Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок приема в эксплуатацию завершенных строительством объектов

КМ Украины
Постановление КМ от 21.10.2015 № 880
действует с 07.11.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 жовтня 2015 р. N 880

Київ

Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359; 2015 р., N 78, ст. 2599), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

1. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Надання (реєстрація), повернення (відмова у видачі) чи скасування реєстрації документів, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю, визначеними статтею 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Повноваження Держархбудінспекції здійснюються її апаратом. При цьому реєстрація (повернення, скасування реєстрації) декларації щодо об'єктів, які розміщено на території кількох адміністративно-територіальних одиниць та вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності яких після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на дві і більше адміністративно-територіальні одиниці, здійснюється безпосередньо апаратом Держархбудінспекції, а щодо інших об'єктів - її територіальними органами за місцезнаходженням таких об'єктів.".

2. В абзаці другому пункту 9 слова "договором будівельного підряду" замінити словом "договором".

3. Пункти 14, 15 і 17 викласти в такій редакції:

"14. У разі втрати або пошкодження декларації чи сертифіката орган державного архітектурно-будівельного контролю видає безоплатно їх дублікат протягом десяти робочих днів після надходження від замовника (його уповноваженої особи) відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у друкованих засобах масової інформації повідомлення про їх втрату чи подання пошкодженої декларації або сертифіката.

15. Дані щодо зареєстрованих декларацій, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації, а також виданих сертифікатів та відмов у їх видачі вносяться Держархбудінспекцією до реєстру на підставі інформації, поданої органами державного архітектурно-будівельного контролю, протягом одного робочого дня з дня її надходження.

Реєстрація декларації або видача сертифіката чи їх дублікатів здійснюється шляхом внесення даних до реєстру з дотриманням вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги".";

"17. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю два примірники декларації:

щодо об'єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

щодо об'єктів, які належать до I - III категорії складності, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку;

щодо самочинно збудованого об'єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду, за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку.".

4. У пункті 18:

1) в абзаці першому слова "вносить їх до реєстру" замінити словами "забезпечує внесення інформації, зазначеної у декларації, до реєстру";

2) в абзаці другому слова "замовнику" та "з повідомленням" замінити відповідно словами "замовнику (його уповноваженій особі)" та "з повідомленням про вручення".

5. У пункті 19 слово "замовнику" замінити словами "замовнику (його уповноваженій особі)".

6. У пункті 22:

1) в абзаці другому слово "єдиного" виключити;

2) абзац третій викласти в такій редакції:

"Орган державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує подання до реєстру зазначеної у декларації інформації, в якій враховано зміни, згідно з цим Порядком.";

3) у першому реченні абзацу восьмого слова "документа (рішення, наказ, розпорядження)" замінити словами "розпорядчого акта";

4) в абзаці одинадцятому цифри "18" замінити цифрами "17".

7. Абзац другий пункту 25 після слів "державні органи" доповнити словами "(їх консультативно-дорадчі органи)".

8. В абзаці сьомому пункту 27 слово і цифри "додатком 10" замінити словом і цифрами "додатком 11";

9. У додатках до Порядку:

1) у додатку 2:

слова

"ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність до експлуатації об'єкта, будівельні роботи на якому виконувалися на підставі повідомлення про початок їх виконання
"

замінити словами

"ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта
";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою _____________________________________________________________________________________
                                                                                       (дата, серія, номер документа,
_____________________________________________________________________________________
                                            що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, дата,
_____________________________________________________________________________________
                                                                номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)
___________________________________________________________________________________.";
                                                             та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

2) у додатку 3:

слова

"ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність об'єкта до експлуатації
(крім об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)
"

замінити словами

"ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до I - III категорії складності
";

пункти 13 і 22 викласти в такій редакції:

"13. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою _____________________________________________________________________________________
                                                                                 (дата, серія, номер документа,
_____________________________________________________________________________________
                                           що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, дата,
_____________________________________________________________________________________
                                                                 номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)
___________________________________________________________________________________.";
                                                             та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

