх поворотних точок; значення коефіцієнта локального фактора в межах зони його дії);

інформація про ареали агровиробничих груп ґрунтів відповідно до підпункту 7 цього пункту;

інформація про бонітування ґрунтів відповідно до підпункту 9 цього пункту;

інформація про документи, на підставі яких встановлено нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці (назва, дата та номер рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, найменування органу, що його прийняв, дата проведення нормативної грошової оцінки земель та введення в дію зазначеного рішення), електронні копії таких документів.

Перелік відомостей про економічну оцінку земель, які вносяться до Державного земельного кадастру, визначається Мінрегіоном;

9) в елементі "Відомості про бонітування ґрунтів" (LandsSoils) - відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

розподіл ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці за балами бонітету, зокрема: межі ґрунтів з однаковими балами бонітету з координатами їх поворотних точок, площа ґрунтів з однаковими балами бонітету, значення бала бонітету за кожним ареалом ґрунтів;

середній бал бонітету ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці;

інформація про документи, на підставі яких проведено бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці (назва, дата та номер рішення про затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів, найменування органу, що його прийняв, дата проведення бонітування ґрунтів), електронні копії таких документів.

Обмеження у використанні земель

695. Елемент "Обмеження у використанні земель" (LandsRestrictions) наведений у додатку 43 до цих вимог.

696. Елемент "Обмеження у використанні земель" (LandsRestrictions) включає елементи, які містять відомості про обмеження у використанні земель, в яких зазначаються:

1) в елементі "Блок опису зовнішніх полігонів зони обмеження" (Externals) - дані згідно з додатком 11 до цих вимог;

2) в елементі "Площа обмеження" (RestrictionArea) - площа обмеження у використанні земель;

3) в елементі "Код забороненого виду діяльності" (Ban) - код забороненого виду діяльності згідно з класифікатором, який затверджується Мінрегіоном;

4) в елементі "Код обов'язків щодо вчинення певних дій" (Liability) - код обов'язків щодо вчинення певних дій згідно з класифікатором, який затверджується Мінрегіоном;

5) в елементі "Строк дії обмеження" (RestrictionTerm) - початок дії, закінчення дії та строк дії обмеження у використанні земель;

6) в елементі "Додаткова інформація" (AdditionalInfoBlock) - додаткова інформація про обмеження у використанні земель.

Режимоутворюючий об'єкт

697. Елемент "Режимоутворюючий об'єкт" (ModeObject) наведений у додатку 44 до цих вимог.

698. Елемент "Режимоутворюючий об'єкт" (ModeObject) включає елементи, які містять відомості про режимоутворюючий об'єкт, в яких зазначаються:

1) в елементі "Номер" (Number) - номер режимоутворюючого об'єкта у документації;

2) в елементі "Найменування" (ModeObjectName) - найменування режимоутворюючого об'єкта;

3) в елементі "Місцезнаходження" (ModeObjectAddress) - дані згідно з додатком 37 до цих вимог;

4) в елементі "Площа" (ModeObjectArea) - площа режимоутворюючого об'єкта;

5) в елементі "Характеристики" (ModeObjectFactor) - характеристики, що обумовлюють встановлення обмеження;

6) в елементі "Метрична інформація" (ModeObjectMetric) - метрична інформація про режимоутворюючий об'єкт.";

абзаци третій і четвертий підпункту 1 пункту 70 викласти у такій редакції:

"податковий номер юридичної особи, яка є розробником документації із землеустрою (EDRPOU);

податковий номер фізичної особи, яка є розробником документації із землеустрою (TaxNumber);";

додатки 4 і 7 до вимог викласти у такій редакції:

ВІДОМОСТІ
про виконавця робіт

COMPLEX TYPE

ExecutorInfo
Відомості про виконавця робіт

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

CompanyName
Виконавець робіт

 

 

 

EDRPOU
Податковий номер

 

 

Для юридичної особи

TaxNumber
Податковий номер

 

 

