Идет загрузка документа (88 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы исполнения решений судов, гарантированных государством, а также решений Европейского суда по правам человека

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 16.09.2015 № 703
редакция действует с 06.04.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 вересня 2015 р. N 703

Київ

Деякі питання виконання рішень судів, що гарантовані державою, а також рішень Європейського суду з прав людини

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 липня 2017 року N 522
,
від 4 квітня 2018 року N 252

З метою забезпечення реалізації положень Законів України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" та "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" і відповідно до статті 19 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522,
від 04.04.2018 р. N 252)

1. Реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 7544562370 гривень за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до семи років з відстроченням платежів за такою заборгованістю на один рік та відсотковою ставкою 9,3 відсотка річних.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 р. N 252)

2. Затвердити Порядок реструктуризації заборгованості за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України, фінансовими казначейськими векселями, що додається.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522,
від 04.04.2018 р. N 252)

3. Установити, що погашення заборгованості за рішеннями Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання та схвалення умов односторонньої декларації у справах проти України за згодою стягувача може здійснюватися відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

4. Визначити, що банки, в яких держава володіє часткою понад 75 відсотків, за умови укладення відповідних договорів з Державною казначейською службою, погоджених з Міністерством фінансів, можуть бути генеральними агентами, які відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, здійснюють передачу стягувачам отриманих від Державної казначейської служби фінансових казначейських векселів, їх облік, доставку, інкасацію, обслуговування обігу та оплату, а також отримують доступ до реєстру виплат за рішеннями Європейського суду з прав людини та реєстру виплат за рішеннями національних судів, прийнятих на користь стягувачів, необхідних для здійснення обліку та обміну в електронній формі відповідними документами, та забезпечують інформаційний обмін між генеральними агентами та Державною казначейською службою.

Адміністратором зазначеного інформаційного ресурсу є Державна казначейська служба.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

5. Державній казначейській службі:

забезпечити надання доступу генеральним агентам до реєстру виплат за рішеннями Європейського суду з прав людини та реєстру виплат за рішеннями національних судів, прийнятих на користь стягувачів, визначених Порядком, затвердженим цією постановою, у п'ятиденний строк з дня підписання договору з відповідним генеральним агентом;

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 р. N 252)

подавати щомісяця Міністерству фінансів звіти про кількість виданих фінансових казначейських векселів за встановленою Міністерством фінансів формою.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

6. Міністерству фінансів передбачати щороку у державному бюджеті кошти для сплати за фінансовими казначейськими векселями та їх обслуговування.

(постанову доповнено пунктом 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 34

 

ПОРЯДОК
реструктуризації заборгованості за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України, фінансовими казначейськими векселями

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522,
від 04.04.2018 р. N 252)

1. Цей Порядок визначає механізм реструктуризації заборгованості за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України (далі - заборгованість), шляхом видачі фінансових казначейських векселів (далі - векселі), а також механізм видачі, обігу, обліку векселів і сплати за ними.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 р. N 252)

2. З метою погашення заборгованості Мін'юст та Казначейство формують реєстри виплат за рішеннями судів (додаток 1).

Мін'юст вносить до інформаційного ресурсу, передбаченого пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. N 703, який адмініструється Казначейством, відомості для формування реєстру виплат за рішеннями Європейського суду з прав людини (із заповненими колонками 1 - 10).

(абзац другий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

Казначейство надає Банкам доступ до інформаційного ресурсу, в якому Мін'юстом формується реєстр виплат за рішеннями Європейського суду з прав людини (із заповненими колонками 1 - 10), Казначейством формується реєстр виплат за рішеннями національних судів, прийнятими на користь стягувачів (із заповненими колонками 1, 2, 5 - 7, 9, 10).

(абзац третій пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

Абзац четвертий пункту 2 виключено

(абзац четвертий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.04.2018 р. N 252)

Передача документів, зазначених у цьому пункті, здійснюється в електронній формі.

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

4. Стягувачі добровільно подають відокремленому підрозділу Банку заяву про видачу векселів (додаток 2) за місцем свого проживання (місцезнаходження) з пред'явленням паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

Абзац другий пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

У разі подання заяви представником стягувача - фізичної особи до неї додається оригінал документа, що підтверджує його повноваження, або належним чином завірена копія.

На кожне рішення суду подається одна заява до одного Банку за вибором стягувача.

