Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и объемов подготовки лиц, заключивших контракты о пребывании в резерве службы гражданской защиты, и сроков проведения учебных и проверочных сборов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 13.10.2015 № 824
действует с 01.01.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 жовтня 2015 р. N 824

Київ

Про затвердження Порядку та обсягів підготовки осіб, які уклали контракти про перебування у резерві служби цивільного захисту, і строків проведення навчальних та перевірочних зборів

Відповідно до частини п'ятої статті 107 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та обсяги підготовки осіб, які уклали контракти про перебування у резерві служби цивільного захисту, і строки проведення навчальних та перевірочних зборів, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2016 року.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
та обсяги підготовки осіб, які уклали контракти про перебування у резерві служби цивільного захисту, і строки проведення навчальних та перевірочних зборів

1. Ці Порядок та обсяги визначають механізм підготовки осіб, які уклали контракти про перебування у резерві служби цивільного захисту (далі - резервісти цивільного захисту), і строки проведення навчальних та перевірочних зборів.

2. Основними цілями та завданнями підготовки резервістів цивільного захисту є:

забезпечення відповідного рівня підготовки за спеціальністю;

здобуття або відновлення теоретичних знань, практичних навичок.

3. Підготовка резервістів цивільного захисту здійснюється шляхом:

проходження ними курсу базової підготовки у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

підготовки у складі апарату ДСНС та її територіальних органів (далі - органи управління) або аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування, аварійно-рятувальних формувань спеціального призначення, спеціальних авіаційних, морських та інших формувань, державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин), навчальних центрів, формувань та підрозділів забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС (далі - підрозділи);

перевірки рівня готовності до виконання посадових обов'язків у складі органів управління, підрозділів.

4. Метою проходження резервістами цивільного захисту курсу базової підготовки у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності є здобуття, оволодіння або вдосконалення теоретичних знань, практичних навичок і рівня підготовки, що необхідні для якісного виконання посадових обов'язків та обов'язків за обраною спеціальністю згідно з контрактом.

Метою підготовки у складі органів управління, підрозділів є здобуття або вдосконалення практичних навичок і рівня підготовки, що необхідні для забезпечення виконання підрозділом завдань за призначенням.

5. Формою підготовки резервістів цивільного захисту є збори.

6. Збори поділяються за видами на:

навчальні збори - проходження курсу базової підготовки (за необхідності), підготовка за посадами та обраними спеціальностями у складі органів управління та підрозділів, з якими укладено контракти;

перевірочні збори - перевірка рівня готовності до виконання посадових обов'язків у складі органів управління, підрозділів.

Тривалість навчальних зборів не повинна перевищувати п'яти діб - для органів управління та 15 діб - для підрозділів.

Строки проведення перевірочних зборів обов'язково повинні збігатися:

в органах управління - із строками проведення мобілізаційного тренування (навчання);

у підрозділах - із строками проведення заключних етапів мобілізаційних тренувань (навчань).

7. Резервісти цивільного захисту, які не проходили службу в органах управління, підрозділах або не здобули освіту в навчальних закладах цивільного захисту, а також резервісти цивільного захисту, що звільнені із служби цивільного захисту чи отримали освіту у навчальних закладах цивільного захисту більше ніж п'ять років тому, проходять під час навчальних зборів курс базової підготовки у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, після закінчення якого - відповідну підготовку у складі органів управління та підрозділів.

Під час перевірочних зборів проводиться перевірка рівня підготовки резервістів цивільного захисту та рівня їх готовності до виконання посадових обов'язків у складі органу управління, підрозділу.

Навчальні та перевірочні збори проводяться один раз на рік.

Програма підготовки резервістів цивільного захисту на навчальних та перевірочних зборах розробляється та затверджується ДСНС.

8. Місце і дата проведення навчальних та перевірочних зборів визначаються ДСНС.

9. Керівники органів управління, підрозділів письмово погоджують з роботодавцями дату і строки залучення резервістів цивільного захисту на навчальні та перевірочні збори на етапі їх планування.