Для фізичної особи

Chief
Дані про відповідальну особу

ChiefName
type FullNameType
Прізвище, ім'я та по батькові відповідальної особи

 

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

ChiefPosition
Посада відповідальної особи

 

Qualification
Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника

Qualification Number
Номер кваліфікаційного сертифіката

 

 

 

Qualification Date
Дата видачі кваліфікаційного сертифіката

 

Executor
Дані про безпосереднього виконавця робіт

ExecutorName
type FullNameType
Прізвище, ім'я та по батькові виконавця робіт

 

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

ExecutorPosition
Посада виконавця робіт

 

 

 

Qualification
Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника

Qualification Number
Номер кваліфікаційного сертифіката

 

 

 

Qualification Date
Дата видачі кваліфікаційного сертифіката

 

 

ContactInfo
Контактна інформація

Phone
Номер телефону

 

Fax
Номер факсу

 

Email
Електронна адреса виконавця робіт

 

Address
type Address
Місцезнаходження (місце проживання)

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 37 до вимог

";

 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ЗОНА
(група об'єктів Державного земельного кадастру)

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart/
TerritorialZoneInfo

TerritorialZoneInfo
Територіальна зона (група об'єктів Державного земельного кадастру)

Склад елемента

Додаткова інформація

Territorial ZoneNumber
Номер територіальної зони - обліковий номер об'єкта Державного земельного кадастру

TerritorialZoneCode
Ідентифікатор територіальної зони - код об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (тризначний)

 

Зазначаються дані згідно з додатком 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

TerritorialZoneID
Ідентифікатор територіальної зони - позначення виду об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (шестизначний)

 

Зазначаються дані згідно з додатками 3 - 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, додатком 42 до вимог

TerritorialZoneShort Number
Порядковий номер об'єкта Державного земельного кадастру певної групи та виду (десятизначний)

 

 

Об'єкти Державного земельного кадастру (Objects)

Border
type Border
Державний кордон України

 

Зазначаються дані згідно з додатком 40 до вимог

 

Lands
type Lands
Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць

 

Зазначаються дані згідно з додатком 41 до вимог

 

LandsRestrictions
type Lands Restrictions
Обмеження у використанні земель

 

Зазначаються дані згідно з додатком 43 до вимог

ModeObjects
type ModeObjects
Опис режимоутворюючого об'єкта

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 44 до вимог

Executor
Виконавець робіт

ExecutorName
type FullNameType
Прізвище, ім'я та по батькові особи

 

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

 

ExecutorPosition
Посада виконавця

 

 

ContactInfo
Контактна інформація

Phone
Номер телефону

 

Fax
Номер факсу

 

Email
Електронна адреса

 

 

Qualification
Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника

Qualification Number
Номер кваліфікаційного сертифіката

 

 

 

Qualification Date
Дата видачі кваліфікаційного сертифіката

 

Chief
Відповідальна особа

ChiefName
type FullNameType
Прізвище, ім'я та по батькові відповідальної особи

 

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

ChiefPosition
Посада відповідальної особи

 

 

 

Qualification
Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника

Qualification Number
Номер кваліфікаційного сертифіката

 

 

 

Qualification Date
Дата видачі кваліфікаційного сертифіката

 

TechDocumentation
Документація із землеустрою, інші документи

DocumentationType
Вид документації із землеустрою (код), інших документів

 

Зазначаються дані згідно з додатком 8 до вимог або назва документа

BookNumber
Обліковий номер документації

 

 

DocumentList
Перелік документів, з яких складається документація

 

Зазначаються дані згідно з додатком 9 до вимог

DateDrafted
Дата складення документації

 

 

DateSigned
Дата акта приймання-передачі виконаних робіт

 

 

DocumentExpertise
Державна експертиза землевпорядної документації

ExpertiseRequired
Потреба у проведенні державної експертизи

 

Зазначаються дані згідно з додатком 10 до вимог

ExpertiseAuthority
Найменування органу Держгеокадастру

 

 

ExpertiseDate
Дата висновку

 

 

ExpertiseNumber
Номер висновку

 

 

