Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании рабочей группы по подготовке проекта Стратегии украинской гуманитарной политики

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 29.07.2015 № 654
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 липня 2015 р. N 654

Київ

Про утворення робочої групи з підготовки проекту Стратегії української гуманітарної політики

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2016 року N 748)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити робочу групу з підготовки проекту Стратегії української гуманітарної політики у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про робочу групу з підготовки проекту Стратегії української гуманітарної політики, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

СКЛАД
робочої групи з підготовки проекту Стратегії української гуманітарної політики

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр культури, голова робочої групи

Заступник Міністра культури, заступник голови робочої групи

Заступник Міністра освіти і науки, заступник голови робочої групи

Заступник директора департаменту мистецтв та навчальних закладів Мінкультури, секретар робочої групи

Перший заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра молоді та спорту

Заступник Міністра інформаційної політики

Голова Держкіно

Голова Українського інституту національної пам'яті

Директор Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка (за згодою)

Директор департаменту інформаційної політики Держкомтелерадіо

Завідувач сектору науки та інновацій управління координації центрів реформ МОЗ

Виконуючий обов'язки віце-президента Національної академії мистецтв (за згодою)

Президент Національної академії педагогічних наук (за згодою)

Перший віце-президент Національної академії медичних наук (за згодою)

Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень (за згодою)

Директор Українського центру культурних досліджень (за згодою)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з підготовки проекту Стратегії української гуманітарної політики

1. Робоча група з підготовки проекту Стратегії української гуманітарної політики (далі - робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основним завданням робочої групи є участь у підготовці проекту Стратегії української гуманітарної політики (далі - Стратегія).

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем в процесі реалізації державної політики в гуманітарній сфері;

розглядає пропозиції, що надійшли на її розгляд, з метою підготовки проекту Стратегії.

5. Робоча група має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

утворювати в разі потреби постійні або тимчасові експертні групи для забезпечення виконання покладених на неї завдань.

6. Робоча група утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та членів робочої групи.

Посадовий склад робочої групи затверджується Кабінетом Міністрів України.

Голова робочої групи:

затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни;

здійснює керівництво її діяльністю;

затверджує план роботи робочої групи на відповідний період та порядок денний засідань.

7. Підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи, ведення протоколів її засідань, узагальнення інформації, що надходить від членів робочої групи, покладаються на її секретаря.

8. Формою роботи робочої групи є засідання, що скликаються її головою у разі потреби.

Засідання робочої групи веде її голова, а у разі його відсутності - один із заступників голови.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях робоча група готує пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні робочої групи.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання робочої групи, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам робочої групи та до Кабінету Міністрів України.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить Мінкультури.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Мінкультури.

____________

Опрос