Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности за потребленные электрическую энергию и природный газ

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 12.08.2015 № 585
действует с 15.08.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 серпня 2015 р. N 585

Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості за спожиті електричну енергію та природний газ

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань погашення заборгованості за спожиті електричну енергію та природний газ у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань погашення заборгованості за спожиті електричну енергію та природний газ, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості за спожиті електричну енергію та природний газ

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, голова міжвідомчої робочої групи

Міністр енергетики та вугільної промисловості, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Начальник управління з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектору Міненерговугілля, секретар міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Перший заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра внутрішніх справ - керівник апарату

Голова НКРЕКП (за згодою)

Представник СБУ (за згодою)

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації

Голова Запорізької облдержадміністрації

Голова Львівської облдержадміністрації

Голова Київської облдержадміністрації

Голова Волинської облдержадміністрації

Начальник управління з питань нафтогазової політики Міненерговугілля

Директор державного підприємства "Енергоринок" (за згодою)

Голова НАК "Нафтогаз України" (за згодою)

Заступник директора з економіки та фінансів державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (за згодою)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з питань погашення заборгованості за спожиті електричну енергію та природний газ

1. Міжвідомча робоча група з питань погашення заборгованості за спожиті електричну енергію та природний газ (далі - робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, що утворюється з метою забезпечення узгодження дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, підготовки пропозицій та рекомендацій Кабінету Міністрів України та недопущення загрози подальшого зростання заборгованості за спожиті електричну енергію та природний газ.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з підготовки пропозицій, визначення шляхів та способів вирішення питання щодо впровадження механізмів погашення заборгованості за спожиті електричну енергію та природний газ; підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади; удосконалення нормативно-правової бази з питань погашення заборгованості за спожиті електричну енергію та природний газ;

2) сприяння розвитку міжнародного співробітництва, в тому числі у сфері залучення інвестицій та сучасних технологій, між органами державної влади України та компетентними органами інших держав, міжнародними організаціями та підприємствами у сфері паливно-енергетичного комплексу.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

4) утворювати в разі потреби постійні або тимчасові робочі групи для забезпечення виконання покладених на неї завдань.

5. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

6. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та її членів.

Посадовий склад робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою робочої групи є Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Голова робочої групи затверджує її персональний склад та у разі потреби може вносити зміни до нього.

7. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання робочої групи веде її голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує її секретар.

8. Засідання робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Пропозиції до розгляду питань на засіданні робочої групи вносять голова, члени робочої групи.

До участі в засіданні робочої групи можуть залучатися представники державних органів, підприємств, установ, організацій, а також міжнародних організацій.

9. На своїх засіданнях робоча група розробляє відповідні пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції, які фіксуються у протоколі засідання, та подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

Пропозиції та рекомендації робочої групи вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів робочої групи остаточне рішення приймає головуючий на засіданні.

Протокол засідання робочої групи підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Міненерговугілля.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 190 "Про утворення Міжвідомчої комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 8, ст. 447).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. N 1562 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 190" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 45, ст. 3007).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. N 771 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 190" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 39, ст. 1558).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. N 337 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 190" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 28, ст. 895).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до Положення про Міжвідомчу комісію з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу та постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1082, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 193 "Питання реалізації статті 53 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 18, ст. 577).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. N 443 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 190" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 45, ст. 1463).

7. Пункт 1 змін, що вносяться до Положення про Міжвідомчу комісію з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу і Порядку проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу та інших учасників розрахунків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. N 452 "Деякі питання, пов'язані із змінами в системі центральних органів виконавчої влади та зміною механізму погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1352).

8. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань списання заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1229 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 93, ст. 3382).

9. Пункт 7 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1390 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 3, ст. 85).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. N 995 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 190" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 83, ст. 3351).

____________

Опрос