Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок и условия предоставления в 2015 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, отопление и поставку горячей воды, услуги по централизованному водоснабжению, водоотводу, которые производились, транспортировались и поставлялись населению и/или другим предприятиям централизованного питьевого водоснабжения и водоотвода, предоставляющим населению услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению, водоотводу, отоплению и поставке горячей воды тарифам, которые утверждались и/или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления

КМ Украины
Постановление КМ от 28.10.2015 № 913
действует с 13.11.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 2015 р. N 913

Київ

Про внесення змін до Порядку та умов надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку та умов надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. N 375 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 46, ст. 1493, N 76, ст. 2502), зміни, що додаються.

2. Залучити як джерела перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, надходження, визначені частиною другою статті 32 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку та умов надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

1. В абзаці другому пункту 1 слова і цифри "зазначених у пунктах 8 і 9 статті 11" замінити словами і цифрами "зазначених у статті 32".

2. Пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

"Обсяг зобов'язань підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення з плати за надання державної гарантії та за користування субкредитом, наданим цим підприємствам на впровадження проектів "Розвиток міської інфраструктури" та "Водопостачання та каналізація міста Львова", у тому числі пені за невиконання умов його надання, а також повернення зазначеного субкредиту у повному обсязі, визначається відповідно до акта звіряння розрахунків між Мінфіном та такими підприємствами.".

3. У пункті 8:

1) підпункт 5 після слів "податку на додану вартість" доповнити словами ", акцизного податку";

2) доповнити пункт підпунктами 8 - 11 такого змісту:

"8) підприємства тепло-, водопостачання та водовідведення подають акт звіряння розрахунків між Мінфіном та такими підприємствами про визначення розміру плати за надання державної гарантії та плати за користування субкредитом, наданим цим підприємствам на впровадження проектів "Розвиток міської інфраструктури" та "Водопостачання та каналізація міста Львова", у тому числі пені за невиконання умов його надання, а також повернення зазначеного субкредиту;

9) довідку підприємства про розмір боргу (без урахування пені), в тому числі реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості, із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, у статутних капіталах яких є державна власність, до державного бюджету, не сплачених на день видачі довідки, засвідчену підписом керівника такого підприємства, скріпленим печаткою та підписом керівника суб'єкта управління корпоративними правами держави, скріпленим печаткою, за формою згідно з додатком 5;

10) копію рішення територіального органу ДФС та/або договору про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань з податку на додану вартість, податку на прибуток, рентної плати за користування підприємствами нафтогазової галузі надрами для видобування природного газу, що спрямовується на формування ресурсу природного газу для населення;

11) довідку платника податків про суму відсотків, нарахованих на суму розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань з податку на додану вартість, податку на прибуток, рентної плати за користування підприємствами нафтогазової галузі надрами для видобування природного газу, що спрямовується на формування ресурсу природного газу для населення, та не сплачених на день видачі довідки.".

4. Абзац другий пункту 11 викласти в такій редакції:

"Розрахунки з погашення заборгованості за рахунок джерел, визначених статтею 32 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", проводяться шляхом залучення коштів з єдиного казначейського рахунка.".

5. Доповнити Порядок та умови пунктом 18 такого змісту:

"18. Надходження, визначені частиною другою статті 32 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення залучаються до джерел перерахування субвенції у такій черговості:

від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з акцизного податку, заборгованості, в тому числі реструктуризованої або розстроченої (відстроченої), із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність, частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, заборгованості за зобов'язаннями перед державою за позиками, наданими міжнародними фінансовими установами на впровадження проектів "Розвиток міської інфраструктури" та "Водопостачання та каналізація міста Львова";

від сплати розстрочених та відстрочених податкових зобов'язань з податку на додану вартість, податку на прибуток та відсотків, нарахованих на суму таких зобов'язань;

від сплати розстрочених та відстрочених податкових зобов'язань з рентної плати за користування підприємствами нафтогазової галузі надрами для видобування природного газу, що спрямовується на формування ресурсу природного газу для населення, та відсотків, нарахованих на суму таких зобов'язань.".

