Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мер в сфере защиты национального информационного пространства

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 28.09.2015 № 772
редакция действует с 13.05.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 вересня 2015 р. N 772

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 7 жовтня 2015 року N 802
,
від 20 вересня 2017 року N 700
,
від 21 лютого 2018 року N 120
,
від 11 грудня 2019 року N 1011
,
від 6 травня 2020 року N 335

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 17

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору

(У тексті Порядку слово "МІП" замінено словом "МКМС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року N 1011)

(У тексті Порядку слово "МКМС" замінено словом "МКІП" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 року N 335)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МКІП у державному бюджеті за програмою "Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем програми є МКІП.

Одержувачами бюджетних коштів можуть бути підприємства та організації, що належать до сфери управління МКІП, статутна діяльність яких передбачає забезпечення та здійснення заходів бюджетної програми (далі - одержувачі бюджетних коштів).

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 120)

3. Бюджетні кошти спрямовуються на захист національного інформаційного простору, зокрема на:

1) розроблення моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проектів, аудіо- та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній;

(підпункт 1 пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. N 700)

2) створення та поширення інформаційного продукту, спрямованого на забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, Інтернеті та друкованих виданнях;

(підпункт 2 пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 120)

3) оплату послуг:

з перекладу з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції (зокрема статей, книжкових видань, літературних та аудіовізуальних творів, інформаційних відеосюжетів) та розміщення її в засобах масової інформації;

у сфері формування та вивчення громадської думки;

у сфері підбору, пошуку, фіксації та обробки інформаційних даних та матеріалів, моніторингу інформаційного поля, розроблення, наповнення та підтримки програмного забезпечення, баз даних, добирання, аналізу, зіставлення та опрацювання фактів та інформації;

з вироблення та доставки інформаційних стендів та конструкцій для розміщення в органах влади, установах та організаціях інформаційних матеріалів та продукції;

(підпункт 3 пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. N 700)

4) виробництво та поствиробництво, розповсюдження та демонстрування соціальної реклами, поліграфічної, видавничої, цифрової, аудіо- та відеоінформаційної продукції;

(підпункт 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 р. N 802,
від 20.09.2017 р. N 700
,
від 21.02.2018 р. N 120)

5) проведення та організацію інформаційних, комунікаційних кампаній та проектів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-конференцій, медіа-мостів, телемарафонів, презентацій (в частині оплати послуг з оренди приміщень, забезпечення учасників необхідними матеріалами та інших послуг, безпосередньо пов'язаних з проведенням заходів);

(підпункт 5 пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. N 700)

6) підпункт 6 пункту 3 виключено

(підпункт 6 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 р. N 802,
від 20.09.2017 р. N 700
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.02.2018 р. N 120)

7) проведення інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру (в тому числі розроблення стратегії, визначення цільової аудиторії та рівнів задоволеності, вибір комунікаційних інструментів);

(підпункт 7 пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. N 700)

8) організацію розроблення та впровадження навчальних курсів з інформаційної політики і розроблення навчально-методичного забезпечення для навчальних закладів усіх рівнів акредитації;

(пункт 3 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. N 700)

9) організацію заходів, спрямованих на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном.

(пункт 3 доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 120)

4. Розподіл бюджетних коштів у розрізі заходів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, здійснюється згідно з планом заходів щодо захисту національного інформаційного простору (далі - план заходів), затвердженого МКІП.

МКІП подає Мінфіну план заходів у двотижневий строк після його затвердження.

Для проведення кожного заходу МКІП видається наказ, у якому зазначаються найменування заходу, його виконавець, дата і місце проведення, сума витрат на підготовку та проведення.

До наказу додається кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням заходу, з відповідними розрахунками та обґрунтуванням.

МКІП подає щокварталу до 20 числа Мінфіну інформацію про виконання плану заходів.

Інформацію про виконання плану заходів та результативних показників одержувач бюджетних коштів надсилає МКІП щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, та за підсумком 11 місяців до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, за встановленою МКІП формою для її узагальнення та подання Мінфіну до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 120)

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Одержувач бюджетних коштів у разі отримання попередньої оплати не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає МКІП інформацію про фактично виконані роботи, надані послуги у довільній формі.

За результатами проведення процедури закупівлі одержувач бюджетних коштів укладає в установленому порядку з переможцем процедури закупівлі договір про закупівлю товарів, робіт і послуг.

До договору включаються, зокрема, вимоги щодо:

недопущення включення до собівартості робіт і послуг витрат, які безпосередньо не пов'язані з виконанням таких робіт і наданням послуг, або необґрунтованого збільшення їх вартості;

забезпечення надання до закінчення календарного року послуг в обсязі, передбаченому договором;

відповідальності виконавця за порушення строків виконання умов договору;

можливості коригування визначеної в ньому суми у разі зменшення бюджетних призначень;

застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання виконавцем зобов'язань.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.02.2018 р. N 120)

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, не пов'язаних із здійсненням заходів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

здійснення видатків, що передбачені іншими бюджетними програмами;

оплату посередницьких послуг;

придбання основних засобів (меблів, оргтехніки, комп'ютерів, транспортних засобів тощо), а також на утримання установ, підприємств, громадських об'єднань;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

Головний розпорядник бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

(абзац сьомий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 120)

7. Використання бюджетних коштів здійснюється з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. N 710 "Про ефективне використання державних коштів" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 83, ст. 2739).

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.09.2017 р. N 700)

71. Видатки на утримання одержувачів бюджетних коштів, фінансова підтримка або утримання яких не здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, визначаються від 2 до 10 відсотків суми коштів, що витрачаються на організацію та проведення заходу, який фінансується за рахунок бюджетних коштів, враховуючи рівень їх участі.

(Порядок доповнено пунктом 71 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 120)

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Складення та подання звітів про виконання паспорта бюджетної програми, фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос