Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок проведения государственной аттестации детских заведений оздоровления и отдыха и присвоения им соответствующих категорий

КМ Украины
Постановление КМ от 07.10.2015 № 816
действует с 23.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 жовтня 2015 р. N 816

Київ

Про внесення змін до Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. N 426 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1142; 2012 р., N 47, ст. 1841; 2013 р., N 34, ст. 1209), зміни, виклавши його в редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій

1. Цей Порядок визначає механізм проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - заклади) і присвоєння їм відповідних категорій.

Дія цього Порядку не поширюється на оздоровчі заклади для дітей та молоді, державна атестація яких проводиться відповідно до Закону України "Про позашкільну освіту".

2. Державна атестація є однією з форм державного контролю за діяльністю закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності та проводиться з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, оцінювання стану організації та здійснення оздоровчо-виховного процесу, стану матеріально-технічної бази закладу і забезпечення відповідними фахівцями.

3. Державну атестацію закладів усіх форм власності проводить атестаційна комісія, яка утворюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (далі - уповноважений орган) залежно від місця розташування закладів, що атестуються, із залученням представників центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, і громадських організацій. Типове положення про атестаційну комісію затверджується Мінсоцполітики.

До складу атестаційної комісії входять представники уповноваженого органу, інших органів виконавчої влади в кількості не більше ніж п'ять осіб, які мають відповідну професійну кваліфікацію, досвід практичної роботи, володіють необхідними знаннями та навичками.

До складу атестаційної комісії не включаються працівники закладу, в якому проводиться державна атестація, та особи, діяльність яких пов'язана з роботою такого закладу.

4. Державна атестація закладів проводиться не рідше ніж один раз на п'ять років під час надання ними послуг з оздоровлення та відпочинку.

5. Державна атестація закладів проводиться згідно з планом, який складається та затверджується на п'ять років. План проведення державної атестації закладів затверджується уповноваженим органом за погодженням із Мінсоцполітики і доводиться до відома керівника/власника закладу не пізніше ніж за рік до початку проведення державної атестації.

6. Керівник/власник закладу не пізніше ніж за два місяці до початку державної атестації подає атестаційній комісії інформаційно-аналітичну довідку про діяльність закладу за міжатестаційний період, в якій зазначається про стан дотримання вимог державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей у частині матеріально-технічного, кадрового і методичного забезпечення, організації та проведення оздоровчо-виховного процесу, організації дозвілля та медичного обслуговування.

До інформаційно-аналітичної довідки додаються завірені керівником/власником закладу копії:

статуту (положення);

виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

документів, що підтверджують право на користування земельною ділянкою або право власності на неї;

штатного розпису;

калькуляції вартості путівки;

виховних та оздоровчих планів і програм, за якими працює заклад.

7. Строк проведення державної атестації закладу не повинен перевищувати п'яти календарних днів.

8. Атестаційна комісія за результатами державної атестації протягом 10 робочих днів складає акт із висновками щодо присвоєння закладу відповідної категорії за формою, затвердженою Мінсоцполітики, у трьох примірниках, перший з яких зберігається в уповноваженому органі, другий - у керівника/власника закладу і третій - в Мінсоцполітики.

На підставі акта атестаційна комісія протягом п'яти робочих днів приймає рішення про визнання закладу атестованим і доводить його до відома керівника/власника закладу та Мінсоцполітики.

За результатами державної атестації закладу може бути присвоєна вища, перша, друга або третя категорія. Критерії присвоєння закладу відповідної категорії затверджуються Мінсоцполітики.

9. У разі незгоди з висновком атестаційної комісії керівник/власник закладу протягом 10 робочих днів з дня отримання акта, зазначеного у пункті 8 цього Порядку, може його оскаржити до Мінсоцполітики, повідомивши про це атестаційній комісії.

Мінсоцполітики утворює вищу атестаційну комісію із залученням представників інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади. Положення про вищу атестаційну комісію та її склад затверджується Мінсоцполітики.

Вища атестаційна комісія протягом місяця розглядає матеріали за результатами проведення державної атестації та може прийняти рішення щодо проведення повторної державної атестації з погодженням строку її проведення з керівником/власником закладу. Повторну державну атестацію в такому випадку проводить вища атестаційна комісія. За результатами проведеної державної атестації протягом 10 робочих днів складається акт за формою, встановленою Мінсоцполітики.

Рішення вищої атестаційної комісії за результатами повторної державної атестації може бути оскаржено в суді.

10. Закладу, який пройшов державну атестацію, уповноважений орган видає свідоцтво, зразок якого затверджується Мінсоцполітики.

11. Облік результатів державної атестації здійснюється Мінсоцполітики.

12. У разі коли керівник/власник закладу порушив вимоги цього Порядку або коли під час проведення державної атестації виявлено, що результати діяльності закладу та/або умови організації процесу оздоровлення та відпочинку не відповідають державним соціальним стандартам оздоровлення та відпочинку дітей або можуть вплинути на безпеку та стан здоров'я дітей, заклад визнається неатестованим.

Неатестований заклад не може залучатися до організації оздоровлення та відпочинку дітей.

Атестаційна комісія з'ясовує причини незадовільної роботи закладу та приймає рішення про усунення недоліків і в разі потреби про проведення повторної (позачергової) атестації закладу, про що повідомляє Мінсоцполітики.

13. Керівник/власник закладу зобов'язаний сприяти атестаційній та вищій атестаційній комісії у проведенні державної атестації.

14. Результати проведення державної атестації закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності оприлюднюються на офіційних веб-сайтах уповноваженого органу та Мінсоцполітики.

15. У міжатестаційний період керівник/власник закладу є персонально відповідальним за забезпечення якості та обсягу надання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до присвоєної категорії.

У разі виявлення в міжатестаційний період порушень у діяльності атестованого закладу, що можуть вплинути на безпеку та стан здоров'я дітей, або фактів порушення вимог державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей уповноважений орган після проведення детальної перевірки може прийняти рішення про скасування результатів раніше проведеної державної атестації або призначення позачергової атестації за погодженням з Мінсоцполітики.

16. Матеріали проведення державної атестації зберігаються уповноваженим органом протягом п'яти років.

З ініціативи керівника/власника закладу державна атестація закладу може бути проведена позачергово. У зв'язку з цим вносяться відповідні зміни до плану атестації, зазначеного в пункті 5 цього Порядку.

17. За особами, які залучаються до роботи в атестаційних комісіях, на час проведення державної атестації закладу зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

18. Контроль за проведенням державної атестації та координацію роботи з її проведення здійснює Мінсоцполітики.

19. Нормативно-методичне забезпечення атестації закладів здійснює Мінсоцполітики.

____________

Опрос