Идет загрузка документа (253 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы стабилизационной дотации из государственного бюджета местным бюджетам

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 16.09.2015 № 727
редакция действует с 05.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 вересня 2015 р. N 727

Київ

Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 13 жовтня 2015 року N 833
,
 від 4 лютого 2016 року N 41
,
 від 14 липня 2016 року N 420
,
від 22 вересня 2016 року N 707
,
від 15 листопада 2017 року N 873
,
від 18 грудня 2018 року N 1080
,
від 27 листопада 2019 року N 963

Відповідно до пункту 19 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок та умови надання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам;

розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2015 рік між місцевими бюджетами в обсязі 1000000 тис. гривень.

11. Затвердити розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік між обласними бюджетами в обсязі 500000 тис. гривень згідно з додатком 1.

(постанову доповнено пунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 41
,
пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2016 р. N 420)

12. Затвердити розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік між бюджетами міст обласного значення для спрямування на видатки на професійно-технічну освіту в обсязі 97994,6 тис. гривень згідно з додатком 2.

(постанову доповнено пунктом 12 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2016 р. N 420)

13. Затвердити розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік між обласними бюджетами в обсязі 1402005,4 тис. гривень згідно з додатком 3.

(постанову доповнено пунктом 13 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. N 707)

14. Затвердити розподіл у 2017 році стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам між обласними бюджетами в обсязі 900000 тис. гривень згідно з додатком 4.

(постанову доповнено пунктом 14 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. N 873)

15. Затвердити розподіл у 2018 році стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам між обласними бюджетами в обсязі 200000 тис. гривень згідно з додатком 5.

(постанову доповнено пунктом 15 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. N 1080)

16. Затвердити розподіл у 2019 році стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам між обласними бюджетами в обсязі 203869 тис. гривень згідно з додатком 6.

(постанову доповнено пунктом 16 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. N 963)

2. Обласним, районним державним адміністраціям:

забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат;

вжити заходів до збалансування місцевих бюджетів у процесі їх виконання, спрямувавши у разі потреби власні ресурси на видатки, зазначені в абзаці другому цього пункту;

здійснити розподіл коштів, визначених у пункті 11 цієї постанови, між обласними бюджетами та бюджетами міст обласного значення для спрямування на видатки на професійно-технічну освіту.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 41)

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити заходів, зазначених у пункті 2 цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 34

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам (далі - дотація).

2. Головним розпорядником дотації є Мінфін.

3. Дотація спрямовується на покриття диспропорцій у місцевих бюджетах, які виникли у зв'язку із запровадженням нової моделі взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами.

4. У 2015 році дотація розподіляється у два етапи:

(абзац перший пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 41)

перший етап - між місцевими бюджетами у таких пропорціях:

- не менш як 20 відсотків - для обласних бюджетів;

- не більш як 80 відсотків - для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

другий етап - між обласними бюджетами.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.10.2015 р. N 833)

41. У 2016 році дотація розподіляється у кілька етапів.

(Порядок та умови доповнено пунктом 41 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 41)

5. Дотація надається:

бюджетам міст обласного значення, районним бюджетам та бюджетам об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій, у яких індекс відносної податкоспроможності менший за аналогічний середній показник у таких бюджетах;

обласним бюджетам - для розподілу між місцевими бюджетами у порядку, визначеному облдержадміністраціями.

6. Дотація не надається місцевим бюджетам населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно з переліком, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. N 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 92, ст. 2655; 2015 р., N 36, ст. 1090).

Відповідні показники чисельності наявного населення та доходів бюджетів населених пунктів, зазначених в абзаці першому цього пункту, під час розрахунку обсягів дотації не враховуються.

7. У 2015 році розрахунок обсягу дотації на першому етапі здійснюється за такими формулами:

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 р. N 833
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.02.2016 р. N 41)

1) для бюджету міста обласного значення, районного бюджету та бюджету об'єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій:

Strozrim(r,otg) = Fdim(r,otg) х K pokrim(r,otg),

де Strozrim(r,otg) - розрахунковий обсяг дотації для бюджету міста обласного значення, районного бюджету та бюджету об'єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій;

Fdim(r,otg) - розрахунковий обсяг диспропорції бюджету міста обласного значення (районного бюджету, бюджету об'єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій), який визначається за такою формулою:

Fdim(r,otg) = Dіm(r,otg) х Iav / Iіm(r,otg) - D іm(r,otg),

де Dim(r,otg) - фактичні надходження доходів бюджету міста обласного значення (районного бюджету, бюджету об'єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій), зазначених у пункті 1 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України, за звітний період поточного року;

Iav - середній показник індексу відносної податкоспроможності бюджетів міст обласного значення (районних бюджетів та бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій). Iav визначається за такою формулою:

Iav = SIim(r,otg) / n,

де Iim(r,otg) - індекс відносної податкоспроможності бюджету міста обласного значення (районного бюджету, бюджету об'єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій), який визначається за такою формулою:

Iim(r,otg) = (Dim(r,otg) / Nim(r,otg)) / (SDim(r,otg) / SNim(r,otg)),

де Nim(r,otg) - чисельність наявного населення міста обласного значення (району, об'єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій) станом на 1 січня поточного бюджетного періоду. У 2015 році використовується показник чисельності наявного населення населених пунктів Донецької та Луганської областей з урахуванням змін в адміністративно-територіальному устрої цих областей відповідно до постанов Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р. N 177-VIII, від 20 травня 2015 р. N 457-VIII і N 458-VIII;

n - кількість індексів відносної податкоспроможності бюджету міста обласного значення (районного бюджету, бюджету об'єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій);

Kpokrim(r,otg) - коефіцієнт пропорційного розподілу. На 2015 рік Kpokrim(r,otg) = 0,8.

Обсяг дотації для бюджету міста обласного значення, районного бюджету та бюджету об'єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій (Stіm(r,otg)), обчислюється за такими формулами:

якщо Strozr іm(r,otg) > (Dim(r,otg) + Bdim(r,otg) - Rdim(r,otg)) х K rr, Stіm(r,otg) = (Dim(r,otg) + Bdim(r,otg) - Rdim(r,otg)) х Krr,

якщо Strozr іm(r,otg) Ј (D im(r,otg) + Bdim(r,otg) - R dim(r,otg)) х Krr, Stіm(r,otg) = Strozr іm(r,otg),

де Bdim(r,otg) - обсяг базової дотації, що надійшла з державного бюджету до бюджету міста обласного значення (районного бюджету, бюджету об'єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій) за звітний період поточного року;

Rdim(r,otg) - обсяг реверсної дотації бюджету міста обласного значення (районного бюджету, бюджету об'єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій), перерахованої до державного бюджету за звітний період поточного року;

Krr - коефіцієнт рівномірного розподілу. На 2015 рік Krr = 0,1;

2) для обласного бюджету (Stio):

Stio = Stzo х Pno,

де Stzo - розрахунковий обсяг дотації, передбаченої для обласних бюджетів, який визначається за такою формулою:

Stzo = St - SStim(r,otg),

де St - обсяг дотації, що підлягає розподілу;

Pno - показник питомої ваги наявного населення області станом на 1 січня поточного бюджетного періоду, що визначається за такою формулою:

Pno = Nio / SNio,

де Nio - загальна чисельність наявного населення області станом на 1 січня поточного бюджетного періоду.

У 2015 році використовується показник чисельності наявного населення населених пунктів Донецької та Луганської областей з урахуванням змін в адміністративно-територіальному устрої цих областей відповідно до постанов Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р. N 177-VIII, від 20 травня 2015 р. N 457-VIII і N 458-VIII.

8. У 2015 році розрахунок обсягу дотації на другому етапі для обласних бюджетів здійснюється за такою формулою:

(абзац перший пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 41)

Strozrim(ob) = Stzo2 х Pipr(ob),

де Strozrim(ob) - розрахунковий обсяг дотації для обласного бюджету;

Stzo2 - обсяг дотації, передбачений для розподілу між обласними бюджетами на другому етапі;

Pipr(ob) - показник питомої ваги приведеного індексу відносної податкоспроможності місцевих бюджетів області у поточному році, який визначається за такою формулою:

Pipr(ob) = Ipr(ob) / еIpr(ob),

де Ipr(ob) - приведений індекс відносної податкоспроможності місцевих бюджетів області, який визначається за такою формулою:

Ipr(ob) = 1 + (1 - Iob),

де Iob - індекс відносної податкоспроможності місцевих бюджетів області, який визначається за такою формулою:

Iob = (Dob/Nob)) / (еDob / еNob),

де Dob - фактичні надходження доходів місцевих бюджетів області, зазначених у пункті 1 частини першої статей 64 і 66 Бюджетного кодексу України, за звітний період поточного року;

Nob - чисельність наявного населення області станом на 1 січня поточного бюджетного періоду.

У 2015 році використовується показник чисельності наявного населення населених пунктів Донецької та Луганської областей з урахуванням змін в адміністративно-територіальному устрої таких областей відповідно до постанов Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р. N 177-VIII та від 20 травня 2015 р. N 457-VIII і 458-VIII.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.10.2015 р. N 833)

81. У 2016 році розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам у обсязі 1402005,4 тис. гривень здійснюється між обласними бюджетами за формулою, визначеною у пункті 8 цих Порядку та умов.

(Порядокта умови доповнено пунктом 81 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. N 707)

82. У 2017 році розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 900000 тис. гривень здійснюється між обласними бюджетами за формулою, визначеною у пункті 8 цих Порядку та умов.

(Порядок та умови доповнено пунктом 82 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. N 873)

83. У 2018 році розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 200000 тис. гривень здійснюється між обласними бюджетами за формулою, визначеною у пункті 8 цих Порядку та умов.

(Порядок та умови доповнено пунктом 83 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. N 1080)

84. У 2019 році розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 203869 тис. гривень здійснюється між обласними бюджетами за формулою, визначеною у пункті 8 цих Порядку та умов.