Documentation Approval
Затвердження документації із землеустрою, інших документів

ApprovedBy
Найменування органу

 

 

ApprovalDate
Дата рішення

 

 

ApprovalNumber
Номер рішення

 

 

Externals
Блок опису зовнішніх полігонів територіальної зони

Boundary type
Boundary
Межа зовнішнього полігона територіальної зони

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals
Блок опису внутрішніх полігонів територіальної зони

Boundary type
Boundary
Межа внутрішнього полігона територіальної зони

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

";

доповнити додатки до цих вимог додатками 40 - 44 такого змісту:

ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart/
TerritorialZoneInfo/
Objects/
Border/

Border
Державний кордон України

Склад елемента

Додаткова інформація

BorderMetricInfo
Графічне зображення державного кордону України

 

 

 

CountryName
Повні назви суміжних іноземних держав

 

 

 

BorderLine
Опис меж прикордонної смуги

 

 

 

Border Documentation
Інформація про документи

 

 

 

DemarcationInfo
Дані щодо демаркації

 

 

 

 

ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ
адміністративно-територіальних одиниць

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart/
TerritorialZoneInfo/
Objects/
Lands/

Lands
Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць

Склад елемента

Додаткова інформація

TerritorialZone Name
Назва адміністративно-територіальної одиниці

ZoneType
Тип

 

 

 

ZoneName
Назва

 

 

LandsMetricInfo
Опис меж адміністративно-територіальної одиниці

 

 

 

LandsArea
Площа земель

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів

 

 

Size
Значення площі

 

 

 

Determination Method
Метод визначення площі

Exhange File Coordinates
За координатами вузлів полігона

 

OutsideLands
Назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць

OutsideType
Тип

 

 

 

OutsideName
Назва

 

 

Lands Documentation
Інформація про документи, на підставі яких встановлено (змінено) межі

 

 

 

LandsCategory
Відомості про категорії земель

 

 

 

LandsParcels
Відомості про угіддя

 

 

 

LandsValuation
Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель

 

 

 

LandsSoils
Відомості про бонітування ґрунтів

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
видів об'єктів Державного земельного кадастру
(групи меж адміністративно-територіальних одиниць)

Код

Види адміністративно-територіальних одиниць

000001

Автономна Республіка Крим, область, м. Київ, м. Севастополь

000002

Район

000003

Місто

000004

Селище

000005

Село

000006

Район у місті

 

Обмеження у використанні земель

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart/
TerritorialZoneInfo/
Objects/
LandsRestrictions/

LandsRestrictions
Обмеження у використанні земель

Склад елемента

Додаткова інформація

Externals
Блок опису зовнішніх полігонів зони обмеження

Boundary
type Boundary
Межа зони обмеження

 

 

 

Internals
Блок опису внутрішніх полігонів зони обмеження

Boundary
type Boundary
Межа внутрішнього полігона зони обмеження

 

RestrictionArea
Площа обмеження

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів

 

 

Size
Значення площі

 

 

 

Determination Method
Метод визначення площі

Exhange File Coordinates
За координатами вузлів полігона

 

Ban
Код забороненого виду діяльності

 

 

 

Liability
Код обов'язків щодо вчинення певних дій

 

 

 

RestrictionTerm
Строк дії обмеження

Permanent
Постійний

 

 

 

Time
Строковий

StartDate
Початок дії

 

 

 

Expiration Date
Закінчення дії

 

 

 

Duration
Строк дії

 

AdditionalInfoBlock Додаткова інформація

 

 

 

 

РЕЖИМОУТВОРЮЮЧИЙ ОБ'ЄКТ

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart/
TerritorialZoneInfo/
ModeObject/

ModeObject
Режимоутворюючий об'єкт

Склад елемента

Додаткова інформація

Number
Номер

 

 

 

ModeObjectName
Найменування

 

 

 

ModeObjectAddress
type Adress
Місцезнаходження

 

 

 

ModeObjectArea
Площа

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів

 

 

Size
Значення площі

 

 

 

