Идет загрузка документа (209 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 13 апреля 2011 г. N 466

КМ Украины
Постановление КМ от 26.08.2015 № 747
действует с 09.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 серпня 2015 р. N 747

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 34, ст. 1404, N 69, ст. 2634; 2012 р., N 8, ст. 297, N 16, ст. 592, N 55, ст. 2209; 2013 р., N 100, ст. 3667) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2015 року.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466

1. У пункті 1 постанови:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

"Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт";

2) абзац третій виключити.

2. Порядок виконання підготовчих робіт, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ПОРЯДОК
виконання підготовчих та будівельних робіт

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм набуття права на виконання підготовчих та будівельних робіт.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку:

будівельні роботи - роботи з нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення діючих підприємств, реставрації, капітального ремонту;

електронна система здійснення декларативних процедур у будівництві - автоматизований комплекс із забезпечення електронного документообігу з питань декларативних процедур у будівництві, функціонування якого забезпечує Держархбудінспекція відповідно до законодавства та у порядку, визначеному Мінрегіоном;

підготовчі роботи - роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, улаштування під'їзних шляхів, складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень;

повнота даних - інформація, надана замовником у поданих документах, в обсязі, достатньому для прийняття рішення про реєстрацію декларації;

реєстрація - внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі - реєстр).

3. Надання (отримання, реєстрація), повернення (відмова у видачі) чи анулювання (скасування реєстрації) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснюється:

виконавчими органами з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних рад - щодо об'єктів I, II, III категорії складності, розташованих в межах відповідних населених пунктів;

виконавчими органами з питань державного архітектурно-будівельного контролю міських рад - щодо об'єктів I, II, III, IV категорії складності, розташованих в межах відповідних міст;

структурними підрозділами з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - щодо об'єктів I, II, III, IV категорії складності, розташованих в межах міст Києва та Севастополя;

Держархбудінспекцією через головних інспекторів будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі - щодо об'єктів I, II, III, IV, V категорії складності, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, щодо всіх об'єктів V категорії складності - в межах населених пунктів, а також щодо об'єктів IV категорії складності, розташованих в межах сіл та селищ, та об'єктів усіх категорій складності - в межах населених пунктів у разі, коли сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю.

4. Підготовчі роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:

подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт до органу державного архітектурно-будівельного контролю, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень;

реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень.

Виконання підготовчих робіт, у тому числі з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, може здійснюватися на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.

5. Будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:

подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт, відповідно до переліку об'єктів, будівництво яких здійснюється після надіслання повідомлення про початок виконання будівельних робіт;

реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт - щодо об'єктів I - III категорії складності;

видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об'єктів IV і V категорії складності.

6. Документи, що надають право на виконання підготовчих робіт, діють до моменту отримання права на виконання будівельних робіт. Документи, що надають право на виконання будівельних робіт, є чинними до завершення будівництва.

7. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

8. Контроль за виконанням підготовчих та будівельних робіт здійснюється відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю.

9. Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих або будівельних робіт, а також видача дозволу чи його дубліката здійснюється з дотриманням вимог Законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги".

10. Відомості щодо отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт; зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт; виданих, анульованих дозволів; повернень декларацій для усунення виявлених недоліків, відмов у видачі дозволів; отриманих повідомлень про зміну даних у повідомленнях про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, отриманих декларацій про зміну даних у зареєстрованих деклараціях про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, внесення змін у повідомлення або декларацію у зв'язку з технічною помилкою; скасування реєстрації повідомлення або декларації вносяться Держархбудінспекцією до реєстру на підставі інформації, поданої органами державного архітектурно-будівельного контролю, протягом одного робочого дня з дня її отримання.

11. Замовник несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданих ним повідомленні, декларації, за виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації та за порушення вимог, визначених цим Порядком, відповідно до Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

12. Інформація про зареєстровану декларацію (реєстраційний номер, дата видачі, найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, який здійснював дії щодо реєстрації декларації і здійснює контроль за будівництвом об'єкта), виданий дозвіл (реєстраційний номер, дата видачі, найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, який видав дозвіл і здійснює контроль за будівництвом об'єкта), відомості про найменування об'єкта та його категорію складності, зображення об'єкта та його основні техніко-економічні показники, замовника, проектувальника, підрядників, осіб, відповідальних за здійснення авторського і технічного нагляду, відповідальних виконавців робіт з урахуванням внесених змін розміщуються на стенді завдовжки не менше ніж 1,5 метра і завширшки не менше ніж 1 метр, що встановлюється на будівельному майданчику в доступному для огляду місці (за винятком індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них).