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

Банк приймає заяви стягувачів, протягом п'яти днів звіряє їх з наданими Мін'юстом та Казначейством реєстрами виплат за рішеннями судів та вносить до реєстрів виплат необхідні дані. Суми заборгованості в іноземній валюті розраховуються Банком та зазначаються в національній валюті за офіційним курсом Національного банку, встановленим на дату подання стягувачем заяви про видачу векселів.

(абзац п'ятий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

Витяг з реєстру виплат за рішеннями судів з копіями заяв стягувачів подається Банком до 5 числа кожного місяця Мін'юсту та Казначейству.

(абзац шостий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

5. Мін'юст та Казначейство протягом десяти робочих днів проводять перевірку отриманого від Банку згідно з пунктом 4 цього Порядку реєстру виплат за рішеннями судів щодо наявності підстав для видачі векселів.

Казначейство розраховує суми векселів, необхідні для погашення заборгованості за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, формує розпорядження на складення і передачу векселів (додаток 3 до цього Порядку), здійснює видачу векселів та передає векселі Банку протягом десяти днів з дати формування розпорядження.

Мін'юст розраховує суми векселів, необхідні для погашення заборгованості за рішеннями Європейського суду з прав людини, відповідно до вимог пункту 11 цього Порядку, формує розпорядження на складення і передачу векселів (додаток 3 до цього Порядку) та протягом трьох робочих днів подає його Казначейству у паперовій та електронній формі.

Казначейство на підставі отриманого від Мін'юсту розпорядження здійснює видачу векселів та передає векселі Банку протягом десяти днів з дати отримання розпорядження.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.04.2018 р. N 252)

6. Пункт 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

7. Пункт 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

8. Банк надає векселі стягувачам, про що інформує Казначейство та Мін'юст до 5 числа наступного місяця.

(абзац перший пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

Казначейство веде реєстр виданих стягувачам векселів відповідно до порядку, затвердженого НКЦПФР.

9. Отримання стягувачем векселя вважається фактичним виконанням в повному обсязі рішення суду.

10. Вексель є простим і видається Казначейством у документарній формі як паперовий документ на бланку з відповідним ступенем захисту від підроблення, форма та порядок виготовлення якого затверджується НКЦПФР.

11. Сума заборгованості, яка підлягає погашенню за рахунок видачі векселів, розділяється на сім рівних частин, на кожну з яких видається окремий вексель, який погашається не раніше ніж відповідно через один рік, два, три, чотири, п'ять, шість, сім років.

(абзац перший пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

У суму кожного окремого векселя включаються 9,3 відсотка річних.

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

12. Векселі складаються із заповненням таких реквізитів:

назва "простий вексель", яка включена до тексту документа і написана тією мовою, якою складено документ;

безумовне зобов'язання Казначейства сплатити визначену суму коштів після настання строку платежу;

строк платежу;

місце, у якому повинен бути здійснений платіж (зазначаються банківські реквізити відокремленого підрозділу Банку);

прізвище, ім'я та по батькові або найменування стягувача;

дата і місце видачі векселя;

підпис особи, яка видає вексель;

відбиток печатки.

У векселі зазначається, що він сплачується за пред'явленням, але не раніше ніж відповідно через один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім років.

(абзац десятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

13. Векселедержателі можуть використовувати векселі для:

погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних кредиторів-резидентів;

продажу юридичним або фізичним особам - резидентам, здійснення розрахункових операцій у банках;

застави з метою забезпечення виконання зобов'язань перед резидентами;

здійснення інших не заборонених законодавством операцій.

(пункт 13 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.04.2018 р. N 252)

14. Банк після надання стягувачам векселів подає щомісяця до 10 числа Мінфіну, Мін'юсту та Казначейству інформацію про строки та обсяги сплати за векселями.

15. Векселі пред'являються до оплати не раніше дати, визначеної на векселі, та не пізніше ніж протягом одного року з дати, зазначеної у ньому.

(пункт 15 доповнено новим абзацом першим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 р. N 252,
у зв'язку з цим абзаци перший і другий
 вважати відповідно абзацами другим і третім)

Векселедержатель, який бажає отримати належні йому за векселем кошти, не пізніше ніж за 14 робочих днів до платежу за векселем подає заяву (додаток 4) разом з векселем відокремленому підрозділу Банку за місцем свого проживання (місцезнаходження).

(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

Заява від імені юридичної особи або фізичної особи - підприємця засвідчується печаткою (у разі її наявності).

16. Банк перевіряє отриманий вексель на відповідність ступеням захисту від підроблення, формує реєстр виплат за векселями за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку та протягом трьох банківських днів передає його Казначейству для перерахування коштів.

