Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам реализации мер по энергоэффективности и упрощения порядка предоставления жилищных субсидий

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 24.07.2015 № 653
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 липня 2015 р. N 653

Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань реалізації заходів з енергоефективності та спрощення порядку надання житлових субсидій

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 січня 2020 року N 5)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань реалізації заходів з енергоефективності та спрощення порядку надання житлових субсидій у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань реалізації заходів з енергоефективності та спрощення порядку надання житлових субсидій, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 18

 

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань реалізації заходів з енергоефективності та спрощення порядку надання житлових субсидій

Прем'єр-міністр України - голова міжвідомчої робочої групи

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - заступник голови міжвідомчої робочої групи

Міністр соціальної політики - заступник голови міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - секретар міжвідомчої робочої групи

Міністр енергетики та вугільної промисловості

Міністр інформаційної політики

Міністр фінансів

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра юстиції

Голова Держенергоефективності

Голова ДФС

Голова НКРЕКП (за згодою)

Голова правління НАК "Нафтогаз України" (за згодою)

Представники Адміністрації Президента України (за згодою)

Міжнародні експерти (за згодою)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з питань реалізації заходів з енергоефективності та спрощення порядку надання житлових субсидій

1. Міжвідомча робоча група з питань реалізації заходів з енергоефективності та спрощення порядку надання житлових субсидій (далі - робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

1) забезпечення координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади під час реалізації заходів з енергоефективності та надання житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скорочення обсягу споживання природного газу та електричної енергії;

2) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, які виникають під час реалізації заходів з енергоефективності та надання житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скорочення обсягу споживання природного газу та електричної енергії, зокрема визначення фінансових механізмів та моделей реалізації таких заходів;

3) підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо:

удосконалення механізмів реалізації заходів з енергоефективності та надання житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скорочення обсягу споживання природного газу та електричної енергії;

здійснення контролю за реалізацією заходів з енергоефективності та надання житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скорочення обсягу споживання природного газу та електричної енергії;

проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії, спрямованої на доведення до відома населення інформації про реалізацію заходів з енергоефективності та надання житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скорочення обсягу споживання природного газу та електричної енергії, якість виконання відповідних робіт (надання послуг).

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану реалізації заходів з енергоефективності та надання житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

2) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань щодо реалізації заходів з енергоефективності та надання житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань енергоефективності та надання житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), незалежних експертів (за згодою), а також народних депутатів України (за згодою);

3) організовувати проведення конференцій, нарад та інших заходів.

6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Головою робочої групи є Прем'єр-міністр України.

Персональний склад робочої групи затверджується її головою, який в разі потреби вносить зміни до її складу.

8. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання робочої групи веде її голова або за його дорученням заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції та/або рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Питання, що розглядаються на засіданнях робочої групи, вносяться головою робочої групи та її членами.

Пропозиції та/або рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та/або рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається членам робочої групи та Кабінету Міністрів України.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції та/або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснюють Мінрегіон та Мінсоцполітики.

____________

Опрос