Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для производства и трансляции телерадиопрограмм для государственных нужд, сбора, обработки и распространения официальной информационной продукции, финансовой поддержки системы государственного иновещания Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 28.10.2015 № 915
редакция действует с 28.02.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 2015 р. N 915

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансової підтримки системи державного іномовлення України 

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 р. N 116,
від 21.02.2018 р. N 98)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 лютого 2016 року N 58
,
від 31 серпня 2016 року N 582
,
від 25 січня 2017 року N 30
,
від 21 лютого 2017 року N 116
,
від 21 лютого 2018 року N 98

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансової підтримки системи державного іномовлення України, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 р. N 116,
від 21.02.2018 р. N 98)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.01.2017 р. N 30)

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 17

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансової підтримки системи державного іномовлення України 

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 р. N 116)

(У назві та тексті Порядку слово "фінансування" замінено словами "фінансової підтримки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року N 98)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансової підтримки системи державного іномовлення України" для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансової підтримки системи державного іномовлення України (далі - бюджетні кошти).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 р. N 116)

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МІП.

Абзац другий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.02.2018 р. N 98)

Одержувачем бюджетних коштів у частині збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції є Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" (далі - Укрінформ).

Одержувачем бюджетних коштів у частині фінансової підтримки системи державного іномовлення України є державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (далі - державне підприємство).

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 58
,
абзац четвертий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 р. N 116)

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.02.2018 р. N 98)

4. Бюджетні кошти спрямовуються Укрінформу на виконання робіт, пов'язаних із:

збиранням, обробленням, перекладом і поширенням інформації про діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади;

забезпеченням засобів масової інформації та передплатників інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань;

виготовленням, випуском та розповсюдженням суспільно-політичного друкованого засобу масової інформації;

(пункт 4 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 р. N 582,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим)

створенням та утриманням кореспондентських пунктів в іноземних державах.

Абзац шостий пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.02.2016 р. N 58)

Абзац сьомий пункту 4 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.02.2016 р. N 58)

41. Бюджетні кошти спрямовуються державному підприємству на забезпечення захисту національних інтересів за кордоном, формування та підтримання позитивного іміджу України у світі шляхом оперативного, об'єктивного інформування про події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на виробництво телерадіопрограм для державних потреб, оплату послуг з трансляції таких телерадіопрограм та здійснення інших заходів, пов'язаних з виконанням статутних завдань державного підприємства.

Бюджетні кошти спрямовуються державному підприємству на безповоротній основі.

(Порядок доповнено пунктом 41 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 58)

42. Розподіл бюджетних коштів здійснюється МІП відповідно до поданих Укрінформом та державним підприємством обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат.

(абзац перший пункту 42 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 98)

Укрінформ і державне підприємство використовують бюджетні кошти відповідно до плану використання бюджетних коштів, погодженого з МІП.

(Порядок доповнено пунктом 42 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 58)

5. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, ведення обліку бюджетних зобов'язань, а також відкриття рахунків в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Одержувачі бюджетних коштів надсилають щокварталу до 20 числа наступного місяця МІП інформацію про їх використання для її узагальнення і подання Мінфіну до 30 числа зазначеного місяця.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 98)

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос