Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 25.11.2015 № 966
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 листопада 2015 р. N 966

Київ

Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 липня 2020 року N 622)

Відповідно до частини сьомої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 34

 

ПОРЯДОК
формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції

1. Цей Порядок визначає механізм формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (далі - перелік).

2. Підставами для внесення Держфінмоніторингом юридичної чи фізичної особи до переліку є:

1) вирок суду, що набрав законної сили, про визнання фізичної особи винною у вчиненні злочинів, передбачених статтями 258 - 2585, 439 і 440 Кримінального кодексу України, рішення суду щодо віднесення (визнання) організації, юридичної або фізичної особи до такої (такою), що пов'язана з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення;

2) відомості, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами, про організації, юридичних та фізичних осіб, які пов'язані з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, щодо яких застосовано міжнародні санкції;

3) вироки (рішення) судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав стосовно організацій, юридичних або фізичних осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України.

3. Перелік формується на підставі відомостей (документів), визначених пунктом 2 цього Порядку, та містить таку інформацію:

1) щодо громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата видачі і найменування органу, що їх видав, місце перебування та/або проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), а щодо громадян України, зареєстрованих як фізичні особи - підприємці, - також (за наявності) реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунка;

2) щодо юридичних осіб - резидентів - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунка;

3) щодо іноземців та фізичних осіб без громадянства - прізвище, ім'я та за наявності по батькові, за наявності громадянство чи підданство, дата народження, серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата видачі і найменування органу, що його видав, місце перебування та/або постійного чи тимчасового проживання;

4) щодо юридичних осіб - нерезидентів - повне найменування, місцезнаходження, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунка.

4. Перелік доводиться до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом у порядку, визначеному Мінфіном та погодженому з іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу, які відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" виконують функції державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

5. Інформація, передбачена пунктом 3 цього Порядку, подається нарочним чи надсилається рекомендованим поштовим відправленням з дотриманням правил, що виключають несанкціонований доступ до неї, СБУ до Держфінмоніторингу за наявності підстав, визначених підпунктом 1 пункту 2 цього Порядку, а МЗС - підпунктами 2 і 3 пункту 2 цього Порядку.

Зазначені у пунктах 2 і 3 цього Порядку відомості (документи) та інформація надсилаються Держфінмоніторингу не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів від дати отримання даних, необхідних для включення юридичної чи фізичної особи до переліку.

Відомості, передбачені підпунктом 2 пункту 2 цього Порядку, Держфінмоніторинг отримує з офіційного веб-сайта ООН та від МЗС.

6. Формування переліку або внесення до нього змін здійснюється Держфінмоніторингом протягом трьох робочих днів від дати надходження відомостей (документів) та інформації, зазначених у пунктах 2 і 3 цього Порядку.

7. У разі включення юридичної чи фізичної особи до переліку Держфінмоніторинг невідкладно проводить аналіз наявної інформації про фінансові операції такої особи, що стали об'єктом фінансового моніторингу, а також даних єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на предмет встановлення відомостей про активи юридичної чи фізичної особи, включеної до переліку.

У разі виявлення активів юридичної чи фізичної особи, включеної до переліку, Держфінмоніторинг невідкладно подає СБУ узагальнені матеріали для вжиття за наявності відповідних підстав заходів до арешту майна (вкладів) такої особи.

8. Підставою для виключення юридичної чи фізичної особи з переліку є:

1) погашення або зняття судимості з фізичної особи, засудженої за вироком суду, що набрав законної сили, про визнання цієї особи винною у вчиненні злочинів, передбачених статтями 258 - 2585, 439 і 440 Кримінального кодексу України;

2) виключення даних про особу з відомостей, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами, про організації, юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, щодо яких застосовано міжнародні санкції;

3) погашення або зняття судимості з фізичної особи, засудженої за вироком (рішенням) судів, рішенням інших компетентних органів іноземних держав, стосовно організацій, юридичних або фізичних осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, які визнаються відповідно до міжнародних договорів України.

9. За наявності відомостей (документів), визначених у підпунктах 1 і 3 пункту 8 цього Порядку, СБУ та МЗС подають Держфінмоніторингу відповідну інформацію протягом п'яти робочих днів.

10. За запитами особи, включеної до переліку, або її офіційного представника Держфінмоніторинг розглядає можливість виключення такої особи з переліку.

Прийняття рішення за запитами здійснюється Держфінмоніторингом протягом тридцяти робочих днів від дати отримання запиту.

Після отримання запиту Держфінмоніторинг не пізніше ніж протягом наступного робочого дня від дати отримання надсилає для розгляду копію такого запиту до СБУ, МЗС або іншого державного органу, який може володіти інформацією про особу, включену до переліку.

СБУ, МЗС або інший державний орган протягом п'яти робочих днів подають Держфінмоніторингу відповідні оригінали документів або їх завірені копії, які підтверджують чи спростовують інформацію, викладену в запиті, про наявність підстав для виключення особи з переліку. У разі проведення додаткових перевірок зазначені відомості подаються у погоджений з Держфінмоніторингом строк.

11. У разі отримання, в тому числі з офіційного веб-сайта ООН та від МЗС, стосовно особи відомостей, які визначені у пункті 8 цього Порядку, Держфінмоніторинг приймає рішення про виключення особи з переліку та видаляє з нього відповідні записи.

12. Про прийняте за запитом рішення Держфінмоніторинг не пізніше ніж протягом трьох робочих днів від дати його прийняття офіційним листом інформує особу, яка звернулася із запитом.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. N 745 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2259).

2. Пункт 40 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. N 849 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 61, ст. 2435).

3. Пункт 33 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. N 233 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 28, ст. 955).

____________

Опрос