Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы организации финансового мониторинга

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 05.08.2015 № 552
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 серпня 2015 р. N 552

Київ

Деякі питання організації фінансового моніторингу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 травня 2018 року N 343

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 вересня 2020 року N 850)

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частини першої статті 12, статті 13, частини п'ятої статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 72

 

ПОРЯДОК
подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

1. Цей Порядок визначає механізм подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі - суб'єкти) до Держфінмоніторингу відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон) інформації, необхідної для взяття їх на облік як суб'єктів та зняття з обліку, а також виявлення, реєстрації, подання суб'єктами Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів та їх відокремлені підрозділи (крім суб'єктів, щодо яких Національний банк відповідно до статті 14 Закону виконує функції з державного регулювання і нагляду).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

4. Будь-яка інформація подається суб'єктом Держфінмоніторингу в паперовому вигляді шляхом надсилання поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення або вручення під розписку чи в електронному вигляді.

У разі коли суб'єкт подає інформацію Держфінмоніторингу в паперовому вигляді, підтвердженням дотримання ним строків подання такої інформації, передбачених Законом, є наявність у суб'єкта документа, виданого оператором поштового зв'язку, що підтверджує факт надсилання відповідної інформації з повідомленням про вручення поштового відправлення, або відмітки Держфінмоніторингу про отримання інформації.

Суб'єкт подає інформацію за адресами, визначеними Мінфіном.

Форми подання інформації, повідомлення про результати її обробки, формати, реквізити файлів обміну інформації та порядок їх заповнення встановлюються Мінфіном.

Подана суб'єктом інформація (копії або другі примірники форм та копії файлів), отримане повідомлення про результати її обробки, документи, що підтверджують факт подання інформації Держфінмоніторингу, зберігаються суб'єктом не менш як п'ять років.

5. Суб'єкти (крім спеціально визначених суб'єктів) зобов'язані стати на облік у Держфінмоніторингу як суб'єкти протягом трьох робочих днів з дати призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник), але не пізніше дня проведення першої фінансової операції (дати встановлення ділових відносин з клієнтом) шляхом подання Держфінмоніторингу інформації, необхідної для взяття його на облік.

Спеціально визначені суб'єкти зобов'язані стати на облік у Держфінмоніторингу як суб'єкти не пізніше дня встановлення ділових відносин з клієнтом (проведення фінансової операції) у випадках, визначених статтею 8 Закону.

6. Інформація, необхідна для взяття суб'єкта на облік, подається в паперовому вигляді та обов'язково повинна містити відомості про реєстрацію суб'єкта, його місцезнаходження, відповідального працівника, особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності (у разі призначення такої особи), а також відокремлені підрозділи суб'єкта у разі їх наявності.

7. Інформація про припинення діяльності, необхідна для зняття суб'єкта з обліку, подається в паперовому вигляді та обов'язково повинна містити причини припинення діяльності. У разі припинення діяльності відокремлених підрозділів суб'єкт подає відповідну інформацію для зняття їх з обліку.

Інформація про припинення діяльності надсилається суб'єктом до Держфінмоніторингу не пізніше трьох робочих днів з дня настання відповідної події, зокрема:

завершення процедури ліквідації суб'єкта з внесенням запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

позбавлення суб'єкта ліцензій (дозволів) відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу (іншим державним органом);

суб'єктом, зокрема зборами акціонерів суб'єкта, прийнято рішення про припинення діяльності в разі, коли після його прийняття суб'єкт не проводить фінансові операції.

8. У разі зміни інформації, яка подана суб'єктом до Держфінмоніторингу для взяття його на облік, зокрема про особу, яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності чи звільнення, суб'єкт протягом трьох робочих днів з дати настання таких змін подає Держфінмоніторингу відповідну інформацію в паперовому або електронному вигляді.

9. У разі подання суб'єктом інформації, необхідної для взяття його на облік (зняття з обліку, внесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття суб'єкта на облік), не в повному обсязі або з помилками Держфінмоніторинг повідомляє про це суб'єкту. У такому разі суб'єкт протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідного повідомлення зобов'язаний подати інформацію в повному обсязі та/або без помилок.

10. Якщо з будь-яких причин суб'єкт не отримав від Держфінмоніторингу протягом 10 робочих днів з дати надходження повідомлення про вручення поштового відправлення або протягом 20 робочих днів з дати відправлення інформації, необхідної для взяття його на облік (зняття з обліку, внесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття суб'єкта на облік) (у разі ненадходження повідомлення про вручення поштового відправлення), або протягом двох робочих днів з дати відправлення такої інформації в електронному вигляді повідомлення про результати обробки інформації, необхідної для взяття суб'єкта на облік (зняття з обліку, внесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття суб'єкта на облік), суб'єкт (відокремлений підрозділ) звертається до Держфінмоніторингу для з'ясування причини неотримання відповідного повідомлення.

У разі необхідності отримання копії повідомлення про результати обробки інформації, необхідної для взяття суб'єкта на облік (зняття з обліку, внесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття суб'єкта на облік), суб'єкт надсилає до Держфінмоніторингу письмовий запит.

У разі необхідності отримання суб'єктом довідки про обліковий ідентифікатор суб'єкт надсилає до Держфінмоніторингу письмовий запит з обов'язковим зазначенням реквізитів, визначених Мінфіном.

11. Реєстрація суб'єктом фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, проводиться шляхом внесення відповідної інформації до реєстру, який ведеться суб'єктом.

Реєстром є послідовна сукупність записів про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншу інформацію, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та про їх учасників, який формується суб'єктом за визначеними у пункті 13 цього Порядку реквізитами.

12. До реєстру вноситься інформація про проведення або спробу проведення фінансових операцій:

що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу відповідно до статті 15 Закону;

що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно до статті 16 Закону;

у проведенні яких суб'єкт відмовив у випадках, визначених статтею 10 Закону;

стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції;

стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

проведення яких суб'єкт зупинив у зв'язку з тим, що вони підлягають фінансовому моніторингу;

проведення яких суб'єкт зупинив у зв'язку з тим, що зарахування чи списання коштів здійснюється в результаті дій, які містять ознаки злочину, визначеного Кримінальним кодексом України;

проведення яких суб'єкт зупинив у зв'язку з тим, що їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції;

проведення яких зупинено за рішенням Держфінмоніторингу, прийнятим з метою зупинення видаткових операцій;

проведення яких зупинено за дорученням Держфінмоніторингу, прийнятим з метою задоволення запиту уповноваженого органу іноземної держави;

стосовно яких суб'єкт отримав від Держфінмоніторингу запит щодо подання інформації про відстеження (проведення моніторингу) фінансових операцій.

13. До реєстру вносяться:

порядковий номер і дата реєстрації фінансової операції;

відомості, отримані в результаті ідентифікації та/або верифікації, вивчення інформації про клієнта (представника клієнта), який проводить фінансову операцію, особу, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція, або вигодоодержувача;

відомості про інших осіб - учасників фінансової операції;

дані про вид фінансової операції;

сума, на яку проводиться фінансова операція або здійснюється спроба її проведення;

відомості про валюту, в якій проводиться фінансова операція;

підстави для проведення фінансової операції;

відомості про фінансові операції, інші операції, пов'язані із зареєстрованою фінансовою операцією (у разі наявності);

ознаки, за якими фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу;

інформація про зупинення фінансової операції;

дата та час проведення, спроби проведення або відмови від проведення фінансової операції;

додаткова інформація, необхідна для проведення Держфінмоніторингом аналізу фінансових операцій (за наявності);

прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка внесла інформацію до реєстру.

14. Суб'єкт забезпечує виявлення фінансових операцій, зазначених у пункті 12 цього Порядку, до початку, в процесі, але не пізніше наступного робочого дня після їх проведення, або в день виникнення підозри, або під час спроби їх проведення, або після відмови клієнта від їх проведення.

У разі виявлення фінансових операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є особи, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції, суб'єкт у той же день вносить інформацію про таку операцію до реєстру.

У разі зупинення фінансових операцій за рішенням (дорученням) Держфінмоніторингу суб'єкт у день надходження такого рішення (доручення) вносить інформацію про таку операцію до реєстру.

У разі виявлення інших фінансових операцій, ніж ті, що зазначені в абзацах другому і третьому цього пункту, суб'єкт не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення вносить інформацію про них до реєстру.

15. Реєстрацію фінансових операцій проводить суб'єкт.

За рішенням суб'єкта його відокремлені підрозділи можуть самостійно проводити реєстрацію фінансових операцій та подавати інформацію про них Держфінмоніторингу.