Повідомлення про початок виконання підготовчих або будівельних робіт

13. Повідомлення про початок виконання підготовчих або будівельних робіт (далі - повідомлення) чи про зміну даних у повідомленні за формою, наведеною у додатках 1, 2 до цього Порядку, подається замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання підготовчих або будівельних робіт до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об'єкта.

14. У разі зміни даних у повідомленні (зокрема право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику) замовник (його уповноважена особа) протягом трьох робочих днів повідомляє відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю шляхом подання з дотриманням вимог пункту 13 цього Порядку повідомлення про такі зміни за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Виконання підготовчих та будівельних робіт без подання такого повідомлення не може продовжуватися.

У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі або будівельні роботи здійснюються без залучення субпідрядників) замовник (його уповноважена особа) повідомляє органу державного архітектурно-будівельного контролю про такі зміни листом.

15. У разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю наведених у повідомленні недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації повідомлення інформація, яка зазначалася в ньому, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у повідомленні), які не є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 391 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", орган державного архітектурно-будівельного контролю письмово повідомляє замовникові протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.

У разі самостійного виявлення помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у поданому повідомленні замовник (його уповноважена особа) має право протягом трьох робочих днів із дня подання такого повідомлення подати виправлені (достовірні) дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх до реєстру шляхом подання особисто або надсилання відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю рекомендованим листом з описом вкладення заяви за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку та повідомлення, в якому враховано зміни, в одному примірнику за формою згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю здійснює дії щодо внесення інформації, зазначеної у повідомленні, в якому враховано зміни, до реєстру згідно з цим Порядком.

Відомості щодо внесення даних, зазначених у повідомленні, в якому виявлено технічну помилку або недостовірні дані, підлягають виключенню з реєстру в установленому порядку.

До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і в передбаченому цим пунктом порядку подав відповідну заяву, штрафні санкції за раніше подане з помилками повідомлення або виявлені в ньому недостовірні дані не застосовуються.

У разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю недостовірних даних (встановлення факту, що на дату подання повідомлення інформація, яка зазначалася в ньому, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у повідомленні), наведених у повідомленні, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, реєстрація такого повідомлення підлягає скасуванню органом державного архітектурно-будівельного контролю.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю скасовує реєстрацію повідомлення шляхом видачі відповідного наказу. Запис про реєстрацію повідомлення з реєстру виключається Держархбудінспекцією не пізніше наступного робочого дня з дня повідомлення органом державного архітектурно-будівельного контролю про таке скасування.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю також скасовує реєстрацію повідомлення за рішенням суду про скасування реєстрації повідомлення, що набрало законної сили.

Про скасування реєстрації повідомлення замовникові письмово повідомляється протягом трьох робочих днів з дня її скасування.

Після скасування реєстрації повідомлення замовник має право повторно подати повідомлення згідно з вимогами, встановленими пунктом 13 цього Порядку.

Декларація про початок виконання підготовчих або будівельних робіт

16. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю два примірники декларації про початок виконання підготовчих або будівельних робіт (далі - декларація) за формою, наведеною у додатках 4, 5, 6 до цього Порядку.

Один примірник декларації після проведення реєстрації повертається замовнику, другий - залишається в органі державного архітектурно-будівельного контролю.

Декларація про початок виконання підготовчих робіт не надає права на виконання будівельних робіт.

17. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом п'яти робочих днів з дня надходження до нього декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, та здійснює дії щодо внесення інформації, зазначеної у декларації, до реєстру.

18. Орган державного архітектурно-будівельного контролю повертає з письмовим обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрації, декларацію:

про початок виконання підготовчих робіт замовникові (його уповноваженій особі) для усунення виявлених недоліків, якщо у декларації не відображено інформації щодо замовника, назви чи адреси об'єкта, документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків, визначених пунктом 7 цього Порядку), або щодо осіб, відповідальних за проведення технічного нагляду, та осіб, які розробили проект виконання підготовчих робіт;

про початок виконання будівельних робіт замовникові для усунення виявлених недоліків, якщо у декларації не відображено інформації щодо замовника, назви чи адреси об'єкта, документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків, визначених пунктом 7 цього Порядку), містобудівних умов та обмежень (крім об'єктів, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються), проектувальника, головного архітектора та/або головного інженера проекту, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду.

19. Після усунення недоліків декларація розглядається органом державного архітектурно-будівельного контролю у порядку, передбаченому для її реєстрації.

20. У разі коли орган державного архітектурно-будівельного контролю не зареєстрував декларацію або не повернув її для усунення виявлених недоліків протягом п'яти робочих днів, заявник набуває право на виконання підготовчих або будівельних робіт на одинадцятий робочий день з дня, коли декларація повинна була бути зареєстрована або повернена. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.

21. У разі зміни даних у зареєстрованій декларації (зокрема право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику, змінено осіб, відповідальних за проведення авторського нагляду під час виконання підготовчих робіт, або змінено осіб, відповідальних за проведення авторського та технічного нагляду під час виконання будівельних робіт) замовник (його уповноважена особа) протягом трьох робочих днів звертається до органу державного архітектурно-будівельного контролю, яка зареєструвала декларацію, з повідомленням про зміну даних у зареєстрованій декларації за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку.

Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації складається у двох примірниках. Один примірник зазначеного повідомлення надсилається до органу державного архітектурно-будівельного контролю і у разі надходження до нього є невід'ємною частиною зареєстрованої декларації, а другий залишається у замовника.

Виконання підготовчих або будівельних робіт без подання такого повідомлення не може продовжуватися.

У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі або будівельні роботи здійснюються без залучення субпідрядників) замовник (його уповноважена особа) повідомляє органу державного архітектурно-будівельного контролю про такі зміни листом.

22. У разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю наведених у декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в декларації, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), які не є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 391 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", орган державного архітектурно-будівельного контролю письмово повідомляє замовнику протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.

У разі самостійного виявлення помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у надісланій декларації замовник має право протягом трьох робочих днів з дня надіслання такої декларації подати виправлені (достовірні) дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх до реєстру шляхом подання особисто або надсилання до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю рекомендованим листом з описом вкладення заяви за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку, декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику та декларації, в якій враховано зміни, у двох примірниках за формою згідно з додатками 4, 5, 6 до цього Порядку.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю здійснює дії щодо внесення інформації, зазначеної у декларації, в якій враховано зміни, згідно з цим Порядком.

Відомості щодо внесення даних, зазначених у декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, підлягають виключенню з реєстру в установленому порядку.

До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і в порядку, передбаченому цим пунктом, подав відповідну заяву, штрафні санкції за раніше подану з помилками декларацію або виявлені в ній недостовірні дані не застосовуються.

На декларації, в якій виявлено технічну помилку, у верхньому лівому куті проставляється відмітка "У зв'язку із змінами, внесеними декларацією від ___________ 20___ р. N ________, ця декларація втратила чинність" із зазначенням дати, підпису посадової особи, що скріплюється печаткою. Один примірник такої декларації повертається замовнику.

У разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), наведених у зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, реєстрація такої декларації підлягає скасуванню органом державного архітектурно-будівельного контролю.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю скасовує реєстрацію декларації шляхом видачі відповідного наказу. Запис про реєстрацію декларації з реєстру виключається Держархбудінспекцією не пізніше наступного робочого дня з дня повідомлення органом державного архітектурно-будівельного контролю про таке скасування.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю також скасовує реєстрацію декларації за рішенням суду про скасування реєстрації декларації, що набрало законної сили.

Про скасування реєстрації декларації замовнику (його уповноваженій особі) письмово повідомляється протягом трьох робочих днів з дня її скасування.

Після скасування реєстрації декларації замовник має право повторно подати її згідно з вимогами, встановленими цим Порядком.

23. Рішення про реєстрацію або повернення для усунення виявлених недоліків декларації може бути розглянуто у порядку нагляду Держархбудінспекцією (без права реєстрації декларації) або оскаржено до суду.

24. Декларацію може бути скасовано органом державного архітектурно-будівельного контролю, який її зареєстрував у разі:

1) подання замовником заяви про скасування декларації;

2) отримання відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем (замовником), смерті фізичної особи - замовника або визнання її безвісно відсутньою;

3) встановлення під час перевірки порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства у разі невиконання вимог приписів посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю.

25. У разі втрати або пошкодження зареєстрованої декларації орган державного архітектурно-будівельного контролю видає безоплатно дублікат такої декларації протягом двох робочих днів після надходження від замовника (його уповноваженої особи) відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про її втрату чи подання пошкодженої декларації.

