Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и внесением представления относительно лиц, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Верховной Радой Украины, Президентом Украины или Кабинетом Министров Украины или согласуется с Кабинетом Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 30.09.2015 № 784
действует с 10.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 вересня 2015 р. N 784

Київ

Про внесення змін до Порядку розгляду питань, пов'язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою України, Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку розгляду питань, пов'язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою України, Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. N 298 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 30, ст. 1107; 2014 р., N 85, ст. 2403; 2015 р., N 28, ст. 812, N 40, ст. 1218), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 19

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розгляду питань, пов'язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою України, Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України

1. У пункті 9:

1) підпункт 11 замінити підпунктами 11 і 111 такого змісту:

"11) попередження стосовно встановлених Законом України "Про державну службу" обмежень, підписане претендентом на посаду (крім керівників підприємств, їх перших заступників та заступників), за формою згідно з додатком 2;

111) попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобігання корупції" обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 21;";

2) підпункти 14 і 15 викласти в такій редакції:

"14) медична довідка про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я (оригінал і копія, засвідчена підписом керівника кадрової служби і скріплена печаткою) (у разі проходження особою спеціальної перевірки);

15) довідка встановленої форми про результати спеціальної перевірки (у разі необхідності її проведення) або засвідчена підписом керівника кадрової служби і скріплена печаткою копія такої довідки, якщо спеціальна перевірка проводилася раніше (щодо осіб, зазначених у підпунктах 6 та 7 пункту 1 цього Порядку, першого заступника та заступників Міністра Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого та його заступника);";

3) абзац перший підпункту 19 викласти в такій редакції:

"19) письмова згода встановленої форми на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності її проведення) або засвідчена підписом керівника кадрової служби і скріплена печаткою копія довідки встановленої форми про результати спеціальної перевірки, якщо спеціальна перевірка проводилася раніше (щодо осіб, зазначених у підпунктах 1, 2 і 5 пункту 1 цього Порядку);";

4) доповнити пункт підпунктами 20 і 21 такого змісту:

"20) заява, передбачена частиною першою статті 6 Закону України "Про очищення влади" або засвідчена підписом керівника кадрової служби і скріплена печаткою копія довідки встановленої форми про результати перевірки, видана органом, в якому така перевірка проводилася (щодо осіб, зазначених у підпунктах 1, 2, 5 - 7 пункту 1 цього Порядку, а також щодо керівників державних підприємств, у тому числі казенних, оборонно-промислового комплексу та підприємств, що належать до сфери управління суб'єкта надання адміністративних послуг);

21) повідомлення особи про працюючих в органі, на посаду в якому вона претендує, близьких їй осіб (у разі наявності) (щодо осіб, зазначених у підпунктах 1, 2, 5 - 7 пункту 1 цього Порядку).".

2. Додаток 2 до Порядку викласти в такій редакції:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про обмеження, встановлені Законом України "Про державну службу"

Про обмеження, встановлені Законом України "Про державну службу", попереджений (попереджена).

___________
(підпис)

_________________".
(прізвище, ініціали)

3. Доповнити Порядок додатком 21 такого змісту:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції"

Про обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції", попереджений (попереджена).

___________
(підпис)

_________________".
(прізвище, ініціали)

____________

Опрос