(Порядок та умови доповнено пунктом 84 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. N 963)

9. Казначейство:

перераховує дотацію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399; 2015 р., N 7, ст. 161), та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. N 1407;

щомісяця до 10 числа інформує Мінфін про перераховані суми коштів у розрізі місцевих бюджетів.

 

РОЗПОДІЛ
стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2015 рік між місцевими бюджетами

(тис. гривень)

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг стабілізаційної дотації

09202000000

м. Болехів

1006,1

23202000000

м. Ватутіне

748,1

14202000000

м. Вознесенськ

285,2

18202000000

м. Глухів

1704,2

05207000000

м. Дзержинськ

3151,9

13203000000

м. Дрогобич

4675

17202000000

м. Дубно

1106,8

20202000000

м. Ізюм

2608,2

22202000000

м. Кам'янець-Подільський

3602,8

03203000000

м. Ковель

242,7

09204000000

м. Коломия

3198,7

05215000000

м. Костянтинівка

1905,7

18204000000

м. Лебедин

1284,3

16204000000

м. Лубни

21,7

20205000000

м. Люботин

1164

08204000000

м. Мелітополь

4757,3

02205000000

м. Могилів-Подільський

1647,6

25202000000

м. Ніжин

1163,5

13205000000

м. Новий Розділ

1625,8

03204000000

м. Нововолинськ

608

04208000000

м. Новомосковськ

3408,3

11203000000

м. Олександрія

4380,8

17204000000

м. Острог

521,7

14204000000

м. Первомайськ (Миколаївська область)

3239,2

20206000000

м. Первомайський

1547,7

10208000000

м. Ржищів

367,3

11204000000

м. Світловодськ

2713,9

15206000000

м. Теплодар

423,7

08205000000

м. Токмак

1473,2

23206000000

м. Умань

4016,1

02206000000

м. Хмільник

230,2

19202000000

м. Чортків

1472

18207000000

м. Шостка

3987,4

09205000000

м. Яремче

320,2

15301000000

Ананьївський район

1245,6

06301000000

Андрушівський район

1509,1

05302000000

Артемівський район

2342,1

15302000000

Арцизький район

2060,1

15303000000

Балтський район

1950,6

06302000000

Баранівський район

1873,6

20302000000

Барвінківський район

1073,3

10301000000

Баришівський район

1087,3

02301000000

Барський район

2518,4

14302000000

Баштанський район

1857,7

06303000000

Бердичівський район

1238,2

08301000000

Бердянський район

997,8

07301000000

Берегівський район

2386

19301000000

Бережанський район

2020,7

14303000000

Березанський район

1100,1

15304000000

Березівський район

1602,1

17301000000

Березнівський район

3028,3

14304000000

Березнегуватський район

993,7

21301000000

Бериславський район

1896,1

02302000000

Бершадський район

2684,8

15305000000

Білгород-Дністровський район

2642,8

12302000000

Біловодський район

1265,2

22301000000

Білогірський район

1339,5

21302000000

Білозерський район

3455

12303000000

Білокуракинський район

767,3

18301000000

Білопільський район

2504,4

15306000000

Біляївський район

4745,5

20303000000

Близнюківський район

866,5

11301000000

Бобринецький район

1091,5

25302000000

Бобровицький район

532

20304000000

Богодухівський район

1903,2

09301000000

Богородчанський район

3118,6

10303000000

Богуславський район

1601,6

15307000000

Болградський район

2937

25303000000

Борзнянський район

1521,3

20305000000

Борівський район

804,7

10305000000

Бородянський район

2959,9

19302000000

Борщівський район

3020,5

14305000000

Братський район

836,2

13301000000

Бродівський район

2772,7

06304000000

Брусилівський район

669,1

18302000000

Буринський район

1135,5

13302000000

Буський район

2196,7

19303000000

Бучацький район

2787,2

20306000000

Валківський район

1549,1

04302000000

Васильківський район (Дніпропетровська область)

1431,1

16301000000

Великобагачанський район

117,3

07302000000

Великоберезнянський район

1271,8

08303000000

Великобілозерський район

263

21303000000

Великолепетиський район

808

15308000000

Великомихайлівський район

1399,9

05303000000

Великоновосілківський район

1971,4

21304000000

Великоолександрівський район

1191,8

18303000000

Великописарівський район

964,2

04303000000

Верхньодніпровський район

884,5

21305000000

Верхньорогачицький район

530,5

09302000000

Верховинський район

1357,3

14306000000

Веселинівський район

1124,9

08304000000

Веселівський район

951,3

24301000000

Вижницький район

2475,6

07303000000

Виноградівський район

6413,6

21306000000

Високопільський район

710,9

08305000000

Вільнянський район

2320,2

11302000000

Вільшанський район

562,3

02303000000

Вінницький район

1322,3

22302000000

Віньковецький район

1165,2

20308000000

Вовчанський район

2295,4

14307000000

Вознесенський район

1490

05304000000

Волноваський район

2630,6

07304000000

Воловецький район

1126,1

05305000000

Володарський район (Донецька область)

