Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 16 февраля 2011 г. N 110 и от 14 мая 2012 г. N 541

КМ Украины
Постановление КМ от 08.09.2015 № 680
действует с 16.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2015 р. N 680

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. N 110 і від 14 травня 2012 р. N 541

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. N 110 "Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 12, ст. 512; 2012 р., N 24, ст. 917, N 56, ст. 2248) і від 14 травня 2012 р. N 541 "Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 45, ст. 1774; 2014 р., N 90, ст. 2582) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 34

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. N 110 і від 14 травня 2012 р. N 541

1. У Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. N 110:

1) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за запозиченням.";

2) у пункті 6:

підпункти 1, 3 і 4 викласти в такій редакції:

"1) рішення про бюджет Автономної Республіки Крим чи міський бюджет на відповідний рік (із змінами). Якщо у зазначеному рішенні не передбачено здійснення запозичення, також надається проект рішення про бюджет, яким передбачено внесення відповідних змін;";

"3) розрахунки і обґрунтування здійснення запозичення з урахуванням вимог частини третьої статті 18 та статті 74 Бюджетного кодексу України (за формою, затвердженою Мінфіном). При цьому до обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на відповідний рік не включаються реверсна дотація та субвенції, крім субвенцій, передбачених пунктами 6 - 8 частини першої статті 97 Бюджетного кодексу України;

4) копії форм фінансової та бюджетної звітності про виконання бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету (звіт про фінансовий стан (баланс), звіт про виконання місцевого бюджету, інформацію про місцевий борг, інформацію про гарантований відповідно Автономною Республікою Крим, територіальною громадою міста борг, інформацію про надані місцеві гарантії) за рік, що передує року, в якому приймається рішення про здійснення запозичення (реструктуризацію боргових зобов'язань);";

підпункт 5 після слів "розрахунків за ними" доповнити словами "(за формою, затвердженою Мінфіном)";

підпункт 8 виключити;

3) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Мінфін протягом одного місяця з дня надходження документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, розглядає їх і проводить перевірку поданих розрахунків виходячи:

з офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком на дату проведення перевірки (якщо зобов'язання за запозиченнями виражаються в іноземній валюті);

із значення змінної частини відсоткової ставки на останній робочий день, що передує зазначеній даті (у разі, коли застосовується плаваюча відсоткова ставка).

За результатами розгляду та перевірки Мінфін приймає рішення про погодження обсягу та умов здійснення запозичення (реструктуризації боргових зобов'язань) або вмотивовану відмову, яке доводиться до відома Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи міської ради.

Під час розгляду документів Мінфін має право одержувати в установленому порядку додаткову інформацію, необхідну для прийняття такого рішення.

Обсяг та умови здійснення місцевих зовнішніх запозичень шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій вважаються погодженими, якщо Мінфіном рішення не прийнято протягом одного місяця з дня надходження документів на погодження.".

2. У Порядку надання місцевих гарантій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 р. N 541:

1) у пункті 4:

підпункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

"3) прогнозні графіки виплати, погашення та обслуговування:

кредиту (позики), що залучається під місцеву гарантію;

місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим або територіальною громадою міста боргу в розрізі кредитів (позик) за період з кінця бюджетного періоду, що передує поточному, до дати остаточного погашення (за формою, затвердженою Мінфіном);

4) розрахунки і обґрунтування надання гарантій з урахуванням вимог частини третьої статті 18 Бюджетного кодексу України (за формою, затвердженою Мінфіном);";

абзаци перший - третій підпункту 7 викласти в такій редакції:

"7) завірені в установленому порядку копії:

рішення про бюджет Автономної Республіки Крим чи міський бюджет на відповідний рік (із змінами). Якщо у зазначеному рішенні не передбачено надання місцевої гарантії, також надається проект рішення про бюджет, яким передбачено внесення відповідних змін;

форм фінансової та бюджетної звітності про виконання бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету (звіт про фінансовий стан (баланс), звіт про виконання місцевого бюджету, інформацію про місцевий борг, інформацію про гарантований відповідно Автономною Республікою Крим, територіальною громадою міста борг, інформацію про надані місцеві гарантії) за рік, що передує року, в якому приймається рішення про надання місцевої гарантії.";

доповнити пункт підпунктом 8 такого змісту:

"8) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, схвалений Радою міністрів Автономної Республіки Крим чи виконавчим органом міської ради.";

2) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

"розглядає їх і проводить перевірку відповідності обсягу та умов надання місцевої гарантії вимогам бюджетного законодавства виходячи з офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком на дату проведення перевірки (якщо зобов'язання за запозиченнями та/або кредитами, що забезпечені місцевою гарантією, виражаються в іноземній валюті);".

____________

Опрос