"22. Кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного ________________________________________ з ____________________________________________
                        (дата укладення договору)                                                  (найменування органу місцевого самоврядування)
_____________________________________________________________________________________,
сплачено в повному обсязі ______________________________________________________________
                                                                                             (документи, що підтверджують сплату пайової участі)
_____________________________________________________________________________________
                                                         (для замовників, які до сплати пайової участі не залучаються,
____________________________________________________________________________________.";
                                                                                   зазначається підстава для звільнення)

доповнити примітки пунктом 4 такого змісту:

"4. Відомості щодо техніко-економічних показників для об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури зазначаються як опис об'єкта, а характеристика житлових будинків для таких об'єктів не зазначається.";

3) додаток 4 виключити;

4) у додатку 5:

слова

"ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність об'єкта до експлуатації (щодо самочинно збудованого нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду)
"

замінити словами

"ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність до експлуатації самочинно збудованого об'єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду
";

пункти 10 і 18 викласти в такій редакції:

"10. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою _____________________________________________________________________________________
                                                                                   (дата, серія, номер документа,
_____________________________________________________________________________________
                                             що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, дата,
_____________________________________________________________________________________
                                                                номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)
___________________________________________________________________________________.";
                                                             та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

"18. Кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного ________________________________________ з ___________________________________________
                          (дата укладення договору)                                             (найменування органу місцевого самоврядування)
____________________________________________________________________________________,
сплачено в повному обсязі _____________________________________________________________
                                                                                         (документи, що підтверджують сплату пайової участі)
_____________________________________________________________________________________
                                                      (для замовників, які до сплати пайової участі не залучаються,
___________________________________________________________________________________.";
                                                                               зазначається підстава для звільнення)

5) у додатку 6 слова "декларації про готовність об'єкта (крім об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) до експлуатації / декларації про готовність інженерно-транспортної інфраструктури до експлуатації (необхідне підкреслити) / декларації про готовність об'єкта до експлуатації (щодо самочинно збудованого нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду)," замінити словами і цифрами "декларації про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до I - III категорії складності / декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об'єкта, на який визнано право власності за рішенням суду";

6) у додатку 9:

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного _________________________________________ з ___________________________________________
                            (дата укладення договору)                                              (найменування органу місцевого самоврядування)
_____________________________________________________________________________________,
сплачено в повному обсязі ______________________________________________________________
                                                                                           (документи, що підтверджують сплату пайової участі)
_____________________________________________________________________________________
                                                         (для замовників, які до сплати пайової участі не залучаються,
____________________________________________________________________________________.";
                                                                             зазначається підстава для звільнення)

доповнити додаток пунктом 13 такого змісту:

"13. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою _____________________________________________________________________________________
                                                                                     (дата, серія, номер документа,
_____________________________________________________________________________________
                                           що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, дата,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)
____________________________________________________________________________________.";
                                                                   та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

7) у додатку 10:

слова і цифри

слова

"Відомості у наданих документах достовірні/недостовірні (необхідне підкреслити)
___________________________________________________________________________________.";
                                                                   (зазначаються відомості, які є недостовірними)

"Головний державний
інспектор / головний інспектор
будівельного нагляду

 
 
____________
(підпис)

 
 
__________________
(ініціали та прізвище)

М. П."

 

 

замінити словами

"Відомості у заяві про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачу сертифіката і акті готовності до експлуатації достовірні/недостовірні (необхідне підкреслити)
_____________________________________________________________________________________."

____________________________
              (найменування посади)

____________
(підпис)

М. П.";

__________________
(ініціали та прізвище)

8) у додатку 11 слова "нове будівництво, реконструкція (у тому числі технічне переоснащення діючих підприємств), реставрація, капітальний ремонт" замінити словами "нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення діючих підприємств".

____________

Опрос