Determination Method
Метод визначення площі

Exhange File Coordinates
За координатами вузлів полігона

 

ModeObjectFactor
Характеристики

 

 

 

ModeObjectMetric
Метрична інформація

Point
Точка

 

 

 

Lines
Опис ліній режимоутворюючого об'єкта

 

 

 

Externals
Блок опису зовнішнього полігона

Boundary
Опис ліній режимоутворюючого об'єкта

 

 

 

Internals
Блок опису внутрішніх полігонів

 

";

2) у додатках 12, 20, 22, 25 до Порядку слова "Надаю дозвіл на обробку моїх персональних даних з метою отримання відповідних послуг та використання цих даних для ведення Державного земельного кадастру згідно з вимогами законодавства." виключити;

3) доповнити Порядок додатком 301 такого змісту:

ПРОТОКОЛ N ___
виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру або внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані в державному реєстрі земель

"___" ____________ 20__ р.

м. ________________

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру Державним кадастровим реєстратором _________________________________________________________________________
                                                                                  (Держгеокадастр або найменування
_____________________________________________________________________________________
                                                                                його територіального органу)
здійснено виправлення помилки у відомостях Державного земельного кадастру:

допущеної під час державної реєстрації земельної ділянки;

що виникла внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель;

у застосуванні систем координат для земельних ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені до Державного земельного кадастру.

Відомості про земельну ділянку, які не були внесені до Державного реєстру земель:

Місце розташування земельної ділянки

 

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

 

Площа, гектарів

 

Державний кадастровий реєстратор

________________________
(ініціали та прізвище)

Результати перевірки:

На підставі виявлених помилок та відповідно та Порядку ведення Державного земельного кадастру відомості про:

Поземельну книгу за номером _______________________________ закрито (за необхідності).

М. П.

"___" ____________ 20__ р.

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.";

4) доповнити Порядок додатком 371 такого змісту:

 

Державному кадастровому реєстратору
_______________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
_______________________________________
територіального органу)
від ____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
_______________________________________
особи / найменування юридичної особи)
_______________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
_______________________________________
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання
_______________________________________
відмовилася від прийняття номера)
_______________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу, яка
_______________________________________
звернулася із заявою (назва, номер та серія
_______________________________________
документа, дата його видачі), та документа,
_______________________________________
що посвідчує повноваження діяти від імені особи)
_______________________________________
(місце проживання фізичної особи /
_______________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
_______________________________________
(номер контактного телефону)

ЗАЯВА
про виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу виправити помилку, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку, на підставі заяви від ______________ за реєстраційним номером _______________________.

До заяви додаються:

документація із землеустрою (відомості з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою), на підставі якої до Державного земельного кадастру внесені відомості;

документація із землеустрою, яка є підставою для виправлення помилок у Державному земельному кадастрі.

 

Службова інформація

 

Реєстраційний номер заяви

 

 

 


 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

 

 


 


Прізвище, ім'я та по батькові
Державного кадастрового
реєстратора

 


М. П. (за наявності)

Підпис Державного кадастрового
реєстратора

Дата подання
заяви

 

 


 

 


М. П.";

 

 

5) у додатку 42 позицію

"Відомості про:

власника / користувача земельної ділянки або уповноважену ним особу;

спадкоємця/правонаступника (для юридичних осіб);

особу, в інтересах якої встановлено обмеження, або уповноважену нею особу

орган державної влади / орган місцевого самоврядування;

особу, яка отримала ліцензію на проведення робіт із землеустрою / землеоціночних робіт;

нотаріуса"

замінити такою позицією:

"Відомості про:

власника / користувача земельної ділянки або уповноважену ним особу;

спадкоємця/правонаступника (для юридичних осіб);

особу, в інтересах якої встановлено обмеження, або уповноважену нею особу

орган державної влади / орган місцевого самоврядування;

розробника документації із землеустрою / суб'єкта оціночної діяльності відповідно до статті 6 Закону України "Про оцінку землі";

нотаріуса".

____________

Опрос