1286,3

03301000000

Володимир-Волинський район

1264,3

17302000000

Володимирецький район

2756,2

22303000000

Волочиський район

392,1

14308000000

Врадіївський район

824

11303000000

Гайворонський район

1841,6

09303000000

Галицький район

1926,7

21307000000

Генічеський район

2789,3

24302000000

Герцаївський район

1382

24303000000

Глибоцький район

3164,9

18304000000

Глухівський район

1226,8

21308000000

Голопристанський район

2019,3

21309000000

Горностаївський район

968,3

09304000000

Городенківський район

2371,4

23301000000

Городищенський район

1960,7

25305000000

Городнянський район

1410,2

13303000000

Городоцький район (Львівська область)

3298,5

22304000000

Городоцький район (Хмельницька область)

2317,2

03302000000

Горохівський район

2389,8

17303000000

Гощанський район

1601

19304000000

Гусятинський район

2425,2

20309000000

Дворічанський район

897,7

17304000000

Демидівський район

650,8

22305000000

Деражнянський район

1562,4

20310000000

Дергачівський район

4810,9

11306000000

Долинський район (Кіровоградська область)

1501,1

14309000000

Доманівський район

1187,9

23302000000

Драбівський район

1713,1

13304000000

Дрогобицький район

3144,5

17305000000

Дубенський район

1968,6

17306000000

Дубровицький район

2210,3

22306000000

Дунаєвецький район

2867,1

14310000000

Єланецький район

653,3

06307000000

Ємільчинський район

1602,8

23303000000

Жашківський район

514,8

13305000000

Жидачівський район

2947,7

06308000000

Житомирський район

102,5

02305000000

Жмеринський район

1508,8

13306000000

Жовківський район

5106,1

19305000000

Заліщицький район

2077,1

08307000000

Запорізький район

2603,5

17307000000

Зарічненський район

1541,2

24304000000

Заставнівський район

2123,2

20311000000

Зачепилівський район

666,3

19306000000

Збаразький район

2497,3

19307000000

Зборівський район

1775,1

23304000000

Звенигородський район

2252,8

17308000000

Здолбунівський район

2784,1

20312000000

Зміївський район

2703,4

13307000000

Золочівський район (Львівська область)

3589

20313000000

Золочівський район (Харківська область)

1137,7

03303000000

Іваничівський район

483,7

15309000000

Іванівський район (Одеська область)

1208,1

21310000000

Іванівський район (Херсонська область)

707

15310000000

Ізмаїльський район

2203,6

22307000000

Ізяславський район

2228,1

02306000000

Іллінецький район

845,5

07305000000

Іршавський район

4392

14312000000

Казанківський район

831,2

21311000000

Каланчацький район

1004,9

02307000000

Калинівський район

3137,3

09306000000

Калуський район

2802,7

22308000000

Кам'янець-Подільський район

3364,5

08308000000

Кам'янсько-Дніпровський район

1901,5

03304000000

Камінь-Каширський район

2707,3

23306000000

Кам'янський район

1361,4

21312000000

Каховський район

1603,1

24305000000

Кельменецький район

1767,8

03305000000

Ківерцівський район

3202,9

15311000000

Кілійський район

2538,2

24306000000

Кіцманський район

2928,7

16308000000

Кобеляцький район

1608,2

03306000000

Ковельський район

1822,7

15312000000

Кодимський район

1637,5

16309000000

Козельщинський район

128,2

19308000000

Козівський район

1707,3

02308000000

Козятинський район

2057,8

09307000000

Коломийський район

4238,2

11309000000

Компаніївський район

721,3

18305000000

Конотопський район

1495,3

17309000000

Корецький район

1436,6

25308000000

Коропський район

1048,8

06310000000

Коростишівський район

1919,5

09308000000

Косівський район

3755,2

17310000000

Костопільський район

3016,9

15314000000

Котовський район

1266,8

22309000000

Красилівський район

1572,1

20318000000

Краснокутський район

1403,6

15315000000

Красноокнянський район

962,5

18306000000

Краснопільський район

1419,9

19309000000

Кременецький район

3075,9

16310000000

Кременчуцький район

1935,2

12305000000

Кремінський район

1753

14313000000

Кривоозерський район

1368

04305000000

Криворізький район

2035,3

04306000000

Криничанський район

1590,2

18307000000

Кролевецький район

1830,5

08309000000

Куйбишевський район

163

25310000000

Куликівський район

815,9

20319000000

Куп'янський район

1087,5

19310000000

Лановецький район

1290,4

18308000000

Лебединський район

1051

22310000000

Летичівський район

1432,3

02310000000

Липовецький район

1798,1

18309000000

Липоводолинський район

522,7

23310000000

Лисянський район

1117,4

02311000000

Літинський район

1792,7

20320000000

Лозівський район

1314,6

03307000000

Локачинський район

994,5

16312000000

Лубенський район

1599,6

06311000000

Лугинський район

778,1

06312000000

Любарський район

1317,8

15316000000

Любашівський район

1366,3

03309000000

Любешівський район

1588,8

03310000000

Любомльський район

1893

05309000000

Мар'їнський район

3509,4

04307000000

Магдалинівський район

204,7

06313000000

Малинський район

206,5

03311000000

Маневицький район

2673,1

23311000000

Маньківський район

1349

04308000000

Межівський район

1202

08310000000

Мелітопольський район

2273,6

25311000000

Менський район

1720

13309000000

Миколаївський район (Львівська область)

2775,6

15317000000

Миколаївський район (Одеська область)

664,7

08311000000

Михайлівський район

1346,1

07306000000

Міжгірський район

2146,3

12308000000

Міловський район

716,2

17311000000

Млинівський район

1700,3

02312000000

Могилів-Подільський район

1493,5

23312000000

Монастирищенський район

1751

19311000000

Монастириський район

1278,8

13310000000

Мостиський район

2699,9

07307000000

Мукачівський район

4467,6

02313000000

Мурованокуриловецький район

1232,1

04309000000

Нікопольський район

2000,6

09309000000

Надвірнянський район

5764,2

06314000000

Народицький район

473,7

18310000000

Недригайлівський район

1147,5

02314000000

Немирівський район

2176,3

21313000000

Нижньосірогозький район

776,6

25312000000

Ніжинський район

1228,4

25313000000

Новгород-Сіверський район

654

11312000000

Новоархангельський район

1172,7

14315000000

Новобузький район

1399

20321000000

Нововодолазький район

1587,2

21314000000

Нововоронцовський район

918,8

06315000000

Новоград-Волинський район

2200,9

11313000000

Новомиргородський район

759,2

14316000000

Новоодеський район

1517,8

12310000000

Новопсковський район

1807,5

24307000000

Новоселицький район

3337,1

21315000000

Новотроїцький район

1679,2

11314000000

Новоукраїнський район

1094,8

22311000000

Новоушицький район

1430,2

25314000000

Носівський район

1403,4

06316000000

Овруцький район

3039,9

06317000000

Олевський район

1976,9

05311000000

Олександрівський район (Донецька область)

916,2

11315000000

Олександрівський район (Кіровоградська область)

644,8

11317000000

Онуфріївський район

878,6

02315000000

Оратівський район

1133

08313000000

Оріхівський район

2134,6

17312000000

Острозький район

1175,3

14317000000

Очаківський район

765,2

05312000000

Першотравневий район

1196,4

14318000000

Первомайський район (Миколаївська область)

899,3

13311000000

Перемишлянський район

1940,7

07308000000

Перечинський район

1443,9

20323000000

Печенізький район

488,9

16318000000

Пирятинський район

1464,9

19312000000

Підволочиський район

2108,6

19313000000

Підгаєцький район

842,7

02316000000

Піщанський район

728,8

02317000000

Погребищенський район

1384

04314000000

Покровський район

1663

10318000000

Поліський район

265,5

22312000000

Полонський район

2036

16319000000

Полтавський район

3368,8

12312000000

Попаснянський район

3139,8

06318000000

Попільнянський район

808,8

08315000000

Приазовський район

1217,9

25315000000

Прилуцький район

1944,9

08316000000

Приморський район

1355,9

13312000000

Пустомитівський район

6104,1

18312000000

Путивльський район

1316,7

24308000000

Путильський район

1218,4

04315000000

П'ятихатський район

2127

13313000000

Радехівський район

2133,5

17313000000

Радивилівський район

1868,2

06319000000

Радомишльський район

1418,1

03312000000

Ратнівський район

2369,6

07309000000

Рахівський район

4126

15319000000

Ренійський район

1726,7

17314000000

Рівненський район

4102,7

25316000000

Ріпкинський район

1439,9

09310000000

Рогатинський район

1909,7

03313000000

Рожищенський район

1912,2

09311000000

Рожнятівський район

3468,6

15320000000

Роздільнянський район

2585,1

17315000000

Рокитнівський район

2526,8

06306000000

Романівський район

1325,1

18313000000

Роменський район

1179

06320000000

Ружинський район

1247

15321000000

Савранський район

864,6

13314000000

Самбірський район

3183

15322000000

Саратський район

2032,9

17316000000

Сарненський район

5031,1

20324000000

Сахновщинський район

1060,7

07310000000

Свалявський район

2698,6

12313000000

Сватівський район

1342,5

11319000000

Світловодський район

633,6

16321000000

Семенівський район (Полтавська область)

829

25317000000

Семенівський район (Чернігівська область)

