Идет загрузка документа (222 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок приема в эксплуатацию завершенных строительством объектов

КМ Украины
Постановление КМ от 08.09.2015 № 750
действует с 09.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2015 р. N 750

Київ

Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359; 2012 р., N 8, ст. 297; 2013 р., N 100, ст. 3667; 2014 р., N 82, ст. 2324), виклавши його у редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (далі - об'єкти).

2. У цьому порядку терміни вживаються у такому значенні:

електронна система здійснення декларативних процедур у будівництві - автоматизований комплекс із забезпечення електронного документообігу з питань декларативних процедур у будівництві, функціонування якого забезпечує Держархбудінспекція відповідно до законодавства та у порядку, визначеному Мінрегіоном;

повнота даних - інформація, зазначена замовником у поданих за встановленою формою документах, що за змістом достатня для прийняття рішення про реєстрацію декларації;

реєстрація - внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі - реєстр);

технічне обстеження - комплекс заходів, спрямованих на встановлення технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта з метою визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації.

3. Прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до I - III категорії складності, та об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації органами державного архітектурно-будівельного контролю поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації (далі - декларація).

Прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до IV і V категорії складності, здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката.

4. Надання (реєстрація), повернення (відмова у видачі) чи скасування реєстрації документів, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, здійснюється:

виконавчими органами з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних рад - щодо об'єктів I, II, III категорії складності, розташованих в межах відповідних населених пунктів;

виконавчими органами з питань державного архітектурно-будівельного контролю міських рад - щодо об'єктів I, II, III, IV категорії складності, розташованих в межах відповідних міст;

структурними підрозділами з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - щодо об'єктів I, II, III, IV категорії складності, розташованих в межах міст Києва та Севастополя;

Держархбудінспекцією через головних інспекторів будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі - щодо об'єктів I, II, III, IV, V категорії складності, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, щодо усіх об'єктів V категорії складності - в межах населених пунктів, а також щодо об'єктів IV категорії складності, розташованих в межах сіл та селищ, та об'єктів усіх категорій складності - в межах населених пунктів у разі, коли сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю.

5. Особливості прийняття в експлуатацію об'єктів, що розташовані на території іноземних держав і є власністю України, визначаються МЗС за погодженням з Мінрегіоном відповідно до вимог законодавства щодо місцезнаходження об'єкта будівництва.

6. Прийняття в експлуатацію об'єктів, що розташовані на території України і є власністю іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних і фізичних осіб, здійснюється відповідно до цього Порядку.

7. У разі прийняття об'єкта в експлуатацію в I або IV кварталі строки виконання окремих видів робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території можуть бути перенесені, але тільки у зв'язку з несприятливими погодними умовами, що не дають змоги виконати роботи з оздоблення фасадів та благоустрою території до закінчення несприятливих погодних умов.

У разі настання несприятливих погодних умов замовник будівництва робить відповідний запис в декларації або акті готовності об'єкта до експлуатації, зокрема зазначає види робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території, які переносяться до закінчення несприятливих погодних умов.

8. Проектною документацією можуть бути визначені черги та/або пускові комплекси, кожен з яких може бути прийнятий в експлуатацію окремо. При цьому черга та/або пусковий комплекс повинні відповідати вимогам щодо його безпечної експлуатації.

У разі потреби замовник може до прийняття об'єкта в експлуатацію вносити погоджені з автором проекту будівництва пропозиції щодо зміни черги та/або пускового комплексу. При цьому із складу пускового комплексу не повинні виключатися будівлі та споруди санітарно-побутового призначення, а також ті, що призначені для створення безпечних умов життєдіяльності.

Якщо згідно з будівельним паспортом передбачено будівництво декількох об'єктів, кожен з них може бути прийнятий в експлуатацію окремо.

9. На об'єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами роботи, а також змонтоване і випробуване обладнання з дотриманням таких особливостей:

житлові будинки, побудовані за кошти юридичних і фізичних осіб, можуть прийматися в експлуатацію без виконання внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах та вбудовано-прибудованих приміщеннях, які не впливають на експлуатацію будинків, якщо це обумовлено договором будівельного підряду, за умови відповідності їх санітарним, протипожежним і технічним вимогам. Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, визначається Мінрегіоном;

житлові будинки, в яких є побудовані за кошти державного та місцевих бюджетів квартири, що призначені, зокрема, для соціально незахищених верств населення (інвалідів, ветеранів війни, багатодітних сімей, громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших), приймаються в експлуатацію за умови виконання у повному обсязі внутрішніх опоряджувальних робіт в таких квартирах;

житлові будинки, в яких є побудовані квартири, що призначені для маломобільних груп населення, приймаються в експлуатацію за умови дотримання в таких квартирах вимог державних будівельних норм щодо доступності для маломобільних груп населення;

на об'єкті виробничого призначення, на якому встановлено технологічне обладнання, повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом будівництва, створено безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм.

10. У випадку визнання права власності на самочинно збудований об'єкт за рішенням суду він приймається в експлуатацію згідно з цим Порядком за умови можливості його надійної та безпечної експлуатації за результатами проведення технічного обстеження такого об'єкта.

Технічне обстеження проводиться суб'єктом господарювання, який має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із Законом України "Про архітектурну діяльність" одержали кваліфікаційний сертифікат, або фізичною особою - підприємцем, яка згідно із зазначеним Законом має кваліфікаційний сертифікат (далі - виконавці).

Технічне обстеження включає такі етапи:

попереднє (візуальне) обстеження об'єкта, у тому числі огляд і фотографування об'єкта та його конструктивних елементів, виконання обмірів, визначення категорії складності об'єкта, аналіз проектної та іншої технічної документації (за наявності);

детальне (інструментальне) обстеження об'єкта, у тому числі визначення параметрів і характеристик матеріалів, виробів та конструкцій, із залученням фахівців відповідної спеціалізації та атестованих лабораторій (за необхідності).

Якщо етапи технічного обстеження об'єкта, що проводилося, не збігаються з названими етапами, зазначаються фактично пройдені етапи технічного обстеження.

Не дозволяється проведення технічного обстеження виключно за фотографіями, відеозаписами, кресленнями чи іншими документами без візуального огляду об'єкта.

На підставі інформації, отриманої під час технічного обстеження, з урахуванням виду, складності, технічних та інших особливостей об'єкта, проведених заходів, передбачених цим пунктом, а також даних технічного паспорта, проектної та іншої технічної документації на об'єкт (за наявності) виконавець проводить оцінку технічного стану об'єкта та складає звіт про проведення технічного обстеження за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

Пронумерований, прошнурований звіт підписується та скріплюється особистою печаткою виконавця і затверджується суб'єктом господарювання, який проводив технічне обстеження (для юридичних осіб).

11. Датою прийняття в експлуатацію об'єкта є дата реєстрації декларації або видачі сертифіката.

12. Експлуатація об'єктів, не прийнятих (якщо таке прийняття передбачене законодавством) в експлуатацію, забороняється.

13. Зареєстрована декларація або сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

Підключення об'єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженерних мереж здійснюється відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" протягом десяти днів з дня відповідного звернення замовника до осіб, які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або здійснюють їх експлуатацію.

14. У разі втрати або знищення декларації чи сертифіката орган державного архітектурно-будівельного контролю видає безоплатно дублікат такої зареєстрованої декларації чи дублікат сертифіката протягом десяти робочих днів після надходження від замовника (уповноваженої ним особи) відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у друкованих засобах масової інформації повідомлення про втрату.

15. Відомості щодо зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації, а також виданих сертифікатів та відмов у їх видачі вносяться до реєстру у порядку, визначеному Мінрегіоном.

16. Замовник несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації чи акті готовності об'єкта до експлуатації, за експлуатацію об'єкта без зареєстрованої декларації або сертифіката.

Реєстрація декларації

17. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві два примірники декларації до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю:

щодо об'єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

щодо об'єктів, які належать до I - III категорії складності (крім об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури), за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку;

щодо об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку;

щодо самочинно збудованого нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду, за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку.

18. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дня надходження декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, та вносить їх до реєстру.

Після проведення реєстрації один примірник декларації повертається замовнику особисто або рекомендованим листом з описом вкладення з повідомленням, другий - залишається в органі державного архітектурно-будівельного контролю, який її зареєстрував.

19. У разі подання чи оформлення декларації з порушенням установлених вимог орган державного архітектурно-будівельного контролю повертає її замовнику з письмовим обґрунтуванням причин повернення у строк, передбачений для її реєстрації.

20. Після усунення недоліків, що спричинили повернення декларації, замовник (уповноважена ним особа) може повторно звернутися до органу державного архітектурно-будівельного контролю для реєстрації декларації.

21. Рішення про реєстрацію або повернення декларації може бути розглянуто у порядку нагляду (без права реєстрації декларації) Держархбудінспекцією або оскаржено до суду.

22. У разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю наведених у декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), які не є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 391 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", орган державного архітектурно-будівельного контролю письмово повідомляє замовнику (його уповноваженій особі) протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.

Замовник зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) в зареєстрованій декларації або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних подати достовірні дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх органом державного архітектурно-будівельного контролю до єдиного реєстру шляхом подання особисто або надсилання відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю рекомендованим листом з описом вкладення заяви за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку, декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику та декларації, в якій враховано зміни, у двох примірниках за формою згідно з додатками 2, 3, 4, 5 до цього Порядку.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю здійснює реєстрацію декларації, в якій враховано зміни, згідно з цим Порядком.

Відомості щодо внесення даних, зазначених у декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, підлягають виключенню з реєстру в установленому порядку.

До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і в порядку, передбаченому цим пунктом, подав відповідну заяву, штрафні санкції за раніше подану з помилками декларацію або виявлені в ній недостовірні дані не застосовуються.

На декларації, в якій виявлено технічну помилку, у верхньому лівому куті проставляється відмітка "У зв'язку із змінами, внесеними декларацією від ____________ 20__ р. N ________, ця декларація втратила чинність" із зазначенням дати, підпису посадової особи, що скріплюється печаткою. Один примірник такої декларації повертається замовнику.

У разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), наведених у зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, реєстрація такої декларації підлягає скасуванню органом державного архітектурно-будівельного контролю.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю скасовує реєстрацію декларації шляхом видачі відповідного документа (рішення, наказ, розпорядження). Запис про реєстрацію декларації з реєстру виключається Держархбудінспекцією не пізніше наступного робочого дня, з дня повідомлення органом державного архітектурно-будівельного контролю про таке скасування.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю також скасовує реєстрацію декларації за рішенням суду про скасування реєстрації декларації, що набрало законної сили.

Про скасування реєстрації декларації замовнику письмово повідомляється протягом трьох робочих днів з дня її скасування.

Після скасування реєстрації декларації замовник має право повторно подати її згідно з вимогами, встановленими пунктом 18 цього розділу.

Видача сертифіката

23. Сертифікат видається органом державного архітектурно-будівельного контролю за формою, наведеною у додатку 7 до цього Порядку.

24. Для отримання сертифіката замовник (його уповноважена особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта та видачу сертифіката за формою, наведеною у додатку 8 до цього Порядку, до якої додається акт готовності об'єкта до експлуатації за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку.

25. Орган державного архітектурно-будівельного контролю приймає подані замовником заяву, акт готовності об'єкта до експлуатації та вчиняє дії у межах чинного законодавства щодо з'ясування питання достовірності відомостей у поданих документах, відповідності об'єкта проектній документації, вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, за результатами яких складається довідка за формою, наведеною у додатку 10 до цього Порядку.

Під час розгляду питання прийняття в експлуатацію об'єктів IV та V категорії складності орган державного архітектурно-будівельного контролю має право оглядати об'єкт із здійсненням фото- та відеофіксації, відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати проектну та виконавчу документацію, визначені будівельними нормами, державними стандартами і правилами, отримувати матеріали, відомості, довідки, пояснення з питань, що виникають під час огляду об'єкта, та залучати у разі потреби установи, організації, державні органи.

26. У разі потреби під час розгляду питань, пов'язаних з видачею сертифіката, орган державного архітектурно-будівельного контролю може звернутися до державних органів з метою отримання відповідних висновків, що стосуються об'єкта будівництва.

Неподання таких висновків у встановлений строк не є підставою для продовження строку видачі сертифіката або відмови в його видачі.

27. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви приймає рішення про видачу сертифіката або про відмову в його видачі.

Сертифікат виготовляється в одному примірнику та видається замовнику (уповноваженій ним особі), який має зберігати його протягом всього періоду експлуатації об'єкта.

Підставою для відмови у видачі сертифіката є:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката;

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

невідповідність об'єкта проектній документації та вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі щодо доступності для маломобільних груп населення.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката орган державного архітектурно-будівельного контролю надсилає замовнику (його уповноваженій ним особі) протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви рішення з обґрунтуванням причин відмови за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку.

Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката, замовник може повторно звернутися до органу державного архітектурно-будівельного контролю для видачі сертифіката.

28. Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути розглянуто у порядку нагляду (без права видачі сертифіката) Держархбудінспекцією або оскаржено до суду.

 

ЗВІТ
про проведення технічного обстеження

Об'єкт ________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження об'єкта)

Замовник _____________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові або найменування замовника,
______________________________________________________________________________________
його місце проживання або місцезнаходження, номер телефону,
______________________________________________________________________________________
адреса електронної пошти, якщо така є)

____________________________
(місце та рік складення звіту)

1. ПІДСТАВИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Роботи з технічного обстеження __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування об'єкта)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
проводяться з метою визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації.

Виконавець проводить роботи з технічного обстеження на підставі кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури, - експерта (інженера) з технічного обстеження
______________________________________________________________________________________
                                                                       (серія і номер кваліфікаційного сертифіката,
______________________________________________________________________________________
                                                                                               ким та коли виданий)
_____________________________________________________________________________________.

2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Об'єкт, що обстежується, розміщений за адресою ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (місцезнаходження об'єкта)
_____________________________________________________________________________________.

Територія, на якій розташований об'єкт, належить до району _________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                              (за характерними значеннями ваги снігового покрову, вітрового тиску;
_____________________________________________________________________________________.
                                                             з підроблювальною або підтоплювальною територією)

Розрахункова сейсмічність - до ___ балів.

Рельєф ділянки (рівний, горбистий) із значним (незначним) падінням відміток поверхні землі в бік _____________________________________________________________________________________
                                                                  (прив'язка до суміжних земельних ділянок або вулиць)

Об'єкт розташований в _____________________________________________________________ зоні.
                                                                                                          (лісистій, рівнинній)

На підставі поданих документів __________________________________________________________
                                                                                                          (зазначаються документи, які були
_____________________________________________________________________________________
                                                                               подані під час технічного обстеження)
встановлено, що об'єкт був збудований у період з _______ по ___________.

Вогнестійкість об'єкта - ______________________________ (згідно з додатком В ДБН В.1.1.-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва").

Категорія складності об'єкта - ________________________ (згідно з ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 "Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва" ДБН А.2.2-3-2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" на підставі класу наслідків (відповідальності).

Площа забудови земельної ділянки - ________________ кв. метрів.

Проектна та робоча документація в замовника _____________________________________________
                                                                                                                                                           (у наявності,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                        частково в наявності, відсутня)

Попередні обстеження об'єкта ___________________________________________________________
                                                                                                                            (коли і ким проводилися
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 або не проводилися)
_____________________________________________________________________________________.

Дані про геологічні умови на даний час ___________________________________________________.
                                                                                                                                       (наявні, відсутні)

Відомості про наявні на земельній ділянці будівлі та споруди (сарай, гараж, сауна, вбиральні тощо) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Інформація щодо відповідності місця розташування об'єкта вимогам державних будівельних норм, отримана виконавцем від місцевого органу містобудування та архітектури, - _____________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування місцевого органу містобудування та
_____________________________________________________________________________________.
                                                                       архітектури, дата та реєстраційний номер листа)

3. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ*

Об'єкт - ___________, поверхова споруда/будівля __________________________________________
___________________________________________________ форми з розмірами (прямокутна тощо)
в плані _____ х _____ метрів.

Висота поверхів - ___________ метрів.

Будівельний об'єм - _________ куб. метрів.

Конструктивна система споруди/будівлі - стінова з несучими зовнішніми стінами (тощо) _____________________________________________________________________________________

Фундаменти - _________________________________________________________________________
                                                                                        (стрічкові із збірних залізобетонних блоків,
_____________________________________________________________________________________,
                                                           з паль, стовпчасті цегляні, бетонні, залізобетонні, бутові тощо)
глибина закладання - ________ метрів, ширина - ________ метрів.

Цокольний, підвальний, підземний поверхи - ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________, ___________ розташування відносно частин будинку, висота - ________ метрів.

Стіни - ______________________________________________________________________________
                                                                    (цегляні, з керамічних блоків, штучного чи природного
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     каменю, з несучих панелей тощо)
__________________________ товщиною _____________ метрів, зовнішнє оздоблення - _____________________________________________________________________________________
                                                                                         (облицювальна плитка,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                            сайдинг, облицювальна цегла тощо)
внутрішнє оздоблення - ________________________________________________________________,
                                                                                                       (штукатурка, гіпсокартон тощо)
утеплювач - __________________________________________________________________________.
                                                                              (мінераловатні плити, пінопласт, базальтові мати тощо)

Перекриття (покриття) - ________________________________________________________________
                                                                                                           (із збірних монолітних плит,
_____________________________________________________________________________________
                                                                           монолітні залізобетонні, дерев'яні тощо)
_________________________________________________ товщиною ___________________ метрів.

Підлога - ____________________________________________________________________________.
                                                                          (дерев'яна, паркетна, кахельна, мозаїчна тощо)

Перегородки - _______________________________________________________________________
                                                                (цегляні, гіпсобетонні, шлакобетонні, дерев'яні, гіпсокартонні тощо)
________________________________________________ товщиною ____________________ метрів.

Сходи - _____________________________________________________________________________
                                                                             (по сталевих косоурах, залізобетонні, дерев'яні тощо)
____________________________________________________________________________________
________________________________________________ шириною _____________________ метрів.

Балкони, козирки, лоджії, тераси - _______________________________________________________
                                                                                                                    (монолітні, збірні залізобетонні,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         дерев'яні, металеві тощо)
_____________________________________ шириною ________ метрів, довжиною ________ метрів.

Дах (горище) - ________________________________________________________________________
                                                                                                (дерев'яний, металевий тощо)
____________________________________________________________________________________.

Покрівля - ___________________________________________________________________________
                                                                            (рулонна, мастична, шиферна, металева, черепична,
____________________________________________________________________________________.
                                                                             металочерепична, з полімерних виробів тощо)

Вікна - ______________________________________________________________________________,
                                                                                  (дерев'яні, металопластикові, із склоблоків тощо)
розміри - ____________________________________________________________________________.

Вхідні двері - _________________________________________________________________________,
                                                                                            (металеві, дерев'яні, комбіновані тощо)
розміри - ____________________________________________________________________________.

Електропостачання на об'єкті передбачено для ____________________________________________
                                                                                                                                                          (освітлення,
____________________________________________________________________________________,
                                                                              обігріву, підключення побутових приладів)
напруга - __________ В (220, 380).

Опалення - __________________________________________________________________________
                                                                                       (автономне або централізоване, камінне, пічне,
____________________________________________________________________________________.
                                                                                              газове чи електричне)

Системи водопроводу та водовідведення (каналізації) - _____________________________________
____________________________________________________________________________________.
                                                 (наявні або відсутні, матеріал труб: пластикові, металеві, чавунні тощо)

Вентиляція - _________________________________________________________________________.
                                                                                                              (природна, канальна тощо)

Інженерне обладнання - _______________________________________________________________.
                                                                                                              (котли, насоси тощо)

____________
* За наведеною в цьому розділі схемою підлягають технічному обстеженню та опису всі будівлі, споруди та прибудови до них, які розташовані на земельній ділянці.

Об'єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється щодо всіх об'єктів в одиницях виміру з урахуванням цільової продукції або основних видів послуг):

Основні показники об'єкта

Одиниця виміру

Загальний

У тому числі пусковий комплекс або черга

У разі наявності виявлених недоліків (дефектів, пошкоджень) вони зазначаються на копіях плану забудови (специфікація будівель та споруд), плану будинку та споруд, на планах поверхів, підвалу, горища, мансарди, експлікації приміщень з визначенням площ, які копіюються із складеного технічного паспорта (якщо такі є і обміри, що проведені, відповідають кресленням у технічному паспорті). Зазначені копії або нові обмірні креслення додаються до звіту.

За необхідності виготовляються розрізи та додаються фото.

На планах та фасадах наносяться і нумеруються недоліки (дефекти, пошкодження) за їх наявності (карта недоліків (дефектів, пошкоджень), опис яких зводиться в таблицю 1.

4. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Під час технічного обстеження на предмет визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації, в тому числі відповідності державним будівельним нормам щодо доступності для маломобільних груп населення (для будинків і споруд цивільного призначення, у тому числі багатоквартирних житлових будинків незалежно від класу наслідків (відповідальності), були оглянуті основні несучі та огороджувальні конструкції об'єкта _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
та встановлено їх готовність до експлуатації.

Технічний паспорт ____________________________________________________________________.
                                                                                                                            (реквізити)

У разі виявлення недоліків (дефектів, пошкоджень), зокрема тріщин, відшарувань, за згодою замовника проводилося вибіркове зняття захисних шарів та оздоблювальних покриттів.

Приклад опису результатів технічного обстеження з виявленими недоліками (дефектами, пошкодженнями), які впливають або можуть вплинути на безпечну експлуатацію, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Опис недоліків (дефектів, пошкоджень)
(необхідне підкреслити або доповнити)

Посилання на фото

1. Будівля, споруда

1.1. Зовнішні та внутрішні стіни, фундаменти, перегородки

1.1.1.

Вертикальна тріщина розкриттям до ___ мм від дверного отвору до покрівлі довжиною до ___ м (див. між осями "___" - "___") та похила з шириною розкриття до ___ мм, довжиною до ___ м (на фасаді "___" - "___") від центра стіни до покрівлі.
Можливі причини:
нерівномірне просідання основи

фотографії, які додаються

1.2. Покриття, покрівля

1.2.1.

