Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины в сфере градостроительной деятельности

КМ Украины
Постановление КМ от 02.09.2015 № 778
редакция действует с 06.09.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 вересня 2015 р. N 778

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері містобудівної діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 30 серпня 2017 року N 666

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України у сфері містобудівної діяльності зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у сфері містобудівної діяльності

1. У Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. N 244 (ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 164; Офіційний вісник України, 2012 р., N 16, ст. 592; 2013 р., N 81, ст. 3003):

1) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності відповідно до повноважень, визначених статтею 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", розглядаються такими органами державного архітектурно-будівельного контролю:

1) виконавчими органами з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад;

2) структурними підрозділами з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

3) Держархбудінспекцією.

Накладати штраф від імені органів, визначених в абзацах другому - четвертому пункту 2, мають право:

керівники виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад;

керівники структурних підрозділів з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

головні інспектори будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.";

2) в абзаці другому пункту 3 слова "та органи місцевого самоврядування разом з інспекціями" замінити словами "разом з органами державного архітектурно-будівельного контролю";

3) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Про вчинення правопорушення у сфері містобудівної діяльності посадові особи органів державного архітектурно-будівельного контролю, які згідно з функціональними обов'язками здійснюють державний архітектурно-будівельний контроль (далі - уповноважена посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю), складають протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності.";

4) абзац десятий пункту 23 викласти у такій редакції:

"Постанова підписується уповноваженою посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю, яка розглянула справу, та скріплюється печаткою.";

5) у другому реченні абзацу другого пункту 27 та в абзаці другому пункту 31 слова "відповідної інспекції" замінити словами "відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю";

6) у пункті 35 слова "інспекції, яка її винесла" замінити словами "органу державного архітектурно-будівельного контролю, який її виніс";

7) у тексті Порядку слова "уповноважена посадова особа інспекції" в усіх відмінках замінити словами "уповноважена посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю" у відповідному відмінку, слова "інспекція, яка винесла" в усіх відмінках замінити словами "орган державного архітектурно-будівельного контролю, який виніс" у відповідному відмінку, а слово "інспекція" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "орган державного архітектурно-будівельного контролю" у відповідному відмінку і числі.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 30.08.2017 р. N 666)

3. У Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 553 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 40, ст. 1647; 2012 р., N 16, ст. 592):

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова "та ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з будівництвом об'єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності" замінити словами "під час виконання підготовчих та будівельних робіт";

абзац другий замінити абзацами такого змісту:

"Державний архітектурно-будівельний контроль відповідно до повноважень, визначених статтею 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", здійснюється такими органами державного архітектурно-будівельного контролю:

виконавчими органами з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад;

структурними підрозділами з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

Держархбудінспекцією.";

2) підпункт 1 пункту 2 після слова "правил" доповнити словами ", положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування";

3) у пункті 4 слова "інспекції, яку" замінити словами "органу державного архітектурно-будівельного контролю, який";

4) пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється у порядку проведення планових та позапланових перевірок за територіальним принципом.";

5) у пункті 7:

в абзаці третьому слова "чи письмової заяви про проведення перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з будівництвом об'єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності" виключити;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"вимога Держархбудінспекції про проведення перевірки;";

6) пункт 8 виключити;

7) у пункті 11:

у підпункті 1 слова ", або місцезнаходження суб'єкта господарювання, який провадить господарську діяльність, пов'язану з будівництвом об'єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності" замінити словами "та до об'єктів, що підлягають обов'язковому обстеженню";

абзац третій підпункту 3 викласти у такій редакції:

"зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимогам законодавства, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт;";

підпункт 5 викласти у такій редакції:

"5) проводити перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об'єктів, вимогам державних стандартів, норм і правил згідно із законодавством;";

підпункт 6 виключити;

у підпункті 7 слова ", які пройшли професійну атестацію" виключити;

підпункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

"Забороняється витребовувати інформацію та документи податкової, фінансової звітності, щодо оплати праці, руху коштів та інші, не пов'язані із здійсненням державного архітектурно-будівельного контролю;";

у підпункті 10 слова "керівника відповідної інспекції чи його заступника" виключити;

8) у третьому реченні пункту 22 слова "інспекції, яка наклала штраф" замінити словами "органі державного архітектурно-будівельного контролю, який наклав штраф";

9) у тексті Порядку слова "відповідна інспекція" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю" у відповідному відмінку і числі, а слово "інспекція" в усіх відмінках і формах числа - словами "орган державного архітектурно-будівельного контролю" у відповідному відмінку і числі.

____________

Опрос