876,7

18314000000

Середино-Будський район

763,1

04316000000

Синельниківський район

1787,7

21316000000

Скадовський район

2191,5

13315000000

Сколівський район

2474,6

22313000000

Славутський район

1409,7

05313000000

Слов'янський район

1487,6

23313000000

Смілянський район

1433,8

14319000000

Снігурівський район

1925,8

09312000000

Снятинський район

2790,7

24309000000

Сокирянський район

1945

04317000000

Солонянський район

1815

25318000000

Сосницький район

844,9

04318000000

Софіївський район

981,9

25319000000

Срібнянський район

525

12315000000

Станично-Луганський район

1595

03314000000

Старовижівський район

1397,3

22314000000

Старокостянтинівський район

1503,9

13317000000

Старосамбірський район

3341,2

22315000000

Старосинявський район

975,3

24310000000

Сторожинецький район

4326,1

18315000000

Сумський район

2999,3

23314000000

Тальнівський район

1582,2

10322000000

Таращанський район

1370,9

15323000000

Тарутинський район

1858

15324000000

Татарбунарський район

1644,4

22316000000

Теофіпольський район

1396,8

02318000000

Теплицький район

1250,8

19314000000

Теребовлянський район

2994,9

19315000000

Тернопільський район

1482

10323000000

Тетіївський район

1595,2

02319000000

Тиврівський район

2151,8

09313000000

Тисменицький район

3834

09314000000

Тлумацький район

2071,9

08318000000

Токмацький район

988,7

04319000000

Томаківський район

1135,9

02320000000

Томашпільський район

1619,4

02321000000

Тростянецький район (Вінницька область)

509,8

02322000000

Тульчинський район

3054,3

03315000000

Турійський район

1230,2

13319000000

Турківський район

2176,7

07311000000

Тячівський район

8058,8

11320000000

Ульяновський район

1002,6

11321000000

Устинівський район

583,8

10324000000

Фастівський район

1401,7

15325000000

Фрунзівський район

827,3

20325000000

Харківський район

9158,5

22317000000

Хмельницький район

2538,2

02323000000

Хмільницький район

1937,1

24311000000

Хотинський район

2679

23316000000

Христинівський район

162,8

07313000000

Хустський район

3956,8

04320000000

Царичанський район

1287,5

21317000000

Цюрупинський район

3299,9

21318000000

Чаплинський район

1540,8

22318000000

Чемеровецький район

2000

06321000000

Червоноармійський район

1015,5

23317000000

Черкаський район

3750,5

02324000000

Чернівецький район

1052,9

08319000000

Чернігівський район (Запорізька область)

808,6

06322000000

Черняхівський район

1353,6

02325000000

Чечельницький район

946,3

23318000000

Чигиринський район

1298,3

23319000000

Чорнобаївський район

308,2

16323000000

Чорнухинський район

391,6

19316000000

Чортківський район

2081,4

20326000000

Чугуївський район

2171,9

06323000000

Чуднівський район

1714,9

16324000000

Чутівський район

775,6

02326000000

Шаргородський район

2587,3

03316000000

Шацький район

772,1

20327000000

Шевченківський район

820,1

22319000000

Шепетівський район

1742,5

04321000000

Широківський район

1161,8

15326000000

Ширяївський район

1138,4

18317000000

Шосткинський район

961,9

23320000000

Шполянський район

1921,5

19317000000

Шумський район

1475,2

25322000000

Щорський район

1206,2

08320000000

Якимівський район

1555,8

02327000000

Ямпільський район (Вінницька область)

2002,4

18318000000

Ямпільський район (Сумська область)

1168

22320000000

Ярмолинецький район

1495,8

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

12354,5

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

8000,1

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

25134,6

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

15048,6

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

9634,3

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

9662

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

13546,1

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

10605,3

10100000000

Обласний бюджет Київської області

13264,7

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

7521,9

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

5515,7

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

19467,1

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

8931,5

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

18382,7

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

11114,9

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

8907

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

8617,8

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

8207,3

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

20951,4

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

8191,5

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

9981,6

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

9602,5

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

6980,1

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

8097,8

Усього

 

1000000

 

РОЗПОДІЛ
стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік між обласними бюджетами

(тис. гривень)

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг стабілізаційної дотації

 

Обласний бюджет:

 

02100000000

Вінницької області

10739,5

03100000000

Волинської області

14807,6

04100000000

Дніпропетровської області

91029,1

05100000000

Донецької області

31285,6

06100000000

Житомирської області

12952,7

07100000000

Закарпатської області

15506,4

08100000000

Запорізької області

15825,4

09100000000

Івано-Франківської області

17750,7

10100000000

Київської області

10139,9

11100000000

Кіровоградської області

11803,7

12100000000

Луганської області

6627,5

13100000000

Львівської області

43505,5

14100000000

Миколаївської області

3914,1

15100000000

Одеської області

29454,8

16100000000

Полтавської області

8086,8

17100000000

Рівненської області

34214,3

18100000000

Сумської області

28454,9

19100000000

Тернопільської області

12420,2

20100000000

Харківської області

30053,6

21100000000

Херсонської області

24150,8

22100000000

Хмельницької області

18237,2

23100000000

Черкаської області

13884,6

24100000000

Чернівецької області

3986,5

25100000000

Чернігівської області

11168,6

Усього

 

500000

(постанову доповнено додатком 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 41
,
додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2016 р. N 420)

 

РОЗПОДІЛ
стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік між бюджетами міст обласного значення для спрямування на видатки на професійно-технічну освіту

(тис. гривень)

(постанову доповнено додатком 2 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2016 р. N 420)

 