Векселі, що надірвані, забруднені, з іншими пошкодженнями, які впливають на встановлення справжності векселя та/або викликають сумніви щодо його справжності, не вносяться Банком до реєстру виплат за векселями, а вилучаються та надсилаються до Казначейства для встановлення справжності.

Після підтвердження Казначейством справжності векселя Банк включає його до реєстру виплат за векселями для подальшої оплати.

(пункт 16 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.04.2018 р. N 252)

17. Оплата векселів здійснюється Казначейством шляхом перерахування на рахунок Банку суми коштів у розмірі відповідних сум платежів за векселями, строк виплат за якими настав, на підставі отриманого від Банку реєстру виплат за векселями.

(абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

Абзац другий пункту 17 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

171. Казначейство укладає з Банками відповідні договори, які погоджуються з Мінфіном, передбачивши винагороду за виконання ними функцій генеральних агентів у розмірі 0,3 відсотка суми реструктуризованої заборгованості за рішенням судів, а саме за:

доставку, інкасацію, обслуговування обігу - у розмірі 0,2 відсотка;

оплату фінансових казначейських векселів - у розмірі 0,1 відсотка.

(Порядок доповнено пунктом 171 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522
,
пункт 171 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.04.2018 р. N 252)

18. Операції, пов'язані з видачею векселів, відображаються Казначейством у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету на рахунках позабалансового обліку в установленому законодавством порядку з урахуванням інформації, поданої Банком.

 

РЕЄСТР
виплат за рішеннями судів

на ____________ 20__ р.

Керівник

__________________________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

 

(додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

 

ЗАЯВА
про видачу векселів

Відповідно до рішення суду (виконавчого документа) або рішення Європейського суду з прав людини _____________________________________________________________________________,
                                                                (найменування суду (органу, що видав виконавчий документ)
виданого або прийнятого (дата) _____________________________ у справі N __________________,
визначена сума заборгованості __________________________ (сума заборгованості за курсом Національного банку на дату подання цієї заяви ________________________**).

Прошу видати на суму заборгованості фінансові казначейські векселі.

______________
(дата)

_______________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті.

** Зазначається у разі прийняття рішення суду про стягнення коштів в іноземній валюті.

(додаток 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

на складення і передачу векселів ____________________________________________
                                       (найменування банку)
_________________________________________________________________________
(за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою / за рішеннями Європейського суду з прав людини)
від ____________ 20__ р. N ____

Поряд-
ковий номер

Наймену-
вання або прізвище, ім'я та по батькові стягувача

Рішення суду (виконавчий документ)

Загаль-
на сума реструк-
туризо-
ваної заборго-
ваності, гривень

Фінансові казначейські векселі, гривень

дата прийня-
ття рішен-
ня (видачі вико-
навчого доку-
мента)

номер рішен-
ня (вико-
нав-
чого доку-
мента)

наймену-
вання
суду (органу,
що видав виконав-
чий доку-
мент)

сума за рішенням суду (виконавчим документом)

фінансовий казначейський вексель 1

фінансовий казначейський вексель 2

фінансовий казначейський вексель 3

фінансовий казначейський вексель 4

фінансовий казначейський вексель 5

фінансовий казначейський вексель 6

фінансовий казначейський вексель 7

разом

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

назва валюти

сума
(в одини-
цях)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_________________
(підпис)

___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

(додаток 3 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522
,
від 04.04.2018 р. N 252)

 

ЗАЯВА

Прошу оплатити за векселем серія _______ N _________ на суму ______________________________
                                                                                                                                                                                 (цифрами)
(______________________________________________________________) гривень _______ копійок,
                                                                        (словами)
що виданий ___ ___________ 20__ р. Казначейством, шляхом перерахування коштів на рахунок N _________________________ __________________, відкритий в ________________________, код банку ____________________.

Оригінал векселя додається до заяви.

________________________
(дата)

_______________________
(підпис)

Відмітки банку:

вексель серія ________ N ______________ на суму _________________________________________,
                                                                                                                                                                    (цифрами)
виданий _____ ______________ 20____ р., отримано.

_________________________________
(прізвище та ініціали працівника банку)

_______________________
(підпис)

Другий примірник заяви з відміткою про передачу векселя отримав

_________________________________
(прізвище та ініціали векселедержателя)

_______________________
(підпис)

____________
* Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.

(додаток 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.07.2017 р. N 522)

 

РЕЄСТР
виплат за векселями
на ____________ 20__ р.

Керівник

__________________________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

 

(додаток 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.04.2018 р. N 252)

____________

Опрос