26. Виконання будівельних робіт на об'єктах, що належать до I - III категорії складності, підключення об'єкта до інженерних мереж та споруд без реєстрації декларації забороняється.

Дозвіл на виконання будівельних робіт

27. Дозвіл на виконання будівельних робіт (далі - дозвіл) видається на безоплатній основі відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю за формою, наведеною у додатку 9 до цього Порядку.

28. Замовник (його уповноважена особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю заяву про отримання дозволу за формою, наведеною у додатку 10 до цього Порядку.

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію (крім випадків, визначених пунктом 7 цього Порядку);

копія розпорядчого документа щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду у разі здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності (замість копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою);

проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку;

копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згода його власника, засвідчена у встановленому законодавством порядку, на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту чи технічного переоснащення діючих підприємств;

копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд;

інформація про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати.

29. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви приймає рішення про надання дозволу або відмову у його видачі.

30. Підставою для відмови у видачі дозволу є:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

31. У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу орган державного архітектурно-будівельного контролю надсилає заявнику протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви відмову з обґрунтуванням причин за формою, наведеною у додатку 11 до цього Порядку.

Замовник може після усунення недоліків, що спричинили прийняття рішення про відмову у видачі дозволу, повторно звернутися до органу державного архітектурно-будівельного контролю щодо видачі дозволу.

32. Рішення про видачу або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт може бути розглянуто у порядку нагляду Держархбудінспекцією (без права видачі дозволу) або оскаржено до суду.

33. У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни органу державного архітектурно-будівельного контролю, що видав дозвіл, з поданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни. Продовження виконання будівельних робіт без такого повідомлення забороняється.

У разі зміни осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт замовник повідомляє органу державного архітектурно-будівельного контролю, який видав дозвіл, про такі зміни з поданням засвідчених в установленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни, протягом трьох днів з дня їх настання.

34. Дозвіл може бути анульовано органом державного архітектурно-будівельного контролю у разі:

1) подання замовником заяви про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;

2) наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем (замовником), смерті фізичної особи - замовника або визнання її безвісно відсутньою;

3) встановлення під час перевірки порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об'єкта будівництва проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства у разі невиконання вимог приписів посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю.

Дозвіл може бути анульовано також адміністративним судом за позовом органу державного архітектурно-будівельного контролю щодо застосування такого заходу реагування у разі перешкоджання проведенню перевірки посадовими особами органу державного архітектурно-будівельного контролю, якщо таке перешкоджання було здійснено протягом одного року після накладення штрафу за зазначене порушення.

35. У разі втрати або пошкодження зареєстрованого дозволу орган державного архітектурно-будівельного контролю видає безоплатно дублікат такого дозволу протягом двох робочих днів з дня надходження від замовника (уповноваженої ним особи) відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про його втрату чи подання пошкодженого дозволу.

 

 

_____________________________________________
   (найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
                    контролю, якому надсилається повідомлення)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному органу державної податкової служби і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання підготовчих робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт

Відповідно до статті 35 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про початок виконання підготовчих робіт, визначених державними будівельними нормами, стандартами і правилами / про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт від ___ ____________ 20_____ (необхідне підкреслити).

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                   (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса ______________________________________________________________,
вид будівництва _______________________________________________________________________
                                                                               (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________.
                                                                   діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі
_____________________________________________________________________________________
                         (дата, серія, номер державного акта на право власності на земельну ділянку, свідоцтва на право
_____________________________________________________________________________________
                           власності на нерухоме майно, об'єктом якого є земельна ділянка, дата, номер договору оренди
_____________________________________________________________________________________
                                                                           або суперфіцію (необхідне зазначити)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                  та номер у Державному земельному кадастрі)

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                      серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника
_____________________________________________________________________________________
                        податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
_____________________________________________________________________________________
                                         від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
                        повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
_____________________________________________________________________________________
                               найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_____________________________________________________________________________________.
                                                                    згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Примітка.

Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

 

 

_____________________________________________
    (найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
                       контролю, якому надсилається повідомлення)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному органу державної податкової служби і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання будівельних робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт

Відповідно до статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про початок виконання будівельних робіт, визначених державними будівельними нормами, стандартами і правилами / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт
від ___ ____________ 20__ (необхідне підкреслити).
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________________,
                                                                              (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________,
                                                                 діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________.
                                                              (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Будівельний паспорт (у разі будівництва за будівельним паспортом)
__________________ виданий ___________________________________________________________
                  (номер)                                                                                (найменування органу, який його видав,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                  дата видачі)
проектна документація (у разі розроблення проекту на підставі будівельного паспорта) розроблена
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування проектувальника, код згідно з ЄДРПОУ)
під керівництвом (у разі розроблення проекту):

Найменування посади відповідальної особи

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону

Найменування, дата видачі та номер документа про призначення

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

та затверджена замовником _____________________________________________________________
                                                                                                (дата затвердження (для фізичних осіб) чи
_____________________________________________________________________________________
                                      прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження
_____________________________________________________________________________________,
                                             або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)
категорія складності ___________________________________________________________________.

Експертиза проекту будівництва проведена ________________________________________________
                                                                                                                               (найменування експертної
_____________________________________________________________________________________
                                організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові відповідального експерта,
_____________________________________________________________________________________.
                                           серія і номер кваліфікаційного сертифіката у разі будівництва за проектом)

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено (за наявності) _____________________________________________________________________________________.
                                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі
_____________________________________________________________________________________
                                               (дата, серія, номер державного акта на право власності на земельну ділянку,
_____________________________________________________________________________________
                                      свідоцтва на право власності на нерухоме майно, об'єктом якого є земельна ділянка,
_____________________________________________________________________________________
                                                    дата, номер договору оренди або суперфіцію (необхідне зазначити)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                       та номер у Державному земельному кадастрі)

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                         серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника
_____________________________________________________________________________________
                        податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
_____________________________________________________________________________________
                                       від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
                      повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
_____________________________________________________________________________________
                                                найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_____________________________________________________________________________________.
                                                         згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Примітки.

1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

2. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовно об'єктів, для яких проведення експертизи є обов'язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.

3. Відомості щодо проектної документації зазначаються у випадку, якщо замовник за власним бажанням розробив проект будівництва.

4. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

 

 

_____________________________________________
   (найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
                        контролю, якому надсилається заява)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному органу державної податкової служби і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)

ЗАЯВА

Відповідно до статті 391 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу внести зміни до повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт (необхідне підкреслити) _________________________________________________________________________,
                                                                                     (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________________,
                                                                        (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________,
                                                                      діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________,
                                                          (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
категорія складності ___________________________________________________________________.

Найменування документа, що є підставою для зміни даних, ____________________________________ від _______________20__ N ______, виданого
_____________________________________________________________________________________.

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Додаток.

Повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт, в якому враховано зміни, в одному примірнику.

Замовник

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Примітка.

На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності).

 

 

_____________________________________________
   (найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
                     контролю, якому надсилається декларація)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному органу державної податкової служби і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
    код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
_______________________________________________
                                              номер телефону)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про початок виконання підготовчих робіт

_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________________,
                                                                                  (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________.
                                                                   діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

Проект виконання робіт розроблений _____________________________________________________
                                                                                                                                  (найменування підрядної
_____________________________________________________________________________________
                                                                    організації - виконавця робіт, код згідно з ЄДРПОУ)
та затверджений _______________________________________________________________________
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект,
_____________________________________________________________________________________.
                                                  дата затвердження або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа)

Технічний нагляд здійснює _____________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________.
                                                           номер телефону, серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                      серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки
_____________________________________________________________________________________
                                   платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
_____________________________________________________________________________________
                                 відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
                                               повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і
_____________________________________________________________________________________
                                           мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________.
                                              код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі
_____________________________________________________________________________________
                                              (дата, серія, номер державного акта на право власності на земельну ділянку,
_____________________________________________________________________________________
                                            свідоцтва на право власності на нерухоме майно, об'єктом якого є земельна ділянка,
_____________________________________________________________________________________
                                                           дата, номер договору оренди або суперфіцію (необхідне зазначити)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                та номер у Державному земельному кадастрі)

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цій декларації, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Зареєстровано _______________________________________
                                                                    (найменування органу)
___ ____________ 20__ р. N ___________________________

___________________
                (підпис)

М. П.

_______________________________
(ініціали та прізвище посадової особи)

 

Примітка.

Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

 

 

_____________________________________________
   (найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
                    контролю, якому надсилається декларація)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному органу державної податкової служби і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про початок виконання будівельних робіт (крім об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                     (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса ______________________________________________________________,
вид будівництва _______________________________________________________________________
                                                                                 (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________,
                                                                           діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________.
                                                                 (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Технічний нагляд здійснює _____________________________________________________________
                                                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________.
                                                          серія і номер кваліфікаційного сертифіката, номер телефону)

Проектна документація розроблена ______________________________________________________
                                                                                                                        (найменування проектувальника,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              код згідно з ЄДРПОУ)
під керівництвом (необхідне зазначити)

Найменування посади відповідальної особи

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону

Найменування, дата видачі та номер документа про призначення

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

Головний архітектор проекту

 

 

 

Головний інженер проекту

 

 

 

та затверджена замовником ______________________________________________________________
                                                                                                   (дата затвердження (для фізичних осіб) чи
______________________________________________________________________________________
                                     прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження
_____________________________________________________________________________________,
                                                або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)
категорія складності ____________________________________________________________________.

Експертиза проекту будівництва проведена ________________________________________________
                                                                                                                                         (найменування експертної
_____________________________________________________________________________________
                                      організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові головного експерта,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                         серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                         серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника
_____________________________________________________________________________________
                         податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
_____________________________________________________________________________________
                                              від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
                         повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
_____________________________________________________________________________________
                                                  найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_____________________________________________________________________________________.
                                                                   згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки видані (крім об'єктів, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не видаються)
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування органу, який видав містобудівні умови
_____________________________________________________________________________________.
                                                                   та обмеження, їх реєстраційний номер та дата видачі)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі
_____________________________________________________________________________________
                                           (дата, серія, номер державного акта на право власності на земельну ділянку,
_____________________________________________________________________________________
                                   свідоцтва на право власності на нерухоме майно, об'єктом якого є земельна ділянка,
_____________________________________________________________________________________
                                                    дата, номер договору оренди або суперфіцію (необхідне зазначити)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                 та номер у Державному земельному кадастрі)

Загальна площа будівлі відповідно до проектної документації, кв. метрів ________________________.

Основні показники об'єкта будівництва:

Найменування основного показника

Одиниця вимірювання

Відповідно до проектної документації

загальний

у тому числі пускового комплексу або черги

Характеристика житлових будинків (за наявності):

кількість поверхів _______________________,

кількість квартир у житловому будинку та їх площа:

Тип квартири

Кількість квартир

Площа, кв. метрів

загальна

житлова

Однокімнатна

 

 

 

Двокімнатна

 

 

 

Трикімнатна

 

 

 

Чотирикімнатна

 

 

 

П'ятикімнатна

 

 

 

Шестикімнатна

 

 

 

Семикімнатна

 

 

 

Восьмикімнатна і більше

 

 

 

Усього

 

 

 

Загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень, кв. метрів _______________________________,

характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності):

загальна площа нежитлових приміщень об'єкта будівництва, кв. метрів _________________________

Найменування нежитлового приміщення

Функціональне призначення нежитлового приміщення (для житлових будинків)

Загальна площа, кв. метрів

Технічні характеристики

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
я, ____________________________________________________________________________________,
                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цій декларації, та виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації, з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Інженер технічного нагляду

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Зареєстровано ______________________________________
                                                                  (найменування органу)
___ ____________ 20__ р. N ___________________________

___________________
                (підпис)

М. П.

_____________________________
(ініціали та прізвище посадової особи)

 

Примітки.

1. Кожна сторінка цієї декларації підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

2. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

3. Об'єкт має такі основні показники, як потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється в одиницях вимірювання відповідно до цільової продукції або основних видів послуг).

4. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовно об'єктів, для яких проведення експертизи є обов'язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.

 

 

_____________________________________________
   (найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
                       контролю, якому надсилається декларація)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному органу державної податкової служби і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про початок виконання будівельних робіт на об'єктах інженерно-транспортної інфраструктури

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса ______________________________________________________________,
вид будівництва _______________________________________________________________________
                                                                      (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________,
                                                                    діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________.
                                                            (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Технічний нагляд здійснює _____________________________________________________________
                                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________.
                                                           серія і номер кваліфікаційного сертифіката, номер телефону)

Проектна документація розроблена ______________________________________________________
                                                                                                                  (найменування проектувальника,
____________________________________________________________________________________
                                                                                                    код згідно з ЄДРПОУ)
під керівництвом (необхідне зазначити)

Найменування посади відповідальної особи

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону

Найменування, дата видачі та номер документа про призначення

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

Головний архітектор проекту

 

 

 

Головний інженер проекту

 

 

 

та затверджена замовником _____________________________________________________________
                                                                                                  (дата затвердження (для фізичних осіб) чи
_____________________________________________________________________________________
                                       прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження
_____________________________________________________________________________________,
                                          або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)
категорія складності ____________________________________________________________________.