Тріщини та часткове руйнування в азбестоцементних листах покрівлі. Крокви покрівлі втратили свої природні властивості внаслідок усихання та короблення.
Можливі причини:
несвоєчасне виконання поточного ремонту

фотографії, які додаються

2. Допоміжні будівлі, споруди

2.1. Зовнішні та внутрішні стіни, фундаменти, перегородки

2.1.1

Вивітрювання швів кладки між залізобетонними блоками особливо по ряду "___" з руйнуванням поверхні фундаментних блоків. Наявність тріщини шириною розкриття до ____ мм під віконним отвором із сторони ряду "____". Руйнування кладки парапету. Часткове руйнування оздоблення фасаду з вапняної побілки, площа руйнування становить ____ %. Випадіння окремих цеглин. Руйнування стін комахами. Наявність тріщин у місцях закладання перемичок (між осями "___" - "___"). Часткове руйнування карниза та парапету будівлі (між осями "___" - "___"), протікання та підмочені ділянки стіни.
Можливі причини:
перемінне змочування та замерзання води, що стікає з покрівлі в кладці, недотримання нахилу покрівлі по довжині звису - стікання припадає на кут по ряду "___"; відсутність захисних фартухів парапетів стін; несвоєчасні огляд та ремонт покрівлі

фотографії, які додаються

2.2. Покриття, покрівля

2.2.1.

Руйнування захисного шару з бетону плит покриття, особливо між рядами "___" - "___" на ділянках на всій площі покриття. Часткове руйнування м'якої покрівлі у вигляді тріщин та розривів у руберойді. Масове протікання крізь плити. Розгерметизація покрівлі у місцях примикань. Здуття від основи та між окремими шарами покрівлі. Наявність рослин та сміття.
Можливі причини:
недієздатність водовідведення з покрівлі (помилки під час проектування - утворення застоїв води між добудовою по вісях "___" - "___" та "___" - "___"), несвоєчасні огляд та прибирання рослинного сміття, невиконання поточного ремонту

фотографії, які додаються

3. Інші недоліки

3.1.

Інші недоліки (дефекти або пошкодження, а також невідповідності державним будівельним нормам щодо доступності для маломобільних груп населення (для будинків і споруд цивільного призначення, у тому числі багатоквартирних житлових будинків незалежно від класу наслідків (відповідальності):

фотографії, які додаються

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ, ПОШКОДЖЕНЬ)

За результатами проведеного технічного обстеження об'єкта, стан якого оцінюється як непридатний до нормальної експлуатації або аварійний, замовнику слід виконати роботи згідно з рекомендаціями.

Приклад оформлення рекомендацій щодо усунення недоліків (дефектів, пошкоджень) наведено в таблиці 2.

Рекомендації розробляються для кожної будівлі, споруди та прибудови до них у разі необхідності окремо.

Таблиця 2

Порядковий номер згідно з таблицею 1

Рекомендації щодо усунення недоліків
(дефектів, пошкоджень)

Відмітка про виконання
(скріплюється печаткою та підписом експерта)

Будівля, споруда

 

Виконати ремонт вимощення по периметру _____, що має бути шириною ____ м, з обов'язковим ухилом від стін. Щілини між вимощенням та стіною слід розчистити та закрити гарячим бітумом чи асфальтом. Не допускати росту рослин між стіною та вимощенням і в самому вимощенні.

Для дрібних і ненаскрізних тріщин розкриттям до ___ мм поновлення несучої здатності існуючої кладки виконати шляхом ін'єктування тріщин цементно-піщаним (або цементно-полімерним) розчином марки М100 після розчищення. Перед виконанням робіт поверхня стіни вздовж тріщини та сама тріщина повинні бути очищені від пилу та зволожені.

Виконати ремонт покрівлі із збільшенням звису покрівлі та влаштуванням зовнішнього організованого водовідведення з покрівлі. Виконати розчищення і зашпарування нещільностей у швах кладки фундаментних блоків.

Виконати ремонт оздоблення фасаду будівлі з вапняної побілки.

Виконати ремонт поверхні цегляної кладки стін.

Провести заміну пошкодженого шару кладки на новий з дотриманням перев'язки швів, як у новій кладці, так і при поєднанні із старою кладкою. Окремі цеглини, які втратили зчеплення з розчином, повинні бути замінені на нові. Гнізда від витягнутих цеглин потрібно очистити від старого розчину, змочити водою, нанести новий розчин на стінки та цеглини, а також у гніздо. Виконати ретельне примикання швів. Поверхня зруйнованої кладки повинна бути розчищена металевою щіткою з подальшим нанесенням штукатурного розчину з молотої цегли. Перекладання горизонтальних рядів цегляної кладки під покриттям з дотриманням перев'язки нових швів із старими, при цьому цегла повинна бути марки не менше М75, розчин - М25.

Необхідною умовою виконання ремонтних робіт з відновлення захисного шару бетону плит покриття є першочерговий капітальний ремонт покрівлі із збільшенням звису покрівлі та влаштуванням зовнішнього організованого водовідведення з покрівлі.

Ретельно розчистити та видалити дефектні чи пошкоджені ділянки бетону до непошкодженого. Бетон видалити гострим зубилом до глибини, де він некрихкий та не видає глухого звуку при простукуванні молотком. Оголені стержні арматури повинні бути очищені від корозії та окалини. Для кращого зчеплення нового бетону необхідно:

поверхню бетону очистити від бруду, промити; здійснити насічку поверхні старого бетону; оголені ділянки арматури та бетону покрити шаром пластичного цементно-піщаного розчину (склад 1:2, 1:1,5) або жирного цементного тіста у вигляді плівки завтовшки 1,5 - 2 мм. Шар бетону нанести через 2 години. Марка бетону - не нижче М200 на дрібному заповнювачі.

Замінити непридатні азбестоцементні листи.

Виконати ремонт віконних укосів.

Провести ремонт внутрішнього опорядження.

Розчин стиків між плитами, що випадає або втратив зчеплення з плитами покриття, повинен бути видалений, шви між плитами - розчищені від старого розчину, змочені водою. Нанести новий розчин з ретельним зачеканюванням швів.

Замінити непридатні азбестоцементні листи покрівлі.

Для підвищення корозійної стійкості деревини крокв її покривають стійкими лакофарбовими матеріалами або просочують синтетичними смолами (наприклад, фенол-формальдегідними).

Виконати ремонт покрівлі.

Виконати ремонт підлоги.

Привести в робочий стан вентиляцію, періодично виконувати провітрювання приміщень, підтримувати необхідний температурний режим приміщень.

 

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ

Для більш повної характеристики об'єкта додаються:

1. Фотографії фасадів, обмірні креслення, місця виявлення недоліків (дефектів, пошкоджень, невідповідностей державним будівельним нормам щодо доступності для маломобільних груп населення).

2. Копії проектної (проектно-технічної) та виконавчої документації (якщо така є).

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

За результатами проведеного технічного обстеження об'єкта _________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                  (найменування, місцезнаходження об'єкта, його основні показники,
_____________________________________________________________________________________
                                                            прізвище, ім'я, по батькові чи найменування замовника)
встановлено _______________________________ його надійної та безпечної експлуатації.
                                           (можливість чи неможливість)

Для забезпечення надійної та безпечної експлуатації об'єкта необхідно усунути виявлені під час його технічного обстеження недоліки (дефекти, пошкодження), зазначені в рекомендаціях (у разі відсутності недоліків (дефектів, пошкоджень) цей абзац не зазначається).

