Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 20 марта 2013 г. N 207

КМ Украины
Постановление КМ от 30.09.2015 № 779
действует с 07.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 вересня 2015 р. N 779

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. N 207

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. N 207 "Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 26, ст. 867) зміни, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, перелік професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. N 207, та пункт 3 змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. N 207, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. N 342 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 66, ст. 1843).

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. N 207

1. У постанові:

абзац третій пункту 1 виключити;

у пункті 2:

у підпункті 1 слова "свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію навчального закладу за переліком, затвердженим цією постановою" замінити словами "відповідно до затвердженого Міністерством соціальної політики переліку професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер";

у підпункті 2 слова "затвердженого цією постановою переліку" замінити словами "затвердженого Міністерством соціальної політики переліку професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер";

у підпункті 3 слова "цією постановою переліку" замінити словами "Міністерством соціальної політики переліку професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер".

2. У Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова і цифри "віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років (далі - особи)," виключити;

абзац другий замінити абзацами такого змісту:

"Ваучери видаються одноразово:

особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку;

особам, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв'язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров'я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи.".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

в абзаці дев'ятому слово "п'яти" замінити словом "трьох";

2) у пункті 4 слова "свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію за затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації" замінити словами "за затвердженим Мінсоцполітики переліком професій, спеціальностей";

3) у пункті 6 слова "напряму підвищення кваліфікації" виключити;

4) пункт 7 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Особи, зазначені в абзаці четвертому пункту 1 цього Порядку, подають також копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

Особи, зазначені в абзаці п'ятому пункту 1 цього Порядку, подають також копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності - індивідуальну програму реабілітації.

Особи, зазначені в абзаці шостому пункту 1 цього Порядку, подають також довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом восьмим;

5) пункт 9 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Підставами для відмови у видачі ваучера є недотримання умов, зазначених у пункті 1 цього Порядку.".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

6) пункт 16 доповнити абзацами такого змісту:

"У разі дострокового припинення навчання без поважних причин особа відшкодовує протягом 30 робочих днів шляхом перерахування на рахунок навчального закладу частину його витрат за період фактичного навчання. Навчальний заклад протягом п'яти робочих днів повертає на рахунок центру зайнятості, який видав ваучер, кошти, що надійшли від особи, із зазначенням у платіжному дорученні прізвища, імені та по батькові особи і номера ваучера.

Поважними причинами дострокового припинення особою навчання вважаються:

набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням), застосування судом примусового лікування особи;

смерть особи або оголошення її за рішенням суду померлою або визнання її безвісно відсутньою, недієздатною чи обмежено дієздатною;

стан здоров'я особи, яка має медичні протипоказання щодо продовження навчання за професією (спеціальністю);

відпустка у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною;

переїзд на постійне місце проживання в іншу місцевість;

призов на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;

проходження зборів військовозобов'язаними та резервістами згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу";

призов на військову службу під час мобілізації або залучення до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

інші причини, що не залежать від особи, підтверджені документально.";

7) у примітці до Порядку слова і цифри "за період до 1 липня 2000 р." замінити словами і цифрами "за період з 1 липня 2000 р.";

8) у додатку до Порядку слова "здобуття освіти на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня за професією (спеціальністю), напрямом підвищення кваліфікації" замінити словами "підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні за професією, спеціальністю".

____________

Опрос