Експертиза проекту будівництва проведена ________________________________________________
                                                                                                                                (найменування експертної
_____________________________________________________________________________________
                                           організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові головного експерта,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                      серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові)

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                       серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника
_____________________________________________________________________________________
                         податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
_____________________________________________________________________________________
                                              від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
                         повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
_____________________________________________________________________________________
                                            найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_____________________________________________________________________________________.
                                                            згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки видані (крім об'єктів, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не видаються)
_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування органу, який видав містобудівні умови
_____________________________________________________________________________________.
                                                                      та обмеження, їх реєстраційний номер та дата видачі)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі
_____________________________________________________________________________________
                                                (дата, серія, номер державного акта на право власності на земельну ділянку,
_____________________________________________________________________________________
                                   свідоцтва на право власності на нерухоме майно, об'єктом якого є земельна ділянка,
_____________________________________________________________________________________
                                                        дата, номер договору оренди або суперфіцію (необхідне зазначити)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                         та номер у Державному земельному кадастрі)

Основні показники об'єкта будівництва:

Найменування основного показника

Одиниця вимірювання

Відповідно до проектної документації

загальний

у тому числі пускового комплексу або черги

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цій декларації, та виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації, з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Інженер технічного нагляду

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Зареєстровано ______________________________________
                                                                  (найменування органу)
___ ____________ 20__ р. N ___________________________

___________________
                (підпис)

М. П.

_____________________________
(ініціали та прізвище посадової особи)

 

Примітки.

1. Кожна сторінка цієї декларації підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

2. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

3. Об'єкт має такі основні показники, як потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється в одиницях вимірювання відповідно до цільової продукції або основних видів послуг).

4. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовно об'єктів, для яких проведення експертизи є обов'язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.

 

 

______________________________________________
       (найменування органу, якому надсилається повідомлення)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному органу державної податкової служби і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
    код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт

Відповідно до статей 34, 35 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про зміну даних у декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт (необхідне підкреслити), зареєстрованій ____ ____________ 20__ р. N ___________, а саме
_________________________________________________________________________________________
                                                                                      (право на будівництво передано
_________________________________________________________________________________________
                                                              іншому замовникові; змінено осіб, відповідальних за здійснення
_________________________________________________________________________________________,
                                                                   авторського та технічного нагляду (необхідне зазначити)
та додаю інформацію, що передбачена декларацією про початок виконання підготовчих/будівельних робіт і змінилася.

Попередній замовник
(у разі зміни замовника)

 
___________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону (зазначається у разі зміни замовника).

Додаток: 1. _______________________________________________________________________________

                2. _______________________________________________________________________________

                3. _______________________________________________________________________________

Замовник

___________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Примітка.

Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

 

 

______________________________________________
     (найменування органу державного архітектурно-будівельного
______________________________________________
                             контролю, якому надсилається заява)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному органу державної податкової служби і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)

ЗАЯВА

Відповідно до статті 391 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу внести зміни до повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт (необхідне підкреслити) _________________________________________________________________________,
                                                                                      (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________________,
                                                                          (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________,
                                                                діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________,
                                                              (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
категорія складності ____________________________________________________________________.

Найменування документа, що є підставою для зміни даних, _____________ від _____________ 20__ N ______, виданого ____________________________________________________________________.

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Додатки:

1. Декларація, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику.

2. Декларація, в якій враховано зміни, у двох примірниках.

Замовник

___________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Примітка.

На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності).