16. Реєстр ведеться в паперовому або електронному вигляді.

Сторінки реєстру, що ведеться в паперовому вигляді, повинні бути прошнуровані, засвідчені підписом керівника суб'єкта або відповідального працівника та зберігатися у суб'єкта.

(пункт 16 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.05.2018 р. N 343)

17. Кожній інформації про фінансову операцію, яку внесено до реєстру, присвоюється порядковий номер.

Виправлення інформації, внесеної до реєстру, не допускається. У разі допущення помилки в інформації, внесеній до реєстру, така інформація анулюється, а виправлена інформація вноситься до реєстру під новим номером і новою датою реєстрації.

18. Суб'єкт повідомляє Держфінмоніторингу про фінансові операції у визначених Законом випадках.

19. У повідомленні про фінансові операції зазначається інформація про суб'єкта (відокремлений підрозділ), який його надсилає, та фінансові операції, що внесені до реєстру.

У повідомленні про фінансові операції може зазначатися інформація про одну або кілька фінансових операцій, що внесені до реєстру.

20. У повідомленні про фінансову операцію, що надсилається суб'єктом - юридичною особою на підставі інформації, яка надійшла від відокремленого підрозділу, повинні зазначатися реквізити такого підрозділу.

21. Повідомлення про фінансову операцію суб'єкт надсилає Держфінмоніторингу в електронному вигляді, а у разі несистематичного надсилання повідомлення (протягом одного календарного року не більш як про чотири зареєстровані фінансові операції) - в паперовому вигляді.

У разі коли необхідно подати протягом одного календарного року повідомлення про п'яту та наступні фінансові операції, суб'єкт забезпечує його надсилання в електронному вигляді. У подальшому повідомлення про фінансові операції надсилаються в електронному вигляді.

У разі неможливості у встановлені Законом строки надіслати Держфінмоніторингу повідомлення про фінансову операцію в електронному вигляді таке повідомлення надсилається у паперовому вигляді за формою, встановленою Мінфіном.

Спеціально визначені суб'єкти та суб'єкти, що провадять діяльність одноособово, мають право надсилати Держфінмоніторингу повідомлення про фінансові операції в паперовому вигляді незалежно від їх кількості.

22. У разі отримання від Держфінмоніторингу повідомлення про відмову у взятті інформації про фінансову операцію на облік суб'єкт зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати його надходження подати Держфінмоніторингу належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію.

23. Якщо з будь-яких причин суб'єкт (відокремлений підрозділ) не отримав від Держфінмоніторингу протягом 10 робочих днів з дати надходження повідомлення про вручення поштового відправлення або протягом 20 робочих днів з дати відправлення інформації про фінансові операції (у разі ненадходження повідомлення про вручення поштового відправлення), або протягом двох робочих днів з дати відправлення повідомлення про фінансову операцію в електронному вигляді повідомлення про взяття (відмову у взятті) на облік надісланої Держфінмоніторингу інформації, такий суб'єкт (відокремлений підрозділ) звертається до Держфінмоніторингу для з'ясування причини неотримання відповідного повідомлення.

У разі необхідності отримання копії повідомлення про взяття (відмову у взятті) на облік надісланої Держфінмоніторингу інформації про фінансову операцію суб'єкт надсилає до Держфінмоніторингу письмовий запит.

24. Якщо суб'єкт відповідно до частин першої та другої статті 10 Закону прийняв рішення про відмову від встановлення ділових відносин з клієнтом, суб'єкт зобов'язаний протягом одного робочого дня з дати відмови, але не пізніше наступного робочого дня повідомити Держфінмоніторингу про особу, яка мала намір провести фінансову операцію.

Якщо суб'єкт прийняв рішення про відмову від встановлення ділових відносин (проведення валютно-обмінних фінансових операцій, фінансових операцій з банківськими металами, готівкою (готівковими коштами) з юридичними чи фізичними особами, які включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, суб'єкт зобов'язаний повідомити Держфінмоніторингу про таку особу в день прийняття зазначеного рішення.

У разі виявлення суб'єктом за результатами внесення змін до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, особи клієнта, з яким установлені ділові відносини, який включений до зазначеного переліку, суб'єкт зобов'язаний у день виявлення повідомити Держфінмоніторингу про такого клієнта у довільній формі із зазначенням обставин, за яких звернувся клієнт, та всієї наявної інформації про нього та фінансові операції, що ним проведені за допомогою суб'єкта (суми та дати проведення операцій, підстави для їх проведення та учасників таких операцій).

