Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурса по определению поставщика "последней надежды"

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 30.09.2015 № 809
редакция действует с 19.01.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 вересня 2015 р. N 809

Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 листопада 2015 року N 1006
,
від 25 червня 2020 року N 529
,
від 18 січня 2021 року N 25

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України "Про ринок природного газу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії", що додається.

2. Міністерству енергетики у місячний строк:

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 р. N 529)

забезпечити проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії";

представити переможця конкурсу на черговому засіданні Кабінету Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії"

(У тексті Порядку слово "Міненерговугілля" у всіх відмінках замінено словом "Міненерго" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року N 529)

Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії" (далі - конкурс) та застосовується з дотриманням принципів вільної конкуренції, прозорості та недискримінації.

2. Участь у конкурсі мають право брати усі суб'єкти господарювання, які на підставі ліцензії провадять діяльність з постачання природного газу споживачам (далі - кандидат).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок природного газу".

Склад та порядок роботи конкурсної комісії

4. Постачальник "останньої надії" обирається конкурсною комісією, утвореною при Кабінеті Міністрів України (далі - конкурсна комісія).

До складу конкурсної комісії входять по одному представнику від Мінекономіки, Міненерго, Мінфіну, Мінрегіону, НКРЕКП та Антимонопольного комітету.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 р. N 529)

5. Конкурсна комісія утворюється на строк проведення конкурсу і припиняє свою діяльність після визначення Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Порядку постачальника "останньої надії".

Члени конкурсної комісії виконують свої функції на громадських засадах.

6. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів її членів.

7. Забезпечення роботи конкурсної комісії покладається на Міненерго.

8. Засідання конкурсної комісії є відкритими для громадськості. Протокол засідання конкурсної комісії, який підписується усіма її членами, оприлюднюється не пізніше ніж на наступний робочий день після проведення засідання шляхом розміщення на веб-сайті Міненерго. Члени конкурсної комісії мають право подавати письмові зауваження до протоколу її засідання.

9. Голова конкурсної комісії звітує перед Кабінетом Міністрів України щодо результатів її роботи, представляє протоколи засідань та інші матеріали на засіданні Кабінету Міністрів України.

Етапи конкурсу, оголошення про його проведення

10. Конкурс проводиться такими етапами:

1) оголошення про проведення конкурсу;

2) подання конкурсних пропозицій;

3) розкриття конкурсних пропозицій та кваліфікаційний відбір;

(підпункт 3 пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 р. N 529)

4) обрання переможця конкурсу.

(підпункт 4 пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 р. N 529)

101. Постачальник "останньої надії" обирається один на зону балансування (зоною балансування є вся територія України).

(Порядок доповнено пунктом 101 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 р. N 529)

11. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється шляхом його розміщення на веб-сайті Міненерго.

12. В оголошенні про проведення конкурсу зазначається:

1) дата і підстава проведення конкурсу;

2) підстава утворення конкурсної комісії;

3) етапи та тривалість кожного етапу конкурсу;

4) строки (година, дата) подання та розкриття конкурсних пропозицій;

5) вимоги до кандидатів, перелік документів та інформація, що повинні міститися у конкурсній пропозиції, вимоги до них відповідно до цього Порядку; порядок оформлення та подання конкурсних пропозицій (зокрема адреса для подання конкурсних пропозицій у паперовій формі, у разі необхідності - адреса електронної пошти);

6) контактні дані особи (осіб), відповідальної за організацію конкурсу, та графік роботи конкурсної комісії.

13. Під час кваліфікаційного відбору конкурсна комісія перевіряє відповідність кандидатів таким критеріям, перелік яких є вичерпним:

взяття на себе зобов'язання дотримуватися законодавства в частині прав та обов'язків постачальника "останньої надії", які зазначені в заявці учасника;

наявність чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання природного газу;

наявність активів у формі грошей на рахунках для придбання газу або запасів газу в газосховищах або наявність договору з власником газу в газосховищах (з наданням підтвердних матеріалів у вигляді банківської виписки, копії наявних укладених договорів та/або листа-підтвердження оператора газотранспортної системи/оператора підземних сховищ газу) в обсязі, що не може бути меншим за найбільше значення місячного обсягу споживання газу всіма споживачами України протягом опалювального сезону 2019/20 року (значення оприлюднюється Міненерго під час оголошення конкурсу);

наявність персоналу та інших засобів, укладених договорів на транспортування газу, необхідних для провадження діяльності постачальника "останньої надії";

відсутність контролю, який здійснюється над кандидатом у значенні, наведеному в пункті 13 частини першої статті 1 Закону України "Про ринок природного газу", резидентом держави-агресора, що визнана такою відповідно до законодавства.

