Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 18 декабря 1998 г. N 2004 и от 4 апреля 2011 г. N 418

КМ Украины
Постановление КМ от 19.08.2015 № 651
действует с 18.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 серпня 2015 р. N 651

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. N 2004 і від 4 квітня 2011 р. N 418

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. N 2004 "Про деякі заходи підтримки діяльності фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 51, ст. 1880) і від 4 квітня 2011 р. N 418 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 30, ст. 1293) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 72

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. N 2004 і від 4 квітня 2011 р. N 418

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. N 2004:

1) пункт 1 після слів "міських рад фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України" доповнити словами та цифрами ", з 1 січня 2015 р. фінансову підтримку на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України";

2) у пункті 4 слова "Міністерству фінансів разом з Центральною радою фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України" замінити словами "Міністерству внутрішніх справ разом з фізкультурно-спортивним товариством "Динамо" України за погодженням з Міністерством фінансів", а слова "апарату рад" виключити.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2011 р. N 418:

1) абзаци третій і четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

"організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства (оплата праці працівників, придбання канцелярських та господарських товарів, малоцінних предметів, матеріалів та інвентарю, передплата періодичних друкованих видань, здійснення видатків, пов'язаних із службовими відрядженнями в межах України і орендою приміщень, оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів, поточного ремонту приміщень і технічного обслуговування обладнання, послуг поштового, телеграфного та телефонного зв'язку, послуг з користування Інтернетом, комунальних послуг та енергоносіїв, здійснення інших поточних витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності Товариства, за напрямами, передбаченими планом використання бюджетних коштів);

підтримання в належному стані спортивних баз Товариства, яким відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. N 30 "Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 3, ст. 94) надано статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки і які включені до переліку баз олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. N 596 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 67, ст. 2209) (капітальний ремонт та реконструкція, включаючи оплату виконаних у минулих бюджетних періодах робіт за бюджетні кошти, придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, насамперед спортивного призначення, необхідного для забезпечення належного функціонування баз, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, проведення поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, інвентарю та будівель).";

2) пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

"3. Розподіл бюджетних коштів за передбаченими пунктом 2 цього Порядку напрямами здійснює МВС з урахуванням поданого Товариством обґрунтування потреби в коштах і детальних розрахунків витрат, визначених на підставі норм та нормативів, діючих цін і тарифів, штатної чисельності та умов оплати праці працівників, переліку необхідного обладнання та інвентарю, єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів Товариства на поточний рік та положень про їх проведення, виходячи з необхідності поліпшення технічного стану будівель і спортивних споруд та оплати виконаних за бюджетні кошти робіт у минулих бюджетних періодах, а також необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

Обсяг бюджетних коштів для капітального ремонту та реконструкції будівель і спортивних споруд визначається виходячи з об'єктивної потреби в поліпшенні їх технічного стану за результатами технічного обстеження та згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією, а також з урахуванням обсягу незавершених робіт на таких будівлях і спорудах, що проводилися за рахунок бюджетних коштів, та актів виконаних робіт у минулих бюджетних періодах.

Обсяг бюджетних коштів для придбання спортивними базами Товариства обладнання та інвентарю довгострокового використання визначається виходячи з об'єктивної потреби в придбанні такого обладнання та інвентарю, визначеної на підставі результатів аналізу забезпеченості існуючої мережі баз з відповідних видів спорту обладнанням та інвентарем, технічного стану та інших характеристик наявного обладнання та інвентарю, з урахуванням національних та міжнародних стандартів, вимог міжнародних спортивних організацій.

Обсяг бюджетних коштів для фінансової підтримки баз визначається виходячи з результатів провадження ними фінансово-господарської діяльності за минулий рік та відповідних прогнозних показників на поточний рік згідно з фінансовими планами. Зазначений обсяг може змінюватися головним розпорядником бюджетних коштів залежно від результатів провадження базами фінансово-господарської діяльності за попередній звітний період (рік, квартал).

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів Товариства на поточний рік, положення про їх проведення, перелік баз із зазначенням обсягів бюджетних коштів у розрізі будівель і спортивних споруд, видів робіт, обладнання та інвентарю, а також обсягів фінансової підтримки за напрямами використання затверджуються Товариством за погодженням з МВС.

4. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.";

3) в абзаці другому пункту 9 слова "перше півріччя (рік)" замінити словом "рік".

____________

Опрос