Виконавець

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

Примітка. Звіт складається у двох примірниках, по одному зберігаються у виконавця та замовника.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність до експлуатації об'єкта, будівельні роботи на якому виконувалися на підставі повідомлення про початок їх виконання

1. Інформація про об'єкт

_____________________________________________________________________________________
(адреса та найменування закінченого будівництвом об'єкта згідно з будівельним паспортом)
_____________________________________________________________________________________
(найменування будинку, будівлі, споруди, що є частиною об'єкта будівництва та готові до
_____________________________________________________________________________________
експлуатації (заповнюється в разі прийняття в експлуатацію окремих будинків, будівель,
_____________________________________________________________________________________
споруд, якщо згідно з будівельним паспортом передбачено будівництво декількох об'єктів)
_____________________________________________________________________________________.
(код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

2. Інформація про замовника

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними
_____________________________________________________________________________________
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
_____________________________________________________________________________________
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу
_____________________________________________________________________________________
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер;
_____________________________________________________________________________________.
номер телефону)

3. Інформація про повідомлення про початок виконання будівельних робіт

Найменування органу, до якого подано повідомлення

Дата подання повідомлення

Реєстраційний номер

4. Інформація про поштову/будівельну адресу
_____________________________________________________________________________________

5. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою
_____________________________________________________________________________________
                      (дата, серія, номер державного акта на право власності на земельну ділянку, свідоцтва на право
_____________________________________________________________________________________
                              власності на нерухоме майно, об'єктом якого є земельна ділянка, дата, номер договору
_____________________________________________________________________________________.
                               оренди або суперфіцію (необхідне зазначити) та кадастровий номер земельної ділянки)

6. Інформація про проведену технічну інвентаризацію об'єкта
_____________________________________________________________________________________
                             (прізвище, ім'я та по батькові особи, що проводила технічну інвентаризацію, дата, номер
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                паспорта технічної інвентаризації)

7. Характеристика індивідуальних житлових, садових, дачних будинків (за результатами технічної інвентаризації)

Кількість поверхів

Загальна площа, кв. метрів

Житлова площа, кв. метрів

Нежитлова площа, кв. метрів

Загальна площа нежитлових будівель об'єкта, кв. метрів _____________.

8. На об'єкті виконано всі передбачені будівельним паспортом обсяги робіт з дотриманням відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку.

Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи проведені в повному обсязі.

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у декларації про готовність об'єкта до експлуатації, встановлена відповідальність відповідно до закону.

________________
(найменування посади)

___________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

Примітки.

1. Відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000: 1110.1 - будинки одноквартирні масової забудови; 1110.2 - котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності; 1110.3 - будинки садибного типу; 1110.4 - будинки дачні та садові.

2. Кожна сторінка декларації підписується керівником замовника та засвідчується за наявності печаткою замовника (для юридичної особи) або підписується замовником (для фізичної особи).

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність об'єкта до експлуатації
(крім об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)

1. Інформація про об'єкт

_____________________________________________________________________________________
(адреса та найменування закінченого будівництвом об'єкта відповідно до
_____________________________________________________________________________________
затвердженого проекту будівництва, код об'єкта згідно з Державним
_____________________________________________________________________________________.
класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000; категорія складності)

2. Інформація про замовника

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,
_____________________________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
_____________________________________________________________________________________
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу
_____________________________________________________________________________________
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер;
_____________________________________________________________________________________.
номер телефону)

3. Інформація про керівника замовника - юридичну особу

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,
_____________________________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
_____________________________________________________________________________________
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу
_____________________________________________________________________________________.
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; номер телефону)

4. Інформація про відповідальну особу - інженера з технічного нагляду

Найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону

Назва, номер та дата документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення технічного нагляду

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

5. Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника
_____________________________________________________________________________________
податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
_____________________________________________________________________________________
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають
_____________________________________________________________________________________
відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника
_____________________________________________________________________________________.
податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

6. Інформація про страхову організацію (за наявності)

_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ
_____________________________________________________________________________________.
або податковий номер, реквізити договору страхування)

7. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт

Найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону

Назва, номер та дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи на виконання робіт

Види виконаних під керівництвом відповідальної особи робіт

8. Інформація про генерального проектувальника (проектувальника)

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта,
_____________________________________________________________________________________
ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків
_____________________________________________________________________________________
(не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
_____________________________________________________________________________________
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і
_____________________________________________________________________________________
мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________.
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

9. Інформація про відповідальних осіб генерального проектувальника (проектувальника): головного архітектора (інженера) проекту, особи, що здійснює авторський нагляд (за наявності)

Найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону

Назва, номер і дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

10. Інформація про проектну документацію

_____________________________________________________________________________________
(назва, дата, номер документа про затвердження проектної документації, результати експертизи
_____________________________________________________________________________________
проектної документації - найменування експертної організації, код платника податків
_____________________________________________________________________________________
згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові головного експерта,
_____________________________________________________________________________________.
серія і номер кваліфікаційного сертифіката (за наявності)

11. Інформація про дозвільні документи (декларація про початок виконання будівельних робіт або інші документи у разі їх наявності)

Назва документа, ким виданий або зареєстрований

Дата подання або реєстрації документа

Номер документа

12. Інформація про об'єкт

Місцезнаходження об'єкта

__________________________________________________
__________________________________________________.

Дата початку будівництва

__________________________________________________.

Дата закінчення будівництва

__________________________________________________.

Строк введення об'єкта (черги, пускового комплексу) в експлуатацію

__________________________________________________.

13. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою _____________________________________________________________________________________
                                                                                               (дата, серія, номер
_____________________________________________________________________________________
                                               державного акта на право власності на земельну ділянку, свідоцтва на
_____________________________________________________________________________________
                          право власності на нерухоме майно, об'єктом якого є земельна ділянка, дата, номер договору
_____________________________________________________________________________________.
                           оренди або суперфіцію (необхідне зазначити) та номер у Державному земельному кадастрі)

14. Техніко-економічні показники об'єкта (з урахуванням результатів технічної інвентаризації)

Опис об'єкта:

несучі конструкції _____________________________________________________________________;

огороджувальні конструкції _____________________________________________________________;

фасади ______________________________________________________________________________.

Перелік інженерного обладнання об'єкта:

холодне та гаряче водопостачання, водовідведення, ліфт, сміттєпровід, опалення: централізоване, пічне (необхідне підкреслити), вид індивідуальних опалювальних установок (зазначити)

Загальна площа будівлі, кв. метрів

______________________________________________________________

15. Характеристика житлових будинків (з урахуванням результатів технічної інвентаризації) (за наявності)

Кількість поверхів

______________________________________________________________

Матеріали стін

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Кількість секцій (за наявності)

______________________________________________________________

Кількість квартир у житловому будинку та їх площа

Тип квартири

Кількість квартир

Загальна площа,
кв. метрів

Житлова площа,
кв. метрів

Однокімнатна

 

 

 

Двокімнатна

 

 

 

Трикімнатна

 

 

 

Чотирикімнатна

 

 

 

П'ятикімнатна

 

 

 

Шестикімнатна

 

 

 

Семикімнатна

 

 

 

Восьмикімнатна і більше

 

 

 

Усього

 

 

 

Загальна площа вбудовано-прибудованих
приміщень житлового будинку, кв. метрів __________________________________________________

Місця для постійного та тимчасового зберігання автотранспортних засобів, їх характеристика

Загальна площа

Кількість машиномісць

Характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності)

Загальна площа нежитлових
приміщень об'єкта, кв. метрів ____________________________________________________________

Назва нежитлового приміщення

Функціональне призначення нежитлового приміщення (для житлових будинків)

Загальна площа, технічні характеристики

16. Об'єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється щодо всіх об'єктів в одиницях виміру з урахуванням цільової продукції або основних видів послуг):

Основні показники об'єкта

Одиниця виміру

За проектом

загальні

у тому числі пускового комплексу або черги

17. На об'єкті виконано всі передбачені проектною документацією згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами роботи, у тому числі щодо доступності для маломобільних груп населення. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку.

18. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені проектом, проведені в повному обсязі.

19. Роботи з оздоблення фасадів та благоустрою території, строки виконання яких перенесено через несприятливі погодні умови і які будуть виконані:

Перелік робіт

Строки виконання

Організація-виконавець

Керівник організації-виконавця

прізвище, ім'я, по батькові керівника

підпис керівника

20. Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією ________ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень.

21. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, _____ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи _____ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _____ тис. гривень.

22. Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту: ___________________________________________________________________________________ з
                                                                                          (дата укладення договору)
_____________________________________________________________________________________,
                                  (найменування органу місцевого самоврядування чи його структурного підрозділу)
сплата розміру пайової участі в обсязі _____________________________________________________
                                                                                                                     (реквізити платіжного доручення з позначкою
_____________________________________________________________________________________
                                           про дату проведення платежу або касового документа банку чи відділення
_____________________________________________________________________________________
                                                                             поштового зв'язку, що прийняли платіж;
_____________________________________________________________________________________
                                        (для замовників, які до сплати пайової участі не залучаються, зазначається
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                            підстава для звільнення)

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у декларації про готовність об'єкта до експлуатації, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Примітки.

1. Кожна сторінка декларації підписується керівником замовника та засвідчується за наявності печаткою замовника (для юридичної особи) або підписується замовником (для фізичної особи).

2. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

3. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовно об'єктів, для яких проведення експертизи є обов'язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури до експлуатації

1. Інформація про об'єкт

_____________________________________________________________________________________
(адреса та найменування закінченого будівництвом об'єкта відповідно до
_____________________________________________________________________________________
затвердженого проекту будівництва, код об'єкта згідно з Державним
_____________________________________________________________________________________.
класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000; категорія складності)

2. Інформація про замовника

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,
_____________________________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
_____________________________________________________________________________________
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу
_____________________________________________________________________________________
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер;
_____________________________________________________________________________________.
номер телефону)

3. Інформація про керівника замовника - юридичну особу

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,
_____________________________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
_____________________________________________________________________________________
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу
_____________________________________________________________________________________.
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; номер телефону)

4. Інформація про відповідальну особу - інженера з технічного нагляду

Найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону

Назва, номер та дата документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення технічного нагляду

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

5. Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника
_____________________________________________________________________________________
податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
_____________________________________________________________________________________
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають
_____________________________________________________________________________________
відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника
_____________________________________________________________________________________.
податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

6. Інформація про страхову організацію (за наявності)

_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ
_____________________________________________________________________________________.
або податковий номер, реквізити договору страхування)

7. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт

Найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону

Назва, номер та дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи на виконання робіт

Види виконаних під керівництвом відповідальної особи робіт

8. Інформація про генерального проектувальника (проектувальника)

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта,
_____________________________________________________________________________________
ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків
_____________________________________________________________________________________
(не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
_____________________________________________________________________________________
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і
_____________________________________________________________________________________
мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________.
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

9. Інформація про відповідальних осіб генерального проектувальника (проектувальника): головного архітектора (інженера) проекту, особи, що здійснює авторський нагляд (за наявності)

Найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону

Назва, номер і дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

10. Інформація про проектну документацію

_____________________________________________________________________________________
(назва, дата, номер документа про затвердження проектної документації, результати експертизи
_____________________________________________________________________________________
проектної документації - найменування експертної організації, код платника податків
_____________________________________________________________________________________
згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові головного експерта,
_____________________________________________________________________________________.
серія і номер кваліфікаційного сертифіката (за наявності)

11. Інформація про дозвільні документи (декларація про початок виконання будівельних робіт або інші документи у разі їх наявності)

Назва документа, ким виданий або зареєстрований

Дата подання або реєстрації документа

Номер документа

12. Інформація про об'єкт

Місцезнаходження об'єкта

__________________________________________________
__________________________________________________.

Дата початку будівництва

__________________________________________________.

Дата закінчення будівництва

__________________________________________________.

Строк введення об'єкта (черги, пускового комплексу) в експлуатацію

__________________________________________________.

13. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою _____________________________________________________________________________________
                                                                                             (дата, серія, номер
_____________________________________________________________________________________
                                                 державного акта на право власності на земельну ділянку, свідоцтва на
_____________________________________________________________________________________
                          право власності на нерухоме майно, об'єктом якого є земельна ділянка, дата, номер договору
_____________________________________________________________________________________.
                          оренди або суперфіцію (необхідне зазначити) та номер у Державному земельному кадастрі)

14. Техніко-економічні показники об'єкта (опис об'єкта)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

15. Об'єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється щодо всіх об'єктів в одиницях виміру з урахуванням цільової продукції або основних видів послуг):

Основні показники об'єкта

Одиниця виміру

За проектом

загальні

у тому числі пускового комплексу або черги

16. На об'єкті виконано всі передбачені проектною документацією згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами роботи, у тому числі щодо доступності для маломобільних груп населення. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку.

17. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені проектом, проведені в повному обсязі.

18. Роботи з оздоблення фасадів та благоустрою території, строки виконання яких перенесено через несприятливі погодні умови і які будуть виконані:

Перелік робіт

Строки виконання

Організація-
виконавець

Керівник організації-виконавця

прізвище, ім'я, по батькові керівника

підпис керівника

19. Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією ________ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень.

20. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, _____ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи _____ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _____ тис. гривень.

21. Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту: ___________________________________________________________________________________ з
                                                                                       (дата укладення договору)
_____________________________________________________________________________________,
                                          (найменування органу місцевого самоврядування чи його структурного підрозділу)
сплата розміру пайової участі в обсязі ____________________________________________________
                                                                                                               (реквізити платіжного доручення з позначкою
_____________________________________________________________________________________
                                                про дату проведення платежу або касового документа банку чи відділення
_____________________________________________________________________________________
                                                                           поштового зв'язку, що прийняли платіж)
_____________________________________________________________________________________
                                             (для замовників, які до сплати пайової участі не залучаються, зазначається
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                         підстава для звільнення)

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _______________________________________________________,
                                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у декларації про готовність об'єкта до експлуатації, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Примітки.

1. Кожна сторінка декларації підписується керівником замовника та засвідчується за наявності печаткою замовника (для юридичної особи) або підписується замовником (для фізичної особи).

2. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

3. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовно об'єктів, для яких проведення експертизи є обов'язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність об'єкта до експлуатації (щодо самочинно збудованого нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду)

1. Інформація про об'єкт

_____________________________________________________________________________________
(адреса та найменування закінченого будівництвом об'єкта,
_____________________________________________________________________________________
код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000;
_____________________________________________________________________________________.
категорія складності)

2. Інформація про замовника

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними
_____________________________________________________________________________________
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
_____________________________________________________________________________________
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу
_____________________________________________________________________________________
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер;
_____________________________________________________________________________________.
номер телефону)

3. Інформація про керівника замовника - юридичну особу

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,
_____________________________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
_____________________________________________________________________________________
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу
_____________________________________________________________________________________.
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; номер телефону)

4. Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки
_____________________________________________________________________________________
платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
_____________________________________________________________________________________
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку
_____________________________________________________________________________________
у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_____________________________________________________________________________________.
згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

5. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт

Найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону

Назва, номер та дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи на виконання робіт

Види виконаних під керівництвом відповідальної особи робіт

6. Інформація про звіт технічного обстеження щодо можливості надійної та безпечної експлуатації об'єкта _______________________________________________________________________________
                                                                                        (назва, дата, номер технічного звіту,
_____________________________________________________________________________________
                                               найменування експертної організації; прізвище, ім'я, по батькові, серія і номер
_____________________________________________________________________________________.
                                                                           кваліфікаційного сертифіката, номер телефону)

7. Інформація щодо відповідності місця розташування об'єкта вимогам державних будівельних норм, отримана виконавцем від місцевого органу містобудування та архітектури, - _____________________________________________________________________________________
                                                           (найменування місцевого органу містобудування та
_____________________________________________________________________________________.
                                              архітектури, дата та реєстраційний номер документа (лист, довідка тощо)

8. Інформація про рішення суду

Форма судового рішення (постанова, ухвала суду тощо), дата ухвалення рішення, номер судової справи

Дата набрання судовим рішенням законної сили

Назва суду

9. Інформація про об'єкт

Місцезнаходження об'єкта

___________________________________________________
___________________________________________________.

Дата початку будівництва

___________________________________________________.

Дата закінчення будівництва

___________________________________________________.

10. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою

_____________________________________________________________________________________
(дата, серія, номер державного акта на право власності на земельну ділянку,
_____________________________________________________________________________________
свідоцтва на право власності на нерухоме майно, об'єктом якого є земельна ділянка,
_____________________________________________________________________________________
дата, номер договору оренди або суперфіцію (необхідне за наявності зазначити)
_____________________________________________________________________________________.
та номер у Державному земельному кадастрі)

11. Техніко-економічні показники об'єкта (з урахуванням результатів технічної інвентаризації)

Опис об'єкта:

несучі конструкції _____________________________________________________________________;

огороджувальні конструкції _____________________________________________________________;

фасади ______________________________________________________________________________.

