Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 19.08.2015 № 610
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 серпня 2015 р. N 610

Київ

Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 вересня 2020 року N 777)

Відповідно до пункту 14 частини другої статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 72

 

ПОРЯДОК
організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення Держфінмоніторингом організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, зокрема:

спеціалістів органів державної влади;

працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які відповідальні за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальні працівники), а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

3. Спеціалісти органів державної влади з питань фінансового моніторингу проходять перепідготовку і підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з урахуванням потреби органів державної влади.

4. Перепідготовка і підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу здійснюється в рамках державного замовлення за рахунок коштів державного бюджету на базі академії, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу (далі - академія), за освітніми програмами, що розроблені відповідно до законодавства, затверджені академією та погоджені з Держфінмоніторингом.

5. Відповідальні працівники та працівники, залучені до проведення фінансового моніторингу, відповідно до законодавства проходять перепідготовку і підвищення кваліфікації за освітніми програмами, що розроблені відповідно до законодавства, затверджені навчальними закладами і погоджені з відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом.

Зазначені освітні програми повинні містити, зокрема, такі розділи:

міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

нормативно-правове забезпечення та практичні аспекти організації здійснення фінансового моніторингу;

управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

типологічні дослідження у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Освітні програми оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Держфінмоніторингу та відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу.

6. Перепідготовка та підвищення кваліфікації відповідальних працівників та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, здійснюється:

академією;

державною навчально-науковою установою "Академія фінансового управління";

іншими навчальними закладами, які мають відповідну ліцензію з надання освітніх послуг з розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізації та уклали договір про співробітництво з Держфінмоніторингом.

7. Для укладення договору про співробітництво з Держфінмоніторингом навчальний заклад подає такі документи:

інформацію про навчальний заклад (найменування навчального закладу, його місцезнаходження, контактні номери телефонів, форма власності, форми та напрями навчання, матеріально-технічна база навчального закладу, електронна та поштова адреса, офіційний веб-сайт);

копію відповідної ліцензії з надання освітніх послуг з розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізації;

список науково-педагогічних працівників, державних службовців та інших фахівців, які залучаються до проведення навчальних занять, із зазначенням посади, наукового ступеня і вченого звання (у разі наявності), місця роботи та документів, які підтверджують наявність відповідної кваліфікації, досвід науково-педагогічної або практичної діяльності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що становить не менше ніж три роки;

освітню програму та навчальний план з перепідготовки та/або підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

два примірники зазначеного договору, підписаного керівником навчального закладу або уповноваженою ним особою.

8. Перелік навчальних закладів, що здійснюють перепідготовку і підвищення кваліфікації, оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Держфінмоніторингу та відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу.

9. Перепідготовка і підвищення кваліфікації відповідальних працівників та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, складається з таких етапів:

оволодіння курсом за освітньою програмою;

складання іспиту (здійснення підсумкового контролю знань).

Завдання для іспиту (здійснення підсумкового контролю знань) відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, розробляються та затверджуються академією і погоджуються Держфінмоніторингом та відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу.

10. Іспит (здійснення підсумкового контролю знань) проводиться екзаменаційною комісією на базі екзаменаційного центру, яким може бути академія або державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління". Склад зазначеної комісії затверджується наказом керівника екзаменаційного центру за погодженням з відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом.

До складу комісії входять представники Держфінмоніторингу, Мінфіну, екзаменаційного центру, на базі якого проводиться іспит (здійснення підсумкового контролю знань), та відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу (за згодою).

____________

Опрос