РОЗПОДІЛ
стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік між обласними бюджетами

(тис. гривень)

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг стабілізаційної дотації

 

Обласний бюджет:

 

02100000000

Вінницької області

63896,8

03100000000

Волинської області

68849,3

04100000000

Дніпропетровської області

33043,1

05100000000

Донецької області

39322,3

06100000000

Житомирської області

62368,7

07100000000

Закарпатської області

74052,3

08100000000

Запорізької області

43028,6

09100000000

Івано-Франківської області

73620,6

10100000000

Київської області

33608,9

11100000000

Кіровоградської області

60169,5

12100000000

Луганської області

57734

13100000000

Львівської області

54975,4

14100000000

Миколаївської області

52766,8

15100000000

Одеської області

51607,8

16100000000

Полтавської області

40955

17100000000

Рівненської області

68703,2

18100000000

Сумської області

57730,4

19100000000

Тернопільської області

77049

20100000000

Харківської області

48951,5

21100000000

Херсонської області

70141,4

22100000000

Хмельницької області

66105,8

23100000000

Черкаської області

62408,7

24100000000

Чернівецької області

80105,2

25100000000

Чернігівської області

60811,1

Усього

 

1402005,4

(постанову доповнено додатком 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. N 707)

 

РОЗПОДІЛ
у 2017 році стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам між обласними бюджетами

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Чисельність наявного населення станом на 1 січня 2017 р.,
осіб*

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб за січень - вересень 2017 р.,
тис. гривень*

Індекс відносної податкоспро-
можності

Приведений індекс відносної податкоспро-
можності

Обсяг стабіліза-
ційної дотації,
тис. гривень

 

Обласний бюджет:

 

 

 

 

 

02100000000

Вінницької області

1590357

2793532,6

0,9354

1,0646

37949,4

03100000000

Волинської області

1040954

1489911

0,7622

1,2378

44124

04100000000

Дніпропетровської області

3230411

8046886,6

1,3265

0,6735

24007

05100000000

Донецької області

1955507

4213730,6

1,1475

0,8525

30388,9

06100000000

Житомирської області

1240482

2079574,5

0,8928

1,1072

39470,4

07100000000

Закарпатської області

1258777

1567568,5

0,6632

1,3368

47654,6

08100000000

Запорізької області

1739488

3846737

1,1777

0,8223

29314,1

09100000000

Івано-Франківської області

1379915

1812593,2

0,6995

1,3005

46359,1

10100000000

Київської області

1734471

4352459,9

1,3364

0,6636

23657,5

11100000000

Кіровоградської області

965756

1803233,7

0,9943

1,0057

35849,3

12100000000

Луганської області

703796

1223810,3

0,926

1,074

38284,9

13100000000

Львівської області

2534027

4730354,4

0,9941

1,0059

35857,6

14100000000

Миколаївської області

1150126

2213419,9

1,0249

0,9751

34760,9

15100000000

Одеської області

2386516

4664442,3

1,0409

0,9591

34191,5

16100000000

Полтавської області

1426828

3426271,3

1,2788

0,7212

25709,1

17100000000

Рівненської області

1162763

1651608,8

0,7564

1,2436

44330,4

18100000000

Сумської області

1104529

2044245,3

0,9856

1,0144

36160,4

19100000000

Тернопільської області

1059192

1330743,4

0,6691

1,3309

47444,6

20100000000

Харківської області

2701188

5588970,4

1,1019

0,8981

32016,3

21100000000

Херсонської області

1055649

1537631,7

0,7757

1,2243

43644

22100000000

Хмельницької області

1285267

2069805,5

0,8576

1,1424

40723,7

23100000000

Черкаської області

1231207

2164511,6

0,9362

1,0638

37921

24100000000

Чернівецької області

908120

959529,7

0,5627

1,4373

51236,9

25100000000

Чернігівської області

1033412

1761085

0,9075

1,0925

38944,4

Усього

35878738

67372657

1

25,247

900000

____________
* Дані щодо чисельності наявного населення та фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб місцевих бюджетів наведено без населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно з переліком, затвердженим
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. N 1085 "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 92, ст. 2655).

(постанову доповнено додатком 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. N 873)

 

РОЗПОДІЛ
у 2018 році стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам між обласними бюджетами

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Чисельність наявного населення станом на 1 січня 2018 р., осіб1

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб за січень - листопад 2018 р., тис. гривень1

Індекс відносної податкоспро-
можності

Приведений індекс відносної податкоспро-
можності

Обсяг стабілізаційної дотації, тис. гривень

 

Обласний бюджет:

 

 

 

 

 