Повідомлення про відмову від встановлення ділових відносин (проведення валютно-обмінних фінансових операцій, фінансових операцій з банківськими металами, готівкою (готівковими коштами) з клієнтом складається суб'єктом у довільній формі із зазначенням обставин, за яких звернувся клієнт, та всієї наявної інформації про нього.

25. Інформацію на запит Держфінмоніторингу суб'єкт подає в паперовому та/або електронному вигляді разом із супровідним листом, в якому зазначається перелік документів (їх копій), що подаються. Копії документів повинні бути засвідчені підписом керівника суб'єкта.

(пункт 25 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 343)

26. Інформацію про підозру щодо діяльності осіб або їх активи, якщо є підстави вважати, що вони пов'язані із злочином, визначеним Кримінальним кодексом України, суб'єкт подає до Держфінмоніторингу у довільній формі за підписом керівника суб'єкта або відповідального працівника. Така інформація повинна містити, зокрема, найменування суб'єкта, відомості про осіб, що підозрюються, вид активу, підстави для виникнення підозри та іншу наявну інформацію.

 

ПОРЯДОК
ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Держфінмоніторингом обліку інформації про фінансові операції, що стали об'єктом фінансового моніторингу, поданої суб'єктом первинного фінансового моніторингу (його відокремленим підрозділом) відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - інформація про фінансову операцію).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

3. Інформація про фінансову операцію береться на облік шляхом її внесення до Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4. Інформація про фінансову операцію береться на облік після підтвердження того, що повідомлення про таку операцію належним чином оформлене та подане, не пізніше наступного робочого дня після надходження такої інформації в електронному вигляді, а у разі надходження інформації в паперовому вигляді - не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після її надходження.

5. Кожній інформації про фінансову операцію, що взята на облік Держфінмоніторингом, присвоюється обліковий номер. У разі коли суб'єкт первинного фінансового моніторингу (далі - суб'єкт) подає інформацію про внесення змін до інформації, яка взята на облік Держфінмоніторингом, такій інформації новий обліковий номер не присвоюється.

6. У разі надходження неналежним чином оформленого або поданого повідомлення про фінансову операцію Держфінмоніторинг відмовляє у взятті на облік такої інформації.

7. Після взяття (відмови у взятті) на облік інформації про фінансову операцію Держфінмоніторинг протягом трьох робочих днів повідомляє про це суб'єкту, який подав таку інформацію.

8. Форма повідомлення про взяття (відмову у взятті) на облік інформації про фінансову операцію в паперовому вигляді, формат та структура файлів інформаційного обміну в електронному вигляді, а також порядок їх доведення до суб'єкта визначаються Мінфіном.

9. Інформація про фінансову операцію та про її облік зберігається Держфінмоніторингом не менш як п'ять років.

Після закінчення зазначеного строку Держфінмоніторинг продовжує строк зберігання інформації про фінансову операцію у разі, коли така операція стала об'єктом фінансового моніторингу та:

фінансове розслідування стосовно такої операції триває або завершено менш як п'ять років тому;

інформація про неї подана до правоохоронних органів у складі узагальнених матеріалів (додаткових узагальнених матеріалів), за якими такими органами не прийнято рішення або рішення прийнято менш як п'ять років тому;

інформація про неї подана до правоохоронних органів у складі узагальнених матеріалів (додаткових узагальнених матеріалів), що використані судом під час ухвалення рішення менш як п'ять років тому.

10. Інформація про фінансову операцію, строк зберігання якої закінчився, знищується.

У такому разі запис щодо обліку зазначеної інформації в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення видаляється.

 

ПОРЯДОК
ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Держфінмоніторингом обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу (їх відокремлених підрозділів) (далі - суб'єкти), які відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон) подали інформацію для взяття їх на облік.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

3. Взяття суб'єкта на облік Держфінмоніторингом здійснюється на підставі інформації, поданої ним в установленому порядку та внесеної до Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Єдина система).

У разі коли інформація, необхідна для взяття суб'єкта на облік, належним чином оформлена та подана, Держфінмоніторинг протягом п'яти робочих днів з дати її надходження бере такого суб'єкта на облік та присвоює обліковий ідентифікатор.

