Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы образования и оплаты труда работников государственных научных учреждений "Інститут модернізації змісту освіти" и "Інститут освітньої аналітики"

КМ Украины
Постановление КМ от 12.08.2015 № 589
действует с 28.08.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 серпня 2015 р. N 589

Київ

Деякі питання утворення та оплати праці працівників державних наукових установ "Інститут модернізації змісту освіти" та "Інститут освітньої аналітики"

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схему посадових окладів працівників державних наукових установ "Інститут модернізації змісту освіти" та "Інститут освітньої аналітики" згідно з додатком.

2. Установити, що посадові оклади заступників керівників державних наукових установ, заступників керівників структурних підрозділів таких установ установлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений схемою посадових окладів працівників державних наукових установ "Інститут модернізації змісту освіти" та "Інститут освітньої аналітики".

3. Установити:

1) надбавки працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

- за високі досягнення у праці;

- за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

- за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу;

за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу.

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником державної наукової установи;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

2) доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

- за суміщення професій (посад);

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам державних наукових установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів таких установ, їх заступникам;

у розмірі до 40 відсотків посадового окладу - за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

за вчене звання:

- професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу;

- доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу.

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

за науковий ступінь:

- доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу;

- кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником державної наукової установи.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

3) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

4. Встановлення педагогічним, науково-педагогічним, науковим та іншим працівникам державних наукових установ надбавок за вислугу років, щорічної винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та інших виплат, гарантованих державою, здійснюється відповідно до законодавства.

5. Надати право керівникам державних наукових установ у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:

1) установлювати працівникам таких установ конкретні розміри доплат і надбавок до них;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

3) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників державних наукових установ, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється у межах наявних коштів на оплату праці за рішенням центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого віднесені такі державні наукові установи.

6. Установити, що розміри посадових окладів працівників державних наукових установ "Інститут модернізації змісту освіти" та "Інститут освітньої аналітики", визначені цією постановою, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699; 2005 р., N 34, ст. 2064).

7. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. N 687 "Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 98, ст. 2843) слова "бюджетних установ" замінити словами "державних наукових установ".

8. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 24 "Про умови оплати праці працівників бюджетної установи "Інститут освітньої аналітики" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 4, ст. 208);

пункт 6 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. N 687 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 98, ст. 2843).

9. Міністерству освіти і науки забезпечити починаючи з 2015 року виконання цієї постанови за рахунок коштів, які щороку передбачаються Міністерству освіти і науки в державному бюджеті.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

СХЕМА
посадових окладів працівників державних наукових установ "Інститут модернізації змісту освіти" та "Інститут освітньої аналітики"

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор Інституту

4570

Головний науковий співробітник

3250

Старший науковий співробітник

3100

Науковий співробітник

2790

Молодший науковий співробітник

2550

Учений секретар

3100

Начальник відділу, філії

3100

Завідувач наукового сектору

2790

Провідний фахівець

2550

Фахівець I категорії

2370

Фахівець II категорії

2200

Фахівець

2130

Методист вищої категорії

2550

Методист I категорії

2370

Методист II категорії

2200

Методист

2130

Начальник: відділу кадрів, юридичного відділу, відділу конкурсних торгів і закупівель, відділу міжнародних зв'язків, відділу адміністративної роботи, планово-економічного відділу, відділу розрахунків, відділу обліку матеріальних цінностей, господарського відділу, канцелярії, архіву, складу, бази

2700

Завідувач сектору

2600

Технік

1312

Секретар керівника, діловод, архіваріус

1253

Водій

1253

Робітник, зайнятий комплексним обслуговуванням і ремонтом будівель, споруд і обладнання у разі виконання робіт з шести і більше професій

1312

Сторож

1223

Прибиральник службових приміщень

1223

____________

Опрос