Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы предоставления информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 30.09.2015 № 786
редакция действует с 01.01.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 вересня 2015 р. N 786

Київ

Деякі питання надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 грудня 2015 року N 1127

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що до запровадження ідентифікації фізичних та юридичних осіб з метою отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронному вигляді з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або з використанням електронної системи ідентифікації "Bank ID", що використовує базу клієнтських даних банків, ідентифікація таких осіб здійснюється шляхом їх реєстрації на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції з обов'язковим зазначенням відомостей про прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України. У разі коли користувачем є фізична особа, яка діє в інтересах юридичної особи, додатково зазначаються відомості про повне найменування відповідної юридичної особи, її ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

3. Державній фіскальній службі забезпечити інформаційно-телекомунікаційними засобами в режимі реального часу за допомогою Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ідентифікацію фізичних осіб, які здійснюють реєстрацію на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції з метою отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронному вигляді, відповідно до відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків, зазначених під час такої реєстрації.

4. Рекомендувати Національному банку розглянути питання щодо запровадження електронної системи ідентифікації "Bank ID", що використовує базу клієнтських даних банків, з метою ідентифікації фізичних та юридичних осіб, що бажають отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронному вигляді.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 72

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 86, ст. 3145; 2012 р., N 96, ст. 3875; 2014 р., N 18, ст. 542; 2015 р., N 2, ст. 31, N 26, ст. 751):

1) у пункті 4:

у підпункті 1 слова "реєстрацію заяв" замінити словами "формування та реєстрацію заяв";

в абзаці дев'ятому слова "витягу, інформаційної довідки, виписки" замінити словами "інформації з Державного реєстру прав";

в абзаці десятому слова "витягів, інформаційних довідок, виписок" замінити словами "інформації з Державного реєстру прав";

2) у назві розділу "Реєстрація заяв (запитів) у базі даних про реєстрацію заяв і запитів" слова "Реєстрація заяв" замінити словами "Формування та реєстрація заяв";

3) у пункті 5:

в абзаці першому слова "Реєстрацію заяв" замінити словами "Формування та реєстрацію заяв", а слова "зазначених у заяві (запиті)" - словами "обов'язковість зазначення яких передбачено затвердженою відповідно до законодавства формою заяви (запиту)";

в абзаці другому слова "реєстрації заяви" замінити словами "формування та реєстрації заяви", а слова "зазначених у такій заяві" - словами "обов'язковість зазначення яких передбачено затвердженою відповідно до законодавства формою такої заяви";

4) в абзаці першому пункту 9 слова "сформованого витягу, інформаційної довідки або виписки" замінити словами "сформованої інформації";

5) пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

"Пошук у Державному реєстрі прав відомостей для цілей отримання інформації з цього Реєстру здійснюється за принципом повного збігу зазначеного ідентифікатора пошуку або повного збігу усіх чи одного з ідентифікаторів пошуку у разі здійснення пошуку за декількома ідентифікаторами.";

6) у пункті 141 слова "витягу, інформаційної довідки та виписки" замінити словом "інформації";

7) у розділі "Надання інформації з Державного реєстру прав":

пункти 46 - 51 викласти в такій редакції:

"46. Інформація з Державного реєстру прав формується за допомогою програмних засобів ведення цього Реєстру на підставі відомостей, що містяться у ньому, з присвоєнням індексного номера, фіксацією дати та часу її формування.

47. Інформація з Державного реєстру прав містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, наявні в цьому Реєстрі, а також у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек (далі - реєстри), або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Інформація з Державного реєстру прав за бажанням особи, яка отримує таку інформацію, може містити крім відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження також відомості про виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб'єкта або об'єкта нерухомого майна, а також про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру прав та реєстрів у відповідному хронологічному порядку.

48. Інформація з Державного реєстру прав залежно від зазначених параметрів пошуку формується за суб'єктом права чи за об'єктом нерухомого майна.

Інформація з Державного реєстру прав, що формується за суб'єктом права, містить усі відомості про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб'єкта, крім випадків, передбачених пунктом 49 цього Порядку.

Інформація з Державного реєстру прав, що формується за об'єктом нерухомого майна, містить усі відомості про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного об'єкта нерухомого майна, крім випадків, передбачених пунктом 49 цього Порядку.

Інформація з Державного реєстру прав, що формується за таким об'єктом нерухомого майна, як багатоквартирний житловий будинок, містить усі відомості про державну реєстрацію права власності на квартири, житлові та нежитлові приміщення, розташовані у запитуваному багатоквартирному житловому будинку, крім випадків, передбачених пунктом 49 цього Порядку.

49. Інформація з Державного реєстру прав, що містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, надається виключно особі, якої вони стосуються, крім випадків надання інформації посадовим особам органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного банку, адвокатів, нотаріусів у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

50. Окремим видом інформації з Державного реєстру прав є інформація, що містить відомості про отримання іншими особами, відмінними від суб'єкта права, інформації з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що стосуються такого суб'єкта права.

51. Для отримання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі державний реєстратор, нотаріус вносить до Державного реєстру прав такі відомості:

1) реєстраційний номер, дату та час реєстрації заяви;

2) параметри запитуваної інформації;

3) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, нотаріуса;

4) найменування органу державної реєстрації прав або найменування державної нотаріальної контори, назву нотаріального округу.";

пункти 52 - 54 виключити.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.12.2015 р. N 1127)

____________

Опрос