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу, який видає дозвіл)

ДОЗВІЛ
на виконання будівельних робіт

від ___ ____________ 20___

N _______________

Цей дозвіл надано:
замовнику ____________________________________________________________________________
                                                            (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце проживання
_____________________________________________________________________________________,
                                         або найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)
генеральному підряднику (підряднику) ____________________________________________________
                                                                                                                      (найменування, місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________
                                                 генерального підрядника (підрядника), код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                     серія та номер ліцензії) (необхідне зазначити)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                  (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________________,
вид будівництва _______________________________________________________________________
                                                                             (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________,
                                                                        діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________.
                                                                 (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Проектна документація розроблена _______________________________________________________
                                                                                                                   (найменування, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
                                                                             код згідно з ЄДРПОУ проектувальника)
під керівництвом ______________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові головного архітектора (інженера)
_____________________________________________________________________________________
                                                                    проекту, серія і номер його кваліфікаційного сертифіката)
та затверджена замовником _____________________________________________________________
                                                                                             (дата затвердження (для фізичних осіб) чи
_____________________________________________________________________________________
                                             прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження
_____________________________________________________________________________________,
                                                 або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)
категорія складності ___________________________________________________________________.

Експертиза проекту будівництва проведена ________________________________________________
                                                                                                                                        (найменування експертної
_____________________________________________________________________________________
                                    організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові відповідального експерта,
_____________________________________________________________________________________.
                                         серія і номер кваліфікаційного сертифіката у разі будівництва за проектом)

Авторський нагляд здійснює ____________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер
_____________________________________________________________________________________
                                               та дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення
_____________________________________________________________________________________.
                                                                   авторського нагляду, найменування посади)

Технічний нагляд здійснює _____________________________________________________________
                                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                      серія і номер її кваліфікаційного сертифіката)

Відповідальним виконавцем робіт є ______________________________________________________
                                                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________
                                   номер та дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи на виконання робіт
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                        найменування посади)

_____________________________
(найменування посади
відповідальної особи органу)

___________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

_____________________________________________
     (найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
                          контролю, якому надсилається заява)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному органу державної податкової служби і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
    код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)

ЗАЯВА

Відповідно до статті 37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (видати, внести зміни, анулювати (необхідне зазначити)
дозвіл на виконання будівельних робіт (у разі внесення змін зазначається їх суть).
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса ______________________________________________________________,
вид будівництва _______________________________________________________________________
                                                                                        (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________,
                                                                    діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________,
                                                                     (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
категорія складності ___________________________________________________________________.

Додатки:

1. Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію на _____ арк.

2. Копія розпорядчого документа щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду у разі здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності (замість копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою) на ____ арк.

3. Проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку:

пояснювальна записка на ____ арк.;

основні креслення на ____ арк. (ситуаційний план; генеральний план на топографічній основі; принципові рішення з вертикального планування, благоустрою та озеленення; схема транспортно-пішохідних зв'язків (за необхідності); план трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій; плани трас внутрішньомайданчикових мереж і споруд до них);

звіт за результатами експертизи проекту будівництва або його засвідчена у встановленому законом порядку копія (у тому числі звіт щодо розгляду проекту будівництва на стадії проектування, що передбачає розподіл її за чергами), на _____ арк.;

наказ (розпорядження, рішення) замовника про затвердження проектної документації на _____ арк.

4. Копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згода його власника, засвідчена у встановленому законодавством порядку, на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту чи технічного переоснащення діючого підприємства на ____ арк.

5. Копії документів про призначення:

осіб, які здійснюють авторський нагляд, на ____ арк.;

осіб, які здійснюють технічний нагляд, на ____ арк.;

відповідальних виконавців робіт на ____ арк.

6. Інформація про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати.

7. Засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують зміну даних до виданого дозволу, на ____ арк. (у разі необхідності).

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Замовник

___________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Примітка.

Кожна сторінка цієї заяви підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

 

____________________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю)

ВІДМОВА
у видачі дозволу на виконання будівельних робіт
від ___ ____________ 20__ N _____

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса ______________________________________________________________,
вид будівництва _______________________________________________________________________
                                                                              (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________,
                                                                        діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________,
                                                         (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
категорія складності ____________________________________________________________________.

За результатами розгляду заяви __________________________________________________________
                                                                                                                 (найменування або прізвище, ім'я,
______________________________________________________________________________________
                                                                                                       по батькові заявника)
про видачу дозволу на виконання будівельних робіт від ___ ____________ 20__ N ________ та доданих до неї документів установлено, що ________________________________________________.
                                                                                                                                               (обґрунтування причин відмови)

У видачі дозволу на виконання будівельних робіт відмовлено.

____________________
       (найменування посади)

_________________
(підпис)

___________________".
(ініціали та прізвище)

М. П.

____________

Опрос