(пункт 13 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.06.2020 р. N 529)

14. Конкурсна пропозиція повинна складатися із:

1) заяви про участь у конкурсі, в якій зазначаються відомості про кандидата (повне найменування, ідентифікаційний номер та місцезнаходження юридичної особи, контактний номер телефону, прізвище, ім'я та по батькові керівника відповідного суб'єкта господарювання), а також зобов'язання щодо дотримання законодавства в частині прав та обов'язків постачальника "останньої надії" у разі перемоги в конкурсі;

2) відомості щодо засновників (акціонерів) кандидата (у довільній формі), що дає змогу для встановлення осіб, які здійснюють над ним контроль;

3) документів та інформації (у довільній формі), які підтверджують відповідність кандидата вимогам пункту 13 цього Порядку;

(підпункт 3 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 р. N 529)

4) цінової пропозиції учасника, визначеної відповідно до пункту 24 цього Порядку.

(пункт 14 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 р. N 529)

15. Відповідальність за повноту і достовірність інформації, що міститься в конкурсній пропозиції, несе кандидат.

Подання конкурсних пропозицій

16. Кандидат подає конкурсну пропозицію відповідно до оголошення про проведення конкурсу протягом п'яти робочих днів з дати такого оголошення.

17. Конкурсна пропозиція оформлюється у вигляді пакета документів та інформації відповідно до вимог цього Порядку та оголошення про проведення конкурсу.

Конкурсна пропозиція разом з описом вкладення надсилається рекомендованим листом на адресу, зазначену в оголошенні про проведення конкурсу, або подається особисто.

18. Конкурсна пропозиція подається українською мовою або іншою мовою. До документів, що складені виключно іноземною мовою, додається переклад на українську мову, засвідчений в установленому порядку.

19. Кандидат має право у будь-який час до закінчення строку подання конкурсної пропозиції звертатися до конкурсної комісії для отримання додаткової інформації про конкурс, порядок та умови його проведення. Відповідні запити надсилаються, зокрема, електронною поштою, особі (особам), відповідальній за організацію конкурсу відповідно до оголошення про його проведення.

Запити та відповіді на них розміщуються на веб-сайті Міненерго з дотриманням вимог щодо конфіденційності інформації, що може містити комерційну цінність для інших осіб (зокрема інших кандидатів).

20. Конкурсна пропозиція вважається належним чином поданою в разі, коли вона була доставлена на адресу, зазначену в оголошенні про проведення конкурсу, не пізніше встановленого строку її подання. Конкурсні пропозиції, отримані після встановленого строку, до розгляду не приймаються.

Оцінка конкурсних пропозицій та обрання переможця конкурсу

21. Розкриття конкурсних пропозицій відбувається в день, зазначений в оголошенні про проведення конкурсу, в присутності не менше ніж чотирьох членів конкурсної комісії. Під час розкриття конкурсних пропозицій можуть бути присутні кандидати та представники громадськості.

(пункт 21 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.11.2015 р. N 1006)

22. За результатами розкриття конкурсних пропозицій складається протокол засідання конкурсної комісії, в якому зазначається, зокрема, кількість кандидатів та комплектність їх конкурсних пропозицій.

23. Після розкриття конкурсних пропозицій конкурсна комісія протягом п'яти днів перевіряє достовірність інформації, що міститься в конкурсних пропозиціях, та оцінює відповідність кандидатів вимогам до постачальника "останньої надії" (кваліфікаційний відбір) відповідно до закону та цього Порядку.

До четвертого етапу конкурсу допускаються лише кандидати, що пройшли кваліфікаційний відбір (далі - допущені кандидати).

(пункт 23 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.06.2020 р. N 529)

24. Обрання переможця конкурсу здійснюється шляхом голосування членів конкурсної комісії за допущеного кандидата, який запропонував найнижче значення ціни природного газу, за якою постачальник "останньої надії" постачає природний газ споживачу, яка розрахована відповідно до формули з чітким визначенням розміру націнки постачальника "останньої надії" та повинна бути не вище ніж на 20 відсотків максимальної ціни, що склалася на ринку природного газу за попередній місяць.

Переможець конкурсу погоджується, що він як постачальник "останньої надії" буде здійснювати постачання природного газу за ціною, що визначається за такою формулою:

ЦінаПОН = (ЦінаNCG ґ KGCV ґ KНБУ + Спред) ґ (100 % + М),

де ЦінаПОН - ціна постачальника "останньої надії" у розрахунковому місяці, гривень за 1 тис. куб. метрів;

ЦінаNCG - середньоарифметичне значення фактичних цін (Settlement Price) природного газу на наступний місяць постачання газу (Front Month) на німецькому газовому хабі (NCG) за період з 1 по 22 число місяця, що передує місяцю постачання газу, відповідно до інформації біржі Powernext/EEX;

КGCV - коефіцієнт, який відображає співвідношення одиниць енергії (МВт·г) та об'єму (1 тис. куб. метрів) і визначається як середнє значення за місяць, за інформацією, наведеною за період, що передує місяцю розрахунку, на офіційному веб-сайті оператора газотранспортної системи Словаччини компанії "Eustream, a. s.";