Перелік інженерного обладнання об'єкта:

холодне та гаряче водопостачання, водовідведення, ліфт, сміттєпровід, опалення: централізоване, пічне (необхідне підкреслити), вид індивідуальних опалювальних установок (зазначити)

Загальна площа будівлі, кв. метрів

_____________________________________________________________.

12. Характеристика житлових будинків (з урахуванням результатів технічної інвентаризації) (за наявності)

Кількість поверхів

_______________________________________________________________.

Матеріали стін

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

Кількість секцій (за наявності)

_______________________________________________________________.

Кількість квартир у житловому будинку та їх площа

Тип квартири

Кількість квартир

Загальна площа,
кв. метрів

Житлова площа,
кв. метрів

Однокімнатна

 

 

 

Двокімнатна

 

 

 

Трикімнатна

 

 

 

Чотирикімнатна

 

 

 

П'ятикімнатна

 

 

 

Шестикімнатна

 

 

 

Семикімнатна

 

 

 

Восьмикімнатна і більше

 

 

 

Усього

 

 

 

Загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень
житлового будинку, кв. метрів ___________________________________________________________.

Місця для постійного та тимчасового зберігання автотранспортних засобів, їх характеристика

Загальна площа,
кв. метрів

Кількість машиномісць

Характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності)

Загальна площа нежитлових
приміщень об'єкта, кв. метрів ___________________________________________________________.

Назва нежитлового приміщення

Функціональне призначення нежитлового приміщення (для житлових будинків)

Загальна площа, технічні характеристики

13. Об'єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється щодо всіх об'єктів в одиницях виміру з урахуванням цільової продукції або основних видів послуг)

Основні показники об'єкта

Одиниця виміру

Згідно з технічним обстеженням

загальні

у тому числі пускового комплексу або черги

14. На об'єкті виконано всі роботи згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, у тому числі щодо доступності для маломобільних груп населення. Обладнання встановлено у визначеному порядку.

15. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, проведені в повному обсязі.

16. Кошторисна вартість будівництва становить ________ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень (за наявності).

17. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, _____ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи _____ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _____ тис. гривень.

18. Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту: ___________________________________________________________________________________ з
                                                                                             (дата укладення договору)
_____________________________________________________________________________________,
                                         (найменування органу місцевого самоврядування чи його структурного підрозділу)
сплата розміру пайової участі в обсязі _____________________________________________________
                                                                                                                  (реквізити платіжного доручення з позначкою
_____________________________________________________________________________________
                                             про дату проведення платежу або касового документа банку чи відділення
_____________________________________________________________________________________
                                                                        поштового зв'язку, що прийняли платіж)
_____________________________________________________________________________________
                                        (для замовників, які до сплати пайової участі не залучаються, зазначається
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                          підстава для звільнення)

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у декларації про готовність об'єкта до експлуатації, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Примітки.

1. Кожна сторінка декларації підписується керівником замовника та засвідчується за наявності печаткою замовника (для юридичної особи) або підписується замовником (для фізичної особи).

2. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

 

ЗАЯВА

Відповідно до статті 391 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу внести зміни до декларації про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта / декларації про готовність об'єкта (крім об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) до експлуатації / декларації про готовність інженерно-транспортної інфраструктури до експлуатації (необхідне підкреслити) / декларації про готовність об'єкта до експлуатації (щодо самочинно збудованого нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду), зареєстрованої __________ 20___ р. N ___
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                   (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________________,
                                                                                   (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________,
                                                          діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________,
                                                             (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
категорія складності ___________________________________________________________________.

Найменування документа, що є підставою для зміни даних, __________________________________
_____________________________________________________________________________________
від ___ __________ 20__ N ______, виданого ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                            (найменування органу, який видав)

Додатки.

1. Декларація, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику.

2. Декларація, в якій враховано зміни, у двох примірниках.

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Замовник

М. П.

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Інженер
технічного нагляду

М. П.

 
____________________
(підпис)

 
____________________
(ініціали та прізвище)

Відповідальна особа проектувальника -
головний архітектор
(інженер) проекту

М. П.

 
 
 
____________________
(підпис)

 
 
 
____________________
(ініціали та прізвище)

Примітки.

1. На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності). У випадку зміни замовника заява подається діючим замовником з додаванням до неї декларації про готовність об'єкта до експлуатації, в якій зазначаються відомості про замовника, якому передано право на будівництво об'єкта.

2. Відомості щодо інженера технічного нагляду та відповідальної особи проектувальника можуть не зазначатися у разі виконання будівельних робіт за будівельним паспортом або прийняття в експлуатацію самочинно збудованого нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду.

 

СЕРТИФІКАТ
серія _________ N _______

Цим сертифікатом _____________________________________________________________________
                                                                                             (найменування органу, який видає сертифікат)
засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги, окремого пускового комплексу) _____________________________________________________________________________________
                                                      (найменування об'єкта згідно з проектом, характер будівництва,
_____________________________________________________________________________________
                                                                 місцезнаходження, основні показники об'єкта)
проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.

Замовник об'єкта ______________________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                     найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника
_____________________________________________________________________________________.
                                                                  податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

Генеральний проектувальник (проектувальник) ____________________________________________
                                                                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           фізичної особи;
_____________________________________________________________________________________
                                                          найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________.
                                               код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

Генеральний підрядник (підрядник) ______________________________________________________
                                                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи;
_____________________________________________________________________________________
                                                                  найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________.
                                                       код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

Сертифікат виданий на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації від ___ ____________ 20__ р. (копія додається).

Дата видачі сертифіката ___ ____________ 20__ р.

_______________________________
                   (найменування посади)

________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

 

 

ЗАЯВА
про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачу сертифіката

Прошу прийняти в експлуатацію _________________________________________________________
                                                                                                                        (найменування об'єкта,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          його місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                         (код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
__________________________________________________________________ та видати сертифікат.

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Додаток. Акт готовності об'єкта до експлуатації на ___ арк.

Замовник (уповноважена особа)

 
_________________
(найменування посади)

 
________
(підпис)

 
_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П. (за наявності)

___ ____________ 20__ р.

 

АКТ
готовності об'єкта до експлуатації

м. _______________

___ ______________20__ р.

_____________________________________________________________________________________
(найменування закінченого будівництвом об'єкта згідно з проектом, характер будівництва,
_____________________________________________________________________________________
категорія складності, місцезнаходження об'єкта)
_____________________________________________________________________________________
(код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

1. Будівництво здійснено генеральним підрядником (підрядником - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними
_____________________________________________________________________________________
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
_____________________________________________________________________________________,
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової
_____________________________________________________________________________________
служби і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________,
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
який виконав _________________________________________________________________________
(види робіт)
_____________________________________________________________________________________,
та субпідрядниками ____________________________________________________________________
(найменування субпідрядника)
_____________________________________________________________________________________,
які виконали __________________________________________________________________________
(види виконаних робіт)
_____________________________________________________________________________________.