6. Додатки 1 і 2 до Порядку та умов викласти в такій редакції:

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

(тис. гривень)

Найменування місцевого бюджету

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

усього

у тому числі

із спеціального фонду державного бюджету за рахунок джерел, зазначених у пунктах 8 і 9 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"

із загального фонду державного бюджету

Обласний бюджет:

 

 

 

Вінницької області

245914,9

44846,8

201068,1

Волинської області

25735,9

7539,5

18196,4

Дніпропетровської області

526372,4

117449,7

408922,7

Донецької області

922714,7

159144,4

763570,3

Житомирської області

47671,6

17546,7

30124,9

Закарпатської області

18301

6370,9

11930,1

Запорізької області

83764,8

47406,1

36358,7

Івано-Франківської області

129649,6

4416,9

125232,7

Київської області

149679,5

28775

120904,5

Кіровоградської області

39572,9

13349,3

26223,6

Луганської області

272938,1

6992,5

265945,6

Львівської області

278626,3

19893,1

258733,2

Миколаївської області

113506

28801,5

84704,5

Одеської області

635983,5

69204,4

566779,1

Полтавської області

301236

7167,7

294068,3

Рівненської області

133052,2

9165,5

123886,7

Сумської області

132952,6

16633,3

116319,3

Тернопільської області

28811

3595,5

25215,5

Харківської області

752869,6

134209,3

618660,3

Херсонської області

94522,8

11120,8

83402

Хмельницької області

101010,5

6928,1

94082,4

Черкаської області

100204,5

26514,9

73689,6

Чернівецької області

13021,1

6049,5

6971,6

Чернігівської області

78343,4

6878,6

71464,8

Міський бюджет м. Києва

373545,1

 

373545,1

Усього

5600000

800000

4800000

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР N ___
про організацію взаєморозрахунків

__________________________
(місце укладення договору)

___ ____________ 20__ р.

Територіальний орган Казначейства в ____________________________________________________
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                      (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона перша), що діє на підставі _________________________________________________;

місцевий фінансовий орган _____________________________________________________________
                                                                                                                         (повне найменування)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                     (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона друга), що діє на підставі __________________________________________________;

підприємство, установа, організація ______________________________________________________
                                                                                                                                (повне найменування)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                       (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона третя), що діє на підставі __________________________________________________;

підприємство, установа, організація ______________________________________________________
                                                                                                                                (повне найменування)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                      (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона четверта), що діє на підставі _______________________________________________;

підприємство, установа, організація ______________________________________________________
                                                                                                                                (повне найменування)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                         (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона п'ята), що діє на підставі __________________________________________________;

підприємство, установа, організація ______________________________________________________
                                                                                                                                (повне найменування)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                       (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона шоста), що діє на підставі _________________________________________________;

підприємство, установа, організація ______________________________________________________
                                                                                                                                (повне найменування)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                         (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона сьома), що діє на підставі _________________________________________________;

підприємство, установа, організація ______________________________________________________
                                                                                                                                (повне найменування)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                      (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона остання), що діє на підставі __________________________ (далі - сторони), уклали договір про таке.

Предмет договору

1. Предметом договору є організація проведення сторонами взаєморозрахунків за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеною пунктом 16 статті 14 та статтею 32 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (далі - субвенція), відповідно до Порядку та умов надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. N 375.

Порядок проведення взаєморозрахунків

2. Сторони погоджують перелік підприємств, установ та організацій, що беруть участь у проведенні взаєморозрахунків, та послідовність виконання сторонами договору.

3. Казначейство перераховує кошти, залучені з єдиного казначейського рахунка, стороні першій у сумі ____________ гривень на підставі рішення Мінфіну.

4. Сторона перша перераховує на рахунок сторони другої кошти у сумі ____________ гривень для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

5. Сторона друга перераховує на рахунок сторони третьої кошти у сумі ____________ гривень для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

6. Сторона третя перераховує:

на рахунок сторони четвертої кошти у сумі ____________ гривень, у тому числі податок на додану вартість ____________ гривень, для погашення заборгованості за _____________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N ________;

до спеціального фонду державного бюджету кошти для:

- погашення податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), в тому числі дострокового погашення реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість;

- сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, нарахованих за результатами проведення взаєморозрахунків за субвенцією та згідно з договором, у сумі ____________ гривень;

до загального фонду державного бюджету кошти для:

