Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников Украинского центра оценивания качества образования и региональных центров оценивания качества образования

КМ Украины
Постановление КМ от 18.11.2015 № 985
редакция действует с 23.08.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 листопада 2015 р. N 985

Київ

Про упорядкування умов оплати праці працівників Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 серпня 2016 року N 498

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

схеми посадових окладів керівних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників, а також місячних окладів робітників Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти згідно з додатками 1 - 3;

схему оплати праці педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців, що залучені до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання і не перебувають у штаті Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти, згідно з додатком 4.

2. Надати право директорові Українського центру оцінювання якості освіти та директорам регіональних центрів оцінювання якості освіти у межах фонду заробітної плати:

1) установлювати:

працівникам - конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цією постановою схем;

посадові оклади заступників директора Українського центру оцінювання якості освіти та директорів регіональних центрів оцінювання якості освіти, заступників керівників структурних підрозділів - на 5 - 15 відсотків, головного бухгалтера - на 10 - 30 відсотків, помічників директора - на 30 - 40 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

працівникам, які виконують роботу у сфері інформаційних технологій, відповідно до посадових інструкцій під час визначення максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) - додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів - 1,5;

надбавки працівникам:

- за особливий характер роботи або за складність, напруженість у роботі - у розмірі до 50 відсотків посадового (місячного) окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

- за почесні звання України "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу.

Надбавки за почесне звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням;

- за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

доплати працівникам:

- у розмірі до 50 відсотків посадового (місячного) окладу:

- - за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

- - за суміщення професій (посад);

- - за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються директорові Українського центру оцінювання якості освіти, директорам регіональних центрів оцінювання якості освіти, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам;

- у розмірі до 40 відсотків посадового окладу - за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

- за вчене звання:

- - професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу;

- - доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу.

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

- за науковий ступінь:

- - доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

- - кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається директором Українського центру оцінювання якості освіти та директорами регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

- за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

- водіям автотранспортних засобів:

- - надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

- - доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі до одного посадового (місячного) окладу;

3) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи згідно із затвердженим порядком і розмірами преміювання працівників, спрямовуючи на цю мету кошти фонду преміювання, створеного в розмірі тримісячного фонду оплати праці та економії фонду оплати праці загального фонду бюджету.

Преміювання працівників, які безпосередньо беруть участь в наданні платних послуг, здійснюється в межах фонду оплати праці спеціального фонду бюджету, затвердженого в кошторисі та сформованого за власними надходженнями як плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно із законодавством, а також з урахуванням положень, передбачених колективним договором.

3. Преміювання директора Українського центру оцінювання якості освіти та директорів регіональних центрів оцінювання якості освіти, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.

4. Дозволити Українському центру оцінювання якості освіти та регіональним центрам оцінювання якості освіти залучати до роботи професіоналів і фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод.

5. Установити, що розміри посадових окладів працівників Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти, визначені цією постановою, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699; 2005 р., N 34, ст. 2064; 2014 р., N 34, ст. 909; 2015 р., N 76, ст. 2527).

6. В абзаці першому пункту 21 Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. N 222 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 33, ст. 969), слова "Мінсоцполітики за погодженням з МОН та Мінфіном" замінити словами "постановою Кабінету Міністрів України".

7. Міністерству соціальної політики привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

8. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 листопада 2015 року.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

СХЕМА
посадових окладів керівних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників Українського центру оцінювання якості освіти

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор

8455

Начальник відділу

5735

Провідний спеціаліст, юрисконсульт

4720

Спеціаліст 1-ї категорії

4385

Спеціаліст 2-ї категорії

4070

Спеціаліст

3940

Методист, редактор літературний

4720

Адміністратор системний

4070

Секретар

2250

 

СХЕМА
посадових окладів керівних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників регіональних центрів оцінювання якості освіти

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор

5695

Начальник відділу

3090

Провідний спеціаліст, бухгалтер

2515

Методист

2460

Спеціаліст 1-ї категорії

2370

Секретар

2250

 

СХЕМА
місячних окладів робітників Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти

Професія

Місячний оклад, гривень

Робітник з обслуговування водопровідних та каналізаційних систем

1550 - 1600

Двірник

1450 - 1600

Прибиральник службових приміщень

1550 - 1600

Водій

1650 - 1800

 

СХЕМА
оплати праці педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців, що залучені до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання і не перебувають у штаті Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти*

Найменування посади

Ставка погодинної оплати праці у відсотках до окладу (ставки) працівника I тарифного розряду

Відповідальний за пункт реєстрації

2,6**

Спеціаліст з обробки документів працівників, матеріалів зовнішнього оцінювання, реєстраційних матеріалів

2,4

Уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти

4,3

Відповідальна особа за проведення зовнішнього оцінювання в окрузі зовнішнього оцінювання

4,3

Відповідальний за пункт проведення зовнішнього оцінювання

3,8

Помічник відповідального за пункт проведення зовнішнього оцінювання

3,7

Старший інструктор

3,4

Інструктор

2,6

Черговий пункту проведення зовнішнього оцінювання

2,5

Відповідальний за пункт перевірки

3,8

Старший екзаменатор

6,9

Екзаменатор

5,3***

Особа, яка бере участь у роботі колегіальних робочих органів Українського та регіональних центрів:

 

які не мають наукового ступеня

4,55

доцент або кандидат наук

5,7

доктор наук

7,39

професор

9,35

Особа, яка здійснює навчання залучених працівників:

 

які не мають наукового ступеня

5,7

доцент або кандидат наук

6,82

доктор наук

8,53

професор

10,78

Особа, яка бере участь у створенні одного тестового завдання для сертифікаційної роботи зовнішнього оцінювання

4

Особа, яка бере участь у рецензуванні одного тестового завдання, створеного для сертифікаційної роботи зовнішнього оцінювання

3

Особа, яка здійснює апробацію одного тестового завдання для сертифікаційної роботи зовнішнього оцінювання

0,2

____________
* Кількість годин залежить від предмета тестування та фактично відпрацьованого часу.

** За надання послуг чотирьом учасникам тестування за годину, що звернулися до зазначених центрів.

*** Норми перевірки відкритої частини тестових завдань з розгорнутою відповіддю з предметів:

суспільно-гуманітарного та філологічного профілів - три роботи за годину;

природничо-математичного профілю - чотири роботи за годину.

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 р. N 498)

____________

Опрос