КНБУ - фактичний обмінний курс гривні до євро за період з 1 по 22 число місяця, що передує місяцю постачання газу, визначений відповідно до щоденного курсу Національного банку (постанова Правління Національного банку від 10 грудня 2019 р. N 148);

Спред - середнє значення різниці між базовою ціною газу оператора газотранспортної системи (ціна закупівлі природного газу для цілей балансування) за відповідний місяць та середнім арифметичним значенням фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу постачання газу (Day-Ahead або Weekend) на німецькому газовому хабі (NCG), що розраховується за три місяці, що передують місяцю визначення середньоарифметичного значення фактичних цін (ЦінаNCG) для місяця постачання газу, та визначається у гривні за 1 тис. куб. метрів з урахуванням коефіцієнта (КGCV) та фактичного обмінного курсу гривні до євро (КНБУ) на кожний день розрахунку;

М - значення націнки до ціни природного газу, яку запропонував переможець конкурсу, відсотків.

Переможець конкурсу обирається простою більшістю голосів членів конкурсної комісії.

(пункт 24 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.06.2020 р. N 529)

З 1 лютого 2021 р. на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, але не довше ніж до 31 березня 2021 р., у разі, коли ціна постачання природного газу, визначена відповідно до зазначеної у цьому пункті формули, перевищує граничну ціну на природний газ, установлену постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. N 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2021 р., N 1, ст. 14), постачання природного газу постачальником "останньої надії" здійснюється за ціною, що не може перевищувати таку граничну ціну.

(пункт 24 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2021 р. N 25)

25. Конкурсна комісія повідомляє учаснику конкурсу, про те, що його визнано переможцем конкурсу не пізніше наступного робочого дня після дати засідання конкурсної комісії, під час якого проведено голосування за кожного кандидата.

(пункт 25 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.06.2020 р. N 529)

26. Конкурс вважається таким, що не відбувся, у разі:

коли жоден із кандидатів не відповідає вимогам, що висуваються до постачальника "останньої надії" відповідно до закону та цього Порядку;

відсутності належним чином поданої конкурсної пропозиції.

У разі коли конкурс не відбувся, проводиться новий конкурс відповідно до цього Порядку.

Визначення постачальника "останньої надії"

27. Голова конкурсної комісії представляє переможця конкурсу на засіданні Кабінету Міністрів України.

28. Кабінет Міністрів України своїм рішенням визначає переможця конкурсу постачальником "останньої надії" строком на три роки.

29. Рішення Кабінету Міністрів України про визначення постачальника "останньої надії" оприлюднюється в установленому порядку та підлягає розміщенню на веб-сайті постачальника "останньої надії".

30. Рішення Кабінету Міністрів України про визначення постачальника "останньої надії" доводиться до відома Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Заключні положення

31. Визначений постачальник "останньої надії" виконує свої функції та обов'язки відповідно до вимог Закону України "Про ринок природного газу", Правил постачання природного газу, Кодексів газотранспортних та газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів.

32. Постачальник "останньої надії" інформує Кабінет Міністрів України про закінчення строку виконання своїх функцій та обов'язків не пізніше ніж за чотири місяці до дати закінчення такого строку.

33. У разі виникнення обставин, що можуть суттєво ускладнити виконання постачальником "останньої надії" своїх функцій та обов'язків відповідно до закону, такий постачальник зобов'язаний негайно повідомити про це Кабінет Міністрів України.

У разі неспроможності постачальника "останньої надії" виконувати свої функції та обов'язки відповідно до закону Кабінет Міністрів України приймає рішення про оголошення нового конкурсу.

34. У разі запланованої реорганізації постачальника "останньої надії" або операцій, виконання яких може призвести до зменшення активів, збільшення зобов'язань постачальника "останньої надії" або зміни контролю над ним, такий постачальник інформує про це Кабінет Міністрів України та на запит Кабінету Міністрів України подає всю необхідну інформацію щодо запланованої операції.

35. Регулятор забезпечує у межах компетенції здійснення контролю і нагляду за діяльністю постачальника "останньої надії".

36. Регулятор інформує Кабінет Міністрів України про будь-які дії або бездіяльність постачальника "останньої надії", що є несумісними з його функціями та обов'язками відповідно до законодавства.

37. Кабінет Міністрів України має право в будь-який час переглянути відповідність постачальника "останньої надії" вимогам, що передбачені законом та цим Порядком, і в разі, коли діючий постачальник "останньої надії" не відповідає таким вимогам, оголосити проведення нового конкурсу.

38. Документація, пов'язана з проведенням конкурсу, зокрема конкурсні пропозиції кандидатів, зберігаються Міненерго в установленому порядку протягом десяти років з дати визначення за результатами такого конкурсу постачальника "останньої надії".

39. Конкурсна документація кандидатів є конфіденційною та підлягає розголошенню лише у випадках, передбачених законодавством.

40. Спори, пов'язані з проведенням конкурсу, розв'язуються в судовому порядку.

____________

Опрос