02100000000

Вінницької області

1575808

4542303,9

0,9675

1,0325

8181,8

03100000000

Волинської області

1038457

2409085

0,7787

1,2213

9677,9

04100000000

Дніпропетровської області

3231140

12727038,4

1,3221

0,6779

5371,9

05100000000

Донецької області

1930598

6688606

1,1629

0,8371

6633,4

06100000000

Житомирської області

1231239

3335884,4

0,9094

1,0906

8642,2

07100000000

Закарпатської області

1258155

2487435

0,6636

1,3364

10590

08100000000

Запорізької області

1723171

5965064,1

1,1619

0,8381

6641,3

09100000000

Івано-Франківської області

1377496

2789119,4

0,6796

1,3204

10463,2

10100000000

Київської області

1754284

7012066,6

1,3416

0,6584

5217,3

11100000000

Кіровоградської області

956250

2854390,8

1,0019

0,9981

7909,2

12100000000

Луганської області

692446

1861341,8

0,9023

1,0977

8698,5

13100000000

Львівської області

2529608

7494392,9

0,9944

1,0056

7968,7

14100000000

Миколаївської області

1141324

3358953,8

0,9878

1,0122

8021

15100000000

Одеської області

2383075

7317203,1

1,0306

0,9694

7681,8

16100000000

Полтавської області

1413829

5394105,1

1,2806

0,7194

5700,7

17100000000

Рівненської області

1160647

2586446,6

0,748

1,252

9921,2

18100000000

Сумської області

1094284

3187566,3

0,9777

1,0223

8101

19100000000

Тернопільської області

1052312

2174214,4

0,6935

1,3065

10353,1

20100000000

Харківської області

2694007

8723292,5

1,0868

0,9132

7236,4

21100000000

Херсонської області

1046981

2369225,5

0,7595

1,2405

9830,1

22100000000

Хмельницької області

1274409

3337878,9

0,8791

1,1209

8882,3

23100000000

Черкаської області

1220363

3441966,1

0,9467

1,0533

8346,6

24100000000

Чернівецької області

906701

1520966,8

0,563

1,437

11387,2

25100000000

Чернігівської області

1020078

2801800,4

0,9219

1,0781

8543,2

Усього

 

35706662

106380347,8

 

25,2389

200000

____________
1 Дані щодо чисельності наявного населення та фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб місцевих бюджетів наведено без урахування населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно з переліком населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженим
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. N 1085 (Офіційний вісник України, 2014 p., N 92, ст. 2655; 2018 р., N 16, ст. 564).

(постанову доповнено додатком 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. N 1080)

 

РОЗПОДІЛ
у 2019 році стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам між обласними бюджетами

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Чисельність наявного населення станом на 1 січня 2019 р., осіб 1

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб за січень-жовтень 2019 р., тис. гривень 1

Індекс відносної податкоспроможності

Приведений індекс відносної податкоспроможності

Обсяг стабілізаційної дотації, тис. гривень

 

Обласний бюджет:

 

 

 

 

 

02100000000

Вінницької області

1560394

4886391,5

0,9689

1,0311

8303,4

03100000000

Волинської області

1035330

2596681,3

0,776

1,224

9856,8

04100000000

Дніпропетровської області

3206477

14010246,5

1,3519

0,6481

5219,1

05100000000

Донецької області

1908744

7504414,2

1,2165

0,7835

6309,5

06100000000

Житомирської області

1220193

3569193,7

0,905

1,095

8818

07100000000

Закарпатської області

1256802

2631018,1

0,6477

1,3523

10890

08100000000

Запорізької області

1705836

6420205,9

1,1645

0,8355

6728,2

09100000000

Івано-Франківської області

1373252

3036557,6

0,6842

1,3158

10596,1

10100000000

Київської області

1767940

7702412,8

1,348

0,652

5250,5

11100000000

Кіровоградської області

945549

2943959,2

0,9633

1,0367

8348,5

12100000000

Луганської області

684128

1933574,6

0,8745

1,1255

9063,6

13100000000

Львівської області

2522021

8193451,5

1,0052

0,9948

8011

14100000000

Миколаївської області

1131096

3639451

0,9956

1,0044

8088,4

15100000000

Одеської області

2380308

7736294,7

1,0056

0,9944

8007,8

16100000000

Полтавської області

1400439

5642517,4

1,2466

0,7534

6067,1

17100000000

Рівненської області

1157301

2829061,6

0,7564

1,2436

10014,6

18100000000

Сумської області

1081418

3317615,4

0,9492

1,0508

8462

19100000000

Тернопільської області

1045879

2360058,8

0,6982

1,3018

10483,3

20100000000

Харківської області

2675598

9303976,5

1,0759

0,9241

7441,7

21100000000

Херсонської області

1037640

2540261,8

0,7575

1,2425

10005,8

22100000000

Хмельницької області

1264705

3622007,8

0,8861

1,1139

8970,2

23100000000

Черкаської області

1206351

3637371,2

0,9329

1,0671

8593,3

24100000000

Чернівецької області

904374

1652636,8

0,5654

1,4346

11552,7

25100000000

Чернігівської області

1005745

2954274,7

0,9088

1,0912

8787,4

Усього

 

35477520

114663634,6

 

25,3161

203869

____________
1 Дані щодо чисельності наявного населення та фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб місцевих бюджетів наведено без урахування населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно з переліком населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженим
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. N 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 92, ст. 2655; 2018 р., N 16, ст. 564).

(постанову доповнено додатком 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. N 963)

____________

Опрос