Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О социальной защите лиц, получивших телесные повреждения средней тяжести во время участия в массовых акциях общественного протеста, прошедших в период с 21 ноября 2013 г. по 21 февраля 2014 года

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 29.07.2015 № 535
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 липня 2015 р. N 535

Київ

Про соціальний захист осіб, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 16 березня 2017 року N 149
,
від 30 серпня 2017 року N 658

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 11 січня 2018 року N 14)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Виплатити одноразову грошову допомогу особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., у 25-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому проводиться виплата.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. N 149)

2. Затвердити Порядок виплати одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
виплати одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року

1. Цей Порядок визначає механізм виплати одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. (далі - допомога).

2. Допомога виплачується особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. (далі - масові акції), та включені до відповідного переліку.

3. Перелік осіб, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях (далі - перелік), формується МОЗ за результатами судово-медичної експертизи і затверджується зазначеним Міністерством за погодженням з Мінсоцполітики, МВС та Генеральною прокуратурою України.

4. Перелік подається МОЗ у дводенний строк після його затвердження (внесення до нього змін) Мінсоцполітики для виплати допомоги.

5. Мінсоцполітики на підставі переліку визначає загальний обсяг коштів, необхідних для виплати допомоги, та звертається до Мінекономрозвитку стосовно підготовки та подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення про виділення відповідних коштів з резервного фонду державного бюджету.

6. Для виплати допомоги особа, яка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях та включена до переліку, звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, структурного підрозділу з питань праці та соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради (далі - орган соціального захисту населення) за місцем реєстрації проживання або перебування з відповідною заявою, в якій зазначаються реквізити рахунка, відкритого у банку, на який перераховується допомога.

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства, а також особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (з пред'явленням оригіналу);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

7. У разі відсутності реєстрації місця проживання або перебування особа, яка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях, звертається із заявою про виплату допомоги до управління праці та соціального захисту населення Печерської районної у м. Києві держадміністрації.

8. Якщо особа, яка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях, не може самостійно звернутися із заявою про виплату допомоги у зв'язку із станом здоров'я, перебуванням на навчанні за кордоном, проходженням військової служби або якщо до неї застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, вона може подати таку заяву через уповноваженого представника на підставі оформленої в установленому порядку довіреності.

У разі смерті або недієздатності особи, яка включена до переліку та не отримала допомоги, допомога може бути виплачена одному із членів сім'ї зазначеної особи на підставі відповідного рішення суду або довідки про смерть такої особи за умови подання письмової згоди довільної форми від інших членів сім'ї.

Членами сім'ї зазначеної особи є: особи, які перебувають у шлюбі; особи, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою; її діти; особи, які перебувають під опікою чи піклуванням; особи, які є родичами прямої або непрямої лінії споріднення за умови спільного проживання.

(абзац третій пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. N 658)

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.03.2017 р. N 149)

9. Орган соціального захисту населення:

приймає рішення про виплату допомоги протягом десяти робочих днів після подання заяви та документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку;

подає протягом п'яти робочих днів після прийняття такого рішення структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій списки осіб, щодо яких прийнято рішення про виплату допомоги, із зазначенням її розміру за встановленою Мінсоцполітики формою для узагальнення, зіставлення з переліком і подання зазначеному Міністерству узагальнених списків протягом трьох робочих днів за встановленою ним формою.

10. Мінсоцполітики після надходження зазначених у пункті 9 цього Порядку списків та прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для виплати допомоги перераховує відповідні кошти на рахунки органів соціального захисту населення.

11. Допомога перераховується на банківський рахунок особи, яка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях, не пізніше двох робочих днів після надходження коштів на рахунок органу соціального захисту населення.

12. Органи соціального захисту населення формують та зберігають протягом п'яти років особові справи осіб, яким виплачено допомогу.

13. Контроль за цільовим і ефективним витрачанням бюджетних коштів, виділених для виплати допомоги, здійснюється в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос