Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 1 августа 2011 г. N 835 и от 17 октября 2012 г. N 1051

КМ Украины
Постановление КМ от 30.09.2015 № 782
действует с 03.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 вересня 2015 р. N 782

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835 і від 17 жовтня 2012 р. N 1051

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835 "Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 59, ст. 2374, N 73, ст. 2734; 2013 р., N 2, ст. 41, N 80, ст. 2975; 2015 р., N 46, ст. 1472) та від 17 жовтня 2012 р. N 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598; 2013 р., N 80, ст. 2975; 2014 р., N 97, ст. 2786; 2015 р., N 46, ст. 1472, N 54, ст. 1742) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835 та від 17 жовтня 2012 р. N 1051

1. Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835 доповнити пунктом 21 такого змісту:

"21. Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі

Закон України "Про Державний земельний кадастр".

2. У Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051:

1) доповнити Порядок пунктом 881 такого змісту:

"881. Під час здійснення дій, передбачених підпунктом 3 пункту 195 цього Порядку, до Державного земельного кадастру із застосуванням програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі:

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування, податковий номер;

для органів місцевого самоврядування - найменування, податковий номер;

для органів державної влади - найменування, податковий номер.";

2) пункт 165 доповнити підпунктом 6 такого змісту:

"6) надання суб'єктам речових прав на земельну ділянку довідок про осіб, які отримали доступ до інформації про цих суб'єктів в Державному земельному кадастрі.";

3) абзац перший пункту 166 після слів "іншої картографічної документації Державного земельного кадастру" доповнити словами ", довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі";

4) пункт 175 викласти у такій редакції:

"175. На отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку мають право:

1) фізичні та юридичні особи за умови їх ідентифікації з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи;

2) органи державної влади та органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом.";

5) пункт 195 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

"3) у випадках, передбачених підпунктами 13 - 16 пункту 196 цього Порядку, - безоплатно з використанням поширених веб-оглядачів та редакторів із застосуванням програмного забезпечення Державного земельного кадастру шляхом авторизованого запиту фізичних та юридичних осіб цілодобово з можливістю перегляду, копіювання та роздрукування інформації за умови ідентифікації особи (фізичної або юридичної), яка отримує доступ до інформації, з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.";

6) пункт 196 доповнити підпунктами 13 - 16 такого змісту:

"13) суб'єкта права власності на земельну ділянку:

для фізичних осіб (громадян України, іноземців, осіб без громадянства) - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування, податковий номер;

для територіальної громади - відомості про територіальну громаду села, селища, міста, району в місті; найменування і податковий номер органу місцевого самоврядування;

для держави - відомості про державу Україна; найменування органу державної влади, що здійснює управління нерухомим майном; податковий номер органу державної влади;

14) суб'єкта речового права на земельну ділянку:

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства) - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування, податковий номер;

для органів місцевого самоврядування - найменування, податковий номер;

для органів державної влади - найменування, податковий номер;

15) державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, права користування (сервітут) земельної ділянки, права постійного користування, права оренди (суборенди) земельною ділянкою; права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); права забудови земельної ділянки (суперфіцій).

У разі надання відомостей про державну реєстрацію права оренди (суборенди) земельної ділянки зазначається цільове призначення такої земельної ділянки;

16) дату державної реєстрації, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із зазначенням відомостей про її кадастровий номер та орган, що здійснив державну реєстрацію.";

7) пункт 198 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

"3) суб'єктам речових прав на земельні ділянки - довідка про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі, за формою згідно з додатком 53.";

8) у пункті 199:

слово "пунктом" замінити словами і цифрами "підпунктами 1 і 2 пункту", а після цифр і слів "176 - 177 цього Порядку" доповнити словами і цифрами ", а передбачених підпунктом 3 пункту 198 цього Порядку, - безоплатно відповідно до пунктів 166 - 170 цього Порядку";

9) додаток 42 до Порядку викласти у такій редакції:

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" та Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу надати:

  витяг з Державного земельного кадастру

 

про:

   межі державного кордону України

   землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці

   обмеження у використанні земель

   земельну ділянку

   видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки

   довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

   викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру;

   засвідчену копію документа Державного земельного кадастру;

   витяг з документа Державного земельного кадастру;

   довідку про наявність земельних ділянок;

   довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);

   довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);

   довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі.

Відомості про:

   власника/користувача земельної ділянки або уповноважену ним особу;

   спадкоємця/правонаступника (для юридичних осіб);

   особу, в інтересах якої встановлено обмеження, або уповноважену нею особу

   орган державної влади / орган місцевого самоврядування;

   розробника документації із землеустрою / суб'єкта оціночної діяльності відповідно до статті 6 Закону України "Про оцінку земель";

   нотаріуса

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера

 

Місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи

 

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника (назва, номер та серія документа, дата його видачі), та документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи (для уповноваженої особи)

 

Підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації

 

Відомості про об'єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості:

Дані про земельну ділянку

 

Місце розташування земельної ділянки

 

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

 

Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості

 

До заяви/запиту додаються:

   копія документа, що посвідчує особу;

   документ про оплату послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру;

   документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою заявника);

   доручення власника (користувача) або набувача права на земельну ділянку на отримання відомостей з Державного земельного кадастру.

Інформацію про стан формування витягу / довідки / викопіювання / засвідченої копії прошу надати:

   у паперовій формі

   в електронній формі на адресу: ________________________

   в іншій формі ________________________________________

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 

 

 


 

 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратора

 

 

 


 

М. П. (за наявності)

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора

Дата подання заяви

 

 


 

 

 

 


 

М. П.";

 

 

 

10) доповнити Порядок додатком 53 такого змісту:

ДОВІДКА
про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі

Номер довідки

<номер довідки>

Дата формування

<число, місяць та рік формування довідки>

Надано на заяву

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою якої надано довідку>

 

<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання довідки>

Кадастровий номер

          : :  :    

Відомості про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі

Особа 1:

 

Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Податковий номер (для юридичних осіб)

<податковий номер юридичної особи>

Дата отримання доступу до інформації

Особа 2:

...

<число, місяць та рік >

Підпис

<підпис Державного кадастрового реєстратора, який надав довідку>

М. П.

 

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.".

____________

Опрос