Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями Кабинета Министров Украины от 17 июня 2004 г. N 785 и от 7 февраля 2007 г. N 150

КМ Украины
Постановление КМ от 25.11.2015 № 969
действует с 01.01.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 листопада 2015 р. N 969

Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. N 785 і від 7 лютого 2007 р. N 150

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. N 785 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 24, ст. 1598; 2008 р., N 51, ст. 1693; 2011 р., N 84, ст. 3078; 2012 р., N 7, ст. 249), і Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. N 150 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 10, ст. 358; 2012 р., N 7, ст. 249), зміни, що додаються.

2. Установити, що інвалідам війни, які отримали санаторно-курортні путівки відповідно до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 187 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 8, ст. 444; 2013 р., N 96, ст. 3552), виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад компенсація вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад у транспорті загального користування (залізничному та автомобільному) згідно з поданими проїзними квитками. У разі проїзду залізничним транспортом відшкодовується вартість квитка у плацкартному вагоні.

Витрати, пов'язані з виплатою компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених Міністерству соціальної політики на зазначену мету.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2016 року.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. N 785 і від 7 лютого 2007 р. N 150

1. У Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. N 785:

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі зміни групи інвалідності за період перебування інваліда на обліку грошова компенсація виплачується у розмірі відповідно до групи інвалідності, встановленої йому на дату виплати.";

2) абзац третій пункту 5 після слів "або зворотний талон санаторно-курортної путівки" доповнити словами і цифрами "строком санаторно-курортного лікування не менш як 18 днів";

3) у пункті 7 слова і цифри "до 15 березня" виключити;

4) абзаци перший і другий пункту 8 замінити абзацами такого змісту:

"8. Грошова компенсація за умови подання довідки з місця роботи, навчання, служби про те, що протягом попередніх двох років особа не одержувала безоплатної санаторно-курортної путівки, виплачується:

структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад особам, які перебувають в них на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

територіальними відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів особам, які перебувають на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням у Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, СБУ, ДСНС, Службі зовнішньої розвідки, ДПтС, Управлінні державної охорони, Адміністрації Держприкордонслужби, Держспецзв'язку, Держспецтрансслужбі та ДПС.

Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування особам, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад за умови їх перебування на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням та подання довідки з місця роботи, навчання, служби про те, що протягом попередніх двох років вони не одержували безоплатної санаторно-курортної путівки.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим;

5) в абзаці другому пункту 11 слова "органах праці та соціального захисту населення" замінити словами "структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органах міських рад";

6) пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад подають щокварталу до 5 числа наступного місяця відповідно органові виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій звіти про чисельність осіб, які одержали грошову компенсацію впродовж звітного періоду, для їх узагальнення та подання до 10 числа територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, які надсилають до 15 числа звіти до зазначеного Фонду.

Фонд соціального захисту інвалідів подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінсоцполітики узагальнений звіт.".

2. У Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. N 150:

1) в абзаці другому пункту 1 слова і цифру "в абзаці третьому частини першої статті 6" замінити словами і цифрами "у статті 62";

2) в абзаці першому пункту 2 слова "управлінням праці та соціального захисту населення" замінити словами "структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчим органом міської ради";

3) абзац четвертий пункту 3 після слів "повної вартості санаторно-курортної путівки" доповнити словами і цифрами "строком санаторно-курортного лікування не менш як 18 днів";

4) у пункті 4:

в абзаці першому слова і цифри "до 15 березня" виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі зміни групи інвалідності в період перебування інваліда на обліку виплата грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування здійснюється в розмірах відповідно до групи інвалідності, встановленої йому на дату виплати.";

5) в абзаці другому пункту 5 слова "управлінням праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій" замінити словами "структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад";

6) у пункті 6 слова "орган праці та соціального захисту населення" замінити словами "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчий орган міської ради";

7) пункт 13 доповнити абзацом такого змісту:

"Грошова компенсація за самостійне лікування виплачується інваліду за умови його перебування на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням.".

____________

Опрос