Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании рабочей группы по подготовке рекомендаций и предложений к проектам решений Кабинета Министров Украины относительно приватизации и условий продажи объектов государственной собственности, подлежащих приватизации

КМ Украины
Постановление КМ от 24.06.2015 № 525
редакция действует с 07.03.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 червня 2015 р. N 525

Київ

Про утворення робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об'єктів державної власності, що підлягають приватизації

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 19 серпня 2015 року N 612
,
від 21 жовтня 2015 року N 849
,
від 31 серпня 2016 року N 566
,
від 14 лютого 2018 року N 132

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити робочу групу з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про робочу групу з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 25

 

СКЛАД
робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об'єктів державної власності, що підлягають приватизації

Міністр Кабінету Міністрів України - голова робочої групи

Директор (заступник директора) Департаменту з питань ефективного управління державною власністю Секретаріату Кабінету Міністрів України - секретар робочої групи

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Голова (заступник Голови) Фонду державного майна

Перший заступник (заступник) Міністра економічного розвитку і торгівлі

Перший заступник (заступник) Міністра фінансів

Радник Прем'єр-міністра України (за згодою)

Представник Світового банку (за згодою)

Представник Міжнародного валютного фонду (за згодою)

Представник Міжнародної фінансової корпорації (за згодою)

Представник Європейського банку реконструкції та розвитку (за згодою)

Представник Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (за згодою)

Представник Офісу реформ Кабінету Міністрів України (за згодою)

Представник Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Радник з питань приватизації та реформи державних підприємств Стратегічної групи радників з підтримки реформ (за згодою)";

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 849
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.02.2018 р. N 132)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об'єктів державної власності, що підлягають приватизації

1. Робоча група з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об'єктів державної власності, що підлягають приватизації (далі - робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

1) сприяння здійсненню координації дій органів виконавчої влади із забезпечення підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об'єктів державної власності, що підлягають приватизації;

2) підготовка рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо:

приватизації та умов продажу об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, та стосовно залучення міжнародної фінансової, технічної допомоги для підготовки їх до приватизації та виставлення на продаж;

визначення виконавця послуг з підготовки до приватизації та виставлення на продаж об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, та джерел оплати таких послуг, у тому числі за рахунок коштів міжнародної фінансової, технічної допомоги;

3) проведення аналізу основних проблем забезпечення прозорої та конкурентної приватизації;

31) підготовка пропозицій щодо:

підвищення ефективності діяльності Фонду державного майна з питань приватизації об'єктів державної власності;

удосконалення нормативно-правової бази з питань приватизації;

(пункт 3  доповнено підпунктом 31 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 132) 

4) підпункт 4 пункту 3 виключено

(пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 612
,
підпункт 4 пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 р. N 566
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.02.2018 р. N 132)

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз основних проблем забезпечення прозорої та конкурентної приватизації об'єктів державної власності, що підлягають приватизації;

2) розглядає пропозиції державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань щодо приватизації та умов продажу об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, та стосовно залучення міжнародної фінансової, технічної допомоги для підготовки їх до приватизації та виставлення на продаж;

3) подає Кабінетові Міністрів України, державному органу приватизації (конкурсній, аукціонній комісії) розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції;

(підпункт 3 пункту 4 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 612,
від 14.02.2018 р. N 132)

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.

5) розглядає питання щодо стану:

підготовки Фондом державного майна в межах його повноважень до приватизації та виставлення на продаж об'єктів державної власності, що підлягають приватизації;

передачі органами виконавчої влади об'єктів до Фонду державного майна для приватизації;

(пункт 4 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 132) 

6) розглядає пропозиції Фонду державного майна щодо приватизації окремих об'єктів державної власності.

(пункт 4 доповнено підпунктом 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 132) 

5. Робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

4) розглядати питання щодо стану підготовки до приватизації та виставлення на продаж об'єктів державної власності, що підлягають приватизації.

6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, міжнародними організаціями.

7. Посадовий склад робочої групи затверджується Кабінетом Міністрів України.

Робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

Головою робочої групи є Міністр Кабінету Міністрів України.

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 132)

8. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

9. Засідання робочої групи веде її голова.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 132)

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

10. На своїх засіданнях робоча група розробляє рекомендації та пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

Абзац другий пункту 10 виключено

(пункт 10 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 612,
у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами третім - п'ятим
,
абзац другий пункту 10 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 132)

Абзац третій пункту 10 виключено

(пункт 10 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 р. N 566
,
абзац третій пункту 10 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 132)

Абзац четвертий пункту 10 виключено

(пункт 10 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 р. N 566
,
абзац четвертий пункту 10 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 132)

Абзац п'ятий пункту 10 виключено

(пункт 10 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 р. N 566
,
абзац п'ятий пункту 10 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 132)

Абзац шостий пункту 10 виключено

(пункт 10 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 р. N 566
,
абзац шостий пункту 10 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 132)

Абзац сьомий пункту 10 виключено

(пункт 10 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 р. N 566,
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - десятим
,
абзац сьомий пункту 10 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 132)

Абзац восьмий пункту 10 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.02.2018 р. N 132)

Рекомендації та пропозиції фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам робочої групи.

Член робочої групи, який не підтримує рекомендації та пропозиції, може викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Рекомендації та пропозиції робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 132)

____________

Опрос