- погашення податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), в тому числі дострокового погашення реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з акцизного податку, заборгованості, в тому числі реструктуризованої або розстроченої (відстроченої), із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність, частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, заборгованості за зобов'язаннями перед державою за позиками, наданими міжнародними фінансовими установами на впровадження проектів "Розвиток міської інфраструктури" та "Водопостачання та каналізація міста Львова";

- сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, нарахованих за результатами проведення взаєморозрахунків за субвенцією та згідно з договором, у сумі ____________ гривень;

- сплати розстрочених та відстрочених податкових зобов'язань з податку на додану вартість, податку на прибуток, рентної плати за користування підприємствами нафтогазової галузі надрами для видобування природного газу, що спрямовується на формування ресурсу природного газу для населення, та відсотків, нарахованих на суму таких зобов'язань.

7. Сторона четверта перераховує на рахунок сторони п'ятої кошти у сумі ___________ гривень, у тому числі податок на додану вартість ___________ гривень, для погашення заборгованості за __________________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N _____.

8. Сторона п'ята перераховує на рахунок сторони шостої кошти у сумі ___________ гривень, у тому числі податок на додану вартість ___________ гривень, для погашення заборгованості за __________________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N ____.

9. Сторона шоста перераховує:

на рахунок сторони сьомої кошти у сумі ___________ гривень, у тому числі податок на додану вартість ____________ гривень, для погашення заборгованості за __________________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N _____;

до спеціального фонду державного бюджету кошти для:

- погашення податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), в тому числі дострокового погашення реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість;

- сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, нарахованих за результатами проведення взаєморозрахунків за субвенцією та згідно з договором, у сумі ____________ гривень;

до загального фонду державного бюджету кошти для:

- погашення податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), в тому числі дострокового погашення реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з акцизного податку, заборгованості, в тому числі реструктуризованої або розстроченої (відстроченої), із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність, частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, заборгованості за зобов'язаннями перед державою за позиками, наданими міжнародними фінансовими установами на впровадження проектів "Розвиток міської інфраструктури" та "Водопостачання та каналізація міста Львова";

- сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, нарахованих за результатами проведення взаєморозрахунків за субвенцією та згідно з договором, у сумі ____________ гривень;

- сплати розстрочених та відстрочених податкових зобов'язань з податку на додану вартість, податку на прибуток, рентної плати за користування підприємствами нафтогазової галузі надрами для видобування природного газу, що спрямовується на формування ресурсу природного газу для населення, та відсотків, нарахованих на суму таких зобов'язань.

10. Сторона сьома перераховує:

на рахунок сторони останньої кошти у сумі ________ гривень, у тому числі податок на додану вартість ____________ гривень, для погашення заборгованості за __________________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N _____;

до спеціального фонду державного бюджету кошти для:

- погашення податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), в тому числі з дострокового погашення реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість;

- сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, нарахованих за результатами проведення взаєморозрахунків за субвенцією та згідно з договором, у сумі ____________ гривень;

до загального фонду державного бюджету кошти для:

- погашення податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), в тому числі дострокового погашення реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з акцизного податку, заборгованості, в тому числі реструктуризованої або розстроченої (відстроченої), із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність, частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, заборгованості за зобов'язаннями перед державою за позиками, наданими міжнародними фінансовими установами на впровадження проектів "Розвиток міської інфраструктури" та "Водопостачання та каналізація міста Львова";

- сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, нарахованих за результатами проведення взаєморозрахунків за субвенцією та згідно з договором, у сумі ____________ гривень;

- сплати розстрочених та відстрочених податкових зобов'язань з податку на додану вартість, податку на прибуток, рентної плати за користування підприємствами нафтогазової галузі надрами для видобування природного газу, що спрямовується на формування ресурсу природного газу для населення, та відсотків, нарахованих на суму таких зобов'язань.