10. На строк підготовки резервісти цивільного захисту забезпечуються житловим приміщенням, безоплатним харчуванням та медичним обслуговуванням.

11. Керівники органів управління, підрозділів інформують резервістів цивільного захисту і роботодавців про місце та строки проведення зборів не пізніше ніж за:

один місяць до початку проведення навчальних зборів;

сім днів до початку проведення перевірочних зборів.

12. План навчальних та перевірочних зборів на наступний рік розробляється ДСНС щороку на підставі пропозицій органів управління, підрозділів, що мають резервістів цивільного захисту.

13. На етапі планування навчальних та перевірочних зборів ДСНС на підставі відповідних пропозицій здійснює розрахунок коштів, необхідних для проведення таких зборів.

За результатами зазначеного розрахунку ДСНС приймає рішення про проведення у наступному році навчальних та перевірочних зборів з визначенням обсягів залучення резервістів цивільного захисту на збори. Зазначене рішення доводиться до відома органів управління, підрозділів.

14. План проведення навчальних зборів у ДСНС на наступний рік з визначенням органів управління, підрозділів, дати і строків їх проведення затверджується Головою ДСНС.

Витяги з плану проведення навчальних зборів видаються органам управління, підрозділам, у складі яких проводяться збори, навчально-методичним центрам цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, на базі яких планується підготовка резервістів цивільного захисту за курсом базової підготовки, і роботодавцям.

У разі зміни обсягу передбачених асигнувань ДСНС вносить зміни до плану проведення навчальних зборів, про що не пізніше ніж за місяць до початку їх проведення письмово інформує відповідні органи управління, підрозділи, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності і роботодавців.

15. Проведення перевірочних зборів планується ДСНС одночасно з проведенням підготовки з мобілізаційних питань.

Оповіщення резервістів цивільного захисту проводиться шляхом вручення їм повідомлень органами управління, підрозділами.

16. Для надання методичної допомоги керівникам органів управління, підрозділів, які проводять навчальні збори, і проведення оцінки рівня підготовки резервістів цивільного захисту Голова ДСНС може приймати рішення про залучення фахівців з інших органів управління, підрозділів, навчальних закладів цивільного захисту та навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

17. Керівництво навчальним процесом з підготовки резервістів цивільного захисту на навчальних зборах покладається на відповідний структурний підрозділ апарату ДСНС за напрямом діяльності і керівників органів управління, підрозділів, у складі яких проводяться навчальні та перевірочні збори.

Керівники органів управління, підрозділів, у складі яких проводяться навчальні та перевірочні збори, забезпечують:

готовність навчальної матеріально-технічної бази до проведення занять з резервістами цивільного захисту;

організацію курсу базової підготовки і підготовки резервістів цивільного захисту у складі органів управління, підрозділів під час проведення зборів;

повне та якісне виконання планів проведення зборів;

внесення записів про проходження зборів в особові справи резервістів цивільного захисту та подання відповідної звітності;

взаємодію з роботодавцями щодо залучення резервістів цивільного захисту на збори;

підготовку пропозицій щодо потреби у коштах для забезпечення проведення зборів;

розроблення і затвердження планів проведення зборів із зазначенням годин за предметами навчання, тем та розрахунками витрат на матеріально-технічні засоби;

затвердження розкладу занять на період проведення навчальних зборів, методичних розробок, планів і конспектів занять;

організацію навчального процесу, прийом заліків у резервістів цивільного захисту, що пройшли навчальні збори.

18. Керівники органів управління, підрозділів, у складі яких проводяться навчальні та перевірочні збори, зобов'язані забезпечити:

організацію прийому резервістів цивільного захисту та зберігання їх особистих речей;

житловим приміщенням, безоплатним харчуванням та медичним обслуговуванням резервістів цивільного захисту;

організацію та забезпечення проведення занять;

збереження техніки та інших матеріальних засобів, що залучаються для проведення занять;

підготовку резервістів цивільного захисту до виконання посадових обов'язків у складі органів управління, підрозділів.

____________

Опрос