Обліковий ідентифікатор - комбінація літер латинського алфавіту та цифр, яка присвоюється Держфінмоніторингом внесеній до Єдиної системи інформації про суб'єкта під час взяття його на облік.

Обліковий ідентифікатор використовується суб'єктом під час виконання обов'язків відповідно до Закону, в тому числі реєстрації інформації про фінансову операцію та її подання Держфінмоніторингу, подання запитів до державних органів щодо ідентифікації клієнтів та в інших визначених законодавством випадках.

Порядок формування облікового ідентифікатора та форма довідки про його присвоєння визначаються Мінфіном.

4. У разі подання суб'єктом належним чином оформленої та/або поданої інформації про зміну інформації, яка стала підставою для взяття суб'єкта на облік, Держфінмоніторинг протягом п'яти робочих днів з дати її надходження вносить інформацію до Єдиної системи та повідомляє про це суб'єкту.

5. Держфінмоніторинг знімає суб'єкта з обліку на підставі:

звернення суб'єкта у разі припинення ним діяльності;

звернення суб'єкта державного фінансового моніторингу про припинення відповідної діяльності суб'єкта, за яким він здійснює функції з державного регулювання і нагляду (зокрема у разі анулювання ліцензій (дозволів);

інформації відповідних органів державної реєстрації про скасування державної реєстрації (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) чи про державну реєстрацію смерті (для фізичних осіб).

Після зняття суб'єкта з обліку його обліковий ідентифікатор вважається анульованим та не може використовуватися суб'єктом. Такий обліковий ідентифікатор може використовуватися Держфінмоніторингом для забезпечення ведення обліку інформації про фінансові операції та формування статистичних даних в Єдиній системі.

6. У разі подання суб'єктом належним чином оформленої інформації про припинення діяльності Держфінмоніторинг протягом п'яти робочих днів з дати її надходження вносить інформацію до Єдиної системи та знімає суб'єкта з обліку, про що повідомляє суб'єкту.

7. У разі надходження неналежним чином оформленої та/або поданої інформації, необхідної для взяття суб'єкта на облік (зняття з обліку, внесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття суб'єкта на облік), Держфінмоніторинг відмовляє у внесенні такої інформації до Єдиної системи та протягом трьох робочих днів повідомляє про це суб'єкту, який подав таку інформацію.

8. Суб'єкт державного фінансового моніторингу надає Держфінмоніторингу інформацію про припинення діяльності суб'єкта, за яким він здійснює функції з державного регулювання і нагляду, в порядку, визначеному відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу разом з Мінфіном.

На підставі отриманої від суб'єкта державного фінансового моніторингу інформації про припинення діяльності суб'єкта Держфінмоніторинг знімає з обліку суб'єкта у разі відсутності інформації про його належність до іншої категорії суб'єктів, визначених частиною другою статті 5 Закону.

Держфінмоніторинг повідомляє суб'єкту державного фінансового моніторингу про зняття з обліку суб'єкта, за яким він здійснює функції з державного регулювання і нагляду, в порядку, визначеному відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу разом з Мінфіном.

9. У разі отримання Держфінмоніторингом від відповідних органів державної реєстрації інформації про скасування державної реєстрації (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) чи про державну реєстрацію смерті (для фізичних осіб) Держфінмоніторинг знімає такого суб'єкта з обліку.

10. Подана суб'єктом інформація, необхідна для взяття його на облік (зняття з обліку, внесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття суб'єкта на облік), зберігається Держфінмоніторингом не менш як п'ять років. Після закінчення зазначеного строку Держфінмоніторинг продовжує строк зберігання інформації про облік суб'єкта, щодо якої не вносилися зміни.

11. Інформація, необхідна для взяття суб'єкта на облік (зняття з обліку, внесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття суб'єкта на облік), строк зберігання якої закінчився, знищується.

Запис щодо обліку суб'єкта в Єдиній системі, в тому числі його обліковий ідентифікатор, видаляється через п'ять років після зняття суб'єкта з обліку та знищення поданої ним інформації про фінансову операцію, строк зберігання якої закінчився, а запис щодо її обліку в Єдиній системі видалений.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 747 "Деякі питання організації фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2261).

2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 р. N 75 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 9, ст. 419).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. N 747 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 747" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 82, ст. 3040).

____________

Опрос