11. Сторона остання перераховує до:

спеціального фонду державного бюджету кошти для:

- погашення податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), в тому числі дострокового погашення реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість;

- сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, нарахованих за результатами проведення взаєморозрахунків за субвенцією та згідно з договором, у сумі ____________ гривень;

загального фонду державного бюджету кошти для:

- погашення податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), в тому числі дострокового погашення реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з акцизного податку, заборгованості, в тому числі реструктуризованої або розстроченої (відстроченої), із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність, частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, заборгованості за зобов'язаннями перед державою за позиками, наданими міжнародними фінансовими установами на впровадження проектів "Розвиток міської інфраструктури" та "Водопостачання та каналізація міста Львова";

- сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, нарахованих за результатами проведення взаєморозрахунків за субвенцією та згідно з договором, у сумі ____________ гривень;

- сплати розстрочених та відстрочених податкових зобов'язань з податку на додану вартість, податку на прибуток, рентної плати за користування підприємствами нафтогазової галузі надрами для видобування природного газу, що спрямовується на формування ресурсу природного газу для населення, та відсотків, нарахованих на суму таких зобов'язань.

12. Сторони у графі платіжного доручення "Призначення платежу" додатково зазначають "пункти 8 і 9 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" або "субвенція, що надається із загального фонду державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. N 375", а також дату укладення і номер договору.

Зобов'язання сторін

13. З метою виконання договору сторони зобов'язуються:

1) забезпечити подання до територіальних органів Казначейства належним чином оформлених договорів та платіжних документів згідно з Порядком та умовами надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування;

2) не вчиняти до проведення взаєморозрахунків дій з погашення заборгованості відповідно до договору;

3) перерахувати кошти наступній стороні, а сторона остання - як сплату ___________ до державного бюджету не пізніше наступного дня після зарахування коштів на їх рахунки;

4) обмінюватися наявною інформацією для задоволення взаємних інтересів у процесі виконання договору;

5) забезпечити проведення розрахунків відповідно до договору та з урахуванням укладених договорів на рахунково-касове обслуговування, якими може передбачатися, що у разі несвоєчасного надання сторонами платіжних документів територіальні органи Казначейства своїм платіжним дорученням можуть самостійно перераховувати кошти в порядку, передбаченому договором.

Відповідальність сторін

14. Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань за договором відповідно до законодавства.

Інші умови

15. Спірні питання, пов'язані з виконанням договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом проведення переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

16. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором.

Дата укладення і номер договору встановлюються після його підписання сторонами.

17. Договір є дійсним лише у разі здійснення відповідного фінансування.

18. Сторони засвідчують, що після виконання договору вони не мають одна до одної претензій стосовно предмета договору.

19. Внесення змін до договору чи його розірвання здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових договорів. Повернення коштів здійснюється у порядку, зворотному їх отриманню.

20. Додатки до договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, коли вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками сторін.

21. Договір вважається укладеним, якщо він підписаний сторонами без розбіжностей та інших додаткових умов.

22. Договір укладається у такій кількості примірників, якою є кількість сторін. Додатково складаються два примірники договору для Казначейства та уповноваженого банку. Кожен з примірників договору має однакову юридичну силу.

23. У випадках, не передбачених договором, сторони керуються законодавством.

          Сума договору

_________
(цифрами)

________________________________
(словами)

гривень.

Реквізити сторін

          Розрахунковий рахунок _____________________

          Код банку ________________________________

          Код згідно з ЄДРПОУ ______________________

          Керівник _________________________________
                                                                 (підпис)

          Головний бухгалтер ________________________".
                                                                                (підпис)

          М. П.

7. Доповнити Порядок та умови додатком 5 такого змісту:

Код згідно з ЄДРПОУ
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Найменування
господарського товариства

 


ДОВІДКА
про розмір боргу із сплати дивідендів (доходу), в тому числі реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості, нарахованих на акції (частки, паї) господарського товариства
____________________________________________,
(найменування господарського товариства)
у статутному капіталі якого є державна власність, до державного бюджету, не сплачених
на ____________
(дата)

(гривень)

Рік

Сума дивідендів (доходу), нарахована на акції (частки, паї), що сплачується до державного бюджету

Сума дивідендів (доходу), фактично сплачена до державного бюджету

Розмір боргу із сплати дивідендів (доходу) до державного бюджету (без урахування пені, яка сплачується до загального фонду державного бюджету)

_____________________________
(найменування посади керівника
господарського товариства)

______________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

_____________________________
(найменування посади керівника
суб'єкта управління корпоративними
правами держави)

______________
(підпис)

__________________".
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

____________

Опрос