Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы совершенствования корпоративного управления публичного акционерного общества "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

КМ Украины
Постановление КМ, Положение, Перечень, Устав от 05.12.2015 № 1002
редакция действует с 08.04.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2015 р. N 1002

Київ

Деякі питання вдосконалення корпоративного управління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 липня 2016 року N 466
,
від 22 вересня 2016 року N 675
,
від 14 грудня 2016 року N 1044
,
від 29 березня 2017 року N 232

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Пункт 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.09.2016 р. N 675)

2. Затвердити такі, що додаються:

Абзац другий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.12.2016 р. N 1044)

Абзац третій пункту 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.07.2016 р. N 466)

Абзац четвертий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.12.2016 р. N 1044)

завдання на голосування представникам держави на засіданні наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Абзац шостий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.12.2016 р. N 1044)

Абзац сьомий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.12.2016 р. N 1044)

Абзац восьмий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.12.2016 р. N 1044)

3. Установити, що:

не допускається втручання та перешкоджання господарській діяльності публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі - Компанія) з боку органів державної влади, політичних партій та громадських організацій, їх посадових та службових осіб;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. N 675)

управління корпоративними правами (акціями, частками) юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, Компанія здійснює самостійно через свої уповноважені органи відповідно до Статуту.

абзац четвертий пункту 3 виключено

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. N 675
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. N 232)

абзац п'ятий пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 29.03.2017 р. N 232)

абзац шостий пункту 3 виключено

(абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. N 675
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. N 232)

4. Внести до деяких актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

5. Міністерству енергетики та вугільної промисловості передати у 10-денний строк з дня набрання чинності цією постановою 100 відсотків акцій Компанії в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі, в тому числі переказати зазначені акції на рахунок Міністерства економічного розвитку і торгівлі в цінних паперах.

6. Компанії:

забезпечити у тижневий строк державну реєстрацію Статуту, затвердженого цією постановою;

прийняти до 1 квітня 2017 р. необхідні документи, передбачені Статутом.

7. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

8. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

9. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 1044)

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 37

 

СТАТУТ
публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

Статут виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 грудня 2016 року N 1044)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

Положення втратило чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 липня 2016 року N 466)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про правління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

Положення виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 грудня 2016 року N 1044)

 

ЗАВДАННЯ
на голосування представникам держави на засіданні наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

Додержання принципів здійснення ефективного управління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі - Компанія), спрямованого на отримання прибутку та розвиток Компанії, юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія

Створення конкурентного ринку природного газу

Збільшення видобутку нафти і газу

Виконання поставлених перед наглядовою радою завдань із забезпечення енергетичної безпеки України та соціально-економічного розвитку суспільства

Забезпечення виконання функцій та обов'язків, покладених на Компанію, відповідно до Закону України "Про ринок природного газу"

Набуття та підтримання статусу Компанії як провідної компанії у нафтогазовому секторі, яка веде господарську діяльність етично і відповідально стосовно держави, суспільства, бізнес-партнерів і працівників

Забезпечення безпечних умов праці

Членам наглядової ради Компанії всі рішення приймати в межах компетенції і в інтересах Компанії, самостійно та відповідно до законодавства

 

СТАТУТ
публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
(діє з 1 квітня 2017 року)

Статут виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 грудня 2016 року N 1044)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
(діє з 1 квітня 2017 р.)

Положення виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 грудня 2016 року N 1044)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про правління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
(діє з 1 квітня 2017 року)

Положення виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 грудня 2016 року N 1044)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до деяких актів Кабінету Міністрів України

1. У пункті 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. N 360 "Про реорганізацію дочірніх компаній Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" слова "за погодженням з Міністерством енергетики та вугільної промисловості відповідно до законодавства" виключити.

2. Доповнити пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. N 899 "Про порядок здійснення витрат суб'єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 75, ст. 3027) підпунктом 3 такого змісту:

"3) вимоги цієї постанови не поширюються на публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та на юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, з моменту початку функціонування системи внутрішнього контролю публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", передбаченої планом заходів з корпоративного управління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".".

3. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. N 678 "Про деякі питання управління корпоративними правами держави" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 97, ст. 2803) пунктом 12 такого змісту:

"12. Установити, що Порядок, затверджений цією постановою, не застосовується до надання та погодження завдань на голосування на загальних зборах та засіданнях наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і на загальних зборах та засіданнях наглядових рад господарських товариств, акціонером (учасником) яких є публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".".

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 747 "Про утворення Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

2. Підпункт 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1999 р. N 1242 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 747" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 28, ст. 1423).

3. Підпункт 2 постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 1999 р. N 1987 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 747" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 43, ст. 2153).

4. Пункт 13 змін, що вносяться до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань застосування контрактної форми трудового договору, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2000 р. N 1038 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 26, ст. 1096).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2001 р. N 1179 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 747" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1727).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 227 "Про внесення зміни до Статуту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 413).

7. Пункт 8 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 р. N 1607 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 49, ст. 3206).

8. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. N 1205 "Деякі питання щодо підвищення ефективності управління підприємствами паливно-енергетичного комплексу" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 51, ст. 3194).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1354 "Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 97, ст. 3364).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 214 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1354" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 736).

11. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 935 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 78, ст. 2767).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. N 46 "Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 6, ст. 280).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 527 "Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 39, ст. 1597).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1081 "Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 83, ст. 3026).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. N 140 "Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 16, ст. 584).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. N 724 "Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 79, ст. 2932).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2014 р. N 93 "Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 30, ст. 829).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. N 362 "Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 46, ст. 1480).

19. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. N 777 і від 2 грудня 2009 р. N 1354, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2015 р. N 396 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 52, ст. 1669).

20. Пункт 20 виключено

(пункт 20 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 р. N 466
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 1044)

____________

Опрос