2. Проектна документація на будівництво розроблена генеральним проектувальником

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,
_____________________________________________________________________________________
номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через
_____________________________________________________________________________________
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
_____________________________________________________________________________________
картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби
_____________________________________________________________________________________
і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________,
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
який виконав _________________________________________________________________________
(назва частин або розділів документації)
_____________________________________________________________________________________,
та субпідрядниками ____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,
_____________________________________________________________________________________
номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через
_____________________________________________________________________________________
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
_____________________________________________________________________________________
платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби
_____________________________________________________________________________________
і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________,
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
які виконали __________________________________________________________________________
(назва частин або розділів документації)
_____________________________________________________________________________________.

3. Проектна документація затверджена ____________________________________________________
                                                                                                                         (назва, дата, номер документа
_____________________________________________________________________________________
                                про затвердження проектної документації, результати експертизи проектної документації
_____________________________________________________________________________________
                                        найменування експертної організації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ,
_____________________________________________________________________________________.
                          прізвище, ім'я та по батькові головного експерта, серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

4. Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий _________________________________________
                                                                                                                                                (найменування органу,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  який видав дозвіл)
___ ____________ 20__ р. N _________.

Інформація про рішення суду про визнання права власності (зазначається у випадку прийняття в експлуатацію самочинно збудованого об'єкта, на який визнано право власності за рішенням суду) 
_____________________________________________________________________________________
                                                         (судове рішення, дата ухвалення рішення, номер судової справи,
_____________________________________________________________________________________.
                                                              дата набрання судовим рішенням законної сили, назва суду)

5. Будівельні роботи виконано у строк:

початок робіт _________________;
                                           (місяць, рік)

закінчення робіт _______________.
                                               (місяць, рік)

6. Об'єкт (для всіх, крім житлових будинків) має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється на всіх об'єктах в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів послуг):

Основні показники об'єкта

Одиниця виміру

За проектом

За результатами технічної інвентаризації

загальні

у тому числі пускового комплексу або черги

загальні

у тому числі пускового комплексу або черги

Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом будівництва в обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей, у початковий період _____________________________.
                                                                                                                                 (початок випуску продукції із зазначенням обсягу)

Житловий будинок має такі показники:

Показники

Одиниця виміру

За проектом

За результатами технічної інвентаризації

Загальна площа квартир

 

 

 

Кількість поверхів

 

 

 

Загальний будівельний об'єм,

 

 

 

у тому числі підземні частини

 

 

 

Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень

 

 

 

Тип квартири

За проектом

За результатами технічної інвентаризації

кількість квартир

площа квартир,
кв. метрів

кількість квартир

площа квартир,
кв. метрів

загальна

житлова

загальна

житлова

Однокімнатна

 

 

 

 

 

 

Двокімнатна

 

 

 

 

 

 

Трикімнатна

 

 

 

 

 

 

Чотирикімнатна

 

 

 

 

 

 

П'ятикімнатна

 

 

 

 

 

 

Шестикімнатна

 

 

 

 

 

 

Семикімнатна

 

 

 

 

 

 

Восьмикімнатна і більше

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

7. На об'єкті виконано згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами всі роботи, передбачені проектною документацією, у тому числі щодо доступності для маломобільних груп населення. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку.

8. Заходи з охорони праці, створення безпечних умов для роботи виробничого персоналу і перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені проектом будівництва, проведено у повному обсязі.

9. Роботи з оздоблення фасаду, благоустрою території, строки виконання яких перенесені через несприятливі погодні умови і які будуть виконані:

Перелік робіт

Строки виконання

Організація-
виконавець

Керівник організації-виконавця

прізвище, ім'я, по батькові керівника

підпис керівника

10. Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією на будівництво становить _______ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень.

11. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, ________ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар ________ тис. гривень.

12. Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту: ___________________________________________________________________________________ з
                                                                                         (дата укладення договору)
_____________________________________________________________________________________,
                                      (найменування органу місцевого самоврядування чи його структурного підрозділу)
сплата розміру пайової участі в обсязі _____________________________________________________
                                                                                                               (реквізити платіжного доручення з позначкою
_____________________________________________________________________________________
                                          про дату проведення платежу або касового документа банку чи відділення
_____________________________________________________________________________________
                                                                          поштового зв'язку, що прийняли платіж)
_____________________________________________________________________________________
                                          (для замовників, які до сплати пайової участі не залучаються, зазначається
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                          підстава для звільнення)

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Замовник

М. П.

_______________
(найменування посади)

_________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Генеральний проектувальник

М. П.

 
_______________
(найменування посади)

 
_________
(підпис)

 
____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Генеральний підрядник (підрядник)

М. П.

 
_______________
(найменування посади)

 
_________
(підпис)

 
____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Субпідрядник

М. П.

_______________
(найменування посади)

_________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відповідальна особа
проектувальника - головний
архітектор (інженер) проекту

М. П.

 
 
_______________
(найменування посади)

 
 
_________
(підпис)

 
 
____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Страховик (якщо об'єкт застрахований)

М. П.

 
_______________
(найменування посади)

 
_________
(підпис)

 
____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Представник профспілкової
організації (за рішенням
замовника для об'єктів
виробничого призначення)

М. П.

 
 
 
_______________
(найменування посади)

 
 
 
_________
(підпис)

 
 
 
____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примітка.

Підписи засвідчуються печаткою (за наявності).

 

ДОВІДКА
щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката

На об'єкті ____________________________________________________________________________
                                                          (найменування об'єкта, його місцезнаходження, категорія складності,
_____________________________________________________________________________________
                                             код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
виконано всі передбачені проектною документацією згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами роботи, створено безпечні умови для роботи виробничого персоналу і перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки / виявлено такі порушення (необхідне підкреслити) ___________________________________
                                                                                                                                                        (зазначаються порушення,
_____________________________________________________________________________________
                                                                       у тому числі виявлені під час огляду об'єкта)
_____________________________________________________________________________________.

Об'єкт збудовано відповідно до проектної документації, розробленої
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                       серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,
_____________________________________________________________________________________
                           номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої
_____________________________________________________________________________________
                           релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
_____________________________________________________________________________________
                            платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і
_____________________________________________________________________________________
                                      мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
                                                      код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
та затвердженої замовником ____________________________________________________________
                                                                                                                (назва, номер та дата документа
_____________________________________________________________________________________
                                                                           про затвердження проектної документації)
відповідно до позитивного експертного звіту ______________________________________________
                                                                                                                              (найменування експертної організації,
_____________________________________________________________________________________
                                                код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові головного експерта,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                        серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

Відомості у наданих документах достовірні/недостовірні (необхідне підкреслити) _____________________________________________________________________________________.
                                                                    (зазначаються відомості, які є недостовірними)

Головний державний інспектор /
головний інспектор
будівельного нагляду

М. П.

 
 
____________________
(підпис)

 
 
____________________
(ініціали та прізвище)

 

______________________________________________________________________
(найменування органу, який прийняв рішення
_____________________________________________________________
про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА
_______________ 20__ р. N ______

За результатами розгляду поданої ________________________________________________________
                                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
_____________________________________________________________________________________
                                                                  або найменування юридичної особи, яка є замовником)
_______________ 20__ р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

У видачі сертифіката ___________________________________________________________________
                                                                             (назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:
_____________________________________________________________________________________
                            нове будівництво, реконструкція (у тому числі технічне переоснащення діючих підприємств),
_____________________________________________________________________________________
                                                           реставрація, капітальний ремонт, місцезнаходження об'єкта)
відмовлено.

_______________________________
                                (посада)

М. П.

______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________

Опрос